SLAGERIJ ORNÉE „PRIVÉ" SPEKLAPPEN f 4,25 500 gram GEKOOKT SPEK f 1,98 150 gram WEEKENDREKLAME: BIEFSTUK f 6,50 BAR MIRABELLE ISOLEREN NOODZAAK ERIC DE NOORMAN 7 SUCCESJES wenst u een gelukkig en gezond 1982 toe WEEKREKLAME: is gesloten t/m donderdag 7 januari HUB0 KARWEISH0P RENESSE BV J. C. UIJL - OUDE HAVEN 42 - ZIERIKZEE Begrafenissen - Crematies en transporten m.i.- FnDP ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maandag 4 januari 1982 Nr. 23041 De Heere dankbaar en blij geven wij kennis van de ge boorte van onze dochter en zusje W1LHELM1NA CHRISTINA Haar roepnaam is Christien HENK TROMPER MARJAN TROMPER- DE RUITER ERIC 31 december 1981 Spaakstede 36-35 4463 EN Goes Met vreugde en grote dank baarheid geven wij u kennis van de geboorte van ons zoontje en broertje JAN JOHANNES We noemen hem Hans A. BOOT A. BOOT-VAN KLINKEN RINUS '1 januari 1982 d' Aillystraat 14 4301 GE Zierikzee Met dankbaarheid en blijd schap geven wij u kennis van de geboorte van onze dochter MARINA CATHARINA We noemen haar Tamara AD en SUZAN DONSELAAR 31 december 1981 St. Joostdijk 94 4307 AV Oosterland Leest het streekblad de „Zierikzeesche Nieuwsbode" Stille bewondering voor dit nieuwe leven. Dankbaarheid aan Hem die ons een zoontje en broertje heeft gegeven. JOHANNES PIETER (John) AD en RIET VAN DER MAAS- FLIKWEERT KARIANNE 4 januari 1982 S. M. Loncquestraat 23 4307 BG Oosterland Mag ik dames en heren doktoren en alle medewerkers van het Rode Kruis Ziekenhuis heel hartelijk danken voor de toegewijde behandeling gedurende bijna 5 weken ondervon den? M. VAN STEENBRUGGEN Haamstede, januari 1982 Duinoord, K 48. Mag ik allen, die me tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis door bezoek op of andere manier van hun meeleven blijk ga ven, heel hartelijk danken? Het heeft me veel goed gedaan. M. VAN STEENBRUGGEN Haamstede, januari 1982 Duinoord, K 48 Op 31 december overleed onze geliefde broeder, zwager en oom TONIS JONKER op de leeftijd van 84 jaar. Familie J. C. FLIKWEERT-JONKER Na een zorgzaam leven vol liefde en hartelijkheid is ge heel onverwachts van ons heengegaan, onze lieve moeder en oma JANNETJE DE LOOZE-VAN BURGH op de leeftijd van 82 jaar. St. Catharines: (Canada) M. J. KRISTALIJN-DE LOOZE Zierikzee: A. VAN BURG-DE LOOZE J. C. VAN BURG T. VAN DUIVENDIJK-DE LOOZE L. VAN DUIVENDIJK Klein- en achterkleinkinderen Zierikzee, 1 januari 1982 Bejaardencentrum „Borrendamme" Scheldestraat 2 Correspondentie-adres: Moggestraat 2, 4301 LG Zierikzee De teraardebestelling zal plaatsvinden op dinsdag 5 janu ari a.s. om 14.15 uur op de algemene begraafplaats te Zie rikzee, voorafgegaan door een rouwdienst in de Groene zaal van het bejaardencentrum. Aanvang 13.30 uur. Gelegenheid tot condoleren in bovengenoemde zaal, na afloop van de begrafenis. Geheel onverwachts overleed onze lieve zuster, schoon zuster en tante JANNETJE DE LOOZE-VAN BURGH op de leeftijd van 82 jaar. Zierikzee: T. DOUW-VAN BURGH A. J. BERREVOETS-VAN BURGH Groningen: J. P. VAN BURGH-STOEL Neven en nichten 1 januari 1982 Bedroefd zijn wij om het overlijden van onze lieve oma JANNETJE DE LOOZE-VAN BURGH ANTON en ALIE NICO JOHN en WIM MARJA en LEO JOLANDA en RONALD JOHN PATRICK en VIVIAN 1 januari 1982 Heden is nog onverwacht na een liefdevolle verpleging in huize ,,Ter Valcke" te Goes zacht en kalm van ons heenge gaan onze lieve moeder en oma ANNA RENTIER-STOUTJESDIJK sinds 1967 weduwe van de heer LEUNIS DANIËL RENTIER op de leeftijd van 71 jaar. Hilversum: C. N. RENTIER Z. J. RENTIER-v. d. HEUVEL Zierikzee: J. RENTIER J. S. RENTIER-CONTANT Veenendaal: J. RENTIER J. S. RENTIER-VERMEULEN Lith: D. M. CONTANT-RENTIER C. J. CONTANT Kleinkinderen en achterkleinkind Goes, 1 januari 1982 Correspondentie-adres: J. Rentier, Verrenieuwstraat 7, 4301 HX Zierikzee De begrafenis zal D.V. plaatsvinden op dinsdag 5 januari a.s. op de algemene begraafplaats te Goes om 14.00 uur. Vertrek vanuit de Oosterkerk (ingang J.D. van Mel- lestraat) om 13.40 uur. Na de begrafenis gelegenheid tot condoleren in voor noemde kerk. ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE uw grootouders lazen hem al! De Heere heeft uit onze familiekring weggenomen onze geliefde schoonzuster en tante ANNA RENTIER-STOUTJESDIJK op de leeftijd van 71 jaar. Familie RENTIER Nieuwerkerk, 1 januari 1982 Op zijn 68ste verjaardag overleed na een ziekbed van slechts 2 dagen onze geliefde zwager, oom en oud-oom CORNELIS ADRIAAN TIERIE Oosterhesselenstraat 227, 2545 ST Den Haag Mede namens kinderen en kleinkinderen, M. TIERIE-v. d. WULP Nieuwerkerk, 2 januari 1982 Na een werkzaam leven is van ons heengegaan mijn innig geliefde man en onze lieve vader en opa ARIE JAN VERVEER op de leeftijd van 65 jaar. Wij zullen hem missen J. J. VERVEER-ROODENBURG Rotterdam: J. M. VERVEER A. R. VERVEER-HEKELAAR JEROEN, MARCO Spijkenisse: B. GROENENBERG PERRY, ROBBY, HENNY 4322 AG Scharendijke, 3 januari 1982 Baken 30a De overledene ligt opgebaard in het Zweedse Rode Kruis Ziekenhuis te Zierikzee. Bezoekuren van 19.00 tot 19.30 uur. De begrafenis zal plaatsvinden op woensdag 6 januari a.s. om 14.00 uur te Scharendijke. Vertrek van bovenge noemd ziekenhuis om 13.30 uur. Direktie, Commissarissen en medewerkers van Konink lijke Zeelandia H. J. Doeleman B.V. melden U met leed wezen het overlijden van hun oud-direkteur, de heer W. W. A. TIJNAGEL op de leeftijd van 73 jaar. Gedurende een groot aantal jaren heeft hij op voortreffe lijke wijze de belangen van onze vennootschap gediend. Zijn leven en werken zal voor velen van ons een blijvend voorbeeld zijn. Zierikzee, 2 januari 1982 Tot onze grote droefheid overleed onverwacht mijn lieve man, onze onvergetelijke vader en grootvader ABRAHAM MARINUS GELUK op de leeftijd van 59 jaar. T. H. GELUK-DELST Ochten: J. J. GELUK E. A. GELUK-COOL BRAM Hoogmade: J. C. GELUK M. J. GELUK-MAURENBRECHER HANS Schuddebeurs: J. M. GELUK T. GELUK-HJELT EVA en INGEBORG 4317 NC Schuddebeurs, 3 januari 1982 Zuiddijk 1 Geen bezoek en geen toespraken De crematie zal plaatsvinden op donderdag 7 januari a.s. om 15.30 uur in het crematorium te Rotterdam (Z.), Mae- terlinckweg 101. Gelegenheid tot condoleren na de crematie in de koffieka mer van het crematorium. Degenen die deze plechtigheid wensen bij te wonen wor den verzocht om 15.15 uur aanwezig te zijn. Op 3 januari overleed onze onvergetelijke broer, zwager en oom ABRAHAM MARINUS GELUK op de leeftijd van 59 jaar. Renesse: J. J. A. GELUK A. C. GELUK-VAN DE ZANDE Vreeland: T. S. ALPHERTS-GELUK F. C. B. F. ALPHERTS Gouda: J. J. GELUK A. E. GELUK-RIJNVIS Met groot leedwezen geven wij kennis van het plotseling overlijden van onze lieve schoonzoon, zwager en oom ABRAHAM MARINUS GELUK op de leeftijd van 59 jaar. Zierikzee: Schuddebeurs: Zierikzee, 3 januari 1982' C. P. DELST-KOOPMAN J. DELST J. P. W. C. STOLS D. VELDERS-DELST G. VELDERS Nichten en neven Het dagelijks bestuur van het waterschap Schouwen-Dui- veland geeft met leedwezen kennis van het plotseling overlijden van de dijkgraaf, de heer ABRAHAM MARINUS GELUK op de leeftijd van 59 jaar. Voor de wijze waarop hij gedurende 23 jaar leiding aan ons waterschap heeft gegeven, zijn wij hem veel dank verschuldigd. M. J. STEUR, wnd. dijkgraaf J. A. ROTTE, griffier Zierikzee, 3 januari 1982 De kring Schouwen-Duiveland van de Z.L.M. geeft te kennen met grote verslagenheid te hebben vernomen dat op 3 januari 1982 is overleden haar ere-voorzitter de heer A. M. GELUK Bestuur en leden van de kring blijven hem dankbaar voor het vele werk dat hij in hun belang heeft gedaan. Namens het bestuur, L. J. VAN GASTEL, voorzitter M- HANSE, secretaris Heden overleed geheel onverwachts onze werkgever en oud-werkgever, de heer A. M. GELUK op de leeftijd van 59 jaar. Het gezamenlijke personeel Schuddebeurs, 3 januari 1982 Met grote droefheid geven wij kennis van het plotseling overlijden na een ernstige ziekte in zijn woonplaats Baarn onze geliefde schoonzoon, zwager en oom KEES VAN DIJK echtgenoot van JACOBA VAN 'T HOFF op de leeftijd van 51 jaar. Oosterland: A. VAN 'T HOFF J. A. VAN 'T HOFF-v. d. WERF J. M. v. d. BERGE-VAN 'T HOFF A. v. d. BERGE en kinderen Emmen: M. C. VAN 'T HOFF en kinderen Oosterland, 3 januari 1982 Lange Dreef 10 Te koop: 2 CV 6, b.j. 1977, km.st. 50.000. Tel. 01110-5229. Op de gasrekening besparen? Wij helpen u daarbij. Deur-en raamprofielen, tochtband, brievenbusafsluiters, voorze traamprofielen, buisisolatie, glaswolrollen, tempex radia torfolie, enz. Hubo-Karwei- shop, Renesse. Dyana 6, eind 77, km.st. 70.000, kl. rood 3200,-. Tel. 01117-1883. Voor buiten vogels: strooi- voer, pindanetjes 1,50; vet bollen 0,50; Mezenbollen 0,75; ongebrande pinda's. Tuincentrum Sluijs, Hooge- zoom 44, tel. 01115-1437. Met de fiets alles ontdekken. Grote sortering en keuze in sport- trim- en racefietsen. Tweewielercentrum C. Hart, tel. 01110-2248, Kerkwerve. Staande schemerlampkap- pen, hanglampen, wandlich- ten en kleine kapjes van echt kalfsleer. Radio v. d. Berge, Zevenhuisstraat 6. Personeel aangeboden: Voor ramen wassen, tevens schoonmaakwerkzaamheden belt u 01114-1813. Schoon maakbedrijf De Jong, van huis uit schoner. Ook voor reiniging van uw dakgoten. Huisdieren: Te koop kruising Bouvier, zeer geschikt voor bewaking, geen huishond. Tel. 01117- 1216. Diversen: Tapijt reinigen onder hoge druk met de Citin sproeiex- traktie. Schoonmaakbedrijf Koster. Telefoon (01110) 2153. Leest het streekblad de „Zierikzeesche Nieuwsbode" Voor het inlijsten van bor- duurstukken, diploma's, re- produkties, etc. naar J. v. d. Ven, Korte St. Janstraat 23, Zierikzee. Tel. 3407. Geopend di, do, vr. van 13.00 tot 17.00 uur en do-avond. Leest het streekblad de „Zierikzeesche Nieuwsbode" eeoooooooeoeöoeooceoooooo 250 gram SINT DOMUSSTRAAT 8 - ZIERIKZEE Met de Dru Economaat op uw CV-ketel haalt u het onderste uit de kan. Een aardgas besparing van tenminste 10%, subsidie op de aanschaf 250,—. Uitvoerige docu mentatie voor iedereen ver krijgbaar. Technisch instal latiebedrijf Saman B.V. Juli- anastraat 40, tel. 01110-2647. Hallo, hallo, heeft u nog wat rommel. Bel 01110-5712. Voor volledige voetverzor ging mevr. G. van Dam-de Jonge, Krammerstraat 2, Zie rikzee, tel. 01110-3572. 500,- in een jaar besparen op uw gasrekening met de HR Nefit-Turbo c.v.-ketel. Dagelijks demonstratie van 9-12 en 13-17 uur. 's avonds en zaterdags op afspraak. Maak gebruik van deze voorlich ting. Saman b.v., Julia- nastraat 40, tel. 2647-3909. Stop tocht, lawaai en warmteverlies ISOVER - GLASWOL TEMPEX BUISISOLATIE VOORZETRAAM STRIPPEN T0CHTWERING Tochtband - tochtstrip Dorpelstrips Complete deurstrips Tochtstrips op siliconenbasis Aluminium tochtkleppen voor brievenbus etc. Telefoon 01116-1343 Eerste Zierikzeese Begrafenisonderneming Telefoon (01110) 2877 Voor geheel verzorgde Vertegenwoordigers voor: HAAMSTEDE, BURGH, WESTENSCHOUWEN, RENESSE, NOORDWELLE en SEROOSKERKE: J. W. DE KEIJZER, Hoogezoom 144, Renesse. Telefoon (01116) 1692. SCHARENDIJKE, ELLEMEET e.o.: L. DE MEULMEESTER, Elkerzeeseweg 15, Scharendijke. Telefoon (01117) 1464. KERKWERVE e.o.: J. ROTTE, Weelweg 14, Kerkwerve. Telefoon (01110) 3738. OOSTERLAND, SIRJANSLAND e.o.: J. D. VAN DER WERF-VAN DER WERF, Molenweg 39, Oosterland. Telefoon (01114) 1404. Bij geen gehoor op bovenstaande adressen kunt u bellen (01110) 2877. AUTORIJSCHOOL Voor uw komplete rij opleiding. Lesprijs: f 35,- p.u. Gratis halen en brengen. Int: J. F. V. UDEN Manhuisstr. 29, Zierikzee Tel. 01110-5511 Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw goede wensen, die wij met de jaarwisseling mochten ontvangen. Ook u wensen wij een gezond '82 toe. Familie VAN GEER Zierikzee, januari 1982 Wigberths wraak 1. Na ontkomen te zijn aan de Pieten en de woede van Mildred's broeder Wigberth, wen den Eric en zijn metgezellen de steven naar het zuiden. Mildred heeft ontdekt, dat de Pieten een grootscheepse aanval op de Britse landen zui delijk van de - indertijd door de Romeinen aangelegde - verdedigingswal in zin hebben en het is Eric's bedoeling Mildred's broeder, ko ning Vortigern, hierover in te lichten. Aange zien de Pieten-aanval echter ieder ogenblik verwacht kan worden, lijkt het de Noorman beter allereerst de bewoners in de buurt van de verdedigingswal te waarschuwen en Aran- rod's oom, bij wie Eric's mannen zich bevin den, woont bovendien zelf in het bedreigde ge bied, zodat ze besluiten ergens achter de muur te landen om over land verder te gaan. Axe weliswaar nog zwak en nog tot weinig in staat, knapt zienderogend op en de Noor man luistert aandachtig naar zijn verhaal over wat hem overkomen is. „Mildred denkt geloof ik, dat haar broeder spioneerde voor de Britten", fluistert Axe hem toe, „maar ik betwijfel het Pas op voor Wigberth, ik heb hem leren kennen, hij is gevaarlijker dan alle Pieten bij elkaar." Hoe waar deze bewering is, zal Eric maar al te gauw ondervinden.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7