DE RENAULT9.AUTOVAN HET JAAR 1982 DiM I X 1 l ZENTRASPORT 11 Zienkzee; Braai, Grevelingenstraat 1-3, Tel. 01110-2529. MOTORRIJLES Supermarkt de Vlieger Slagerij Stouten Adverteren doet verkopen! f 41,50 per uur BERT NEIJENHUIS ZEEUWSE DAG/AVONDSCHOLENGEMEENSCHAP I lieffer i i I I 39 S5 535 25.95 N 5 i i Gemeente Duiveland Vers brood van Ten Hove dat proef je Gevulde koeken (Versmarkt Legemaate Verkoop Koopt bij onze adverteerders! Ski-sets zijn bij Zentrasport nü stukken voordeliger! De grote kwaliteiten en kapaci - teiten van het Renault 9-concept zijn officieel bekroond. Een kritische vakjury van 52 Europese autojournalisten heeft de nieuwe Renault 9 uitgeroepen tot de Auto van het Jaar 1982. Officiële erkenning voor de voor treffelijke relatie tussen produkt, prestaties en prijs. Dit zijn de feiten: De Renault 9 is een Rekentalent. Zéér zuinig: één op 18,5 bij 90 km/uur konstantf De Renault 9 is een Ruimte talent. De dwarsgeplaatste motor maakt ruimte binnenin. Meer plaats ook voor de achterpassagiers. en wensen klantenvrienden en bekenden Gelukkig Nieuwjaar op eigen- of lesmotor 1140,- examengeld incl. tentamens Motorrijschool Schuithaven 12, 4301 HC Zierikzee, tel. 01110-5081-3742 SCHOOL VOOR VOLWASSENEN Van januari tot juli 1982 geven wij te GOES de volgende korte cursussen: 1. VOORBEREIDINGSCURSUS MEAO/PDB Deze cursus is bedoeld voor hen die in augustus de cursus voor praktijk diploma boekhouden willen gaan volgen, maar die weinig handelskennis in hun vooropleiding hebben. Onderwerpen: boekhouden en handelsrekenen. Tijd: elke dinsdag (bij voldoende belangstelling) 18.30-21.45 uur in lokaal 16. Kosten: f 85,— schoolgeld f 25,— schoolfonds boeken. Eerste les: 12 januari. 2. REPETITIECURSUS PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN (PDB) Deze cursus is bedoeld voor hen die in juni 1982 PDB-examen willen doen bij de Ned. Ass. voor Praktijkexamens. Tijd: Elke dinsdag 18.30-21.45 uur in lokaal 15. Kosten: f 105,— schoolgeld t 25,— schoolfonds boeken. Eerste les: 2 maart. 3. REPETITIECURSUS MODERNE BEDRIJFSADMINISTRATIE (MBA) Deze cursus is bedoeld voor hen die in juni 1982 MBA-examen willen doen bij de Ned. Ass. voor Praktijkexamens. Tijd: elke dinsdag 18.30-21.45 uur en donderdag 20.15-21.45 uur in lokaal 14. Kosten: f 105,— schoolgeld f 25,— schoolfonds boeken. Eerste les: 26 januari. 4. CURSUS ELEMENTAIRE WISKUNDE V/D ECONOMISCHE VAKKEN Deze cursus is bedoeld voor hen die weinig wiskunde in hun vooroplei ding hebben en die studeren in de economische sector (MEAO, MBA, SPD). Tijd: elke donderdag (bij voldoende belangstelling) 18.30-20.00 uur in lo kaal 15. Kosten: f 70,— schoolgeld t 25,— schoolfonds boeken. Eerste les: 14 januari. Plaats: Het Goese Lyceum, Ingang Vogelzangsweg, Goes. Inlichtingen: Telefoon 01184-66186. Aanmelden: onderstaand strookje opsturen en naar de eerste les komen. Naam Adres Plaats Tel Hierbij geef ik mij op voor de cursus die bij voldoende belangstelling gehouden wordt In Goes. Datum: Handtekening: Opsturen naar ZDASG, Marconlweg 1, 4382 NE Vllssingen. i I STRIJKTAFEL SECURA Een stevige strijk tafel met verchroomd onder stel voor een extra voordelige prijs. Bladmaat 121x37 cm. Nu voor slechts GELD- DOKU- MENTENKIST Een stevige kist van grijs gelakt plaatstaal om uw geld en/of dokumenten veilig in te bewaren. Afm. 25x17x8,5 cm. Voor de opbergprijs' van 1935 SOEP SAUSKOM Flinke ronde kom van gepoli|St roestvrij- staal voor soep of jus, met lekschaal. U betaalt FOTOLIJST Fraaie fotowissellijst van 30 x 40 cm. Met verschillende dekors. AIRPOT LUXE Voor al uw warme of koude dranken. Met pompmechanisme In 3 verschillende dessins. Uitschenk prijs m 0 n 0 FIRMA BRABER Bruinisse - Telefoon (01113) 1395 „HET GESCHENKENHUIS" Fa. W. J. Goudzwaard Zoon Haamstede - Telefoon (01115) 1331 GESCHENKENHUIS HOOGERHUIS B.V. Renesse Telefoon (01116) 1343 a\« am trj/m\ x a 4 ,1 Leest het streekblad de „Zierikzeesche Nieuwsbode" Burgemeester en wethouders van Duiveland maken be kend; dat met ingang van 8 janu ari 1982 gedurende veertien dagen ter secretarie te Nieu- werkerk ter inzage ligt een aanvraag van de heer J. Ha- ge, Zuidstraat 8, te Ouwer kerk om een vergunning voor het bouwen van een garage op een perceel grond ka dastraal bekend gemeente Duiveland, sectie D, nr. 79, gelegen aan de Zuidstraat te Ouwerkerk; dat de bouw van deze ga rage in strijd is met de bouw voorschriften behorende bij het bestemmingsplan ,,le Herziening Ouwerkerk", maar wel past in de 2e herzie ning van dit bestem mingsplan, dat thans in voor bereiding is; dat de verlening van de bouwvergunning slechts kan plaatsvinden met toepassing van artikel 19 van de wet op de Ruimtelijke Ordening, juncto artikel 50, lid 8, van de Woningwet; dat zij voornemens zijn hieraan hun medewerking te verlenen; dat gedurende de hierbo ven genoemde termijn door een ieder schriftelijk gemoti veerde bezwaren kunnen worden ingediend bij het col lege van burgemeester en wethouders van Duiveland te Nieuwerkerk. Burgemeester en wethouders voornoemd, De burgemeester, J. VAN BOMMEL De secretaris, J. VAN DER MAAS Nieuwerkerk, 5 januari 1982 ,oT té Deze week 6 halen 5 betalen Specialist in verse kwaliteitsprodukten Melkmarkt 12-14 - Zierikzee - Telefoon (011101 2884 csy eoocooooococoooooooooooccooooccoococcooot A.s. zaterdag 9 januari om 14.00 uur, om gezond heidsredenen algemene duiven e.d. verkoop van de Fondspelende. P. v. d. Welle In het lolcaal P.V. „Zierick", Karsteil te Zierikzee ZENTRASPORT Trefpunt voor sporters SCHUITHAVEN 2-4

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 11