Het fijnere filterwerk. \7 Douwe Egberts koffie lekkere koffie, SUCCESJES 3. kokend water midden op de koffie gieten - even laten wellen dan bijgieten tot gewenste hoeveelheid. D.E.-Waardepunten. Op elk doosje filterzakjes of filterrondjes vindt u D.E.- waardepunten. Natuurlijk jjnpn maar een aar- i ffe digheidje,maar toch de moeite V waard. Ook deze j) punten tellen mee voor L de D.E.- TO geschenken. Over geschenken '*misvammg^J\ gesproken. Informatie over alle D.E.- geschenken kunt u vinden in de kleurige geschenkenlijst. Stuur even een briefkaartje aan Douwe Egberts, Postbus 2076, Utrecht en u krijgt de lijst gratis vL toegestuurd. Zo zet u lekkere koffie, Natuurlijk houdt de een van sterkere koffie dan de ander. Maar vanzelfsprekend moet het geurige, krachtige aroma wel goed tot zijn recht komen. Daarom geeft Douwe Egberts voor de snelfilter-methode het volgende advies: 1. gebruik beslist fijn gemalen koffie (snelfiltermaling) 2. voor elk kopje ongeveer vijf gram (inhoud D.E.- maatschepje tien gram) Gemeente Zierikzee Grundig Kleurentelevisie Een bouwdozen- assortiment voor jong en oud: BRICK JOREJTS EETHIIIJS 1 TUINAFRASTERING Tuinbouwhuis „Sluijs Zn" 1 Te koop Ruime sortering fruit o.a. hand- en kookperen (rood- kokers). Fruitbedrijl' W. v. d. Berge, Nieuwerkerk. Telei. (01114) 1615. Voor Bruinisse bij: J. v. Egmond, Deestr. 20. Twee paar damespaardrij laarzen, m. 38; 2 paar dames kunstschaatsen met schoen m. 38; 1 -paar herenkunst schaatsen met schoen m. 45; 2 paar skischoenen m. 38-39; 1 bruine dames skibroek m. 40; 1 zwart whipcord dames- rijpak m. 38-40; 1 kinderrij hoed; 1 Moby lette bromfiets. Sutterland, Stoofweg 40, Noordwelle. Tel. (01116) 443, 's avonds 6-7 uur. Jonge leghennen bij C. Lege- maate, Kerkwerve. Telefoon (01110) 2815. Kanaries, div. kleuren. Tur- quoisines (onverw.), roodrug poppen, kwartels. H. Fierens, Regenboogstr. 41, Zierikzee. Prima eetaardappels, Koop- mans blauwe. L. Elenbaas, Schelpweg 15, Ellemeet. Simca 1000, 1966, op vier nieuwe banden. Prijs f 1200. A. Willemse, Hofferstraat 11, Zierikzee. Slagerij Leen Simmers, St. Domusstraat 26. Tel. 2588. Deze week 2M> kg magere rundlappen voor f 28,25. Chevrolet Impala met radio b.j. 1961; Ford Cortina 1200, b.j. 1968; Daffodil type 33, b.j. 1965; N.S.U. Sport Coupé, b.j. 1967; Morris 1100, b.j. 1968. Tel. (01115) 1490. Hoo- gezoom 46, Haamstede. Een kinderwagen, hoog mo del, kleur donkerblauw, merk Koelstra. Te bevr.: Esdoorn straat 4; Nieuwerkerk. Personeel gevraagd Restaurant 't Poorthuys, Ha venplein 7, Zierikzee vraagt meisjes voor weekendhulp YVoningruil Aangeboden: een ruime wo ning met cv in Zierikzee (Malta). Gevraagd: een rui me woning in Nieuwerkerk. Brieven onder nummer 3743 aan het buro v. d. blad. Te huur gevraagd Gedeelte van woning of étage door dame alleen. Brieven onder no. 3742 a. h. bur. v. d. blad. Huisdieren Redt ons! Wij zitten in het dierenasiel (poesen). Zeer lieve jonge huisdieren. Mist u één van uw huisdieren vraag dan inlichtingen bij: H. J. Dorreman, Varremarkt 4, Zierikzee. Tel. (01110) 3433. Diversen M.A.C. Sparta, gezelligheids- rit op zondag 8 oktober a.s. Start 14.00 uur bij hotel „De Drie Schorren" te Dreischor. Voor uw kosmetica artikelen toiletartikelen, scheerappara- ten en rookartikelen. Beleefd aanbevelend. Kapsalon H. Kosters, Hogeweg 12, Burgh. Tel. (01115) 1648. Voor een kado, groot of klein, moet u bij ons zijn. Sigaren- en souvenirmagazijn D. C. Viergever, Havenpark 42, Zierikzee. Twee mensen uit Zierikzee zoeken vervoer tegen busver goeding, mogelijkheid om vóór 7.45 uur aan het station te Goes te kunnen zijn en om 17.00 uur terug vanaf het station naar Zierikzee. Fit- well, Anth. Fokkerstraat, Goes. Tel. (01100) 7915. A'S 11 imi I'll 1illlil'r Geeft uw geen licht-beeld of geluid Geen bezwaar Andere bouwsteen erin en u kunt weer volop van kleur genieten Komt u onze complete serie bouw stenen en kleurentelevisie's eens bekijken. Regelmatig adverteren is de kracht van nw zaak! Door burgemeester en wethouders zal op woensdag 1 no vember 14.00 uur ten stadhuize te Zierikzee openbaar worden aanbesteed, overeenkomstig het Uniform Aanbeste- dinsreglement: Bestek no. Zr. 2.8 voor het gedeeltelijk slopen van de bestaande loswal en het maken van 95 m loswal, met bijbehorende werken aan de Nieuwe Haven, „t Luitje" in de Gemeente Zierikzee. De werkzaamheden omvatten in hoofdzaak: 1. Opbreken bestaande bestratingen 520 m-; 2. Het ontgraven en weer aanvullen van 1000 m:{ grond; 3. Het gedeeltelijk slopen van de bestaande loswal; 4. Het heien van 93 m stalen damwand; 5. Het heien van 1215 m gewapend betonnen funderings palen; 6. Het maken van de gewapend betonnen konstruktie van de loswal 425 m:!; 7. Het aanbrengen van voormetseling voor de betonkon- struktie 60 m3; 8. Het opruimen en weer aanbrengen van 11 stuks vloed- palen 9. Het maken van 760 m- bestratingswerken; 10. Het maken van bijkomende werken; 11. Het onderhouden van de gemaakte werken gedurende 6 maanden na de oplevering. Prijs van het bestek met toebehoren f 50,te bestellen bij de direktie van het werk: n.v. Advies- en Ingenieursbureau witteveen en Bos, Postbus 233 te Deventer, giro 197.54.57. Betaling per giro, waarbij het overschrijvingsbiljet ingevuld en getekend naar de direktie moet worden gestuurd of per postwissel. De termijn van uitvoering bedraagt 150 werkbare werk dagen. De betaling van verricht werk is om dc 4 weken. Aanwijzing geschiedt op woensdag 18 oktober 1972 ten Stad huize te Zierikzee om 11.00 uur. Het bestek en het proces verbaal van aanwijzing liggen ter inzage op het kantoor van de direktie, waar voorts inlichtingen worden verstrekt tot twee dagen na de aanwijzing na telefonische afspraak. De termijn van gestandsdoening bedraagt 60 dagen. In verband met hét korte tijdsbestek waarbinnen dit werk moest worden aanbesteed is afgeweken van de termijn ge noemd in art. 6 lid 1 van het uniform Aanbestedingsregle- ment. BOX BrickBox heeft unieke eigenschappen: Echte steentjes; Steeds opnieuw te gebruiken; Alles voor het houwen vindt u in de doos; Vier komplete standaarddozen; Aanvuliingsdoosjes steeds verkrijgbaar. U vindt dc komplete BrickBox kollektie bij: JOH. DE VRIES m HAVENPLEIN 8-10 ZIERIKZEE TELEFOON 2573 MELKMARKT 13 - ZIERIKZEE GESLOTEN van 9 t/m 16 oktober Vanaf 17 oktober zijn de openingstijden: Maandag t/m woensdag van 11.00—23.00 uur Donderdagvan 10.3023.00 uur Vrijdag en zaterdag van 11.0024.00 uur Tevens een NET MEISJE gevraagd Vijfdaagse werkweek Aanmelden na 17 oktober UI 1111111111111111111111111111111II111111111111111111111111111111111111111111111IM E Wenst u een goede en degelijke houten afrastering? E Neem hiervoor dan de echte originele Duitse schaarbekken en poortjes Uitstekend van kwaliteit E Diverse hoogten in voorraad E 5 Hogczoom 44 - Haamstede - Telefoon (01115) 1437 n

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 12