Morgen rijden in'n nieuwe Ford? Garage C. Wandel en Zn, TUINTURF Hobby-Topper Auto Louis Goedbloed Auto Louis Goedbloed 't LANGE. uus Auto Louis Goedbloed Hobby-Topp er Kies nu reeds voor 5 december, nu grootste sortering, nu in alle rust 1 MC. MOURER I 't LANGE UUS Vandaag kijken bij Autobedrijf FORÖ-GARAGE GLERUM 2 CITROËN DYANE-435 1 CITROËN 2 CV-4 1 CITROËN DYANE-6 I CITROËN A'MI-e Break I AUSTIN MAXI De enige officiële Citroën-agent van Sehouwen-Dnivelancl Nieuwerkerk - Telefoon (01114) 1487 Tuinturf Turfstrooisel Gedroogde koemest Siertuincompost Potgrond Hudson-Bix u$ppeêmatki 4 -JÈ>am f Citroën 2 CV - Dyane 51,— per stel ex. B.T.W. Ami 8 54,-, G.S. 61,- Alles uit voorraad. Waarom wij 28 verschillende uitlaten voor Citroen in voorraad houden? KENESSE UITNODIGING Zitdag dinsdag 14 nov. a.s. van 10-5 uur in het wijkge- bouw. Telef. afspraken "(01100) 7585 Telefoon (01116) 245 voor de receptie op vrijdag 17 november t.g.v. het 40-jarig jubileum van Gewoon, omdat service niet ophoudt als je een wagen verkocht hebt. Telefoon (01116) 245 BROUWERSHAVEN Mejuffrouw C. N. van Liere als directrice van de huishoudschool „Prinses Julia na" in restaurant „Mondragon", Oude Haven 13, Zierikzee van 17.00-18.00 uur. Iedereen is hartelijk welkom. Evang. Lutherse Gemeente Zierikzee Zitdag dinsdag 14 nov. a.s. van 1.30 tot 4 uur t.h.v. mevr. de Oude-van Sluis, Zuiddijk- straat 32. Te koop Div. coniferen o.a. Thuja- occ., maat 80-100, 100-120 en zwaardere. Bijzonder ge schikt voor haag-beplanting, tegen goedkope prijzen. Goudzwaard, Dreischor, Ring 9. Telefoon (01112) 394. Ford Escort 1300, i.g.st., 37000 km. Bouwj. 1971. Met all risk verzekering. W. J. van Tiggelhoven, Caustraat 9, Zierikzee. Tel. (01110) 2956. Zondag 12 november: 10.00 uur: ds C. P. Offerkaas, Rotterdam \StijlkLokken Topperprijs slechts 11,95 Diverse uilvoeringen in noten en eiken 8 daags uurwerk 1 jaar garantie op kast en uurwerk De ZIERIRZEESCHE NIEUWSBODE houdt u op de hoogte Sint Nicolaasidee: 2 CV - Dyane - Ami-GS-DS 12,35 ex B.T.W. Voorraad. Telefoon (01116) 245 Voor zitzaclite meubelen kleurwamie gordijnen GESLOTEN Bij Hoornick: Keukens tegen verlaagde prijzen. Keuken buffetten, hang- en legkas ten, keukenhangkastjes. Komt u eens kijken. Hoffer- straat 4-6, Zierikzee. Vertw.: M. W. Janse. Tel. 2158. Caravan, 7 mtr. 6 pers. Lage prijs. Tel. (01117) 439. Volop verse kaschrysanten vanaf f 2,50 per bos. Bloe men- en Tuincentrum C. W. Jonker, Hogezoom 20, Haam stede. Tel. (01115) 1383. Voor 'n nieuwe of gebruikte bromfiets naar de speciaal zaak: Hemo-Zierizee, West straat 5-7. Maandag 13 en dinsdag 14 november a.s. dromerige vloerbedekking en al het „kleingoed" in hip en chique, dat hét huis uw huis maakt! R. v. d BIJL Appelmarkt 11, Zierikzee Deelnemer Sint Nicolaas Aktie Juwelier - Horloger MmrpMa 1 *23m0(Zm*T«L em yicfamtftM vm necUumteeu i& dutyc.zegqauze. wij yuüUwtst&eM Ï4 ium&ti deduwt- zwwvde feJWedUy. naüiMnJjj% wiffl&i* wij dwt u. jkit ummeAwen. ói&zcd&uUigd zijn wij de geMde dag geopend van 9,75 voor 7,90 Havenpark 18 Telefoon (01110) 3170 Witte bruisjapon met pof mouwtjes en sleep. Wercken- detstraat 4, Zierikzee. Tele foon 3893. I.g.st.z. Puch, bj. 1970. J. Zorge, Stolpweg 2, Noord- welle. Een huisorgel of voor vere niging. Omloopweg 7, Haam stede. Tel. (01115) 1547. Zware biggen. R. Bienefelt, Heuvelsweg 7, Kerkwerve. Alle soorten bloembollen, zowel voor kamer als tuin. Bloemen- en Tuincentrum C. W. Jonker, Hogezoom 20, Haamstede. Tel. (01115) 1383. Kleine sérre 5 m2. Is te verplaatsen, ook geschikt voor tuinhuisje. Prijs n.o.t.k. Inlichtingen, na 18*00 uur: Lijsterbesstr. 3, Nieuwerkerk. Ruime sortering hand- en moesappels. Fruitbedrijf W. v. d. Berge, Nieuwerkerk. Tel. (01114) 1615. Voor Brui- nisse bij: J. v. Egmond. Dee- straat 20. Een rotanvvieg, commode, au tostoeltje, box en butagaska chel! je. Tel. (OU 1.9) 467. Witte Fiat 850. M. Krijger, Haamstede. Tel. (01115) 1490. Oliekachel, rond model, keu kenkast, strijkplank. Tele foon (01116) 435. Duivenklok, z.g.a.n. duiven- mand. Prijs f 100,M. Krij ger. Haamstede. Tel. (01115)- 1490. Hem 20 - Zierikzee Geef ons vandaag nog minstens de tijd om uw kentekenbewijs te bemachtigen - en in principe rijdt u morgen al in uw nieuwe Ford. Want van de nieuwe '73 Fords hebben we ettelijke modellen, uitvoeringen en kleuren in huis. Duurzame, betrouwbare en veilige wagens, die de voordelen van een gezinswagen combineren met sportieve prestaties. Het is plezierig rijden in zo'n kleurrijke, nieuwe '73 Ford. En prettig te weten, dat u altijd kunt rekenen op onze Garantie en Service! ilmumtMU MtMMMt&M vuemuwkwiA zSd.. „Op heden is de enige uitde- lingslijst in het faillissement van de nalatenschap van Willy Hagen, in leven wo nende te Zierikzee, ter Grif fie van de Arrondissements- Rechtbank te Middelburg neergelegd ter kosteloze in zage van crediteuren gedu rende tien dagen. Een af schrift van deze lijst is met hetzelfde doel neergelegd ter Griffie van het Kantonge recht te Zierikzee. Ford Capri '73 met 1.3 ltr/59 DIN pk. of 1.6 ltr/72 of 88 DIN pk (met bovenliggende nokkenas), of 2.3 ltr/108 DIN pk, of 2.6 ltr/125 DIN pk V-6 motor. Vanaf 9.844,- (adviesprijs - incl. BTW - af fabriek Amsterdam, prijswijzigingen voorbehouden), of 2.504,- kontant en 264,- p.m. (via Ford Motor Credit, 36 mnd. termijnen). Mr. J. LIGTHART. curator." Lange Nobelslraat - Zierikzee Zierikzee, 10 november 1972 Poststraat 44.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 7