Peter Noordijke twee keer puik matchwinnaar voor Country Club Voorzitter Cees in t Veld: Oplossing zoeken voor grote financiële probleem Skol Boys II medefinalist Schaakvereniging „Zierikzee" Zierikzeese Bridge Club Programma volleybalteams Mevo'80 Programma bedrijfsvolleybal Zaalkorfbal Distrikt Zuid West Programma zaalhockey Paul Bodbijl vervangt Reede Zaalvoetbal Rotterdamse zesdaagse van 15 t/m 20 januari in Ahoy' Sportman en sportvrouw van het jaar Zeeuws basisscholen kampioenschap tafeltennis Klub- kampioenschappen PPC Schouwen- Duiveland Kursus rekreatie- sportleider A Boos F.N.V. Ruimtevaartpark te Oude Pekela 6 ZIERIKZEE, 6-1. Country Club en Skol Boys II spelen op woensdag 3 febru ari de finale om de Schouwen-Duivelandse zaalvoetbalbeker. Dit is het resul taat van een leuk avondje zaalvoetballen, waarvoor eindelijk weer eens een behoorlijk aantal toeschouwers richting sporthal Onderdak was gekomen. Verrassend was wel, dat de problemen voor Skol Boys II aanmerkelijk klei ner waren om de finale te bereiken dan voor de kampioen Country Club. De bet hieraan was voor een belangrijk deel de fortuinlijke loting van de Skol Boys-reserves, die achtereenvolgens kregen af te rekenen met SVOWK en Stella Boys, terwijl Country Club in Mevo en Bruse Boys aanmerkelijk zwaardere opponenten trof. Vooral de ontmoetingen waarbij Country Club was betrokken waren van een zeer akseptabel kaliber, waarvoor het publiek menig open boekje over had. De overige vier par tijen waren vaak povertjes, maar de uitermate zwakke arbitrage zorgde er dan wel voor dat het publiek toch regelmatig werd vergast op dolkomi sche taferelen. Topper in dat opzicht was Maarten Krijger. In de ontmoe ting tussen Brogum en Stella Boys stuurde hij eerst Brogum-speler Mar co Bijdevaate voor vijf minuten naar de kant en twee minuten later moesten ook diens ploeggenoten Dolf Roks en André Kort voor twee minu ten op de bank. Hierdoor bleven er slechts twee spelers van Brogum binnen de lijnen, namelijk een veldspeler en doelman Toon Wandel. Hierdoor zou de ont moeting normaliter gestaakt moeten worden, maar tolerant als Krijger eerst was met het geven van de straf fen, zo soepel was hij ook weer met het opheffen van de straf van Bijde vaate, die na twee van de vijf minu ten weer binnen de lijnen mocht. Be ter zo, dan staken, moet de konstate- ring van Krijger geweest zijn. Het was overigens opvallend, dat Brogum juist in de periode dat de straffenregen plaats vond haar ach terstand van 2-0 (doelpunten van Bart de Jonge en Kees Hagesteijn) te rug kon brengen tot 2-1. In de slotmi nuten kreeg de jeugdige formatie Maandag, 4 januari jl., werden in de 16e ronde van de huishoudelijke kompetitie 7 partijen gespeeld. De uitslagen: J. J. v. d. Ende-R. v. d. Veken 1-0; R. Moerman-M. M. Krij ger 0-1; J. van Loon-A. M. v. d. Westen Vi-Vfc (na arb.); J. L. Bom-A. J. £cheele 0-1; J. A. J. v. d. Made-J. Ver kerk 1-0; P. M. Bouwens-P. Wiebols 1-0; A. Louws-L. Oosse 0-1. De uitslag van de onderlinge wedstrijden op de 8e kompetitie avond is als volgt: Groep I: 1. echtpaar v. d. Berg, 87 punten; 2. heren Blonck-v. d. Hengstum en v. d. Mark-De Wit, 81 punten; 4. echtpaar De Vlieger, 79 punten; 5. dames Does-Hendriksen, 74 punten; 6. heren Nolet-Teerlink, 68 punten; 7. echtpaar Kloet, 65 punten; 8. dames Goedhart-Nolet, 61 punten; 9. heren Eekman-Van Geesbergen, 52 punten (72 is 50 Groep III: 1. heren Besamusca- Meulstee, 103 punten; 2. heren Becu- v. d. Post, 89 punten; 3. echtpaar Ver schoor en heren Timmer-Turel, 87 punten; 5. heren Hendrikse-Sweere, 81 punten; 6. dames Haas-Melieste, 79 punten; 7. mw. Tuinman-hr. Pom- per, 75 punten; 8. mw. Heuser-hr. Boot, 71 punten (84 is 50 Groep III: 1. dames Becu-v. d. Post, 105 punten; 2. heren Hommersen- Viergever, 99 punten; 3. dames De Graag-Schiettekatte en echtpaar Schults, 95 punten; 5. dames Eek- man-Van Geesbergen, 83 punten; 6. mw. v. d. Berg-hr. De Vries, 79 pun ten; 7. heren Pos-Schot, 71 punten; 8. dames Hoets-Weber, 45 punten (84 is 50 Het tweede herenteam van volley balvereniging Mevo'80 speelt thuis (zaterdag 9 januari) tegen het iets ho ger geklasseerde TOP 2 uit Brielle. Het derde herenteam ontmoet in Onderdak TOP 1. Dit team mag met het niet spelende eerste herenteam van Mevo tot de koplopers worden gerekend. Het tweede en derde da mesteam spelen ook thuis. Het twee de team zal het lastig krijgen tegen het als derde geklasseerde Rowide 2 uit 's-Gravendeel. Het derde team speelt tegen Apollo 2 uit Numans- dorp. Alle thuiswedstrijden begin nen om 16.45 uur. Het eerste damesteam speelt uit te gen. Kangeroes 3 in Oostvoorne. Het vierde team ontmoet in Strijen het nog ongeslagen V/Quick 3. Het vier de herenteam komt uit tegen het op gelijke hoogte staande VC Goeree 2. In Hellevoetsluis treedt het meis jesteam van Mevo aan tegen Ibis 2, een lastige tegenstander. Vrijdag 8 januari, sporthal Onder dak: 19.00 uur: Opel Team-Frisol; WIK 3-Brogum; DFS 2-WIK D2; Renesse 2- Fiscus 1 19.50 uur: Reisb. v. Oev. 1-Mevo 2; Kwiek-Big S; MEVO Dl-Zw.rd.kr. 4; Willibrordus-Zw. rd. kr. 2. 20.45 uur: Chr. Sch. Gem.-CPJ; Fi scus 2-SAZ; DFS 1-PJZ 3; ZWN-Rabo- bank. 21.40 uur: De Putters-MEVO 1; WIK 2-Zeelandia 1; Cluzona-WIK Dl; DTS-WIK 4. daarna nog mogelijkheden te over om op gelijke hoogte te komen, toen ook Jan Papen veld na een zeer grove charge richting strafbank mocht ver trekken. Door te individualistisch spel bleef het evewel bij de ene tref fer van Dolf Roks en mocht Stella Boys in de halve finale aantreden te gen Skol Boys II, dat geen enkel par don kende met SVOWK al geeft de 7- 5 uitslag een vertekend beeld van de veldverhouding. Skol Boys II was veel sterker dan SVOWK, maar de Ouwerkerkers hadden het geluk dat Skol Boys doelman Johan Holm niet zijn geluk kigste wedstrijd speelde en erg vrij gevig was. Hierdoor konden Bertus Bleyi (drie keer), William Remeeus en Eugene Totté toch nog aan hun op merkelijke produktie komen. Voor Skol Boys II kwamen de doelpunten van Kees Stoutjesdijk (drie keer), Kees Feijtel, Henk Vermeulen en Daan Bom (twee keer). In de halve fi nale kwamen de reserves andermaal tot een zevenklapper tegen Stella Boys. Via Hans van Urk kwam Skol Boys snel op voorsprong, maar Kees de Vos bracht de partijen weer op ge lijke hoogte. Henk Vermeulen en Kees Feijtel brachten vervolgens Skol Boys weer ruimschoots in de plus (3-1). Beide keren was Kees Stoutjesdijk de aangever. Met nog tien minuten te gaan zorg de Bart de Jonge er voor, dat er toch nog een spannende slotfase leek aan te komen (3-2), maar toen Daan Bom drie minuten voor het einde bijzon der gelukkig doelman Jacco de Jonge passeerde was het volledig gebeurd met het Stella Boys verzet. Hans van Urk, Kees Feijtel, Johan Holm (uit een strafschop) en Kees de Vos be paalden de eindstand op 7-3. De eerste kwartfinale van de avond tussen Country Club en Mevo had een bijzonder spannend verloop, waarbij Mevo toonde over aardig wat vechtersmentaliteit te beschik ken. Steeds wist de oranje formatie uit schijnbaar geslagen positie toch weer aansluiting te krijgen. Country Club benutte evenwel de kansen aan merkelijk koelbloediger. Mevo krëëèrde daarentegen meer scoring's- kansen, maar had de pech, dat Coun try Club Peter JVoordijke tussen de palen had. De doelman van de stan- daardploeg van het Kerkwerfse WIK vertolkte een absolute hoofdrol bij de eerste klaskoploper, waaraan de formatie van coach Cees in 't Veld on getwijfeld voor een niet onbelang rijk deel de finaleplaats te danken heeft. Country Club kwam al na tien mi nuten op een 2-0 voorsprong door doelpunten van Rob Wijnstekers en Jaap van Sliedrecht. In de eerste helft van de spannende ontmoeting kon Mevo nog niet verder komen dan een schot van René Verwijs tegen de paal, maar direkt in de tweede perio de kon Martin Quist na een te lako- niek optreden van Rob Wijnstekers voor de aansluiting zorgen (1-2). Na acht minuten werd het via René Ver wijs zelfs 2-2 en leek Mevo even in een overwinningsroes. Juist dit werd hen evenwel fataal. Twee geweldige momenten van Ri- ni Stoutjesdijk zetten Mevo weer met beide benen op de grond (4-2), maar de ploeg wist vooralsnog niet van op geven. René Verwijs rondde met een daverende knal een knappe aktie van Martin Quist af tot 4-3 en nadat Wim Overweel voor 5-3 had gezorgd was het andermaal Verwijs die de spanning terugbracht na voorberei dend werk van Rudy Verkruysse. Na de 5-4 liet de Country Clubverdedi ging met een knappe Peter Noordijke aan het hoofd geen krimp meer. in de halve finale kreeg Country Club het later op de avond aan de stok met Bruse Boys, dat in een veel te harde wedstrijd met 3-2 had ge wonnen van cupfighter FC Kerkwer- ve. Ad den Boer had hierin de score geopend voor de Kerkwerfse forma tie, waarna Tonny van de Berge met een puike kopbal voor d' gelijkma ker zorgde. Vervolgens scoorde Ja cob van de Berge 2-1 op aangeven van neef Tonny van de Berge. Kees den Boer zette FC Kerkwerve drie minuten voor het einde weer naastzij, maar een schot van Frans den Oude in de laatste minuut vanaf vijftien meter verraste FC Kerkwer- ve-doelman Wim Rotte en plaatste Bruse Boys in de halve finale (3-2). De halve finale tussen Country Club en Bruse Boys werd de absolute topper van de avond. Na een bijzoner enerverend duel eindigde de ontmoe ting in 4-4 en moesten strafschoppen de beslissing brengen. Pas na elf ze venmeter trappen bezorgde Rini Stoutjesdijk Country Club de verlos sende voorsprong, maar ook in deze ontmoeting was vooral het optreden van doelman Noordijke beslissend. In de slotfase van de wedstrijd redde Noordijke drie keer fenomenaal op schoten van Frans den Oude en in de strafschoppenserie maakte de Kerk werfse doelman zijn faam op dat ge bied meer dan waar. Tonny van de Berge zette Bruse Boys na 9 minuten op voorsprong maar drie minuten later zette Bart Helbers de partijen weer op gelijke hoogte op aangeven van Peter Goede- gebure. In de slotsekonde van de eerste helft kwam Bruse Boys ander maal op voorsprong nu langs Freddy Hooftman, die de zieke Wim Geluk in de halve finalewedstrijd was komen vervangen. In de tweede helft domi neerde aanvankelijk Country Club. Doelpunten van Rob Wijnstekers, Peter Goedegebure en andermaal Rob Wijnstekers zetten Country Club op een 4-2 voorsprong, maar toen stroopte Bruse Boys nog een keer de mouwen op en kwam de Duivelandse ploeg alsnog naastzij. Twee keer was Jacob van de Berge de afwerker, waarbij vooral de gelijkmaker van grote klasse was. Uiteindelijk beslisten de straf schoppen het duel alsnog in het voor deel van Country Club en stapte de ploeg eindelijk ook eens een keer de bekerfinale binnen. Men kan zich nu gaan opmaken voor het binnenhalen van de „doublé", het kampioenschap en de bekerwinst. Zaterdag 9 januari, sporthal On derdak: All ReadyrAvanti; 14.50 uur-. Afdeling zuid-west: 3e klasse B: All Ready II-Animo V, 13.50 uur. Adspiranten, 2e klasse C: Alle Rea dy AII-Zuidwesters AIII, 13.00 uur. Jongens A: Kapelle 14.00 uur: HSD-Middelburg 2; 14.45 uur: HCGO-HSD. Heren 1: Kapelle: 15.30 uur: HSD- Cadetten; 17.10 uur: HSD-Goes. Jongens B: Souburg: 16.15 uur: Vlissingen-HSD; 17.45 uur: Vlissin- gen 2-HSD. Meisjes B: Terneuzen: 14.50 uur: HSD-Rapide; 15.40 uur: Olympia- HSD. ZIERIKZEE, 6-1. Doordat Henk Reede wegens werkzaamheden ver hinderd is om aan het distriktskam- pioenschap driebanden, waarmee vrijdagavond in café Bommenede te Zonnemaire wordt gestart, deel te nemen is er in het programma een wijziging gekomen. Reede zal worden vervangen door Paul Bodbijl van de vereniging DOS. Bij het kampioenschap tweede klas driebanden eindigde Bodbijl op de 3e plaats met een algemeen gemiddelde van 0.513 achter Leo de Munnik en Adrie Geelhoed. Blessures in de sport DEN HAAG, 6-1. Sport be- oefenaars lopen samen jaar lijks meer dan één miljoen blessures op. Meer dan de helft daarvan (600.000) moet door een arts worden behandeld. De sporten die het meeste risiko opleveren zijn voetbal en hoc key. Drie procent van het ziek teverzuim is te wijten aan sportblessures. Dit blijkt uit een eerste deel onderzoek naar de negatieve effekten van de sportbeoefe ning door de Rijksuniversiteit Limburg. Op het ogenblik worden blessures in de mikro- korfbalkompetitie van 1980/81 onderzocht. Een derde deelprojekt heeft tot doel na te gaan hoe blessu res samenhangen met kenmer ken van de wedstrijd en het op treden van de scheidsrechter. Uit een analyse van video-op- namen van voetbalwedstrij den blijkt volgens de onderzoe kers dat de wijze van arbitrage en de spelregels vrij machte loos staan ten opzichte van be wuste pogingen het spel te ver ruwen. ZIERIKZEE, 6-1. „Primair is, dat we met z'n allen gaan zoeken naar een adekwate oplossing van de financiële problemen in het zaalvoetbalgebeuren", stelt Cees in 't Veld, voorzitter van de Kommissie zaal voetbal op Schouwen-Duiveland. „Alle andere geruchten, die de laatste tijd de ronde deden lijken voorlopig uit de wereld, dus we kunnen ons nu op de fi nanciën gaan richten." De laatste maanden werden veel geruchten de wereld in gebracht, als zou het zaalvoetbal voor kleine vere nigingen een onmogelijke zaak gaan worden. Sinds het gebeuren in Bra bant, waar in de omgeving van Breda en Tilburg veel klubs wild zijn gaan voetballen, is deze zaak in beweging gekomen. Inmiddels lijkt men in de- .ze kontreien echter weer op zijn stap pen terug te keren. Grote knelpunt was verder ook het nieuwe verenigingsrecht waarin ge suggereerd werd, dat iedere vereni ging minstens vijftig leden zou moe ten tellen en een volledige rechtsbe voegdheid zou moeten bezitten. „De soep wordt echter ook nu weer niet zo heet gegeten als zij wordt opge diend", stelt Cees in 't Veld vast. „De KNVB heeft inmiddels het aantal le den, dat minimaal noodzakelijk zou zijn teruggebracht naar 25 en dan nog alleen voor nieuwe verenigingen". Duidelijk is dus, dat wat de bestaande klubs betreft alles bij het oude blijft. Wat de rechtsbevoegd heid betreft heeft men aardig wat respijt gekregen. Tot 1 juli 1989 heeft iedere vereniging de tijd dit voor el kaar te maken. Het grote probleem, dat nu nog resteert is het financiële probleem. „Door de steeds stijgende kosten wordt zaalvoetbal bijna onbetaal baar", stelt In 't Veld vast. „Pogin gen binnen de KNVB om een kompe titie in rekreatie-verband te gaan spelen zijn voorlopig - helaas - gestrand. De financiële beslomme ringen blijven dus hetzelfde. Het bestuur van de Schouwen-Duive- ROTTERDAM, 6-1. René Pijnen gaat in de komende Rotterdamse zesdaagse van 15 t/m 20 januari een koppel vormen met de Belgische zesdagen keizer Pa trick Sercu. Met deze mededeling kwam wedstrijdleider Peter Post op de woensdag in het Hilton te Rotterdam gehouden perskonferentie. Dat er een konflikt tussen hem en Pijnen zou zijn geweest ontkende Post ten stelligste. Post zei alle begrip te hebben gehad voor de eis van Pijnen om in de komende Rotterdamse zesdaagse aan een baanrenner te worden gekoppeld om de win naars van het vorig jaar de Australiërs Danny Clark en Don Allan goed tegen spel te kunnen bieden. iftW*AA#IAAAAAAAAA#IAAA#Wy LEIDEN, 5-1. Op de jaarlijkse door de AVRO georganiseerde verkiezing van de sportvrouw en sportman van het jaar is de hoogste eer gegaan naar de tafeltennister Bettine Vriesekoop en de wielrenner Hennie Stamsnij- der. Betinne Vriesekoop viel de eer te beurt daar zij sinds kort als eerste is geplaatst op de Europese tafeltennis- ranglijst. De Vlissingse atlete Els Vader was haar naaste konkurrente (wereld prestatie op de 100 en 200 meter) met Connie van Bentum (drie derde plaatsen op de Europese kampioen schappen) die op de derde plaats ein digde. Hennie Stamsnijder werd in 1981 de eerste Nederlandse wereldkampi oen bij het veldrijden in het Spaanse Tolosa en reed verder de Tour de France uit nadat hij in 1980 had moe ten opgeven. Met geringe achterstand werd de wereldkampioen dammen Harm Wiersma tweede en de Tour de Fran ce debutant Peter Winnen derde. Ploeg van het jaar werd het roei- duo Ted Bosman en Willem Jan Atsma, tweede op de wereldkampi oenschappen te München. De Tom Schreurs-bokaal, een aanmoedi gingsprijs voor jeugdige beloften, ging naar de 19-jarige tienkamper Robbert de Wit. Het Zeeuws basisscholen kampi oenschap is de naam voor een propa- gandadag tafeltennis, waaraan de leerlingen van de lagere scholen in teams kunnen deelnemen. De toer nooien worden dit jaar over vier sporthallen verspreid, afgewerkt. Op dinsdag 23 februari zijn Zierik zee en Vlissingen aan de beurt en woensdag 24 februari Hulst en Ka pellen. Voor deelnemers uit de regio Schouwen-Duiveland, Tholen en St. Philipsland worden de wedstrijden in sporthal Onderdak te Zierikzee ge houden. BRUINISSE, 6-1. Zaterdag 9 janua- ri organiseert de Paarden- en Pony- klub Schouwen-Duiveland in Rui tersportcentrum De Korenzolder in Bruinisse voor de eerste keer in haar bestaan de klubkampioenschappen. Inzet zijn de wisselbekers „Nieuw jaarstrofee". Elk lid van de nog jeugdige vereni ging komt een keer uit voor het klub- Peter Post in een onderonsje met J. A.L. Leupe (m), hoofd voorlichting en pu bliciteit Ahoy'. Links zit Gerard Koel, die de amateurs besprak. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) landse Kommissie wil op korte ter mijn gaan bekijken of er andere mo gelijkheden voorhanden zijn om de kosten te drukken". Het kommissiebestuur denkt hier bij onder andere aan een vorm, zoals die ook in Zeeuws-Vlaanderen wordt toegepast, namelijk een grote vereni ging met daarin een onderlinge kom petitie (Huzavo). „We zijn momen teel aan het onderzoeken of dit systeem ook werkelijk kostendruk- kend werkt en een haalbare kaart voor ons is", vertelt In 't Veld. „Hierbij hebben we echter de hulp van alle klubs nodig. We willen langs deze weg dan ook alle verenigingen verzoeken ons een opgave te ver strekken van de kosten, die een team per seizoen vergt. Dan pas kunnen wij een vergelijking maken met een eventuele andere verenigingsvorm. Medio februari hopen we dan in een gezamenlijke vergadering van het kommissiebestuur en de verenigin gen een eensluidend standpunt te kunnen bepalen". Post was er trots op het sterkste rennersveld te kunne. i presenteren wat dit seizoen op een zesdaagse aan de start is gekomen, ondanks het feit dat hij enkele dagen geleden nog met een tweetal tegenvallers kreeg af te rekenen. Zo was Joop Zoetemelk we gens familieomstandigheden genood zaakt van deelname af te zien en moest de jonge veelbelovende Duit ser Josef Kristen wegens verplichtin gen bij zijn Spaanse sponsor Teka zijn kontrakt annuleren. Thurau Blij was Post, die voor de 10e keer als wedstrijdleider fungeert, met de terugkeer van Didi Thurau die dit seizoen al een drietal zesdaagsen won. kampioenschap. Daarnaast zijn de leden ook in de gelegenheid om te rij den voor promotie. De organisatie van het klupkampioenschap is in i handen van het dagelijks bestuur van de PPC Schouwen-Duiveland. In totaal wordt in zes kategorieën gestreden om een wisselbeker. Bij de pony's in de klasse B zwaar, L en M. en bij de paarden in de klasse B, L en M. De bekers worden 's avonds uitge reikt tijdens een feestelijke fondue avond. De eerste kombinatie komt 's morgens om 10.00 uur in de ring en om 16.15 uur is het de beurt aan de laatste kombinatie. Op maandag 11 januari gaat in Goes de kursus rekreatiesportleider A van start. Als vooropleiding wordt een ABO of een daaraan gelijk gestelde opleiding geëist. De duur van de kursus bedraagt 22 avonden plus twee weekeinden. Bij de heer J. van Almkerk, gemeente Zierikzee, kan informatie worden ingewonnen. Flitsen uit het buitenland BRUSSEL. De Europese Ekonomi- sche Gemeenschap is wellicht al be gonnen aan herstel van de ekonomi- sche inzinking, zo blijkt uit gegevens en uit de resultaten van een enquête die de Europese kommissie woens dag heeft gepubliceerd. ACCRA. De militaire raad die vori ge week de macht overnam in Ghana heeft aangekondigd dat „volkstribu nalen" door het hele land alle lagen van het oude bestuur moeten zuive- WASHINGTON. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Alexander haig, zal op 12 en 14 janua ri naar Egypte en Israël gaan, na de Navo-ministerkonferentie die in Brussel wordt gehouden, zo is offi cieel door het ministerie van buiten landse zaken in Washington be vestigd. BOGOTA. Het Columbiaanse leger heeft op 3 januari ten zuiden van de hoofdstad Bogota een van de voor naamste leiders van de linkse guer rillabeweging M-19 gevangen. Dit heeft het Colombiaanse ministerie van defensie bekendgemaakt. DAKAR. De Senegambiaanse Con federatie die Senegal en Gambia zal verenigen zal op 1 februari een feit zijn. Dit hebben funktionarissen in de Senegalese hoofdstad Dakar be kendgemaakt. MOSKOU. Een „zware" ekonomi- sche delegatie uit Polens is in Mos kou aangekomen en heeft daar een handtekening gezet onder een proto col dat de handel tussen Polen en de Sowjet-Unie voor dit jaar moet rege len, zo is vernomen uit Poolse krin gen in Moskou. MOSKOU. De gelijkheid van belo ning wordt onverdraaglijk, aldus een klacht van een lid van een Russische Kolchoz die woensdag uitvoerig werd behandeld in het agrarisch blad „Selskaya Zhizn". Drie wereldkampioenen op baan- disciplines zullen aan de zesdaagse deelnemen, n.l. Urs Freuler (punten- koers), Danny Clark (keirin) en René Kos (stayers). De Zwitser Urs Freuler is boven dien tweevoudig Europees kampioen op de winterbaan met de omnium- en de sprinttitel. Het volledige deelnemersveld ziet er als volgt uit: Gary Wiggens- Maurice Burton (Australië-Jamaica); Gerrie Knetemann-Udo Hempel (Nederland-Duitsland); Ad Wijnands-Wilfried Peffen (Neder land-Duitsland); Stan Tourné-Willy de Geest (België); Danny Clark-Don Allan (Australië); Leo van Vliet- Roman Hermann (Nederland- Liechtenstein); Gert Frank-Hans Hendrik Q-sted (Denemarken); Mar tin Venix-René Kos (Nederland); Pa trick Sercu-René Pijnen (België- Nederland); Didi Thurau-Albert Fritz (Duitsland); Jan Raas-Horst Schutz (Nederland-Duitsland); Willy Debosscher-Günter Schumacher (België-Duitsland) en Urs Freuler- René Savary (Zwitserland). Amateurs Het deelnemersveld voor de ama teur zesdaagse werd door Gerard Koel gepresenteerd. Vijftien koppels zullen bij de amateurs van start gaan, waarvan gedurende de eerste drie avonden het laatst geplaatste koppel uit de wedstrijd zal worden genomen. Als omlijsting van de zesdaagse zal gedurende het gehele gebeuren de Bobby setter show band optreden, terwijl verder medewerking zal wor den verleend door Lee Towers, Wim Koopman, Anita Meijer, Barry Hug hes en een aantal Brabantse carna valsorkesten. Momenteel zijn er in de voorver koop reeds 22.000 toegangskaarten verkocht dat weer een groter aantal is dan vorig jaar om dezelfde tijd. GUATEMALA CITY. In Guatema la zijn twee priesters ontvoerd en is een kerkelijk medewerker om het le ven gekomen, zo heeft een woordve- roder van de politie meegedeeld. WENEN. De Oostenrijkse bonds kanselier, Bruno Kreisky, heeft Lech Walesa en andere leiders van de Pool se vakbeweging Solidariteit asiel aan geboden in Oostenrijk. MANILLA. De ontvoerders van de Filippijnse sportman Tomas Mano- toc hebben zijn familie laten weten dat binnen twee dagen een losgeld van 2,5 miljoen dollar (ongeveer 6,2 miljoen gulden) moet zijn betaald voor zijn vrijlating. EINDHOVEN/HELMOND, 6-1. De bestuurders Henk van Rees en Frans Westenbrink van de industriebond F.N.V. zijn woedend op Daf Trucks in Eindhoven en Volvo Car BV in Helmond, omdat beide bedrijven niet van plan zijn vrijdag deel te ne men aan het gesprek op het ministe rie van sociale zaken en werkgele genheid. Volgens Westenbrink was Volvo aanvankelijk wel van plan te gaan maar is daarop terug gekomen onder druk van Daf Trucks en de werkgeversorganisaties. OUDE PEKELA. 6-1. In Oude Pe kela heeft het bestuur van de Stich ting Futurama woensdagmiddag het ontwerp gepresenteerd*van een groot rekreatiepark dat in Oude Pekela zal worden gebouwd. Het rekreatie park, dat de naam Futurama zal dra gen zal een oppervlakte beslaan van ongeveer 50 hectare en zal het pu bliek een beeld moeten geven van de nieuwste ontwikkelingen in de ruim tevaart op het gebied van afgeleide technologie en op het gebied van de energievoorziening.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6