DE LAATSTE HAND KONSUMENTENMARKT TE NIEUWERKERK PRIJS7» KLEUR Alles MOOIE INRUIL-CARAVANS VOOR WINTERPRIJZEN Volgende week woensdag 15 november 10 uur zal de nieuwe van JAC. HERMANS PRIJS-SLAG aan de deltastraat 16 worden geopend Bevoorrading Duidelijke prijzen Vijf kasregisters 100 winkel wagens Buiten Veel parkeerruimte Zo gaat dat! „De Schouwse Winkel" SM ILLEGANGE Hobby-Topp er A. ROMBOUTS [lil BERICHT LAND Auto Louis Goedbloed ^innenfiorJ bensr^ijnf; „iBnunisse, joals Ijef lxias" VERF EN KLEUR Allereerst is er de bevoorrading van de verkoophal. Vrachtwagens - voor zien van automatische laad- en los- kleppen - rijden vanaf het Centraal Magazijn af en aan, om de grote ruimte vol te zetteh met goederen. Al deze goederen moeten worden uitgepakt' en overzichtelijk worden opgesteld. In stellingen, schappen en manden, op pallets en verkooptafels, worden alle artikelen die dekhuis- vrouw straks moet kunnen zien om ze te kunnen kopen, gepresenteerd. Als men de koortsachtige activiteit in en rond het gebouw ziet, vraagt men zich af: hoe komt dat allemaal op tijd klaar? Vrachtwagens rijden af en aan tussen het centraal magazijn en de nieuwe Prijs-Slag. Tussen al deze bedrijvigheid zijn er de decorateurs, die de grote borden moeten maken, aan de hand waar van de consument spoedig de weg vindt naar de diverse artikelen en die aangeven waar de verschillende afdelingen te vinden zijn. Zij zijn het ook die bij elk artikel een duidelijke prijskaart schilderen opdat de klant die prijzen goed kan zien en vergelijken. Elektriciëns zijn bezig met aanslui ting van 5 kasregisters, die voor de opening al moeten „proefdraaien" met daarachter de kassières, die een grondige oefening krijgen, om op woensdag 15 november alles zo vlot mogelijk te laten verlopen. Proefdraaien moeten ook de grote koel- en diepvriesbakken. Monteurs controleren voor het laatst de moto ren, die voor de nodige koude moe ten zorgen en de koelinstallatie, die de bakken op de juiste temperatuur moet houden. Daar tussendoor nog een kopje kof fie van de kantinejuffrouw en het in het gelid zetten van 100 winkelwa gens, waarvan er ook met een kin derzitje. Zo heeft eenieder in deze chaotisch lijkende mierenhoop toch zijn taak. Ook buiten het gebouw is er nog volop activiteit. Schilders zijn druk aan het werk om de puntjes op de i te zetten. De entree wordt afgewerkt Stratemakers effenen het trottoir. Reclameborden en vlaggen worden bevestigd en tegelijkertijd wordt een opvallende lichtreclame tegen de pui aangebracht. De laatste hand wordt tevens gelegd aan het grote parkeerterrein voor de Konsumentenmax-kt. Teireinvei-lich- ting, borden en parkeervakken wor den aangebracht, alsmede duidelijke lijnen voor aan- en afvoer van de auto's. Door de soepele vakveideling kun nen 69 auto's tegelijk parkei'en. Hier door kan de capaciteit van het pai-- keei-teri-ein geschat worden op 1500 auto's per dag. Ook aan de fietsen en bi-omfietsen is gedacht. Hiervoor zijn plaatsen vrij gehouden, x-uim voldoende om ook de vele fiets- en brommei-klanten een goede stalling van hun vervoei-- middel te verzekeren. Ja, zo gaat dat meest vlak voor de opening van een nieuw bedrijf. Zo wordt de laatste hand gelegd aan al die dingen die op tijd klaar moeten zijn, om de sti-oom cliënten woens dagmorgen 15 november om 10 uur te kunnen ontvangen. Want dan gaat het koopfeest beginnen. Komt u eens een kijkje nemen in onze SPEELGOEDHOEK Lange Reke 15 - Renesse voor aanstaande en voedende moeders Hei domein voor de vrouw Dam 21 - Zierikzee Bekend van de T.V. Topperprijs 19,95 Hem 20 - Zierikzee De nieuwe Faller katalogus 1972-'73 is aangekomen, prijs 1,50 Deze kunt u niet missen naast uw Marklin-katalogus Komt er vlug om in Uw speciaalzaak: Verhagds s peelgoedliuis ZIERIKZEE ST. DOMUSSTRAAT TELEF. 2123 Babyuilzetten en Teddy jasjes ,Het Kleuterhuis' Lange Nobelstraat 10 Zierikzee Bouwbond N.V.V. afdeling Zierikzee Kerstverzilvering vakantiebonnen en de verplichte verlofdagen op 27, 28 en 29 december Bouwbedrijf Schildersbedrijf Baggerbedrijf op maandag 13 novembér in het Huis van Nassau van 7.30 tot 9.00 uur. P. DE GRAAF Tc huur gevraagd: om in 1973 aardappelen op te verbouwen Telefoon (01113) 136-1 Koopt bij onze adverteerders voor uw Citroën Telefoon (01116) 245 KUNSTGEBITTEN- REPARATIES Sneller, beter en goedkoper! Oók gouden tanden. SIGARENMAGAZIJN SCHIETTEKATTE Korte Groenendal 18 Zierikzee CARAVAN-CENTRUM VAN DUKE Hoek Rijksweg-Ringbaan West - Goes Telefoon (01100) 4560 HOOFDDEALER DELTA STAR Tourcaravans Adria 380 Roller Esmaralda 2 Sprite Musketeer Astral 430 Verder verschillende nieuwe modellen sta- en tourcaravans 1973 Onze show van tourcaravans is nu overdekt U slaagt bij ons ook voor een Vouwcaravan, Bagagewagen, Voortenten en Winterstalling Show en verkoop voor Schouwen-Duiveland CARAVANSTALLING C. OOSSE Westerschouwen - Bouwmansweg 20 - Noordwelle Tel. 01115-1419 iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Een heel mooi kijk- en leesboek met bijna 160 oude plaatjes van „BRU". Prijs: f 25,-. Bestel het per giro 133.2000 van Uitgeverij Steengracht, Postbus 30, Zierikzee. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiii Nu Vervetal lakverf in diverse kleuren van f 8,90 voor f 7,50 per bus Nu Raufener Struktuur behang Naturel vanaf f 9,75 voor f 8,00 per rol van plm. 33 meter Nu Grondlak voor binnen en buiten vanaf f 5,15 voor f 4,10 per bus Nu 5 liter Wasverzachter vanaf f 6,05 voor f 5,05 Ook voor een Raam Ventilator naar „Verf en Kleur" want die zetten hem ook voor U in. Itho Raam Ventilatoren reeds vanaf f 54,90 uit voorraad te leveren. Alle behang welke voorradig 20 korting. Speciale bestellingen behang 10 korting. Al onze -aanbiedingen zijn tijdelijk geheel vrij blijvend en/of zolang de voorraad strekt. Winkelverkoop en glasplaatsen uitsluitend kontant. P. SCHULTS - KINDERSTRAAT 3 ZIERIKZEE TEL. 2100

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 8