r VICONDAG A. L. DE BIE Opruiming opruimen VERSEPUT MODES f 1675,— 650,— 850,— f f f 149 f 169 f 215 een bril doet veel... Deuren nooit meer verven! Wie slank wil worden en slank wil blijven gaat nu naar Weight Wbtchers. 10 ZORG DAT U DE GELUKKIGE BENT! i TUINMAN INTERIEURVERZORGING J KORSTANJE- GOES VICON MONOZENTRA VICON SCHUDEG VICON MAXIAIR VICON KONINGSPLANTER speciaal voor voorgekiemd Uw drukker voor mooi en doelmatig werk is L&O CORNEL! ASTICHTING leerling- ziekenverzorgende Gemeente Westerschouwen HINDERWET P. BOER is bij Verseput Modes ook echt Verder nog vele aanbiedingen Elke dag nieuwe koopjes! VlëghtWsfchers. Slank worden. Slank blijven Open Huis in: Zierikzee, Verenigingsgebouw, Vrije 2, maandag 19.30 uur. PRACHTIGE RONDE GRENEN EETHOEK van f 2450,- nu THONET RONDE EETHOEK bruin, van f 1070,- nu ROYALE TWEEZITS BANK van 1325,-nu KWALITEITSBEDDEN m 9 i 80 x190, S.G. 30 i 80x190, S.G. 35 80x190, S.G. 40 EN IN ALLE MATEN MET FLINKE KORTINGEN! DESSO KAMERBREED TAPIJT van f 125,- nuf 95,— DESSO WOLLEN BERBERTAPIJT van f 240,- nu f 195,— NYLON SLAAPKAMERTAPIJT van/ 85,- nuf 65,— Alles 4 m. breed Mol 17-19, Zierikzee, tel.: 01110-2887 Opruiming begint 14 januari Rechtskundig- en inkassobureau Dir. R. J. C. M. Thiry (Lid Ned. Ver. ,v. Rechtskundige Adviseurs) Postbus 234, 4460 AE Goes. Vosmaerstraat 2, 4461 HT Goes. Telefoon 01100-13830 Inkasso van vorderingen Adviezen Rechtszaken Informaties Huur, Pacht en Kontrakten Arbeidszaken Korrekte en vlotte uitvoering van uw opdrachten! AI an awviaa&rauwi■iwia!;«%'iat;:a:ii;iB!iuaHiiBui!ai!u:a«iiBiLratioBiLqiBRii!aiiiia^Bce!BE<in!Oj^ - Wij organiseren samen met onze dealer voor Schouwen-Duiveland S een z.g. op zaterdag 9 januari van 9 tot 16.00 uur Alle nieuwe bijzonderheden en details van de werktuigen. Op deze „Vicondag" ziet u o.a.: - model 600 SP, 6-rij; model 1200 SP 12-rij, met opge bouwde granulaatstrooier; automatische markeurs en hydr. opklapbaar. - model 4,5 en 6,0 meter, laatste is hydr. opklapbaar pneumatische precisie zaaimachine voor mais, bonen, erwten, enz. pootgoed En nog vele andere werktuigen! Een informatiedag met nuttige tips, dokumentatie en diskussie, wantvragen staat natuurlijk vrij!! U BENT VAN HARTE WELKOM! Landbouwmechanisatiebedrijf Oostweg 21 - Zonnemaire - Telefoon 01112-1248 rariBwania;.'Br m "B(<Bfiain'BUBircarovttB aBiTBWBtrBirji Jannewekken 11 - Zierikzee - Telefoon (01110) 6551 HAVENPAAK 37 ZIERIKZEE Voor de in maart 1982 startende cursus, die opleidt voor het diploma ziekenverzorgende, kunnen nog ei- nige leerlingen geplaatst worden. De opleiding begint met een z.g. preklinische periode van 10 weken. Indien deze periode met gunstige resultaten wordt afgesloten, volgt aanstelling als Belangstellenden voor deze cursus moeten tenminste aan de volgende eisen voldoen: minimum leeftijd 17 jaar INAS- of MAVO-4 diploma Geïnteresseerden kunnen zich voor het verkrijgen van nadere inlichtingen (zowel telefonisch als schrif telijk) wenden tot de heer A. C. M. Schouw, directeur (tel. 01110-2651). openbare kennisgeving Burgemeester en wethouders van Westerschouwen; maken bekend, dat op 7 en 9 december 1981 bij hen aan vragen voor een vergunning ingevolge de Hinderwet zijn ingekomen van: 1. H. Landegent te Burgh-Haamstede, voor het oprich ten, in werking brengen en in werking houden van een landbouwbedrijf, gelegen aan de Dapperweg 20 te Burgh-Haamstede; 2. A. Capelle te Burgh-Haamstede, voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een campingbedrijf, gelegen aan de Hogezoom 75 te Burgh-Haamstede Voorts maken zij bekend dat zij voornemens zijn om op de aanvrage voor een vergunning ingevolge de Hinder wet van: 3de Zeeuwse Stromen Motels bvte Renessevoor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een gastank, olietank, c. v.ketels en keukenappa- ratuur, gelegen aan de Motelweg 5 te Renesse; positief te beschikken, met uitzondering van de pro- paangastank, onder de ter inzage gelegde voorwaarden om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te onder vangen. De aanvragen, de ontwerp-beschikking, alsmede ande re ter zake zijnde stukken liggen op het gemeentehuis ter inzage en wél tot 22 januari 1982 (aanvrage 3) en tot 8 februari 1982 (aanvragers 1 en 2), elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur, als mede op 11 en 18 januari 1982 van 17.30 uur tot 20.30 uur en op 25 januari en 1 februari 1982 van 18.00 uur tot 21.00 uur. Indien daarom telefonisch wordt verzocht (01115-1651 tst. 35 of 44) kunnen tot één week voor bovengenoemde datum mondeling bezwaren tegen de aanvragen 1 en. 2 worden ingebracht, waarbij tevens gelegenheid wordt gegeven tot een gedachtenwisseling over de aanvraag tussen het bevoegd gezag, de aanvrager en de overige aanwezigen. Zij vestigen er tensotte de aandacht op dat degenen die bezwaren hebben ingebracht op de wijze als bovenom schreven en een ieder die aantoont, dat hij daartoe re delijkerwijze niet in staat is geweest, in de gelegenheid zullen worden gesteld bezwaren tegen de ontwerp beschikking in te dienen. Inzake de aanvrage 3 kan de aanvrager, alsmede dege nen die bezwaren hebben ingebracht naar aanleiding van de aanvraag en een ieder die aantoont dat hij daar toe redelijkerwijs niet in staat is geweest tot 22 januari 1982 gemotiveerde schriftelijke bezwaren inbrengen naar aanleiding van de ontwerp-beschikking. Degene, die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Een bezwaarschrift dient gericht te worden aan ons col lege. Burgemeester en wethouders van Westerschouwen De burgemeester, mevr. J. L. NIEMANTSVERDR1ET-LEENHEER De secretaris, J. W. DE JONGE Haamstede, 8 januari 1982 OPTIEK Burghsering 27 Burgh-Haamstede Tol. 01115-2440 optometrist o.v. CONTACTLENSSPECIALIST ANVC LERAAR MTO-OPTIEK ZIEKENFONDSLEVERANCIER 's maandags gesloten De oplossing van PORTAS: Binnen een dag gereed Passend bl| uw Interieur portas kunststofommantellng In vele houtmotieven en effen kleuren Voordelig en precies werk Gratis advies - bel meteen voor een afspraak, ryrvryr k e® Of vraag Informatiemateriaal aan.rUKIIV) Exclusief voorVoorne-Putten, Rozenburg. Spijkenisse, Hoekse Waard. Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland. PORTkS" PORTAS-VakbedriJf INNOVATIE-Service DijksUaat 34,3231 CV Bnelle Tel. 01810-5253 of 01100-16907 PORTAS-deurenvakbedrijven overal In Nederland en in vele Europese landen. i Let maar eens op de onderstaande aanbiedingen! Restanten jeans ribbroeken f 25 ,- per stuk 2 stuks f 40,- Restanten dames-heren pullovers f 15 per stuk 2 stuks f 25,- Restanten herenoverhemden f 15 per stuk 2 sluks f 25,- Beperkt voorradig! ALLE JEANS van alle merken nu: 20% korting Ook kindermaten! Kinderbroeken f 15 ,- per stuk 2 stuks f 25,- Restanten kinderpuilovers f 12,50 per stuk 2 stuks f 20,- Uit onze normale kollekties: 30% korting op ALLE dames-, heren-, kinder- pullovers!! Herenoverhemden: Nachtkleding: 20% korting! FOUNDATIONS 20% korting Zie onze etalagesProfiteer nu Alle damesrokken en •blouses 30% korting! LANGE REKE 11 - 01116-1221 RENESSE Uitverkoop begint 14 januari Van 11 t/m 15 januari houden we Open Huis voor iedereen die slank wil worden en slank wil blijven. Daar hoort u alles over plezierig afslanken onder deskundige begeleiding. Geheel vrijblijvend en dus zónder enige verplichting. Laat u zich vóór 31 maart 1982 inschrijven, dan krijgt u een forse korting van 50%. dus betaalt Normaal bedraagt het inschrijfgeld f 17,- cursusgeld f 12,- per week. U bent van harte welkom. Verrijn Stuartlaan 27,2288 EK Rijswijk k i

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 10