Sterke Scaldina-ploeg naar Zeeuwse tafeltennisstrijd Nederland fortuinlijk bij de laatste vier ONZE PUZZELRUBRIEK Jeugdkader- weekeinde (voetbal) in Aardenburg Voorbereidingen Zeeuws eltal KNVB Vitesse speelt zondag tegen Renesse Motorcoureur Bert Oosterhuis verongelukt Voorstelling wielerploeg Theo Middelkamp Dressuur- wedstrijden in manege Grol Winst voor basketbalteam Mevo '80 Hockey 1 6 ZIERIKZEE, 8-1. De Zierikzeese tafeltennisvereniging Scaldina gaat dit weekeinde met een grote en sterke af vaardiging naar de Zeeuwse tafeltenniskampioenschap pen, die in Oostburg worden afgewerkt. Op zaterdag 9 januari komen de jeugdspelers in aktie, terwijl zondag 10 januari de senioren hun wedstrijden zullen afwerken. Bij de senioren zal Cor Smalheer zijn vorig jaar veroverde titel in de F-klasse niet verdedigen, omdat hij vrij recent een E-licentie heeft gekre gen. Hierdoor zal het voor hem aan merkelijk moeilijker moeilijker worden om een klassering bij de bo vensten af te dwingen, omdat er in de klasse, waarin hij nu zal spelen voor namelijk tweede klassers uitkomen. Vooralsnog lijkt het knap, als hij zich door een of meer ronden weet te slaan. In de F-klasse is door het wegval len van Cor Smalheer nu mogelijk een toppositie weggelegd door Hans Volkeri. Het vorig jaar werd Volkeri in de halve finales uitgeschakeld door zijn ploeggenoot en later kampi oen Smalheer. Handikap is nu, dat Volkeri wedstrijdritme mist, door dat hij in Tilburg studeert en nog nauwelijks aan wedstrijden toe komt. In de f-klasse komen ook Mi chel Holm en Ad de Graaf aan de ta fels. Bij het dubbelspelkampioenschap zijn er ongetwijfeld mogelijkheden voor Hans Volkeri en Michel Holm in de F-klasse. Met enig geluk en de juiste mentale instelling kan dit dub bel het een aardig eindje schoppen. Leo de Ruiter komt in de G-klasse aan bod. Met zijn dit jaar opgedane derde klas-ervaring moet hij aardig uit de bus kunnen komen. Het vorig jaar belandde het dubbel MIDDELBURG, 8-1. De KNVB, af deling Zeeland organiseert voor vrij dag 15 en zaterdag 16 januari een jeugdkaderweekeinde in het Van Eeghenhuis in Aardenburg. Vanaf vijf uur vrijdagmiddag komen er cir ca veertig jeugdleiders, jeugd- bestuursleden, jeugdtrainers van Zeeuwse verenigingen in Aarden- burg. Jan Kasper, het hoofd opleidingen van de KNVB, houdt 's avonds een praatje over de opleidingen in de KNVB met het aksent op de jeugd. Afdelingsbestuurslid Wim Broek hoven spreekt over de struktuur van de KNVB en de kompetitie-opbouw, waarna vrijdagavond tot slot een spelencircuit wordt uitgezet door Hans de Ridder, de voorzitter van de kommissie rekreatiesport van de af deling. Nadat er op zaterdagmorgen is ge trimd onder leiding van Jo de Waal houdt Nico Labohm (een CIOS-er in dienst van de KNVB en gestatio neerd in Drenthe) een inleiding over de jeugdtraining en even later zal hij dat praktisch toelichten op het voet balveld van Aardenburg. Tijdens dat praktisch werken kan er nog deelge nomen worden aan een opdrachten- tocht voor het jeugdkader. Nico Labohm kan waarschijnlijk beschikken over alle 64 jeugdplan- selektiespelers. Die komen die zater dag namelijk ook naar Aardenburg en spelen 's middags de selektie- wedstrijden om te komen tot de defi nitieve Zeeuwse B- en C-selektie. De afdeling Zeeland van de KNVB maakte bekend, dat er nog plaats is in dit weekeinde voor enkele jeugd leiders of trainers. MIDDELBURG. De technische kommissie van de KNVB, afdeling Zeeland is al weer druk in de weer met de voorbereidingen voor wedstrijden van vertegenwoordigen de elftallen. Het Zeeuws elftal staat in ieder ge val al weer een aantrekkelijke wedstrijd te wachten. F.C. Utrecht heeft toegezegd op 14 mei naar Zee land te komen. In de voorbereiding worden wedstrijden gespeeld tegen R.B.C. in Roosendaal en waarschijnlijk ook weer tegen Eeklo in Breskens. Het is niet uitgesloten, dat Guy Thijs weer met zijn Belgische selek- tie naar Zeeland komt als de ploeg zich voorbereidt op de W.K. in Span je, maar daarover bestaat nog, geen zekerheid. Bij het Zeeuws afdelingselftal staat alles in het teken van het lande lijk toernooi. Twaalf afdelingsselek- ties spelen op 5 juni op v}er velden in Vlissingen om het kampioenschap van Nederland, een titel, die verde digd wordt door het Zeeuws afde lingselftal. Daarnaast speelt dat elftal nog een selektiewedstrijd in Breskens tegen de afdeling Brabant en een oefen wedstrijd in en tegen Hontenisse. RENESSE, 8-1. De Arnhemse eerste divisieklub Vitesse zal dit weekend haar intrek nemen in de Zeeuwse Stromen" te Renesse. Morgen (zaterdag) zal er op het sportterrein ,,De Laone" onder lei ding van trainer Henk Wullems wor den getraind door de selektie van het le elftal. Als het amateurprogramma wordt afgelast (waar het wel naar uit ziet) en de terreinomstandigheden dit toe laten, zal er zondag door Vitesse een oefenwedstrijd tegen Renesse wor den gespeeld. Cor Smalheer: Nu in sterke E-klasse bekijken hoe de krachtsverhoudin gen liggen. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Leo de Ruiter en Karei Hartemink verrassend in de finale in de g-klasse. Het nieuwe dubbel Leo de Ruiter en Harry Koper zou deze prestatie rede lijkerwijs kunnen evenaren of zelfs verbeteren, ondanks het feit, dat Harry Koper slechts een H-licentie bezit. Koper komt ook in het en kelspel uit in de H-klasse. Bij de dames doen Joke Verspeek en Wil de Graaf mee in de C-klasse voor F-, G- en H-licentiehoudsters. Zij zullen het tegen de F-speelsters wel niet gemakkelijk hebben. Ook het dubbelspel in de B-klasse zal voor hen niet meevallen. Zowel bij de junioren als bij de senioren is de toernooi-leiding beide dagen in han den van Sjaak Vermeulen, die ook lid is van de TTV Scaldina. Bij de jeugd hebben vooral de jongste spelers de meeste kansen om voor opmerkelijke resultaten te zor gen. Bij de welpen zal Martijn Bruël erg hoog eindigen en Cor van der Wekken kan bij de pupillen-C hoge ogen gooien. Het dubbel van deze twee jeugdige Scaldina-spelers lijkt het ongetwijfeld enkele ronden te kunnen gaan uithouden. ZIERIKZEE, 8-1. De motorcoureur Bert Oosterhuis, meervoudig Neder lands kampioen is in tie gisteren ver reden zevende etappe van de woestijnrally Parijs-Dakar op tragi sche wijze om het leven gekomen. In de zware etappe van Hassi Bel- guebbour naar Tit, dwars door de woestijn in het zuiden van Algerije, verloor Oosterhuis de macht over het stuur en vloog hij over de kop. Na ruim veertig minuten kreeg hij de eerste medische hulp met het inzet ten van beademingsapparatuur en een bloedtransfusie. Door de organisator van de rally Thierry Sabine werd hiervoor door hem zelf bloed af gestaan maar niets mocht meer baten. UTRECHT. Door een defekt aan een spoorweg tussen Heerenveen en Akkrum heeft het treinverkeer op dit trajekt donderdagavond tussen half zes en zeven uur stil gelegen. Reizigers werden met bussen ver voerd, zo deelde NS mee. Het deffekt aan de brug was waarschijnlijk het gevolg van de vorst. Bij de jongens junioren-C moet de ervaring van Aart Romijn hem een paar ronden verder kunnen helpen. Ook Hans Saman, Roeland van der Wekken en Rob van Pinxteren kun nen in deze kategorie redelijk voor de dag komen. De Scaldina-inbreng in deze klasse wordt gekompleteerd door Menno Boeschoten en Camiel Faber. Bij de adspiranten-C gaat Mi chel van de Berg zijn geluk beproe ven. In het dubbelspel gaan Roeland van der Wekken en Rob van Pinxte ren het proberen. Voor hen zou het al erg knap zijn als zij in hun kategorie - junioren-C - een of twee ronden zou den overleveren. De Scaldina-jeugd wordt in Oostburg begeleid door Ad de Graaf, Jan Kik en Cor Smalheer. ZIERIKZEE. 8-1. Op vrijdag 15 ja- nuari a.s. zal door de R.T.C. ,,Theo Middelkamp" een forumavond wor den georganiseerd in „Kiekieris" te 's-Heerenhoek. Tevens zal op deze avond de ama- teurploeg van Middelkamp worden gepresenteerd welke dit jaar door „Kiekieris" zal worden gesponsord. De aanvang yan deze avond is be paald te 19.30 uur. RENESSE, 8-1. Zondag a.s. zullen door de Ruiter Vereniging Renesse in de manege „Grol" de dressuur wedstrijden om de Nieuwjaars tro- fees worden georganiseerd. Naast de leden van de organiseren de vereniging zal hieraan worden deelgenomen door amazones en rui ters van de L.R.V. Westelijk Schou wen. Bij de wedstrijden, waarmee te 10.00 uur een aanvang wordt ge maakt, zal gereden worden in de B-, L- en M klasse. Rond 17.00 uur zullen de wedstrijden worden afgesloten met de prijsuitreiking. Het herenteam van de basketbal vereniging Mevo'80 won de thuis wedstrijd tegen Smokkelhoek H met 46-33. Mevo-speler Ronald Scherpenzeel bracht zijn team al in de eerste mi nuut op voorsprong. Toch was het spelpeil in de begin minuten niet zo best. Mevo scoorde slechts driemaal en Smokkelhoek kon pas in de elfde minuut het eerste tegendoelpunt ma ken. Mevo schudde wakker na twee doelpunten van Smokkelhoek en bracht meer tempo in de wedstrijd. Dat leverde verscheidene doelpunten op. Wim van Bemden speelde hierin een hoofdrol met zeven goals.Tew ens Tuitman nam vier doelpunten voor zijn rekening in de eerste helft. Door de goed sluitende verdediging (Leo Lpoy en Bart Gardijn) kon Smokkel- hóek nog weinig tegenscoren. Bij de rust was de stand 29-14. In de tweede helft een op zeker spe lend Mevo, dat geen enkel risico nam. Bob Noomen en Peter van Bem den scoorden enkele doelpunten uit de pivit postitie. De eindstand was: 46-33. Sporthal Onderdak Zaterdag 9 januari De heren van Mevo'80 spelen tegen Marathon 2 uit Vlissingen de eerste bekerronde. Aanvang 20.15 uur. Het tweede damesteam speelt om 19.00 uur tegen Scheldesport uit Terneu- zen. De jongensjunioren treden om 19.00 uur aan tegen het juniorenteam uit Hulst. BOMBAY, 7-1. Het Nederlandse hockeyteam is bijzonder fortuinlijk de hal ve eindstrijd binnengestapt van de wereldkampioenschappen, die in India worden afgewerkt. Slechts doordat Australië van India won (2-1) was het 2-2 gelijke spel tegen Rusland toereikend voor een plaats bij de laatste vier. Wan neer India eveneens tot een puntendeling was gekomen met de Aussies was Nederland alsnog geëlimineerd. Nu werd het gastland het kind van de reke ning. Door doelpunten van Roderick Bouwman en Paul Litjens kwam Ne derland met 2-0 op voorsprong tegen de debuterende Russen. In de slotfa se van de matige wedstrijd kwamen de fanatiek voor een plaats bij de eerste zes vechtende Russen alsnog op 2-2, waarna er voor Nederland spannende ogenblikken aanbraken met het oog op Australië-India. Na een 0-1 achterstand kwamen de Australiërs op 2-1, waarna India al les probeerde om de verlossende ge lijkmaker te produceren. Rajender Singh scoorde een minuut voor tijd nog wel. maar de bal was frakties van centimeters te hoog ingeslagen, waardoor de komplete afgang Neder land bespaard bleef. In de halve finale moet Nederland het opnemen tegen Pakistan dat in de andere poule ongeslagen eerste werd met het alleszeggende doelsal do 32-9. Ongetwijfeld zal de formatie van Wim van Heumen uit een ander vaatje moeten gaan tappen om de fi nale binnen te stappen. In de andere halve finale spelen Australië en Duitsland tegen elkaar. De eindstanden van de twee pou- les: Poule A: Pakistan 5 5 0 0 10 32- 9 West-Duitsland 5 3 1 1 7 13-10 Polen 5 2 0 3 4 7-11 Nieuw Zeeland 5 2 0 3 4 10-10 Spanje 5 1 1 3 3 6-10 Argentinië 5 0 4 2 9-17 Poule B: Australië 5 5 0 0 10 13- 5 Nederland 5 3 1 1 7 17-11 India 5 3 0 2 6 21-12 Rusland 5 9 3 2 2 9-15 Engeland 5 1 1 3 3 6-13 Maleisië 5 0 1 4 1 5-15 KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND DEN HAAG. De fraktievoorzitters van de drie regeringspartijen vinden dat de regering de kamer op korte termijn een brief moet schrijven over de situatie in Polen en de internatio nale reakties op het afkondigen van de noodtoestand in dat land. SCHIPHOL. De staking van het personeel in dienst van buitenlandse luchtvaartmaatschappijken in Grie kenland, is opnieuw met één dag ver lengd. Dit heeft tot gevolg dat de KLM ook vrijdag geen Griekse bestemmingen kan aandoen. DEN HAAG. Het konstruktiebe- drijf Ballast-Nedam werkt nog steeds met niet-Joodverklaringen. Dat zegt het Centrum voor Informa tie en Documentatie Israël (CIDI), dat in een brief de officier van justi tie in Amsterdam heeft verzocht hiernaar een onderzoek in te stellen. ALMERE. Het is wenselijk dat er op korte termijn een polderprovincie gevormd wordt bestaande uit Flevo land en mogelijk de Noonj-- Oostpolder. Minister Van Thijn van binnenlandse zaken zie dit in Almere na een bezoek aan Flevoland. EINDHOVEN. Wanneer Philips het plan om de beeldbuizenfabriek in Eindhoven te reorganiseren doorzet, moet een arbitragekommisse in het leven geroepen worden. Dat vindt de Ondernemingsraad van deze fabriek. DEN HAAG. Het leger blijft met CS-gas oefenen. Minister Van Mierlo van defensie ziet geen aanleiding het gebruik van CS-gas in het leger te be perken of te verbieden. UTRECHT/DEN HAAG. De Utrechtse kabel is in de nacht van dinsdag op woensdag op negen plaat sen (bij de zogenaamde kabelverster kers) gesaboteerd. ROTTERDAM. In de Rotterdamse haven lopen sinds enkele weken geen schepen meer binnen met steenkool uit Polen. Volgens de direktie van de steenkolenimporteur SSM doet die situatie zich sinds half december voor. DEN HAAG. Minister Terlouw van ekonomische zaken doet een drin gend beroep op de elektriciteitsmaat schappijen tot een verlaging van de elektriciteitsprijzen voor de grote in dustriële verbruikers te komen. Die zien hun konkurrentiepositie door het groeiend prijsverschil met het buitenland achteruitgaan. EINDHOVEN. De Philipsgemeen- schap heeft in Eindhoven afscheid genomen van dr. ir. N. Rodenburg, tot en met vorig jaar president van de onderneming. Hij is op 1 januari opgevolgd door dr. W. Dekker die al langer lid was van de raad van bestuur. AMSTERDAM. De gezamenlijke studentenvakbonden in Nederland hebben bij de ambassadeur van Po len in ons land geprotesteerd tegen het recente verbod van de onafhan kelijke studentenbond NZS in Polen. De NZS, die nauwe banden had met Solidariteit, bestond sinds begin vo rig jaar. APELDOORN. Een felle uitslaan de brand heeft donderdagochtend een Chinees restaurant aan het Stati onsplein in Apeldoorn verwoest. De schade wordt geschat op een half mil joen gulden. LEEK. In het industriepark van Leek (Gr.) is woensdagavond onge veer 2500 m2 groot garagebedrijf vol ledig uitgebrand. De schade bedraagt naar eerste schatting tenminste an derhalf miljoen gulden. ROTTERDAM. Twee Rotterdamse politie-agenten zijn gewond geraakt bij een vechtpartij op de Westkruis kade in de Maasstad. Volgens de poli tiewoordvoerder ontstond het hand gemeen toen de agenten de 21-jarige Rotterdammer G. P. wilden aanhou den, omdat hij er van werd verdacht heroïne bij zich te hebben. ROTTERDAM. De politierechter in Rotterdam heeft de 27-jarige R. R. M. uit die stad wegens het spugen naar strafkamerpresident mr. P. Broek hoven veroordeeld tot vier weken ge vangenisstraf, waarvan twee weken voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. ZWOLLE. De Nederlandse produ centen van elektriciteit zijn volgens direkteur Wijmans van de elektrici teitsmaatschappij IJsselcentrale in grote problemen geraakt door het besluit van de regering om dit jaar vier miljard kubieke meter aardgas extra aan te wenden voor de opwek king van stroom. DEN HAAG. Deskundigen verba zen zich erover, dat Nederland in 1981 30 procent meer inkomsten het het reisverkeer heeft ontvangen dan een jaar geleden. Waren de ont vangsten uit het buitenlandse reis verkeer in 1980 3,25 miljard gulden, in 1981 is dit bedrag gestegen met één miljard tot 4,25 miljard gulden. DEN HAAG. De voorzitters van de vaste kamerkommissies uit de Eerste en Tweede Kamer voor Neder- lands-Antilliaanse zaken hebben de staten van de Nederlandse Antillen uitgenodigd voor een bezoek aan het Nederlandse parlement in het kader van het kontaktplan. ARNHEM. De politie van Arnhem heeft de afgelopen maand 45 woning inbraken in Arnhem-Zuid opgelost, waarbij in total voor 250.000 gulden aan geld en goederen werd gestolen. ZWOLLE. Groeperingen die ge kant zijn tegen het vervoeren van Amerikaanse munitie per trein door Noord- en Oost-Nederland komen za terdag in Zwolle bijeen om de moge lijkheden van een gezamenlijke ak tie na te gaan. LEEUWARDEN. Voor de bedrij ven in Friesland is 1981 een slecht jaar geweest. Uit een onderzoek is gebleken dat bij 47 procent de netto- bedrijfsresultaat is teruggelopen. DEN BOSCH. Honderden gewest en gemeentebestuurders, vertegen woordigers van het bedrijfsleven en werknemersorganisaties hebben donderdagmiddag in het provincie huis in Den Bosch gedemonstreerd onder het motto „Meer werk voor Brabant". ALMELO. Almelo Gaat bij het mi nisterie van binnenlandse zaken de kosten deklareren die de gemeente heeft gemaakt in het kader van de aktie tegen het UC-komplex, vorig jaar juni. De rekening vermeldt een bedrag van ruim 230.000 gulden. VLIJMEN. Twee restaurants in de gemeente Vlijmen in Noord-Brabant zijn donderdagmorgen door een brand volledig uitgebrand. De scha de beloopt ongeveer een miljoen gul den. Over de oorzaak van de brand tast de rijkspolitie nog in het duister. AMSTERDAM. Een groep van on geveer vijftig uitkeringsgerechtig den heeft donderdag het kantoor van de Gemeentelijke Sociale Dienst in de Bijlmermeer in Amsterdam bezet. Zij willen hiermee ondermeer pro testeren tegen de schorsing van vier ambtenaren van die dienst wegens het weigeren van een „dienstbevel". DEN HAAG. De laatste tijd is de stadsguerrilla-aktiviteit in Zuid- Afrika aan het toenemen. Waarne mers leiden hieruit af dat het in Zuid- Af rika verboden Afrikaans Natio naal Congres (ANC) vastbesloten is zijn gewapende strijd tegen het apar theidsbewind op te voeren. ROTTERDAM. Volgens de voorzit ter van de Scheepvaart Vereeniging Zuid in Rotterdam (werkgevers ha ven) zullen gedwongen ontslagen in de slecht draaiende stukgoedsektor van de Rotterdamse haven wellicht niet te vermijden zijn. AMSTERDAM. In Amsterdam is door de politie twee Tunesiërs van 24 en 26 jaar aangehouden die ervan worden verdacht enkele mensen te hebben bedwelmd en daarna be roofd. DEN HAAG. De Haagse politie heeft een derde aanhouding verricht in verband met de dinsdag in Den Haag gepleegde moord op de 38- jarige A. Demirel. Het is de 21-jarige H. A., die in een auto vergeefs pro beerde ons land te verlaten. Een poli tiewoordvoerder heeft dit meege deeld. ROTTERDAM. In Rotterdam Euro poort is de eerste paal geslagen voor de uitbreiding van het silokomplex van de Graanelevatormaatschappij (GEM). Die uitbreiding betreft de bouw van een betonnen silo met een opslagcapaciteit van 41.00 ton graan. ROTTERDAM. Het bevoorradings schip „Smit-Lloyd 19" van Smit In ternationale in Rotterdam blijkt op nieuwjaarsdag in de buurt van het ei land Pulau Aur op negentig mijl ten noordoosten van Singapore aan de grond te zijn gelopen. Advertentie ZENTRQ SPORT INTERNATIONAL SCHUITHAVEN 2-4 TELEFOON 2298 -Blizzard Ervaren Atomic skieërs Rossignol huren Völkl op de Fischer Schuithaven. Dynastar Compleet Sundei 7,00 per dag Bestel tijdig i.v.m. de februari-drukte SCHUITHAVEN I Trefpunt voor sporters AMSTERDAM. Het aantal heroï- nedoden in Amsterdam is gedaald van in totaal 44 in 1980 tot 34 in het afgelopen jaar. Dit heeft de Amster damse politie meegedeeld. DEN HAAG. De Tros heeft in strijd met de omroepwet gehandeld door in haar uitzendingen reklame te maken voor de film „Joep Meloen", waarin André van Duin de hoofdrol speelt. Dit heeft minister Van der Louw van CRM geantwoord op schriftelijke vragen van de CDA Tweede-Kamer leden Van der Sanden en Beinema. UTRECHT. Een uitslaande brand heeft het café „Club 44" aan de Utrechtse Verenigingsdwarsstraat vrijwel volledig in de as gelegd. Ijsbergen in York" LONDEN, 7-1. Er dreven ijsbergen door de hoofdstraat van de Noorden gelse stad York, zo zei een ooggetuige na het plotseling invallen van de vorst, die donderdag de toestand in het door overstromingen geplaagde deel van Groot-Brittannië nog verder heeft verslechterd. In grote delen van de oude stad, die ruim 300 kilometer ten noorden van Londen ligt, staat nog meer dan 4 me ter water. Door de strenge vorst ont stonden in de nacht van woensdag op donderdag .ijsbergen" die in de och tend door de hoofdstraat dreven. In het zuidelijker gelegen Selby werd een groot aantal huizen uit vrees voor stijging van het waterpeil geva- cueerd, maar door de koude bleef de ze beperkt. Het nieuwe jaar is wat het puzzelen betreft enthousiast begonnen, want ondanks het korte weekje kwamen heel wat oplossingen binnen. Ingaan de per 1 januari zijn te winnen boe- kenbonnen verhoogd tot 10,—. Deze week gingen de twee prijzen naar: Eerste prijs: Mevr. M. Verdoorn-Schilperoort Regenboogstraat 36 4301 BV Zierikzee Tweede prijs: Mevr. C. M. Berrevoets-Versteeg Korte Groendal 11 4301 CJ Zierikzee De oplossing van de vorige puzzel luidt als volgt: HORIZONTAAL: 1. schoorsteen mantel; 13. hm; 14. prei; 15. ster; 16. pi; 17. gek; 18. peg; 19. mm; 21. kip; 23. nek; 25. PH; 26. porie; 28. een; 30. rabat; 32. olijk; 33. rebab; 35. rage; 36. om; 37. klam; 39. raad; 41. er; 42. week; 43. rail; 44. BB; 46. riek; 48. Bern; 49. p.p; 51. arak; 53. tapijt; 55. adie; 57. galop; 59. sul; 60. kamer; 61. as; 62. pen; 64. bol; 65. re; 66. por; 68. top; 69. el; 71. zede; 72. adel; 74. ja; 75. laboreervertrek VERTIKAAL: 1. shampoo; 2. cm; 3. op; 4. orgie; 5. reep; 6. sik; 7. esp; 8. eten; 9. neger; 10. Hr.; 11. A.P.; 12. lichter; 20. molm; 21. kikkerkop; 22. web; 24. kardinaal; 25. page; 27. rij; 28. Eem; 29. nar; 31. Ba; 33. raket; 34. baret; 38. lei; 40. aar; 44. bagatel; 45. bras; 47. kas; 48. bijl; 49. pier; 50. pe- retak; 52. al; 54. pul; 56. dm; 58. pe per; 60. koper; 63. node; 64. bode; 67. ree; 68. t.a.v.; 70. la; 71. zo; 73. Lt.; 74. je. DE NIEUWE PUZZEL HORIZONTAAL: 1. vruchten; 6. kadet; 12. karwei; 14. karakter; 15. kosten koper; 17. stil; 18. drillerige substantie; 20. Salvo Errore; 21. voorzetsel; 22. tevens; 24. vis; 27. ge vangenis; 28. stroomsterkte; 30. keu kenmeid; 31. vogel; 32. verlaagde toon; 33. in orde; 35. roem; 36. arbeid sovereenkomst; 37. gedaan en laten; 38. omhaal; 40. aardrijkskundige naam; 43. tap; 44. jongensnaam; 46. verdieping; 48. eng; 50. meisjesnaam; 52. editie; 53. stek; 55. vaartuig; 56. persoonlijk voornaamwoord; 57. zon der zonde; 59. kleur; 62. knaagdier; 63. voorzetsel; 64. specerij; 66. per soonsbewijs; 67. wintervoertuig; 68. familielid; 69. even; 70. onder andere; 72. selenium; 73. wazig; 75. droog- vloer; 77. Italiaans gerecht; 78. koud nagerecht. VERTIKAAL: 1. keukengerei; 2. natuurkundig; 3. wanneer; 4. versna pering; 5. boom; 7. dwarsmast; 8. vruchtbare plaats in de woestijn; 9. vreemde munt; 10. daterend van; 11. voorgerecht; 13. scheepseigenaar; 16. mansnaam; 18. Noors komponist; 19. lijn (Lat.): 21. vis; 23. klein; 25. Anno Mundi; 26. achter; 27. achter; 29. rode vrucht; 31. Hongaars gerecht; 34. boos; 36. putemmers; 38. vreemde munt; 39. strak; 41. vangtuig; 42. met kosten koper; 45. vleesgerecht; 47. rangtelwoord;; 48. stok van een be zem; 49. nagerecht; 51. beneden; 54. boomvruchten met harde schalen; 56. rivier; 58. voorzetsel; 59. ga (Eng.); 60. nummer; 62. Amsterdams Peil; 64. makker; 65. vorm van doen; 68. Chinese leider; 71. lichtgevoeligheid; 73. dominee; 74. Heilige; 75. boom; 76. kinderuitroep.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6