BUURTSUPER BOUWMAN KLOET 8 cent per liter korting op benzine Antiek JOPPE GOUDZWAARD Vanaf 1 t/m 15 januari 1982 7 SUCCESJES Het Niewe Moollenhuys De Partij van de Arbeid Vindt u ook dat ze er nodig af moeten die kilo's die er met de feestdagen aange komen zijn. Ja toch! REFORM- EN DIEETHUIS Burghse Ring 1- 2 tel. 01115-1213 Burgh VOOR AL UW STOFFEERWERK Een nieuw jaar moet goed beginnen vandaar dat wij doorgaan met autorijden „echt" goedkoper te maken MOL SCHUDDEBEURS BV SCHUDDEBEURS AUTOMOBIELBEDRIJF „DE NOBELPOORT" BV ZIERIKZEE AUTOMOBIELBEDRIJF LEGEMAATE ZIERIKZEE GARAGE C. VAN DER HAVE OOSTERLAND BENZINESTATION KESTELOO BRUINISSE BENZINESTATION STOEL-OPREE BROUWERSHAVEN Vrijst. woning ZEEUWSE DAG/AVONDSCHOLEN-GEMEENSCHAP VOOR VOLWASSENEN opstapcursus ZIER1KZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 5 januari 1982 Nr. 23042 Met grote dankbaarheid en blijdschap geven wij u ken nis van de geboorte van ons dochtertje ELIZABETH SUZANNA (Ellen) J. W. VAN DE VELDE C. VAN DE VELDE- SLIJKHUIS 31 december 1981 Stationstraat 14 4306 BC Nieuwerkerk Met vreugde en dankbaar heid geven wij kennis van de geboorte van ons zoontje JACOB CORNEL1S Wij noemen hem Dennis AB en ELLY VAN DEN OUDEN VERSPOOR 4 januari 1982 Pr. Wilhelminalaan 5 4311 BN Bruinisse Tijdelijk: Zweedse Rode Kruis Ziekenhuis, Zierikzee. Op vrijdag 8 januari 1982 trouwen JAN VAN DE VELDE en GRETA STOUTEN in het gemeentehuis van Duiveland te Nieuwerkerk (Z) om 14.30 uur. Gelegenheid tot feliciteren van 19.00-20.30 uur in het Ned. Herv. Verenigingsgebouw, Deestraat 5, Bruinisse. Januari 1982 Bruinisse, Korte Ring 15 Oosterland, Sandströmstraat 28 Toekomstig adres: Korte Ring 29, Bruinisse. Heden is nog onverwacht overleden onze geliefde zuster, schoonzuster en tante ANNA RENTIER-STO UTJESDIJK op de leeftijd van 71 jaar. Familie STOUTJESDIJK Oosterland, 1 januari 1982 Op 3 januari overleed plotseling onze beste neef ABRAHAM MAR1NUS GELUK op de leeftijd van 59 jaar. J. KOOPMAN P. C. KOOPMAN-DALEBOUT Neven en nichten Burgh-Haamstede, 3 januari 1982 Met grote droefheid geven wij kennis van het overlijden van de Voorzitter van de Raad van Kommissarissen van onze vennootschap en dochterondernemingen, de heer A. M. GELUK Zijn grote inzicht en beminnelijke persoonlijkheid, zul len bij ons in dankbare herinnering blijven voortleven. Raad van Kommissarissen en Directie van B.V. Chemisch Pharmaceutisch Industrie „Luxan" Eist (Gld.), 3 januari 1982 Met diep leedwezen vernamen wij het overlijden van de heer A. M. GELUK sinds 16 juni 1975 lid van de Raad van Kommissarissen van onze maatschappij. Zijn jarenlange inzet voor de drinkwatervoorziening zul len wij node missen. Onze gedachten gaan uit naar hen die achterblijven en hem dierbaar waren. Wij wensen hen kracht toe dit verlies te dragen. N.V. Watermaatschappij Zuid-West-Nederland (W.M.Z.) Raad van Kommissarissen Direktie Personeel 3 januari 1982 Met groot leedwezen geven wij kennis van het plotselinge overlijden van de heer A. M. GELUK Oud-voorzitter en adviserend lid van het bestuur van Cebeco-Handelsraad Eén alom gewaardeerd en kundig bestuurder, die vooral door zijn inzicht en persoonlijkheid groot vertrouwen ge noot, is uit onze organisatie heengegaan. Wij zullen hem met respect blijven herdenken. Onze gevoelens van mede leven gaan uit naar mevr. Geluk en haar kinderen. Mogen zij de kracht vinden dit grote verlies te dragen. Namens het Bestuur van Cebeco-Handelsraad, W. J. LOKHORST, voorzitter W. A. DE VOOGD, secretaris Rotterdam, 3 januari 1982 Heden overleed te Zwijndrecht onze geliefde schoon zuster en tante GEERTJE VIERGEVER weduwe van J. VAN WAGENINGEN in de gezegende leeftijd van 86 jaar. Zierikzee: Zonnemaire: Zierikzee: Kerkwerve: Scharendijke: W. ROSKAM J. A. v. d. WEKKEN J. v. d. WEKKEN-v. d. WEELE W. DE VRIES N. VIERGEVER-v. d. WEKKEN J. BOOT M. J. BOOT-VIERGEVER Neven en nichten 4 januari 1982 De vele blijken van medeleven die wij mochten ontvangen na het overlijden van onze lieve zuster, behuwdzuster, tante en oudtante JACOBA JOHANNA VIERGEVER hebben wij zeer op prijs gesteld. Speciaal hen, die tijdens de laatste jaren van haar leven zo veel hulp en zorg aan haar hebben gegeven, willen wij langs <Jeze weg hartelijk danken. Uit aller naam, J. VIERGEVER Opperdoes: Zierikzee, januari 1982 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE uw grootouders lazen hem al! Dankbetuiging Voor de vele blijken van belangstelling ons betoond tijdens zijn ziek zijn en na het overlijden van mijn lieve man en onze zorgzame vader en opa C. DE KEIJSER betuigen wij u hiermede onze oprechte dank. P. DE KEIJSER-v. d. NIEUWENDIJK Kinderen en kleinkinderen Bruinisse, januari 1982 Voor de zeer vele blijken van belangstelling en medeleven ons betoond na het plotseling overlijden van mijn innig ge liefde man en onze zorgzame vader, behuwd- en grootva der LEENDERT VAN KLINKEN betuigen wij u onze welge meende dank. J. VAN KLINKEN DE BRUINE Kinderen en kleinkinderen Ouwerkerk, januari 1982 Te koop: Rollenbanken met beugels. Wielersport Han Steenland, Dreischor, tel. 01112-1496. Slagerij Leen Simmers, Sint Domusstraat 26, telef. 2588. 1 kg magere speklappen 8,20; 300 gram mager ha- cheevlees met zakje kruiden 4,80; woensdag 1 kg gehakt 8,25. Peugeot 204 Diesel, b.j. 1975, kompleet met trekhaak, ra dio en schuifdak. M. Krijger, tel. 01115-1490. Austin Alegro (1500), b.j. 1977, 5 bak, kompleet met gasinstallatie. M. Krijger, tel. 01115-1490. Voor het Moermandieet; rui me keuze in vruchten en groentesappen en brood vol gens recept van dr. Moerman, Reform- en Dieethuis Joppe. Renault 16 TL, b.j. 16-10-'75. M. Krijger, tel. 01115-1490. Nieuwste brilmonturen, alle prijzen, verrekijkers. Berg mans Brillen, tel. 2029, Zie rikzee, levert aan alle zieken fondsen. Bijna 50% van de warmte- energie wordt via ramen af gevoerd. Plaats daarom Isvi- tre draaibare voorzetramen. Test Konsumentenbond, Iso- vitre de beste keus. Hubo- Karweishop, Renesse. Mooie kollektie kasten, dekenkisten, eethoeken, bureau's en salontafels. Koperen, tinnen en ijzeren gebruiksvoorwerpen Olielampen. te Dreischor t/o de molen Telefoon (01112) 1252 AFDELING ZIERIKZEE wenst de inwoners van Zierikzee een gelukkig 1982 het reformhuis biedt meer Onze hulpmiddelen zijn: TARWEDIEET SLANKHEIDSTABLETTEN SLANKHEIDSKRUIDEN SLANKCAPSULES SLANK-O-LINE DRUPPELS PROFILE Poststraat 31 - Zierikzee Telefoon (01110) 2067 *">**>*4 aarom naar het reformhuis naar MEUBELSTOFFEERDERM Zierikzee - Meelstraat 24 - tel. 2491 Te koop Kerkwerve Indeling: woonk. m. openhaard; 4 sl.kamers, kan toor en royale woonkeuken. 17 m2. Berging, cv gas. Nieuwe werkplaats met krachtstroom etc. 100 m2. Voor vele doeleinden geschikt. Prijs 120.000,- Inlichtingen: 01110-4785, na 18.00 uur. Marconi weg 1, 4381 NE Zierikzee. Tel. 011184-66186 Op 20 januari begint te ZIERIKZEE een korte Voor wie? Voor iedereen boven de 16 jaar die zijn lagere schoolkennis wil ophalen of bijspijkeren. Wat doen we? Nederlandse taal, rekenen, studieles, kennismaken met Mavovakken. Waar? Manhuisstraat 2, Zierikzee. Wanneer? Iedere woensdagmorgen van kwart voor negen tot twaalf uur. Kosten? f 45,— voor de hele cursus; boeken krijgt u in bruikleen. Inlichtingen? Bij mevrouw Weekhout, tel. 01110- 3474 of bij de school, tel. 01110-6368, Aanmelden? Onderstaand strookje invullen en opsturen naar: ZDASG, Manhuisstraat 2, 4301 BK Zierikzee. Ondergetekende geeft zich op voor de Opstapcursus te Zierikzee Naam: Adres: Tel.: Woonplaats: Handtekening: Koopt bij onze adverteerders!

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7