U kunt zoveel méér doen met onze bank Raiffeisenbank BÉ Boerenleenbank DE ZIERIKZEESCHE COURANT IJSLAND IN ACTIE TEGEN BUITENLANDSE VISSERS „De Magneet" Israël bereid standpunt te verzachten Prins Pieter Christiaan werd gedoopt ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maandag 4 september 1972 129stc jaargang Nr. 21143 WAARIN OPGENOMEN 1797- 1889 REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jarmewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: 8.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (ma*. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusie! 4 o/o B.T.W. In dit nummer: Feestelijke jubileumdag bij Zeeland-ia „Pirateuvissers" binnen 50-mijlzöne REYKJAVIK, 3-9. De IJslandse marine zal optreden tegen buitenlandse vissersvaartuigen die zich niet houden aan de nieuwe visserijgrens van 50 mijl. Deze is op 1 september door IJsland van kracht ver klaard. Minister van visserij Ludvik Jo- sefsson zei in Reykjavik: ,Dit kan zo niet langer". De bewindsman was juist teruggekeerd van een inspectie tocht per vliegtuig boven de visserij- gronden binnen de 50-mylzone. lljj had er verscheidene „piratenvissers" waargenomen. Advertentie Doe uw voordeel in de OPHEFFINGS UITVERKOOP bij Alles met 50 korting We zullen hen laten merken dat wij de uitbreiding van onze visserij - gi'ens serieus bedoelen, aldus de minister. Volgens de IJslandse marine wa ren het zaterdag uitsluitend Britse vissers die zich niet aan de nieuwe grens stoorden. Westduitse schepen bleven erbuiten. Fotograferen In dichte mist zijn vier kannon- neerboten van de IJslandse kust wacht begonnen met fotograferen van buitenlandse vissersboten die in de verboden zone van 50 mijl vissen. Vrijdag werd de uitbreiding van de visserij grenzen van 12 tot 50 mijl van kracht. Engeland en West-Duits- land hebben laten weten dat ze deze eenzijdige IJslandse maatregel niet erkennen en het Internationaal Ge rechtshof in Den Haag heeft beslist dat uitvoei'ing van de maatregel op geschort moet worden in afwachting van een uitspraak van het hof. De grootste IJslandse kannoneerboot, de 900 ton metende Aegir, voer tussen een groep Britse treilers, terwijl de bemanning druk bezig was met fo- Premier Meir: JERUZALEM, 1-9. Israël is be reid zjjn standpunt inzake een vre desovereenkomst met Cairo te ver zachten. De uitwijzing van de Rus sen uit Egypte speelt hierbij geen rol. Dit heeft de premier van Israël, mevrouw Golda Meir, tijdens een vraaggesprek voor de Israëlische te levisie verklaard. Zij zei dat Egypte echter tot dus ver elk voorstel voor een regeling van de hand had gewezen. De bestandslijn aan het Suezka- naal hoeft niet definitief te zijn. Is raël heeft een vredesplan, maar daar staan geen grenzen in, aldus de pre mier, die van mening was dat men de andere partij geen kaart met de finitieve grenzen moet voorleggen, want dan zou deze dit als een ulti matum beschouwen en zou er nooit vrede kunnen komen. tograferen. Ook op andere plaatsen binnen de nieuwe visserijgrens zijn vooral Britse, maar ook Westduitse en Belgische treilers gesignaleerd. De IJslandse minister van justitie Baldur Moller heeft aangekondigd dat alle schepen die in overtreding zijn, vervolgd zullen worden als ze een IJslandse haven aandoen. Voor lopig zal de kustwacht, om botsingen te vermijden, geen treilers opbren gen. Veel treilers hadden hun registra tietekens onleesbaar gemaakt en sommigen hebben een hek van net ten en staaldraad rond het dek ge maakt om het enteren te bemoeilij ken. Andere vissersboten deden daarentegen geen moeite om hun identiteit te verhullen. Man liet dochtertje vermoorden TOKIO, 4-9. In een Noordjapanse stad is maandag een man gearres teerd die z\jn dochtertje van negen jaar door twee gehuurde moorde naars om het leven heeft laten bren gen om een verzekeringspremie op tc kunnen strijken. Het meisje werd vorige week door een auto doodgereden toen zij met haar vader over straat liep. Deze heeft nu bekend dat hij twee man nen elk 1.500 gulden had betaald voor de moord, die op een ongeluk moest lijken. Hij had op zijn doch tertje een levensverzekering van ruim 200.000 gulden afgesloten en wilde het geld bestemmen voor de aflossing van schulden. Zijn bedrijf was kortgeleden failliet gegaan. Baby komt om bij verkeersongeluk WEERT, 3-9. De 11 maanden oude Raymond van de Goor uit Itter- voort, gemeente Hunsel in Limburg, is in de nacht van zaterdag op zon dag bij een verkeersongeluk in Weert om het leven gekomen. De baby was bij zijn ouders in een auto,, die door een andere auto werd aangereden. De ouders van de baby werden gewond. APELDOORN, 3-9. Prins Pieter Christiaan Michiel van Oranje Nas sau van Vollenhoven, de jongste zoon van prinses Margriet en mr. P. van Vcllenhoven, is zondag in de Grote Kerk in Apeldoorn door de Apeldoornse predikant en praesus van de Hervormde synode ds. J. C. H. Jörg gedoopt tijdens een doop- dienst voor nog zes kinderen uit de vrijkgemeente 't Loo. Prof. dr. H. Berkhof hield de pre dikant naar aanleiding van Marcus 10 13-16. Er bestond grote belangstelling voor de doopdienst. Niet alleen was de kerk vol, maar ook buiten het ge bouw stonden tal van mensen bij de aankomst van de vele kerkgangers, onder wie koningin Juliana, prins Bernhard, prinses Beatrix, prinses Irene en de ouders van mr. Van Vol- lenhove, de heer en mevrouw Van Vollenhove-de Lange. Prof. Berkhof ging voor in de dienst. In zijn preek over het zege nen van de kinderen door Jezus Advertentie Kiezen uit wel 8 spaarvormen bijvoorbeeld. Maar ook een op maat gesneden verzekering afsluiten, of een hypotheek, een Persoonlijke Lening of financiering. Of een vakantiereis boeken, buitenlands geld kopen, een safeloket huren. Om maar wat te noemen. Want bij de Raiffeisenbank en de Boerenleenbank kunt u terecht voor alles waar u een bank voor nodig hebt. In uw zakelijke en gewone leven. Dus ook voor deskundige effektenbehartiging. En een moderne Privé- rekening voor de ontvangst van uw salaris, pensioen en andere inkomsten. Met kosteloze verzorging van al uw betalingen en gebruik van gemakkelijke betaalcheques. Of voor automa tisch sparen (om zeker te zijn dat het gebeurt.) Alle bank diensten. Onder één dak, bij maar liefst 3000 vestigingen. Dus altijd en overal dicht bij u in de buurt. Om u te dienen... de bank voor iedereen 3000 vestigingen wees hij er op. dat de kinderen van de ouders kunnen leren, en dat ook de ouders van de kinderen kunnen leren onder andere: vertrouwen te hebben in God. Zware verliezen voor Zuidvietnaniezen SAIGON, 3-9. Bij een gevecht met een Noordvictnamees regiment op 65 km ten noorden van Saigon hebben de Zuidvietnamese troepen zware verliezen geleden, zo is zondag in de hoofdstad van Zuid-Vietnam verno- Van regeringszijde is geen melding gemaakt van het aantal gesneuvel den. Wel werd gezegd dat er 76 Zuidvietnamezen bij dit gevecht, dat vrijdag is geleverd gewond zijn ge raakt. Van militaire zijde in Saigon voegde men hieraan'toe dat er min stens 100 Zuidvietnamezen vermist worden en dat deze militairen mis schien allen gesneuveld zijn. Veel doden bij aanslag op nachtclub MONTREAL, 3-9. Dc politie van Montreal heeft drie personen gear resteerd in verband met een aanslag op een cabaret en dancing in het hart van dc stad, „Blue Bird" ge naamd. Drie mannen ,dic met geweld uit dc dancing waren verwijderd keer den naar de dancing terug en wier pen een of meer benzinebommen in de danszaal van het café. dat volge pakt was met mensen. De politie heeft meegedeeld, dat minstens 42 mensen om het leven zjjn gekomen en ongeveer 60 zyn gewond. Toen dc aanslag werd ge pleegd waren er 350 mensen in dc danszaal, op dc eerste verdieping van dc nachtclub. HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 4-9. Het K.N.M.I. deelt mede: Ten westen van Ierland hand haaft zich het centrum van een ho- gedrukgebied. Dit hogedrukgebied houdt over west-Europa eeh over het algemeen noordelijke stroming in stand, die geleidelijk een wat koeler wordende luchtsoort gaat aanvoeren. De lucht is vrij droog en bevat daar om weinig wolken. Maar zwakke fronten veroorzaken nu en dan wat meer bewolking. Een dergelijk front trekt in de loop van maandag van noord naar zuid over ons land, maai de activiteit ervan is gering. Aan dc achterzijde van het front breidt zich dinsdag een rug van hoge luchtdruk over onze omgeving uit. Deze rug zal opnieuw voor zonnige perioden zorg dragen. Een krachtige noordweste lijke luchtstroming heeft in noorde lijk Scandinavië een flinke afkoeling veroorzaakt. In het Middellandse zeegebied is het daarentegen nog vrij warm. maar regen en onweers buien geven het weer een enigszins wisselvallig karakter. ROMË. Langdurige hevige regen val heeft in het gebied van de Zwit- scre-Italiaansc grens zondag over stromingen veroorzaakt, die het weg verkeer sterk belemmeren. BRUINISSE. Hel weer werkte zater dagavond bijzonder mee bij de te Bruinisse gehouden taptoe van de vier korpsen „Nu met Hope", Brui nisse, „Apollo", Nieuwe Tonge, „O. K.K." en „Con AfjezioneWemel- dinge-Kwadendamme en het tam boer- en trompetterkorps Excelsior Goes. Vele honderden omzoomden het „exercitieveld", het voetbalveld, waar de Taptoe '72 plaatsvond. De korpsen gaven uitstekend werk te zien: een mengeling van klank, kleur, keurige uniformen, tromgeroffel, lichteffecten. De show werd „gesto len" door „Excelsior" uil Goes, uil- gedost in nieuwe uniformen. Voor het optreden op het sportveld werd een rondgang door het dorp gemaakt. Op de foto: het „eigen „Nu met Ho pe" in actie. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode). Dit nnramcr bestaat nit 6 pagina's Verwachting tot dinsdagavond: Weinig verandering Zonnige perioden en op de meeste plaatsen droog; zwakke tot matige wind uit noordelijke richtingen; mi nimumtemperaturen van 13 graden aan zee tot ongeveer 10 graden in het binnenland, maxima morgen rond 18 graden. Voor woensdag: Aantal uren zon: 3 tot .9. Min.-temperaturen: 0 tot 4 graden onder normaal. Max.-temperaturenongeveer nor maal tot 3 graden onder normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 90 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 70 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 5 sept. Zon op 5.58, onder 19.18 Maan op 3.09, onder 18.13 Nieuwe maan: 7 sept. (18.28). HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee: Hoogwater Laagwater 5 sept. 1.21 13.45 7.11 19.37 Springtij: 10 sept. Rotterdamse kok wint Jialf miljoen ROTTERDAM. 3-9. - De chef-kok van het Griekse restaurant „Acro polis" tc Rotterdam, de 33-jarige Anny Missirlidrs, leende vorige week van een ober van hei eethuis f 5.50 om in de Duitse lotto mee tc spelen. „Ik betaal het aan het eind van de week terug" garandeerde de kok. die al tien jaar in Nederland woont. Hij kan het geld nu gemakkelijk terug betalen. Zaterdag ontving hij dc me dedeling. dat hij een half miljoen mark had gewonnen. Wat de kok nu gaat doen? „Gewoon doorwerken", was zijn antwoord.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1