Vlaggetjesdag zit er dit jaar niet in LO familiedrukwerk? KERKDIENSTEN VOOR ZONDAG OVERDENKING Het kind van de rekening „Recht" duurt lang Visserij De vissen en de koude Huidige weersomstandigheden spelen rol bij de vangsten De afvalbunker in Borssele ERIC DE NOORMAN 4 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 8 januari 1982 Nr. 23044 Nederlandse Hervormde Kerk Zierikzee: Gasthuiskerk: 9.30 uur ds. Assendorp, bev. ambtsdragers. 11.00 uur ds. C. L. de Rooij, bev. ambtsdra gers; 19.00 uur ds. L. Vreugdenhil, Aagtekerke. Herv. Vereniglngs- bouw: 19.00 uur ds. Assendorp. Kerk- werve: 11.00 uur ds. Kuin, em. pred. Serooskerke: 10.00 uur ds. Baks, 11.30 uur zondagsschool. Burgh: 10.00 uur ds. Van Rooijen. Haamstede: 10.00 uur ds. A. Baas, bev. ambtsdra gers; 19.00 uur ds. Baks. Renesse: 9.30 uur ds. H. F. Meyer. Noordwelle: 11.00 uur ds. H. F. Meyer. Scharendij- ke: 9.30 uur ds. Duk, bev. ambtsdra gers. Brouwershaven: 9.30 uur ds. C. L. de Rooij, Zierikzee. Zonnemaire: 11.00 uur ds. Den Engelse, 9.45 uur zondagsschool. Noordgouwe: 11.00 uur ds. Geers. Dreischor: 9.30 uur ds. Geers; 11.00 uur zondagsschool klei nen, 19.00 uur zondagsschool groten. Ouwerkerk: 10.00 uur de heer Rouw; 10.00 uur zondagsschool. Nieuwer- kerk: 10.00 uur drs. Van den Ban. Oosterland: 10.00 en 18.00 uur kand. Wegerif, Spijkenisse; 19.30 uur La- tema. Sirjansland: 10.00 en 18.30 uur ds. Van der Valk. Bruinisse: 10.00 H.A. en 17.00 uur ds. Teekens, dank zegging. Lutherse Kerk Zierikzee: 10.00 uur dr. C. van Tuyl van Serooskerke, Oostkapelle. Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 uur ds. Blokland; 18.30 uur ds. Stutvoet, Brouwersha ven. Haamstede: 10.00 en 19.00 uur kand. J. W. de Vos. Scharendijke: 10.00 en 19.00 uur de heer Pet, Helle- voetsluis. Brouwershaven/Zonne maire: 10.00 uur ds. Stutvoet; 15.00 uur ds. Blokland, Zierikzee. Nieu- werkerk: 10.00 uur voorber. H.A. en 17.00 uur ds. A. G. v. d. Stoel, Bergen op Zoom. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur ds. L. Weerman, Harderwijk, H.A. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Brouwershaven: 9.30 en 18.30 uur ds. Meijer. Christelijke Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur lees- dienst. Kerkwerve: 10.00 uur lees- dienst en 18.00 uur ds. Van der Sluys. Haamstede: 10.00 en 17.00 uur ds. H. v. d. Heuvel, Biezelinge. Gereformeerde Gemeenten Haamstede: 10.00 en 15.00 uur lees- dienst. Nieuwerkerk: 9.30 en 15.30 uur ds. Van Gelder. Oosterland: 10.00 en 14.30 uur leesdienst, 18.30 uur ds. Van Gelder. Gereformeerde Gemeenten in Nederland Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur lees dienst. Nieuwerkerk: 9.45 en 15.30 uur ds. A. Wink, Veenendaal. Brui nisse: 10.00 en 17.00 uur leesdienst. Oud-Gereformeerde Kerken Oosterland: 9.30, 14.30 en 18.30 uur leesdienst. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur leesdienst. Remonstrants Ger. Gemeente Sommelsdijk: 10.00 uur. Leger des Heils Zierikzee: 10.00 uur samenkomst. In geen spiegel wordt het bruut ge weld zo weerspiegeld als in het open kinderoog. Wanneer ouderen of ou ders elkaar te lijf gaan, weerkaatst zich het zinloze van hun handelen in de ogen van de kinderen. In het lij den van de onmondige kinderen wordt het zinloze openbaar. Hier helpt geen drogreden die de volwas sene ter rechtvaardiging van zijn handelen aanvoert. De passieve rol van het kind op het wereldtoneel is geen figurantenrol; integendeel, het is een hoofdrol, waarin de essentie van het handelen van de volwassenen aan het licht treedt. Niet alleen de zin maar ook de zinloosheid en de schuld van hun handelen, waren nooit zozeer open baar als in relatie met het Kind. Het lijden van de kinderen is be trokken in het lijden van het Christuskind Jezus van Nazareth. Het woeden van koning Herodes te gen dit Kind deed hem in Bethlehem over kinder-lijken gaan. De zwarte bladzije die hij met de kindermoord te Bethlehem schreef in de geschiede nis, is in de loop van de eeuwen met vele pagina's tot een zwart-boek aan gevuld. De beulen en korrupte machthebbers gaan in hun openlijk of verborgen verzet tegen het Kind ook heden nog over kinder-lijken. Het liefdevolle werk van Unicef, SOS-kinderdorpen enz. verlicht veel kinderleed, maar neemt alle kinder leed niet weg. De schuld van de Hero- dessen van deze wereld is niet bij be nadering te peilen. Hoe zinloos ook het handelen van Herodes was, wordt ons in het Evangelie openbaar. Niet omdat het Christuskind door de vlucht van zijn ouders naar Egypte voorlopig aan moord kon ontkomen, maar omdat zo dit Kind de weg gaat van de Verlosser: de weg van vervol ging, lijden en kruis. Zo is Christus solidair met de lijdenden, bovenal met de lijdende kinderen. En wie deel hebben aan zijn lijden, delen in zijn opstanding en verheerlijking. Daarmee is - ik weet 't - nog geen afdoend antwoord gegeven op de gro te vraag van het waarom. Maar wie leeft en lijdt in gemeenschap met Christus, mag in Hem ervan verze kerd zijn dat niets hem van de liefde van God zal kunnen scheiden. Wie leeft en sterft voor rekening van het Christuskind, mag vanuit het hier en nu reeds de dag begroeten waarop God recht zal doen en alle tranen van de ogen van zijn kinderen af zal wissen. Die dag is op onze ka lender al weer een jaar dichter nabij. J. B Duk Rooms-Katholieke Kerk Zierikzee: za. 19.00 uur, zo. 9.30 uur. Haamstede: zo. 11.30 uur. Pinkstergemeente Zierikzee: De diensten zijn op zonda gen om 10.00 uur en op de woensdag avonden om 20.00 uur. Jehova's Getuigen Zuidwellestraat 37, Zierikzee: Zondag: 10.00 uur openba re lezing, 11.00 uur Wachttorenstu die. Donderdag: 19.30 uur Theokrati- sche school; 20.30 uur dienstvergade- ring. Rode Kruis Ziekenhuis 18.15 uur ds. J. B. Duk. KERKNIEUWS Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Nijkerk: J. J. W. Mout- haan, Nunspeet; te Neede: W. A. Ha- ge, Middelburg; te Maartensdijk: W. Roos, Veen; door de Generale Synode tot predikant buitengewone werk zaamheden (sekr. van de Raad voor de herderlijke zorg en de Raad voor de zaken van kerk en gezin): W. R. van der Zee, 's-Gravenhage. Gereformeerde Gemeenten Beroepen te Rilland-Bath: Th. van Stuyvenberg, Meliskerke, die be dankte voor Hellevoetsluis en voor Waarde (Zld.). Bedankt voor Vlaardingen: N. W. Schreuder, Goes. SCHEEPVAART Aludra, 6-1 115 noord Kaap Verdi- sche eil. naar Libreville Amersfoort, 5-1 van Bilbao naar Bridgetown Moordrecht, 7-1 te Tampico Nedlloyd Rockanje, 6-1 van Shang hai naar Hongkong MARKTBERICHTEN Paardenmarkt Den Bosch DEN BOSCH, 7-1. Aanvoer: 269 stuks. Prijzen per stuk: Luxe paarden 2000 - 3900; voljarige 1900 - 3150; 2-jarige, (merries) 1700 - 2650; 2-jarige (hengsten) 1550 - 2650; 1-jarige, luxe (merries) 900 - 1675; 1-jarige, luxe (hengsten) 900- 1675; veulens, merries 750 -ƒ 1350; veulens, hengsten 700 -ƒ 1300; hit ten 600 - 1350; Shetlandse pony's (ruins) 250 - 500; Shetlandse pony's (merries) 250 - f 650. Prijzen per kg: Jonge slachtpaar- den 6,60 - 7,60; oude slachtpaar- den 6,50 - 7,50. De Eierveilingen BARNEVELD, 7-1. Coöp. Veluwse Eierveiling: Aanvoer 4.088.880 stuks. Stemming: kalm. Prijzen per 100 stuks: Eieren van 52-53 gram 12,55 - 13,00; 55-56 gram 13,45; 60-61 gram 14,10 - 14,05; 65-66 gram 14,20. Eierveiling: Aanvoer 1.321.560 stuks. Stemming: rustig. Prijzen per 100 stuks: Eieren van 51-52 gram 11,90 - 12,35; 56-57 gram 13,65; 61-62 gram 14,05; 66-67 gram 14,15 -ƒ 14,25. Eiermarkt: Aanvoer ca. 1.100.000 stuks. Handel: kalm. Eieren van 48-54 gram 10,60 -ƒ 14,00 per lOOstuks, kg-prijs 2,21 - 2,59; 57-61 gram 14,50 - 16,65 per 100 stuks, kg-prijs 2,54 - 2,40; 64- 67 gram 14,75 - 15,00per lOOstuks, kg-prijs 2,30 - 2,24. De bedelaars NEW DELHI, 6-1. Onder het motto „Bedelaars allerlanden verenigt u" is in de Indiase stad Jaipur in de staat Ra- jastan de eerste Indiase bede- laarsorganisatie opgericht. Dit heeft het Indiase dagblad In dian Express" woensdag ge meld. De beweging moet zich vol gens de oprichters over heel In dia uitbreiden en bedelaars en armen in de gehele wereld be wegen zich te organiseren. De tot president van de Indiase bedelaarsfederatie benoemde Kenna uit de deelstaat Kerala stelde in zijn oprichtingsrede vast dat de nieuwe organisatie een beweging is „van iedereen die zijn familie met bedelen moet onderhouden". Bedelen is een beroep als elk ander en een van de oudste beroepen ter wereld", zei hij. DEN HAAG. Het dagelijks bestuur van de Sociaal Ekonomische Raad is verbolgen over het feit dat minister Den Uyl van sociale zaken en werk gelegenheid geen advies heeft ge vraagd over de loonmaatregel. Het dagelijks bestuur heeft minister Den Uyl geschreven „ernstig bezwaar te hebben tegen deze procedure van wetgeving". DEN HAAG, 6-1. De afhandeling van een rechtszaak duurt in Neder land steeds langer. In 1979, zo heeft het C.B.S. becijferd, duurde een zaak voor de rechtbank gemiddeld een half jaar en dat is veertig procent langer dan bijvoorbeeld in 1972. De rechter blijkt overigens niet zo veel tijd nodig te hebben: ongeveer twee weken gemiddeld. Het open baar ministerie heeft 5,5 maand no dig om een zaak te behandelen. Het ministerie van ekonomische zaken heeft dit woensdag bekendgemaakt. BRUINISSE/ZIERIKZEE, 7-1. Minister Jan de Koning heeft weliswaar be hoorlijke kontingenten platvis en rondvis voor Nederland kunnen binnenha len, maar hij heeft zich toch opnieuw laten afschepen met een veel te kleine hoeveelheid haring, die bovendien nief; mag gevangen worden als ze als maat jesharing een goede prijs zou opbrengen. Het wordt alweer veel te laat in het jaar als de haring op die plaatsen arriveert waar mag worden gevist, zodat ook dit jaar weer geen vlaggetjesdag zal kunnen worden gehouden. In de Noordzee (inklusief Wadden zee en Zeeuwse Stromen) mag door de Nederlandse vissers 11.730 ton tong en 36.900 ton schol worden ge vist. Verboden visgebied is het ka naal van Bristol en ten zuiden en westen van Ierland, ten westen van Schotland, de Porcupine Bank, het Engelse Kanaal Rockal, de Golf van Biscaje en het Kattegat. Tong en schol In de Sont en de Belt, alsmede in de Oostzee mag men wel tong vissen, maar geen schol. In het Skagerak moet men stoppen als 140 ton tong en 3500 ton schol zijn opgevist. In de Ier se Zee zijn dat 265 ton tong en 50 ton schol. Haring mag niet worden ge vangen in het noordelijke en centrale deel van de Noordzee, het westelijk deel van het Engelse Kanaal, de wa teren ten westen en ten zuidén van Ierland, de Ierse Zee, de Porcupine Bank en het Bristolkanaal. In het zuidelijk deel van de Noord zee en in het oostelijk deel van het Engelse Kanaal mag 9000.ton haring worden gevaïigen. Gezorgd moet worden dat het gedeelte dat nog over is van het kwantum 1981, voor 31 maart is opgevist en ook dat is weer een maatregel, die nergens op slaat. IJle haring is geen exportartikel en ook op de binnenlandse markt niet gewild. Van een nader door de minister te bepalen tijdstip mag 3000 ton haring worden weg gevist bij de Hebriden. Kabeljauw 5200 ton kabeljauw mag worden gevist in de Noordzee, door de tradi tionele rondvisvissers, de overige vissers mogen in de Noordelijke Noordzee nog 20.000 ton kabeljauw weg vissen. Vakmanschap geeft op alle terrei nen een voorsprong, niet het minst in de visserij, al lijkt het wel eens dat men in dit vak „geluk" moet hebben. Dat is natuurlijk ook waar, maar vooral de huidige weersomstandig heden spelen een rol bij de vangsten. De watertemperatuur was tot eind oktober vooral in de zuidelijke Noordzee erg hoog. De toen ingeval len koude en de vroeg ingevallen winter hadden een snelle daling van de zeewatertemperatuur ten gevolge en dat betekende ook een snelle vlucht van de vis, (tong, schol, schar en andere platvis). Vooral de tong is voor de kou erg gevoelig omdat ze van origine een zuidelijke vis is. De vlucht van de platvis gaat naar war mer, dus dieper water en ze trekt weg van de vlakke kust, naar dieper wa ter als de temperatuur tot 3 4 gr. Celsius is gedaald. Vakmensen onder de vissers Weten precies deze diepe gedeelten tiental len kilometers uit de Nederlandse kust ligt b.v. een geul, die men het Diepwaterkanaal noemt. Tong En in die diepere gedeelten van de Noordzee concentreerde zich de tong. DEN HAAG. De wereldgezond heidsorganisatie, die aanwijzingen heeft dat werkloosheid samengaat met ongezondheid, heeft het Acade misch ziekenhuis in Leiden verzocht een onderzoek in te stellen naar de gevolgen van werkloosheid voor de gezondheid. DEN HAAG. Ien van de Heuvel, lid van het Europese parlement, heeft donderdag aan een delegatie van le den van het Amerikaanse Congres een petitie overhandigd inzake de „Amerikaanse inmenging in Cen traal-Amerika". Goede vangsten dus voor wie de ge woonten van de vis heeft bestudeerd en die weet waar de vis een schuil plaats zoekt tegen de kou. Ook de garnaal trekt weg uit de on diepe kustwateren, naar diepere ge deelten en met de garnaal, oök de vis, dije de garnaal als voedsel gebruikt, met name de gul (jonge kabeljauw), tot nadeel van de sportvissers die het buitengaats zoeken. Ze moeten plot seling ervaren, dat het goede stekkie van de vorige weken, plotseling niets meer oplevert. Kabeljauw, wijting en schar ze zijn verdwenen en voor de 200.000 sportvissers die al zeehenge laar te boek staan, plotseling onbe reikbaar. Koolvis mag tot 2000 ton in de Noordzee, het Skagarak en het Kat tegat. Makreel mag 22.000 ton wor den weg gevangen westelijk van Schotland, Ierland, Rocktal, de Ierse Zee, de Porcupine Bank, en de zuide lijke Noordzee tot in de Golf van Bi scaje. Schelvis mag tot 2000 ton wor den gevangen en wijting tot 11.000 ton. Tenslotte is ook nog 100 ton heek voor Nederland gereserveerd. ROTTERDAM. De Federatie van Schippersbonden heeft de minister van defensie en staatssekretaris van verkeer en waterstaat gewezen op de mogelijkheid het transport van mu nitie van de Eemshaven naar Duits-- land met binnenschepen uit te voeren in plaats van per trein. VLISSINGEN, 6-1. Het Energieko- mitzeeland (EKZ) en het Limburgs energieoverleg (LEO) hebben bij de Raad van State bezwaar aangete kend tegen het verlenen van toestem ming door de gemeenteraad van Bos- sele op 8 december voor het plaatsen van een afvalbunker voor radioak- tieve afvalstoffen bij de kerncentrale Borssele door de NV Provinciale Zeeuwese Energie Maatschappij (PZEM). Zelfmoord dolfijnen TOKIO, 7-1. Meer dan hon derd dolfijnen die eerder deze week van een strand in het zuiden van Japan door vissers naar open zee werden ge bracht, zijn donderdag weer op het strand aangespoeld. De dieren zijn stervende en pogin gen hen te redden zijn opgege ven. Een Japanse funktionaris zei dat het leek op een massale zelfmoord van de dolfijnen. Eerder deze week werden op het strand bij Miyazaki 150 dolfijnen gevonden. Tientallen vissers sleepten de verzwakte dieren weer terug naar zee. Maar donderdag spoelden 120 dolfijnen weer op het strand aan. De meeste waren sterven de of zeer verzwakt. Het is mogelijk dat het soni- sche waarnemingsvermogen, dat de dieren hun weg helpt vinden, in de war is. Volgens een visser kan het ook zijn dat de grootste natuurlijke vijand van de dolfijnen, de Noordka per, hen naar de kust gedreven heeft. Langs deze weg willen wij een ieder hartelijk danken voor de vele blijken van be langstelling na de geboorte van onze dochter ESTHER. PIET en ADA v. d. SCHEE-PAPEVELD PETER Zierikzee, januari 1982 Neem zelf een abonnement op het streekblad de „Zierikzeesche Nieuwsbode" Langs deze weg willen wij allen heel hartelijk dank zeggen voor de overstelpende belangstelling, in welke vorm ook, die u ons betoonde tijdens het verblijf van mijn vrouw in het ziekenhuis en bij haar thuiskomst. Tevens wensen wij u allen 's Heeren onmisbare zegen toe voor dit zo pas begonnen jaar. Familie P. W. DE JONGE Nieuwerkerk, januari 1982 Met diep leedwezen vernamen wij het overlijden van on ze beste vriend de heer J. L. VIERGEVER Zijn vriendschap zal in onze herinnering blijven voortle ven. Burgh-Haamstede: B. STOEL C. STOEL-HOGENSTEIN en kinderen Zierikzee: M. C. WALKIER A. W. WALKIER-BARENDSE en kinderen Voor de vele bewijzen van deelneming, na het overlijden van mijn geliefde vrouw en onze zorgzame moeder, behuwd- en grootmoeder EVA HENDRIKA REMEEUS-SEWARTE betuigen wij onze welgemeende dank. A. REMEEUS Januari 1982 Mede namens de ouders willen wij allen hartelijk danken voor de vele blijken van deelneming na het overlijden van de heer W. J. G. M. VAN HOOIJDONK Dit medeleven is voor de familie een grote troost geweest. De Zeeuwse stromen motels b.v. Renesse, januari 1982 Voor alle blijken van medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van onze geliefde vader, behuwd- en grootvader PIETER GERRIT VAN SLUIS betuigen wij onze welgemeende dank. Uit aller naam, C. VAN SLUIS Brouwershaven, januari 1982 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE uw grootouders lazen hem al! Bij ons heeft u een ruime keuze uit de meest originele HUWELIJKSKAARTEN DRUKKERIJ LAKENMAN OCHTMAN JANNEWEKKEN 11 TEL. 01110-6551 ZIERIKZEE Wigberths wraak 4. Vol goede moed gaat het troepje van Ene op weg, maar de Noorman begint al gauw te betwijfelen of er wel een reden is voor dit opti misme. Eindeloos dor en verlaten strekt de hoogvlakte zich naar alle zijden uit. Sporen van menselijke bewoning zijn er genoeg, maar geen mensen. Een onbehaaglijk gevoel maakt zich van de Noorman meester, maar hij uuuai zijn gedach ten wijselijk voor zich. En zijn bezorgdheid lijkt ook ongegrond, want zuidwaarts ziet hij ineens een kleine rookpluim opkringelen en even later ontwaren ze de vorm van een boe renhoeve. Na kort beraad besluit Eric daarheen te gaan. Ongetwijfeld zullen ze ook daar paarden kunnen kopen. En het is slechts een geringe omweg. Maar als ze de hoeve naderen, staan ze ge schrokken stil. Want wat van verre een vrien delijk boerenhuis leek, is in werkelijkheid slechts een nog narokende geblakende ruïne.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7