ZRTC Theo Middelkamp heeft voor het eerst klubsponsor Veel spektakel in de eerste dagen Rotterdamse zesdaagse Heren Mevo '80 goed op dreef tegen Souburg IV WIK geeft winst uit eerste helft bijna weg l Drie Schouwen-Duivelandse koereurs in amateurploeg trainings en joggingpakken 25% korting 6 De drie Schouwen-Duivelandse amateurs van de Middelkamp- Kiekierisploeg. V.l.n.r. André Hartoog, Wim van Kooten en Marco van Schel ven. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) 's-HEERENHOEK, 15-1. „Wie het vorig jaar op 19 januari, toen het bestuur in zijn nieuwe samenstelling aantrad, gezegd zou hebben, dat de Zeeuwse Ren- en Tourklub Theo Middelkamp binnen een jaar een bijeenkomst zou hou den, waarbij ene klubsponsor zijn intrede zou doen, zou voor niet goed wijs worden versleten", stelde ZRTC Theo Middelkamp-voorzitter Van Osta voor afgaand aan de voorstelling van de amateurformatie in ontspanningscentrum Kiekieris in 's-Heerenhoek. ,,In deze tijd van doemdenken en fatalisme is het een verademing mensen tegen te komen, die iets durven te ondernemen. De grootste durfal vind ik Toon Martens, eigenaar van Kiekieris, die het aange durfd heeft de klubsponsoring te starten". Van Osta vervolgde: „Hij moet wel erg groot vertrouwen hebben in be paalde Middelkampers. Natuurlijk is algemeen bekend, dat hij verzot is op wielrennen, maar'hij moet toch ook van een gokje houden, dat kan niet anders". Voorlopig trekken de amateurs van Theo Middelkamp het meeste profijt uit de sponsoring van Kiekieris. Zij - 23 man sterk - zullen het komendë seizoen voor de nodige sportieve en publicitaire suksessen moeten zorgen. Drijfveer Een van de belangrijkste drijfve ren achter het krijgen van een klubsponsor voor Theo Middelkamp is zonder twijfel de Zeeuwse DSL en ex-amateur Wim Evertse geweest. Evertse kon putten uit een flinke portie ervaring, die hij gedurende zijn amateurtijd opdeed bij wielerve reniging De Zuidwesthoek uit Ber gen op Zoom. Vanwege zijn sportieve suksessen slaagde De Zuidwesthoek er indertijd in goede klubsponsors te krijgen. Voorzitter Van Osta stak de dank namens het bestuur voor het vele werk van de in Zierikzee woonachtige Wim Evertse terecht niet onder stoelen of banken. Voor een belangrijk deel is onget wijfeld ook de invloed van Wim Evertse er debet aan geweest, dat twee jonge Zierikzeese amateurs werden opgenomen in de nieuwe Middelkamp-Kiekieris formatie 1982. Marco van Schelven reed in 1981 al een half seizoen in de Middel- kampkleuren en hij deed dat aller minst slecht. Weliswaar zaten er nog geen topplaatSeQ>iri,.maar toch toon de zijn rijden'aan, dat er in de toe komst wat van hem verwacht zou mogen worden. „Ik zei wel waar ik het komend seizoen kom", stelde Van Schelven, „maar ik zit dit jaar wel met mijn eindexamen". Helemaal nieuw in het amateurmé tier is André Hartoog. Hartoog be schikt voer bijzonder veel kracht en zou het bij de amateurs zonder twij fel redelijk kunnen gaan doen. Onder de 23 Middelkamp-amateurs zit nog een derde Schouwen-Duivelandse koereur, die zich voornamelijk door zijn spontaniteit een hoge plaats heeft weten te veroveren op de rang lijst waarbij het gaat om de populari teit. Wim van Kooten - „de beul van Bru" staat bekend om zijn kolossale vechtlust en zijn fenomenale kracht in het peloton. Begeleiders „Wim van Kooten is een van de renners, die hoog op de lijst staan voor de buitenlandse wedstrijden", stelde Peet Verschure, samen met Kees Rentmeester begeleider van de Middelkamp-amateurs in buiten landse wedstrijden. „Over het algemeen is het een erg jonge ploeg en zal het grote werk voorlopig voornamelijk moeten ko men van Kees Vleugel, Cees Spaans, Han Harinck, ex-prof Ko Blok en Wim van Kooten. Later kunnen jon ge renners hen er misschien afrijden, maar ik denk dat het bij hen voorna melijk zal gaan draaien om criteri ums, omdat we ons natuurlijk ook in Zeeland veelvuldig zullen moeten la ten zien". „We zien wel waar het schip strandt", meende Wim van Kooten lakoniek. „Als het lekker loopt ko men we ver, maar we doen in ieder geval ons best". Naast de gevestigde namen Spaans, Harinck, Blok, Ver boom, Vleugel en Van Kooten zitten er een groot aantal eerste jaars ama teurs in het nieuwe Middelkamp- Kiekieris-tricot. Cor Schoe, Hans Lenstra, Robert van de Berge en Jac- co van Eenennaam zijn net als André Hartoog van junior amateur gewor den. Daan Smits stapte pver van de tourklub. Kjeld van de Lijke, Robbie Meyer, Erik Amperse, Kees Sinke, Frans van Osta en Rob Schouten pro beren het allemaal voor het tweede seizoen. Sportkommissielid Arjaan de Schippers en distriktsvoorzitter Wim Timmermans toonden zich in een toespraakje ingenomen met de be reikte verbintenis tussen Theo Mid delkamp en Kiekieris, „maar de ren ners zullen zich er wel van bewust moeten zijn, dat ze nu niet alleen ver plichtingen tegenover de klub heb ben, maar ook tegenover de sponsor. Ze zullen de sponsor zijn verdiende genoegdoening moeten geven. Be schouw het dus niet als een lolletje, maar doe je best om goed voor de dag te komen". Vergoedingen Het internationale seizoen wordt voor de amateurploeg van Theo Mid delkamp geopend op 6 maart, als aan de Omloop van het Volk wordt deel genomen. Later komen dan de Drie daagse van de Westkust en de Ronde van Vlaanderen, eveneens in België. Ook de tweedaags van de Ga verstreek, de Kemmelkoers, de Ron de van Haerelbeke staan op het pro gramma, terwijl in Nederland na tuurlijk de Ronde van Zeeuws- Vlaanderen niet kan ontbreken. „We doen aan zoveel Belgische wedstrij den mee, omdat dat financieel veel aantrekkelijker is", vertelt Peet Ver schure. „In Nederland moet je altijd geld meebrengen. Dan kun je nog eens een deur intrappen. Zelfs de overnachtingen worden betaald". Om er zorg voor te dragen, dat er steeds met een zo sterk mogelijk ploeg wordt gestart in de diverse gro te wedstrijden zal de renkommissie een klassement voor „de regelma- tigste renner" gaan bijhouden. „Het ligt in de bedoeling om steeds de drie hoogsten van het klassement uit te zenden, terwijl de ploeg wordt aan gevuld met anderen. Dit gebeurt dan bij toerbeurt", legde Peet Verschure uit. „We zijn ervan overtuigd, dat dit systeem geweldig stimulerend zal werken voor de jongens. Iedere wedstrijd zullen ze moeten vlammen om in aanmerking te komen voor grote wedstrijden". Zaterdagmiddag ging dé wegtrai- ning bij Middelkamp van'1 start. De renkommissie vond daarvoor een uitstekend trajekt. In De Piet, een domeinengebied, ligt een goed par koers, waarop naar hartelust ge traind kan worden. Tot dit jaar wer den de wegtrainingen altijd gehou den in de Wilhelminapolder, maar door werkzaamheden zijn enkele stukken uitermate gevaarlijk gewor den. „We hebben nu een uitstekend parkoers, waar we lekker afgezonder onze gang kunnen gaan en dat is al tijd een heerlijke geruststeling", meen de Peet Verschure. WIK III niet opgewassen tegen A-jeugd Zierikzee ZIERIKZEE, 16-1. Op het sport park Bannink speelde de A-junioren van Zierikzee zaterdagmiddag een oefenwedstrijd tegen WIK III welke de thuisklub in een 4-1 zege wist om te zetten. Door een doelpunt van Kees Stout- jesdijk konden de A-junioren de eerste speelhelft met een 1-0 voor sprong afsluiten. Na de thee bleek de betere techniek van de junioren de doorslag te geven. Met twee doelpunten bracht Sie- brand Alkema de voorsprong op 3-0 waarna Danny de Vos voor WIK wist tegen te scoren (3-1). Ten slotte was het Rinie Verwest die de eindstand op 4-1 kon bepalen. ZENTRASPORT INTERNATIONAL SCHUITHAVEN 2-4 TELEFOON 2298 Een nieuwe zaak met een nieuwe kollektie en toch op alle ZENTRASPORT TVefpunt voor sporters Brouwershaven geeft Mevo goed partij ZIERIKZEE, 16-1. Op het sport- park Bannink te Zierikzee speelde zaterdagmiddag Mevo een oefen wedstrijd tegen Brouwershaven. Hoewel Brouwershaven twee klas sen lager speelt dan het Zierikzeese team gaf de ploeg uit de Smalstad voortreffelijk partij. Gedurende de eerste 45 minuten hadden zij zelfs overwegend het beste van het spel. De uiteindelijke 2-0 overwinning waarmee Mevo het speelveld kon verlaten jon zelfs min of meer geflat teerd wprden genoemd. Nadat Flip Bokelaar een treffer van hem door de arbiter geanuleerd had gezien had Mart Koopman aan de andere kant meer sukses toen hij een terugspeelbal van Piet Bokelaar wist te onderscheppen en gemakke lijk kon scoren (1-0). Uit een teruggetrokken bal van Flip Bokelaar kon hierna René Rhoon voor de Brouwernaren scoren maar ook deze treffer werd op appel van de grensrechter door de arbiter geannuleerd, een beslissing welke door de Brouwenaren fel werd bet wist. Zonder nu bepaald te domineren was Mevo na de rust wat meer aan de bal en bleef Brouwershaven voor treffelijk partij geven. Door Mart Koopman kon Mevo de voorsprong nog opvoeren tot 2-0. DFS wint ondanks veel blessures bij OFB: 1-2 OOLTGENSPLAAT, 16-1. Op een moeilijk bespeelbaar terrein heeft DFS, dat het o.m. moest doen zonder haar doelman Robbie van Dijke, Johnny Quaak en Rinus Rhoon, kans gezien om het in de le klas van de RVB spelende OFB in Ooltgensplaat met 2-1 te kloppen. Bij de oranjehemden viel vooral het uitstekende werk van doelman van de A-junioren Sjaak van Rees op. Nadat de eerste helft met blanke stand was afgesloten kon Wim Boogerd na 5 minuten spelen na de hervatting DFS voorsprong geven (0- 1). De vreugde in het kamp van de be zoekers was echter maar van korte duur daar enige minuten later OFB de stand weer in evenwicht kon bren gen (1-1). Door Theo den Engelsman wist DFS hierna weer voorsprong te ne men (1-2) welke niet meer uit handen werd gegeven. WIK II en DFS II geven elkaar niets toe: 2-2 KERKWERVE, 16-1. De reserves van WIK en DFS waren zaterdagmid dag te Kerkwerve goed aan elkaar gewaagd. DFS wist door Simon Hart voor sprong te nemen (0-1) waarna Joop van der Linden er voor zorgde dat er met gelijke stand (1-1) kon worden gerust. Na de rust kwam DFS weer op voorsprong toen een van de WIK- Basketball ZIERIKZEE, 16-1. De herenploeg van basketballvereniging Mevo'80 heeft zaterdag in sporthal Onderdak laten zien, dat men wel degelijk redelijk kan basketballen. Tegen basketballvereniging Souburg werd na een 20-9 ruststand met forse 44-18 cijfers gewonnen, waarbij de zege geen moment in gevaar kwam. Voor een leuke prestatie zorgde ook het tweede damesteam. Met nog twee minuten spelen leidde het thuisspelende Delta Colijn nog met 21-18, maar in die laatste 120 sekonden sleepten de pupillen van Bob Noomen alsnog een 21-22 zege uit het vuur, ondanks het feit, dat twee Mevo'80 speelsters voortijdig de kant mochten opzoeken met vijf persoonlijke fouten. Door twee snelle skores van Wim van Bemden kwam Mevo'80 met 4-0 aan de leiding. Waarna Souburg iets terug kon doen. Daarna duurde het evenwel tot aan 14-2 vooraleer Mevo'80 een volgende basket toestond van de Souburgers, die zich te veel bezig hielden met het praat- werk en daardoor te weinig aan bas ketballen dachten. Pas na 18-4 kon de Walcherse ploeg enigszins dichterbij komen, maar halverwege wezen de bordjes toch nog altijd 20-9 aan. In de tweede helft speelde Mevo'80 van tijd tot tijd voortreffelijk bas ketball, met hoofdrollen voor de lan ge Wim van Bemden in verdedigend opzicht en Tewes Tuitman, die voor een karrevracht aan punten zorgde. Met 15 punten werd hij Mevo'80-top- skorer, maar ook Leo Looy met ne gen en Bob Noomen met acht punten mochten er zijn. Wim van Bemden droeg zes punten aan, Ronald Scher- penzeel skoorde twee keer (vier pun ten) en Kees Verkerk droeg met twee punten een steentje bij. Overigens was Verkerk vooral op- bouwens van grote waarde, evenals Bart de Gardeijn, die evenwel niet tot skoren kwam. Vlak voor tijd moesten de beide scheidsrechters een korte afkoelingsperiode inlassen toen Souburg-aanvoerder Hans Gij- sen in een uitgebreid debat raakte met Bob Noomen. De partij liep evenwel niet uit de hand en dat maakte Mevo'80 in het verleden wel eens anders mee met de Souburgers. Het Zierikzeese team bbekte een dik verdiende en geenszins geflatteerde 44-18 zege. Het tweede damesteam bevocht een knappen 22-21 zege op Delta Co- lijn, nadat men vrijwel de hele wedstrijd had achtergfestaan en men tevens kreeg af te rekenen met een regen aan persoonlijke fouten. Delta Colijn stond met de rust met 12-10 aan de leiding, nadat Corine van Rijn en Anne van de Tuin vlak voor het rustsignaal nog iets aan de op dat moment 12-6 stand hadden gedaan. De eerste zes punten kwamen op het konto van aanvoerdster Frauke Vis ser. Na drie minuten in de tweede peri ode stond de thuisklub op 18-10, maar daarna duurde het tot aan de 22ste minuut vooraleer Delta Colijn weer een keer de basket kon doorbo ren. Mevo'80 was toen juist naastzij gekrabbeld door twee baskets van Corine van Rijn en een treffer van Anne van der Tuin en Josee Velders. Delta Colijn skoorde toen echter drie punten en de klok werkte in het na deel van Mevo'80. Door een afstandsschot van Josee Velders werd het in de voorlaatste minuut 21-20, nog altijd in het voor deel van Delta Colijn, maar luttele sekonden voor het eindsignaal zette Hanneke Koopman haar ploeg voor het eerst, maar wel definitief op voorsprong (21-22). De damesploeg had op karakter gewonnen van Delta Colijn en het deerde helemaal niet, dat Anne van der Tuin en Karin Peu- te het sluit buiten het veld haalden, nadat er tegen hen vijf persoonlijk fouten waren gefloten. De meisjes juniorenploeg van Me vo'80 bracht het er in Sporthal On derdak aanmerkelijk slechter vanaf. Na een 8-18 ruststand tegen het op permachtige Smokkelhoek kwam de ploeg van coach Ronald Scherpenzeel er in de tweede helft helemaal niet meer aan te pas. Niet een keer kon den de Zierikzeese meisjes nog sko ren, terwijl de Kapelse tegen standsters rustig doorgingen. Het werd uiteindelijk 8-55, maar dat was in ieder geval al beter dan de 70-0 in de uitwedstrijd. KERKWERVE, 16-1. Op het sportpark te Kerkwerve speelde WIK zaterdag middag een oefenwedstrijd tegen de leider in de 2e klasse van het afdelingsza- terdagvoetbal Middelburg welke de thuisklub met een 3-2 overwinning wist af te sluiten. In de lè helft zag het er naar uit, dat WIK een ruime overwinning zou gaan behalén. Over het geheel genomen toonde WIK toen meer initiatief dan de hoofdstedelingen, was men meer aan de bal en wist men zich ook de beste scoringskansen te scheppen. In de beginfase hanteerde Middel burg veelvuldig de buitenspelval welke maar tendele sukses had. Na dat Ad den Boer uit een door Jaap Matthijsse genomen hoekschop op de lat had gekopt had Ad Theunisse in de 20e minuut meer sukses toen hij een door Matthijsse genomen hoek schop hard en onhoudbaar inschoot (1-0). Even later had Matthijsse pech toen een boogschot over de voor zijn verdedigers het leder achter zijn ei gen doelman Rinus Bastiaanse plaatste (1-2). Leo Hart zorgde hierna voor weer een gelijke stand (2-2) waarna ten slotte Adrie Verhage de winnende treffer voor de thuisklub wist te scoren. SCHIPHOL. De dienst luchtvaart van de rijkspolitie is als redder in de nood opgetreden voor een boer en zijn vrouw, die door ijsgang en de ho ge waterstand waren geïsoleerd op hun boerderij in Winssen, langs de Waal bij Nijmegen. RAAMSDONKVEER. In Raams- donkveer zijn tien equipes van start gegaan voor de 50e rally van Monte Carlo. doel staande doelman door de lat werd gekeerd. In de 28e minuut kon WIK weer uit een voortreffelijk door Matthijsse voor doel geplaatste hoekschop de voorsprong opvoeren door Olivier de Boer die onhoudbaar inkopte (2-0). Tussen de bedrijven door had aan de andere kant Peter Noordijke door tij dig uit zijn doel te komen enige ge vaarlijke situaties weten op te los sen. In de 35e minuut wist Piet Berre- voets, door alleen door te gaan, han dig de opgezette buitenspelval te ont lopen waarna hij vrij voor doel geko men geen moeite had de ruststand op 3-0 te bepalen. Na de hervatting waren Bou Post en Olivier de Boer vervangen door Leen Post een Joost Mannie. Als bij toverslag bleek de aanvalsdrift uit de WIK-ploeg te zijn verdwenen me de doordat de druk uit het midden veld ontbrak. Middelburg kreeg hier door de kans het spel te verplaatsen en meer druk op de WIK-verdediging te leggen. In de 21e minuut konden de Mid delburgers tegen scoren (3-1), waarna aan de andere kant Ad den Boer Vrouwe Fortuna niet op zijn hand had met een schot op de lat en een schot dat nog door een van de Middel burgse verdedigers van de lijn kon worden gehaald. Zes minuten voor tijd kon Middel burg nog de achterstand tot 2-3 terug brengen maar verder liet de WIK- verdediging het niet meer komen. ROTTERDAM, 16-1. Nadat de amateurs met een koppelkoers over 60 minu ten voor de proloog hadden gezorgd is vrijdagavond de Rotterdanse Zesdaag se in het sportpaleis Ahoy' van start gegaan. Daar de Belgische oud- wielrenner Rik van Steenbergen, opgehouden door het verkeer, niet tijdig aanwezig was werd het startschot nu gelost door de aanvoerder van de Neder landse honkbal kampioen Neptunes welke ploeg voor de aanvang was gehul digd. Nadat de renners 25 temporonden hadden gereden om de grote prijs Ra bobank kwam Rik van Steenbergen alsnog opdagen en loste hij het start schot voor de koppelkoers over 60 minuten. De renners zorgden hierbij direkt voor het nodige spektakel waarbij de favorieten zich duidelijk lieten gel den. Naast Pijnen-Sercu en Clark- Allen, de winnaars van vorig jaar, viel het uitstekend rijden van het nog jonge Deense koppel Gert Frank- Hans Henrik Orsted op, evenals dat van de Duitser Didi Thureau. Met een gemiddelde dat ruim bo ven de 60 km lag werd de koppel koers gewonnen door Pijnen-Sercu met in dezelfde ronde Frank-Orsted. Bij de verreden premie-sprints toonde vooral de Zwitser Urs Freu- ler, in het afgelopen jaar nog gastren- ner in de Tour de France-ploeg van Peter Post zijn sprintkapaciteiten waarbij hij een ernstige konkurrent bleek te zijn voor Willy Debosscher die op de gepaste momenten weer voor de vrolijke zorgde. Bij de wedstrijd achter de derny's, die weer voor het nodige spektakel zorgden, liet de jeugdige Limburger Ad Wijnands zien dat hij ook op de baan zijn mannetje weet te staan. De middag voor de Rotterdamse jeugd trok zaterdag 7500 toeschouwers waarna er zaterdagavond voor een uitverkocht huis werd gereden. Dui delijk begon zich op deze tweede dag al de krachtsverhoudingen in het deelnemersveld af te tekenen waar bij het koppel Pijnen-Sercu de lei ding in handen wist te houden. In de zondagmiddag voor ruim 5000 toeschouwers verreden koppelkoers slaagde het Duitse koppel Thureau- Fritz erin een ronde voorsprong te nemen op de andere favoriete kop pels. Na het afsluiten van het zondag verreden programma ziet de stand er nu als volgt uit: 1. Thureau-Fritz (Wdl) 106 pnt; op 1 ronden Pijnen- Sercu (Ned./Bel.) 243 pnt.; 3. Freuler- Savary (Zwi) 216 pnt.; 4. Clark-Allen (Aus) 98 pnt.; op 2 ronden Frank- Orsted (Den.) 59 pnt.; op 4 ronden Raas-Scütz (Ned./Wdl) 187 pnt.; op 6 ronden Knetemann-Hampel (Ned./ Wdl) 86 pnt.; 8. op 7 ronden Wijnants- Peffgen (Ned./Wdl) 74 pnt.; 9. op 9 ronden Van Vliet-Hermann Ned./ Wdl) 177 pnt.; 12. op 14 ronden Toumé-De Geest (Bel) 70 pnt. en op 20 ronden 13. Venix-Kos (Ned) 73 pnt. In de amateur zesdaagse is de lei ding in handen van het Nederlands- Belgische koppel Groen-Fourbert met 58 pnt. en in dezelfde ronde het Deense koppel Schröder-Sörensen 56 pnt. en op een ronde gevolgd door het Nederlandse koppel Van Vliet- Harren met 54 pnt. Foto: De start van de zesdaagse met op het voorste plan de aanvoerder van de honkbalploeg van Neptunes. Jan Raas. Maurice Burton uit Jamaica. Gerrie Knetemann en de zesdaagse Miss Shirley Jane.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6