U kunt zoveel méér doen met onze bank Raiffeisenbanli Boerenleenbank DE ZIERIKZEESCHE COURANT VERWARRING NA SCHOTEN IN HET OLYMPISCH DORP Kissinger in Moskou Drs. Tilanus lijsttrekker C.H.U. V.S. bombarderen gebied van Hanoi Het gist weer in het Midden-Oosten Aanslag op Israëliër in Brussel „De Magneet" ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maandag 11 september 1972 I29sie jam-bang Nr. 21147 WAARIN OPGENOMEN 1797 - 1889 REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4 °/'o B.T.W. In dit nummer: Zierikzee twee dagen „jumelage"- stad Ojniieuiv grote spanning in Miinchen MUIS CHEN, 11-9. De geruchten over de vondst van een lijk en een bericht over schoten in het Olympisch dorp, hebben zondagavond in Miinchen grote verwar ring doen ontstaan. Zwaarbewapende Westduitse agenten namen ijlings de wacht in voor het gebouw van de Russische ploeg en het dorp werd van binnen uit hermetisch afgesloten. Sinds dc aanslag van de Palestijnse terroristen op het verblijf van de Israëlische ploeg die vorige week dinsdag aan 17 mensen het leven kostte steeg de spanning naar een nieuw hoogtepunt. Meer dan een uur na het eerste alarm was nog steeds niet duidelijk wat er precies aan dc hand was. Volgens Hans Klein, de perschef van het Olympisch Comité, is het ge vonden lijk dat van een 17-jarige Oostenrijker die in de omgeving van het Olympisch dorp om nog onbe kende reden in een vlaggemast was geklommen en naar beneden is ge vallen. De ongeveer tezelfdertijd in het dorp gehoorde schoten staan vol gens hem niet in verband met de dode. In het dorp zou slechts één man, een Fransman, de schoten heb ben gehoord. Eerst zou er een schot te horen zijn geweest waarna kort daarop nog eens vier schoten vielen. De Fransman stond voor een huis dat hij alleen bewoont. Aan de overzijde van de weg ligt het gebouw waarin de Russische Olympische ploeg is ondergebracht. De Russische atleten hadden echter niets gehoord Klein sloot de mogelijkheid niet uit dat het een macabere grap betreft. Uit het Olympische dorp wordt nog vernomen dat er ook een politie man blijkt te zijn die de schoten heeft gehoord, tie man heeft boven- Advertentie „WAT ZIEN IK" 8 KERMIS (zie pagina 2) S dien een onbekende man met een pistool in de hand een gebouw bin nen zien gaan. Hij is hem niet ach terna gegaan maar heeft de autori teiten ervan in kennis gesteld. Klein maakte hiervan in zijn verklaring geen gewag. MOSKOU, 10-9. Presidents Nixons voornaamste raadsman, Henry Kis singer, ris zondagavond in Moskou aangekomen voor drie dagen over leg met partijleider Leonid Brezjnew en andere Sowjetleiders. Deze be sprekingen hebben ten doel tot een verdere toenadering te komen als vervolg van de topconferentie van president Nïxon met de leiders van het Kremlin in mei van dit jaar. Ruini 100 doden bij aardbeving in Pakistan RAWALPINDI, 10-9. In het uiter ste noorden van Pakistan zyn vorige week maandag meer dan 100 mensen om het leven gekomen als gevolg van een aardbeving die ruim duizend woningen verwoestte. Dit heeft de Pakistaanse regering zondag bekendgemaakt op grond van pas ontvangen berichten uit het betrokken gebied. De politicman zag de onbekende met het pistool in de hand wegvluch ten in de buurt van het gebouw waar de Marokkaanse ploeg is onderge bracht. Een onderzoek met speur honden leverde niets op, ook geen slachtoffer. Na anderhalf uur werd het Olympisch dorp weer openge steld. Twee Britse soldaten gedood in Ulster BELFAST, 11-9. Twee Britse mili tairen zijn om het leven gekomen en drie ernstig gewond geraakt toen zij zondagavond met hun pantserauto op een mijn reden in de Noord-Ierse plaats Dungannon, ten westen van Belfast. Nog eens twee militairen za ten twee uur na de explosie nog be kneld in hun verwrongen voertuig. UTRECHT, 9-9. De Unieraad (het hoofdbestuur van de CHU) heeft za terdagmorgen met algemene stem men drs. A. D. W. Tilanus aangewe zen als lijsttrekker van de kandida tenlijst van de CHU bij de komende Tweede Kamer-verkiezingen. SAIGON, 11-9. Amerikaanse bom menwerpers hebben zondag bij zwa re aanvallen op het gebied van Ha noi drie overspanningen van de Paul Doumer-brug over de Rode Ri vier verwoest en kazernckomplexcn aan de rand van de Noordvietnamese hoofdstad getroffen. Dit heeft het hoofdkwartier van de Amerikaanse luchtmacht in Saigon maandag be kendgemaakt. TEL AVIV/KAIRO, 9-9. Syrische en Israëlische vliegtuigen hebben zaterdag in een nieuwe opleving van het Israëlisch-Arabisch conflict su personische schermutselingen boven de heuvels van Golan geleverd. Daarbij zijn volgens Israël drie Sy rische gevechtsvliegtuigen vernietigd "Syrië geeft dit toe, doch zegt zelf twee Israëlische toestellen te hebben neergeschoten, hetgeen door Israël een fabel wordt genoemd De strijd begon toen - Syrische straaljagers van het Russische type Soechoi-7 over de door Israël bezette heuvels van Golan gierden en daar Israëlische stellingen aanvielen. On middellijk stegen Israëlische mirages op die een luchtgevecht met de Soe- chois aangingen. De aanval van de Syriërs was ken nelijk een vergelding voor dc lucht acties die de Israëliërs vrijdag tegen bases van Palestijnse guerrillastrij Advertentie En daar zijn we dan ook voor. Om zoveel mogelijk voor u te doen. In uw zakelijke en gewone leven. Met alle diensten waarvoor u een bank nodig hebt. Zoals 8 verschillende spaar- mogelijkheden, een hypotheek, een passende financiering, een behulpzame Persoonlijke Lening, het boeken van een vakantiereis, het bewaren van uw kostbaarheden, het behartigen van uw effekten, het verzorgen van alle verzekeringen, uw buitenlands geld, een Privérekening voor de ontvangst van uw salaris met kosteloze verzorging van al uw betalingen. Of wellicht alleen maar voor een rustig gesprek over financiële zaken en problemen waarin vooral zo'n veelzijdige bankorganisatie als de Raiffeisenbank en de Boerenleenbank uitkomst kan bieden. U kunt er voor terecht bij 3000 vestigingen. Dus altijd en overal gemakkelijk dichtbij u in de buurt... de bank voor iedereen ders in Syrië en Libanon uitvoer den en waarbij volgens gegevens van Palestijnse kunt 66 Arabieren zijn gedood en 40 gewond. BRUSSEL. 11-9. Een 42-jarige ambtenaar van de Israëlische ambas sade in Brussel, Ophir Zadat, is zon dagavond ernstig gewond geraakt bij een aanslag die in de binnenstad op hem werd gepleegd. Dc man zat in het café „Princess" aan het Brouc- kereplein in Brussel toen er onver wacht twee mannen binnen kwamen die het vuur op hem openden. De Israëlische ambtenaar werd door een kogel aan het hoofd getrof fen. Hij werd onmiddellijk opgeno men in het St. Pietersziekenhuis in het oostelijk deel van de stad, waar hij geopereerd is. De man zou niet in levensgevaar verkeren. Snel na de aanslag heeft de politie patrouilles in Brussel uitgestuurd en versperringen in de binnenstad op gericht. Ze heeft de daders echter niet kunnen grijpen. Advertentie Doe uw voordeel in dc OPHEFFINGS UITVERKOOP bij Alles met 50 korting ZIERIKZEE 9-9. Burgemeester Th. H. de Meester schoot zaterdagmor gen om tien uur precies de Zierik- zeese kermis met een welgemikt schot uit de buks in schiettent A.van Griensven op het Havenplein offici eel „open". Een burgemeesterlijk schot „in de roos" dat door de be langstellende kermisexploitanten bij zonder werd gewaardeerd. Het voor beeld van de heer De Meester werd gevolgd door het raadslid Lamotte (geheel links op de foto) van St. Hi- laire-du-Harcouet, tevens gevol machtigde vari burgemeester Grtine- bault van het Franse „tweelingstad je". - De start van de Zierikzeese kermis was ook in andere opzichten ditmaal uniek, want een en ander werd opgeluisterd met een muzikale show door de trompetters en majo- retten van de muziekvereniging „Jeanne d' Are" uit St. Hilaire, die het afgelopen weekeinde te Zierik zee doorbrachten tijdens een vrij dagavond begonnen massaal bezoek in het kader van de „jumelage". Meer over dit „Franse weekeindeelders in dit nummer. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode). Dit nummer bestaat uit 6 pagina's f Zelfs al zijn alle deskundigen het met elkaar eens, dan hoc- j ven ze nog geen gelijk te heb- ben. Bcrtrand Russell. 3000 vestigingen HET WEEROVERZICHT DE BILT. 11-9. Hot K.N.M.I. deelt mede: Zaterdag trok een aktieve stormdepressie in snel tempo van zuid Engeland over de Noordzee naar Scandinavië. De depressie ging ver gezeld Van een brede regenzone die in de nacht van zaterdag op zondag passeerde. Op verschillende plaatsen werd bijna 30 mm afgetapt. Achter dc depressie kwam boven de Britse eilanden een rug van hoge luchtdruk tot ontwikkeling, waardoor bij ons de wind naar noordelijke richting ruimde. In deze stroming werd zon dag vrij koude en onstabiele lucht aangevoerd waarin buien voorkwa men en dc temperatuur niet verder dan tot 15 graden kon oplopen, ter wijl 's nachts het kwik plaatselijk tot omstreeks 5 graden daalde. Inmid dels heeft een hogedrukgebied van de oceaan zich naar de Golf van Bis- caje en Frankrijk verplaatst, waar door boven Engeland en onze omge ving een westelijke stroming tot stand is gekomen. Het weer behoudt hierdoor een wisselvallig karakter. Verwachting tot dinsdagavond: Weinig verandering Wisselend bewolkt cn plaatselijk een bui; matige tot krachtige westelijke wind; minimumtemperaturen van 12 graden aan zee tot 6 graden plaat selijk in het binnenland; maximum temperaturen rond 16 graden. Voor woensdag: Aantal uren zon: 0 tot 6. Min.-temperaturen: 1 tot 5 graden onder normaal. Max.-temperaturen: 3 tot 7 graden onder normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 80 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 50 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 12 sepH. Zon op 6.09, onder 19.02. Maan op 11.46. onder 20.05. Eerste kwartier: 15 sept. (20.13). HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee: Hoogwater Laagwater 12 sept. 5.49 17.58 11.11 23.39 Doodtij: 18 september.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1