Fa. Volkeri r MONIEK BV VERTON'S SCHOENEN DE BLAUWE WINKEL RUIMT OP! BALANSOPRUIMING VOLGENDE WEEK UITVERKOOP FA. H. DE VLIEGER SHOE-SHOP SHOE-SHOP BEKENDMAKING 8 COUPONS TEGEN VOORDELIGE PRIJZEN! EEN KORTING VAN 10%! Grandioze balansopruiming HALVE PRIJS 75,- 50,— 10,— korting! Gemeente Bruinisse Drukkerij L 0 SUCCESJES SAMAN BV boeaooocoooooccooccooeoocoooooooeoaococod 1,30 Versmarkt Legemaate Weer nieuwe voorraad Suède, leder en vachtmantels Alcantara mantelkostuums Suède mantelkostuums Kindervachtmantels Herenjacks399,- nu 149,— Herenjacks, vacht. 499,- nu 249,— Gemeente Duiveland CORDUROY EN SPIJKERBROEKEN Dames overalls DAMES BLOUSES JACKS 59,- - 75,- 99,- 129,- HEREN OVERHEMDEN HEREN TRUIEN 25,- - 32,- - 39,- Spijkerbroeken CORDUROY BROEKEN CORDUROY BROEKEN CORDUROY BROEKEN Vraagt onze advertentietarieven! (telef. 6551) 1e kwaliteit KINDERSCHOENEN 20-36 spotprijs 50, laatste restant KINDERLAARSJES 75, DAMES VETERMOLIÈRES vele matenslechts 75, DAMESSCHOENEN in vele soorten en modellenreeds vanaf 60, LEDEREN DAMESLAARZENkorting 50, ENKELLAARSJESnu 75, HERENSCHOENENnu 75, 100 PAAR HERENSCHOENEN Avang, Van Bommel en andere merken korting50, PARTIJ DAMES-, KINDER- en HERENPANTOFFELS uitzoeken maar 25, (vanaf 14 januari) Wij brengen u nu reeds en verder op alle voorradige goederen Woning- en meubelstoffeerder^ Meelstraat 21, Zierikzee, tel. 01110-2305 bi] ALLE DAMESSCHOENEN ALLE LEDEREN DAMESLAARZEN RESTANTEN HALVE LAARSJES OP ALLE TRIMSCHOENEN EN KLOMPEN De opruiming begint 14 januari a.s. HAVENPLEIN 9 - ZIERIKZEE Bekendmaking Ontwerp-besluit als bedoeld in artikel 3 van de Wet agrarisch grondverkeer De burgemeester van Brui nisse maakt ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3 tweede lid van de Wet agra risch grondverkeer bekend, dat met ingang van 8 januari 1982 gedurende 30 dagen ter gemeentesecretarie, afd. Al gemene Zaken ter inzage ligt het ontwerp van een besluit, waarin de raad van deze ge meente op grond van lid 1 van het genoemde artikel, een gebied aanwijst waarvan hij verklaart dat daarin uit sluitend of nagenoeg uitslui tend onroerend goed is gele gen, dat duurzaam voor ande re dan landbouwkundige doeleinden wordt gebruikt, dan wel onroerend goed dat niet als natuurterrein dient te worden aangemerkt. Uiterlijk de veertiende dag na de laatste dag, waarop het ontwerp ter inzage heeft gele gen, kan een ieder bij de ge meenteraad schriftelijk ge motiveerde bezwaren tegen het ontwerp indienen. De burgemeester van Brui nisse, t T. C. HEKMAN Bruinisse, 31 december 1981 Huwelijks- kaarten Geboorte- kaarten Komt u onze uitgebreide sortering eens inzien! Wij drukken ze graag voor u! Jannewekken 11 4301 HH Zierikzee Tel. (01110) 6551 Te koop: Plafonnières. Opaalglas. Rond en vierkant. Radio v. d. Berge, Zierikzee. Grote koelkast. F.n.o.t.k. Tel. (01115) 1519. Honda bromfiets MT50, z.g.a.n., 3 weken oud, t.e.a.b. Tel. (01110) 5638. Auto racebaan Carrera India napolis looping en een ronde teller. Tel. (01110)4138. Wegens school Fiat 127. Pri ma auto, p.n.o.t.k. Bel nu: (01114)2400. Houtblokken voor de open haard en alles-branders, on gezaagd en geklooft te leve ren, v.a. 70,- per m3. A. Leeuwe, Noordwelle. Tel. (01116) 1768. Philips kleuren t.v. 66 cm met prachtbeeld (smalle kast) 450,-. Inruil-, defect of oude t.v. mogelijk. Tel. (01115)2556. Hevea rubberlaarzen (groen), maten 42 t/m 46 42,95. Han Steenland, Dreischor, tel. 01112-1496. Wegens omstandigh. mooie Mechelse Herder, betrouw baar bij kinderen. Is in opl. voor politiehond. Tel. (01110) 5905. Technisch Installatiebureau in 1982. In 1981 stonden wij vooraan in Energiebesparing met de nieuwste generatie CV ke tels. Bewust hiervoor gekozen om u in 1982 nóg beter van dienst te zien. Voor u straks gedegen voor lichting uit theorie en prak tijk. Een bedrijf dat Energiebe- wust denkt en werkt voor zijn cliënten. Service hoog in het vaandel heeft staan. Naast centrale verwarming zijn we ook volledig in sanitair-, water-, gas- en loodgieterswerkzaamheden, dakbedekking, construktie- werk en onderhoudsafdeling van technische installaties en alle lastechnische werkzaam heden. J U LIAN ASTRA AT 40 TEL. 2647 - ZIERIKZEE Slagerij Leen Simmers, Sint Domusstraat 26, telef. 2588. 1 kg magere speklappen 8,20; 300 gram mager ha- cheevlees met zakje kruiden 4,80; woensdag 1 kg gehakt 8,25. Hometrainers, kompl. met km-teller en snelheidsmeter v.a. 260,—. Wielersport Han Steenland, Dreischor, tel. 01112-1496. Teakhouten linnenkast 150 cm 1., 177 cm h., 53 cm br. 1 ta fel 120 cm 1., 45 cm h., 48 cm; 1 tafel 75 cm 1, 75 cm br., 40 cm h.; 1 kamerstoel. Alles in pri ma staat. Te bevragen: Feli- us, Haamstede, Noordstr. 12. Tel. (01115) 1872. Uit eigen rokerij: fijn ge rookte paling uit de zuiverste wateren. Reklame vanaf 12,50 per pond. Fa. W. K. Schot en Zn., Nieuwe Haven 123, Zierikzee. Tel. (01110) 2374. Nieuwste brilmonturen, alle prijzen, verrekijkers. Berg mans Brillen, tel. 2029, Zie rikzee, levert aan alle zieken fondsen. Hubo Karweishop Renesse voor hang- en legkasten. Laagste prijzen. Wij maken ook kasten op maat, voorde lig- Renault 16 TL, b.j. 16-1075. M. Krijger, tel. (01115) 1490. Havenplein 5 - Zierikzee Telefoon (01110) 2439 ,o<' sFv' Rechtstreeks van de tuinderij nu 500 gram Specialist in verse kwaliteitsprodukten Melkmarkt 12-14 - Zierikzee - Telefoon (01110) 2884 Van een fabriek die het niet meer ziet zitten: nu allemaal voor de HELFT VAN DE NORMALE PRIJS. 2 tot 14 jaar, HELFT VAN DE PRIJS. Voor jongens en meisjes: prachtige modellen Op al onze Ledermann grote kortingen. Lange mantels 1490,— NU 890,— Enkele stuks prachtige suède bontmantels NU MET 1000,— KORTING 't Is teveel om op te noemen. Kom vooral in de ochtenduren, dan kunt u rustig passen. Dinsdag en woensdag bij ons niet gewijzigd, maar open tot 21.00 uur. ALLEEN bij: Passage - Appelmarkt - Zierikzee Peugeot 204 Diesel, b.j. 1975, kompleet met trekhaak, ra dio en schuifdak. M. Krijger, tel. (01115) 1490. Austin Alegro (1500), b.j. 1977, 5 bak, kompleet met ga sinstallatie. M. Krijger, tel. (01115) 1490. I.pr.st.z. Aristona stereo drie-in-één combinatie; 300,- (01115)1411. Te koop gevraagd: Jongensfiets 8 jaar. De Wit, Dreischor. Tel.: (01112) 1883, na 15.00 uur. Openbare kennisgeving Hinderwet Op de secretarie van de ge meente Duiveland ligt vanaf 8 januari 1982 tot en met 8 fe bruari 1982, op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur, alsmede op de maandagavonden gedu rende deze periode (melden Kerkring 7), ter inzage de be schikking op het verzoek van de heer A. Bakker, Koren bloemstraat 13, te Ooster- land om vergunning tot het uitbreiden van een autowas serette met verkooppunt van motorbrandstoffen op het adres van den Abeelestraat 6, te Oosterland. De gevraagde vergunning is verleend met daaraan ver bonden voorwaarden ter voorkoming c.q. beperking van gevaar, schade of hinder voor de omgeving. Beroep tegen deze beschik king kan worden ingesteld door: a. de aanvrager; b. de betrokken adviseurs; c. enige andere belangheb bende die aantoont dat hij/ zij redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder be zwaren in te brengen. Het beroepschrift moet wor den gericht aan H.M. de Ko ningin en dient worden ge zonden aan de Raad van Sta te, afdeling voor de geschil len van bestuur, Binnenhof 1, 2513 AA 's-Gravenhage. De beschikking wordt na af loop van de beroepstermijn van kracht tenzij voor die da tum beroep bij de Kroon is ingesteld en aan de Voorzit ter van de afdeling geschillen van bestuur van de Raad van State een verzoek tot schor sing van de vergunning dan wel tot het treffen van een voorlopige, voorziening is in gediend. Burgemeester en wethouders van Duiveland, De burgemeester, J. VAN BOMMEL De secretaris, J. VAN DER MAAS aanvang 14 januari a.s. 2 voor 49,90 van 149,- nu 49," vanaf 19,90 LOIS - LEE - LOVE nu 39," BALL restanten nu 59," LOVE - LOIS, 55," Stretch, nu 109," Stretch - LEE, nu 69," IS ZIERIKZEE - TEL. 4287 De opruiming begint 14 januari a.s. HAVENPLEIN 13 - ZIERIKZEE - TELEFOON 01110-2488

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 8