Rinus Lems prolongeert titel in de eerste klas driebanden Herenteam van Delta Sport maar een helft sterker: 16-12 Kees Jonker naar een knappe vierde plaats 5 Overtuigend kampioen Daan de Groot overleden Wallenloop Nederlands hockeyteam speelt om derde plaats Hilbert van der Duim en Alie Boorsma opnieuw kampioen Kampioenschap bootvissen Handbal ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maandag 11 januari 1982 Nr. 23045 ZONNEMAIRE, 10-1. Rinus Lems van biljartvereni ging Bommenede heeft tijdens de distriktsfinale eerste klas driebanden niet aan het toeval overgelaten. Met bij zonder degelijk en overtuigend spel bleef de Bruinisser biljarter ongeslagen tijdens het in Zonnemaire verspeel de toernooi, waarin het niveau in de breedte niet fameus was. Postieve uitzonderingen waren de twee spelers van de organiserende vereniging, Rinus Lems en Leo de Munnik. De Munnik, die gezien zijn geweldige spel in de onlangs verspeelde tweede klasfinale min of meer als fa voriet van start was gegaan kwam uiteindelijk als de speler met het hoogste toernooigemiddelde uit de bus. Met 0,576 bleef hij zijn klubmakker en kampioen Lems eentiende punt voor, maar De Munnik speelde nog te on regelmatig om aanspraken te doen gelden op de titel, maar ongetwijfeld speelt hij in volgende toernooien een hoofdrol. Rinus Lems werd zeer overtuigd en gedegen kampioen in de eerste klas drie banden in Zonnemaire. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Lems kwam tijdens het toernooi nauwelijks in de problemen. Hij speelde bijzonder regelmatig, waar bij alleen de partij uit de tweede ron de tegen de uiteindelijke hekkeslui- ter Peter Wijnen enigszins uit de toon viel. In 71 beurten bleef hij echter ook in deze partij overeind (30-26). Een serie van zes tegen het einde van de partij gaf hier de doorslag. Pas in de voorlaatste ronde kwamen de vol gende moeilijkheden. Tegen good-old Jan Berrevoets moest Lems alle re gisters opentrekken om de Renesser speler uiteindelijk met 30-28 te klop pen na 56 beurten. Verdedigend ,,Dit was een partij, waarin we bei den enorm verdedigend speelden", stelde Lems, „maar het komt het kijkspel zeker niet ten goede. Het hoort echter wel degelijk bij het bil jartspel. Ik ben ervan overtuigd als Leo de Munnik van tijd tot tijd ook wat ver dediging in zijn spel zou doen, dat hij dan zonder al te veel problemen kam pioen zou zijn geworden. Dat was voor hem nu echter niet belangrijk. Hij wilde zich nu koste wat kost waarmaken in de eerste klas, waar naar hij onlangs provomoveerde". AMSTERDAM, 8-1. Daan de Groot, profwielrenner in de suksesvolle ja ren dat Kees Pellenaars als ploegelei- der optrad is vrijdagavond onder trieste omstandigheden te Amster dam op 48-jarige leeftijd overleden. Daan de Groot, die de bijnaam had van „Daantje het grote kind" lever de in 1955 in de Tour de France in de etappe van Millau naar Albi een op hefmakende prestatie door deze met een voorsprong van 20.31 minuut te winnen. Zijn beste prestatie in de Tour de France was in 1956 toen hij op de 15e plaats eindigde. Bij de amateurs werd hij in 1952 kampioen van Nederland op de 50 km, in 1953 werd hij 3e op het wereld kampioenschap achtervolging voor amateurs en 2e in de Route de Fran ce. De Groot, die een goed etapperen ner was, nam naast de Tour de Fran ce ook meerdere keren deel aan de Giro, de Ronde van Spanje, de Ronde van België en de Ronde van Neder land. en onverschilligheid weer jammer lijk de overhand. Wat een schitteren de finale partij had kunnen worden tussen Rinus Lems en Adrie Geel hoed werd nu een soort veredelde one-manshow voor de speler uit Bruinisse. Theoretisch had Geelhoed nog toernooiwinnaar kunnen wor den, als hij met ruim verschil en in een korte partij van Lems had ge wonnen. Eerder liet hij zien, dat hij daartoe in staat geacht moest wor den. Vanaf de eerste beurt gooide hij evenwel de deur dicht en betrok hij de verdedigende stellingen. Rinus Lems echter bezorgde Geelhoed een koekje van eigen deeg, door op zijn eigen gedegen manier de moeilijkste karamboles te verwezenlijken, zodat al het verdedigende werk van de DOS-speler alleen maar negatieve gevolgen had. Na 15 beurten leidde Lems met 13-5, een marge die de rest van de partij voortdurend gehand haafd zou blijven. Na 30 beurten arri veerde Lems op 22 en leek een snelle partij in het verschiet. Effektief Door het vele negatieve spel van Geelhoed, die eerder in het toernooi aantoonde dit beslist niet nodig te hebben om winnend uit de strijd te komen, duurde het tot en met de 47e beurt vooraleer Lems de laatste ka- rambole aan zijn totaal toevoegde. „Ik vond het jammer voor het pu bliek, dat Adrie Geelhoed deze laatste partij zo speelde", meende Lems. „Er mocht wel een wonder ge beuren wilde hij nog toernoooiwin- naar worden en zijn tweede plaats stond toch al vast. Als hij er een open partij van maakt geniet iedereen en komt er misschien nog een heel korte Voor Jan Berrevoets had de verde- dedigende instelling van zijn ont moeting tegen lems uiteindelijk ver velende gevolgen. Door de vele beur ten zakte het toernooigemiddelde van Berrevoets zesduizendste punt beneden de degradatiegrens, waar door hij het het volgend jaar in de tweede klas moet gaan proberen, lan ge tijd stond Berrevoets met het beste algemeen gemiddelde van het toernooi, maar gedurende de zaterdagavondpartijen begon de ver moeidheid Berrevoets parten te spe len. In een marathonpartij bleef hij Wijnen slechts met veel moeite voor (30-28), waarna hij tegen een enorme nederlaag aanliep tegen Adrie Geel hoed (30-13 in 35 beurten). „Deze partij op de late zaterdag avond was voor mij eigenlijk wat te veel van het goede", verontschuldig de Jan Berrevoets zich zondagmid dag. „Ik kwam zo vreselijk vermoeid thuis, dat ik er zowat niet van heb kunnen slapen. Ik ben tenslotte geen achttien meer". Deze puike partij van Adrie Geelhoed was dat moment de kortste van het toernooi en goed voor een partijgemiddelde van 0,857. Uiteindelijk zou het ook de kortste partij blijven, maar Geelhoed kreeg in de laatste ronde wel Leo de Mun nik naast zich. Deze klopte na een blikesemstart (17 punten in tien beurten) Cees Hector met 30-20 in eveneens 35 beurten. Suksesvol Hiermee eiste De Munnik niet al leen de hoogste serie (8) maar ook de kortste partij op en bovendien slaag de hij in zijn opzet meer dan 0,550 te spelen over het hele toernooi, waar door het driedaagse gebeuren voor hem toch suksesvol werd. Het tegendeel was uiteindelijk waar voor Jan Berrevoets, maar ook Cees Hector en Peter Wijnen beleef den weinig sportieve vreugde aan het toernooi, omdat voor belden een de gradatie restte na de zes ronden in deze voortreffelijk georganiseerde séance. Zodoende bleef er uiteinde lijk slechts een speler - Rinus Lems - gehandhaafd in de eerste klas, maar hij krijgt het volgend jaar toch weer drie klassegenoten erbij, omdat eni ge weken geleden Leo de Munnik, Adrie Geelhoed en Henk Reede van uit de tweede naar de eerste klas pro moveerden. Adrie Geelhoed eindigde in café Bommenede op een voortreffelijke tweede plaats en de in Amsterdam woonachtige speler uit Dreischor speelde in zijn eerste vijf partijen goed driebandenspel. In de slotronde echter kreeg de onnauwkeurigheid partij uit de bus in de finale. Dat zou alleen maar leuk zijn geweest voor het toernooi. Maar ja, ieder zijn spel opvatting. Met mijn manier van spe len is iedereen het ook lang niet al tijd eens. Maar ik heb dit weekeinde bewezen, dat ze wel effektief is". Lems eindigde dus ongeslagen bovenaan in dit toernooi van de mid delmatigheid. Met twee verloren par tijen eindigde Adrie Geelhoed op de tweede plaats. In de eerste ronde had hij - bijna traditioneel - verloren van Cees Hector (30-23 in 60 beurten). Vervolgens kwamen er drie spelers met zes punten, waarvan Leo de Munnik het beste gemiddelde speel de en Jan Berrevoets en Cees Hector voorafging. De op het laatste mo ment voor Henk Reede ingevallen Paul Bodbijl totaliseerde vier pun ten door overwinningen in de eerste en laatste ronde op respektievelijk Jan Berrevoets en Peter Wijnen. De ze laatste sluit ook puntloos de rij na een zeer belabberd toernooi van zijn kant. Tijdens een invitatietoernooi in december 1981 kwam hij in Rucp- hen nog tot een algemeen gemiddelde van 0,720 over zeven partijen, maar nu bleef hij steken op de zeer onder- demaatse score van 0,288. Na afloop van het door Toon Schouwenaar en Wim Hanse vlekke loos geleidde toernooi reikte Jaap den Haan namens het bestuur van het distrikt Schouwen-Duiveland van de KNBB de kampioensbeker en- medaille uit aan Rinus Lems, die zich zichtbaar tevreden toonde over zijn geleverde prestatie, omdat wat min dere resultaten in het voorbije sei zoen enige afbreuk hadden gedaan aan zijn gevestigde reputatie. In Zon nemaire liet hij zien, dat er nog wel degelijk rekening met hem gehouden moet worden. De totaaleindstand van het kampi oenschap eerste klas driebanden van het distrikt Schouwen-Duiveland (achtereenvolgens de gescoorde ka ramboles, de daarvoor benodigde beurten, de hoogste serie, het alge meen toernooigemiddelde en het aan tal wedstrijdpunten): GOES, 9-1. Delta Sport A-junior Kees Jonker leverde zaterdag de beste Zie- rikzeese prestatie af tijdens de 21e Wallenloop, die werd georganiseerd door atletiekvereniging AV '56 uit Goes. Een vierde plaats was er eveneens voor Jeska Doeswijk bij de C-meisjes, terwijl Ralph Koper als vijfde over de meet kwam bij de jongens pupillen-B. De wedstrijd voor heren en heren- veteranen leverde nog meer eens een zege op voor de Belg Mare Nevens. Met een tijd van 23.24,7 bleef hij John Vermeule van Dynamo '70 ruim schoots voor. De Middelburgse atleet noteerde 23.42,7, maar deze smaakte wel het genoegen good-old Piet Vonck naar de derde plaats te kun nen verwijzen. De kleine Hulstenaar moest daarbij ruim vier sekonden toegeven op Vermeule. Huib Dalebout van de organiseren de vereniging werd in Goes vierde voor Kim Reijnierse van Dynamo '70 en Ko van de Griek uit Sint- Maartensdijk, die uitkomt voor het Vlissingse Marathon. De Delta Sport-toppers Blom en Verkerk lie ten in Goes verstek gaan, waardoor Martien Moermond nu de beste Delta Sport-vertegenwoordiger werd op een 28e plaats in 26.50. junioren. Voor de 3900 meter ver bruikte hij 14.20. Jeska Doeswijk boekte eveneens een vierde plaats bij de C-meisjes. De eerste twee plaatsen waren haar voor Belgische meisjes, terwijl' Mariska Schouten van Dynamo '70 de derde plaats pakte. Jeska doeswijk noteer de 4.54 over de 100 meter. Bij de jon gens B-pupillen kwam Ralph Koper als vijde binnen in 5.30. De zege ging hier naar Leo Cronin van Dynamo '70. Rinus Lems, bv Bommenede180 318 6 0,566 12 Adrie Geelhoed, bv DOS165 317 6 0,520 8 Leo de Munnik, bv Bommende155 269 8 0,576 6 Jan Berrevoets, bv Renesse160 294 5 0,544 6 Cees Hector, bv De Wig153 324 6 0,472 6 Paul Bodbijl, bv DOS145 338 5 0,428 4 Peter Wijnen, bv DOS98 340 3 0,288 0 (Adrie Geelhoed, Leo de Munnik en Paul Bodbijl speelden buiten mededin ging mee. Jan Berrevoets, Cees Hector en Peter Wijnen degraderen naar de tweede klas.) Op de 33e plaats legde vervolgens Adrie Gerards belsag in 27.25. Ge- rards liep, na gedebuteerd te hebben in het klubkampioenschap van Delta Sport, zijn eerste officiële wedstrijd voor de Zierikzeese atletiekvereni ging. Johan van de Hoek eindigde als 34e in 27.26, terwijl Hans van Elzelin- gen en Wim Schot respektievelijk als 40e en 54e binnenliepen in 27.56 en 29.05. Bij de veteranen was Frans Krijn- sen van AV '56 weer ongenaakbaar. In 24.55 voltooide hij de 7800 meter en bleef bijna een volle minuut voor op Kees Weststrate van het Vlissing se marathon. Delta Sport veteraan Krijn de Oude klasseerde zich op een elfde plaats in 29.38. Kees Jonker presteerde erg knap door de vierde plaats voor zich op te eisen bij de A- junioren. Hij noteerde slechts ruim twintig sekonden achterstand op de winnaar Henk-Peter de Jonge van het Terneuzense Schelde Sport. De klokken bleven voor Jonker stilstaan op 18.09 over de 5200 meter. John Teuthof kwam met een elfde plaats in Zierikzee terug bij de B- KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND TILBURG. Met 21 aanhoudingen heeft de politie van Tilburg 202 in braken opgelost die zijn gepleegd in 1980 en 1981. De totaal achterhaalba- re buit van de inbraken bedroeg 150.000 gulden, maar de waarde van de werkelijke buit zal veel hoger lig gen, aldus heeft de politie van Til burg vrijdag gezegd. UTRECHT. De Dienstenbond en de Voedingsbond FNV hebben een ko- mité gevormd om akties voor te be reiden bij Tuschinski Theaters. Daar bij wordt ook aan stakingen gedacht, zo heeft een woordvoerder van de bonden vrijdagavond meegedeeld. Aanleiding is een konflikt over de voorgenomen inkrimpingsmaatrege len bij Tuschinski. DEN HAAG. Het zweeds Natio naal Verkeersbureau in Den Haag gaat zich nog meer beijveren om Ne derlanders te bewegen hun vakanties in zweden door te brengen. ASSEN. Wegens bezit van heroïne in de strafgevangenis Norgerhaven in Veenhuizen heeft officier van justitie mr. A. B. Vast zes maanden gevangenbisstraf geëist tegen de in dertijd daar gedetineerde 26-jarige L. M. D. uit Eist. BOMBAY, 9-1. Het Nederlands hockeyteam is er niet in geslaagd om de finale te bereiken van het hockey - toernooi om de wereldbeker. In de halve finale bleek Pakistan konditi- oneel beter opgewassen tegen de hit te, waardoor de 4-2 zege niet in ge vaar kwam. In de andere halve finale klopte West-Duitsland het favoriet geachte Australië na strafballen, nadat de ge wone speeltijd in 3-3 werd afgeloten. Nederland speelt dinsdagmorgen om de derde plaats tegen Australië, ter wijl Pakistan en West-Duitsland el kaar ontmoeten met de wereldbeker als inzet. HEERENVEEN, 10-1. Zowel Hil- bert van der Duim als Alie Boorsma hebben hun nationale schaatstitels in het weekeinde geprolongeerd. De ti tel bij de sprinters was verrassend voor Jan Ykema. Van der Duim bleef naaste rivaal Frits Schalij zeventiende punt voor. Schalij won de beide kortste afstan den, terwijl Van der Duim het lange re werk naar zich toe haalde. Vooral de tijdwinst op de 500 meter bleek voor Schalij onvoldoende om het ver schil op de 5000 em 10.000 meter te kompenseren. Bij de dames was de prolongatie van de titel voor Alie Boorsma min of meer onverwacht. Ria Visser moest op de 500 meter te veel toege ven om dat op de langere afstanden goed te maken. Beide schaatsters wonnen ieder twee afstanden. Bij de sprinters kwam Jan Ykema verrassend winnend uit de strijd met tweetiende punt voorsprong op Miel Govaert en ruim een volle punt op de oudkampioen Lieuwe de Boer. Yke ma won beide keren de 500 meter, terwijl Govaert de 1000 meter beide keren in winst omzette. Het kampioenschap bootvissen moest door onvoorziene omstandig heden worden uitgesteld. Aals nieu we data zijn thans vastgesteld 13 en 14 maart 1982, met als uitwijkdata 27 en 28 maart 1982. DEN HAAG. Minister Van der Louw (c.r.m.) meent, dat er sprake is van een uitermate zorgelijke situatie op het terrein van de werkgelegen heid onder kunstenaars. DEN HAAG. Het moderamen van de Hervormde Kerk heeft een eerste gesprek gevoerd met vertegenwoor digers van het bedrijfsleven over het kernwapenvraagstuk. AMSTERDAM. De recherche van het bureau Lijnbaansgracht in Amsterdam heeft de overval op een juwelier in de Bilderdijkstraat in de hoofdstad op zaterdag 2 januari, waarbij voor twee ton aan juwelen werd buitgemaakt, opgelost. Dit heeft een woordvoerder van de poli tie vrijdag meegedeeld. ir, t 19 )S\ ZIERIKZEE, 10-1. In de thuiswedstrijd tegen de reserves van het Vlissingse Walcheren heeft het handbalteam van Delta Sport zondagmiddag in de sport hal Onderdak haar negende overwinning (16-12) kunnen boeken. Van Delta Sport zijde was het zeker niet een van hun beste wedstrijden welke zij tot nu toe dit seizoen hebben gespeeld. De korte winterstop bleek het spel van de thuisklub, vooral in aanvallend opzicht, bepaald geen goed te hebben gedaan. Liep het gedurende de eerste helft nog redelijk goed, na de hervatting zat de aanval bij vlagen volkomen vast en bleek ze niet in staat om ope ningen in de Walcherse verdediging te kreeëren. In de openingsfase zag het er naar uit dat Delta Sport regelrecht op een vlotte overwinning ging afstevenen. Binnen de kortste tijd zorgde André Hartoog voor een 1-0 voorsprong di- rekt gevolgd door een treffer van Jacco Vleeshouwer (2-0) waarna Ri nus Nuijens voor 3-0 zorgde. Initiatief De oud-Delta Sport trainer en spe ler Jaap Consemuller wist hierna voor Walcheren tegen te scoren (3-1) waarna de Vlissingers de achter stand tot een doelpunt wisten te re duceren (3-2). Verder liet de thuisklub het hierna niet komen en door treffers van Jac co Vleeshouwer (2x) en Kees de Vos kon de voorsprong tot 6-2 worden op gevoerd waarna de gasten weer wat konden terug doen (6-3). Delta Sport bleef echter het initiatief behouden en door treffers van Frits Verheij, André Hartoog en Bert de Vos kon men verder uitlopen tot 9-3. Na het scoren van de laatste treffer was echter plotseling de goede ka- dans uit de Delta Sport ploeg ver dwenen waarvan de bezoekers met twee doelpunten (9-5) wisten te profi teren waarna Koos van Zwieten nog een strafschop moest stoppen om Walcheren het scoren verder te belet ten. V In de laatste seconden van de eerste speelhelft wist Bert de Vos nog de ruststand op 10-5 te bepalen. Na de hervatting liep het aller minst op rolletjes bij de thuisklub waardoor Walcheren de achterstand tot 10-7 kon reduceren. Tussen de be drijven door hadden Bert de Vos, Bert Nuijens en Wim van der Welle het houtwerk van het Walcherse doel beproefd. Pas na ruim 12 minuten spelen ge lukte het Jacco Vleeshouwer het Wal cherse doel weer te doorboren (11-7). Hierna was het weer de beurt van de bezoekers om te scoren (11-8) direkt gevolgd door een treffer van André Hartoog (12-8). De gasten gaven zich echter nog niet gewonnen en door Consemuller konden zij weer terug komen tot 12-9. Nadat Rinus Nuijen de stand op 13- 9 had gebracht kwamen de gasten te rug tot 13-11. Kees de Vos, uit een strafworp en Bert de Vos zorgden hierna voor weer wat meer afstand (15-11) waar na de gasten nog eenmaal doelman Van Zwieten wisten te verschalken (15-12) en tenslotte Bert de Vos de eindstand op 16-12 bepaalde. Het reserve team van Delta Sport boekté na een spannende strijd een nipte 18-17 zege op EMM IV. De jongens pupillen toonden zich duidelijk de sterkste in het treffen met Volharding welke ontmoeting met 18-3 door de Delta Sporters werd gewonnen. Bij de meisjes adspiranten bleef het team van Ouwerkerk met 10-4 aan de winnende hand tegen GSC II. De meisjes adspiranten van Delta Sport klopten EMM II in eigen omge ving met 12-16, terwijl de meisjes pu pillen van Ouwerkerk de uit wedstrijd tegen EMM II met een 4-2 zege konden afsluiten. Het damesteam van Delta Sport moest de puntjes bij EMM II achter laten (12-5) terwijl de dames junioren in de sporthal te Axel tegen HVH met 20-10 aan het korste eind trok ken. Winst was er voor de jongens adspi ranten van Delta Sport in de sporthal te Terneuzen tegen Sluiskil (7-9). De welpen van Ouwerkerk zagen zich te Goes in het treffen met GSC met 3-1 geklopt. Jacco Vleeshouwer legt aan voor een van zijn inmiddels befaamde knallen. Kees de Vos wordt door twee Walcheren- spelers in bedwang gehouden. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5