Op tijd! de postgiro DE ZIERIKZEESCHE COURANT „De Magneet" Weer geheim Vietnam-o verleg Noodweer in België FATALE RAMP MET OOSTDUITS PASSAGIERSVLIEGTUIG Bosbranden in Italië Turkse ambassadeur vraagt om bescherming van arbeiders Uitzending van Kamerdebatten Vrouw vermoord in Amsterdam Levenslang voor Arabische kaapsters ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 15 augustus 1972 128ste jaargang Nr. 21132 WAARIN OPGENOMEN 1797- 1889 REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: fel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, tel. (01110) 2938. Uitgave: N.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand 4,50; per jaar J 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4 o/o B.T.W. In dit nummer Moeilijke oogst op Schouiven-Duivelond OOST-BERLIJN, 14-8. Een passagiersvliegtuig van de Oostduitse luchtvaartmaatschappij „Interflug" is maandag bij hel vliegveld Berlijn-Schönefeld met 148 passagiers en 8 bemanningsleden verongelukt. Er zijn geen overlevenden. Het toestel een lIjoesjin-62 was uit Berlijn vertrokken voor een charter vlucht naar Burgas in Bulgarije vertrokken. Het is neergestort bij Königs- VVüsterhausen. Het is één van de grootste luehtrampen uit de geschiedenis. Advertentie Doe uw voordeel in de OPHEFFINGS UITVERKOOP bij Alles met 50 korting WASHINGTON» 14-8. Henry Kis singer. de voornaamste raadsman van president Nixon in veiligheidsaange legenheden, heeft maandag in Pa rijs weer een geheime bespreking gehad met twee onderhandelaars van Noord-Vietnam. Het was het derde onderhoud om de impasse bij het officiële vredes overleg dat twee maanden geleden in de Franse hoofdstad werd hervat te doorbreken. De vorige ontmoeting was op 1 augustus. De gespreksgenoten van Kissinger waren evenals de vorige keren Le Due Tho, een vooraanstaand lid van het politieke bureau van de Noord- vietnamese communistische partij, en de leider van de vredesdelegatie uit Hanoi, Xuan Thuy. De zwaarste vond plaats in juli vorig jaar toen in Japan een Boeing- 7U7 van de Japanse luchtvaartmaat schappij All-Nipon Airways na een botsing met een militaire straaljager neerstortte waarbij 162 mensen om kwamen. Een Oostduitse regeringscommissie onder leiding van minister van ver keer Otto Arndt stelt een onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk in, zo meldt het Oostduitse persbureau A.D.N. Reddingspogingen vruchteloos Reddingspogingen die brandweer en medische ploegen meteen begon nen, zijn vruchteloos gebleven. Het toestel storttq omstreeks 17.10 uur neer. De Iljoesjin is een viermotorig straalvliegtuig, van Sowjet-makelij met een maximum capaciteit van 150 passagiers en een kruissnelheid van 830 kilometer per uur. BRUSSEL, 14-8. Bij onweersbuien in België in het weekeinde is een man om het leven gekomen en werd in het hele land veel schade aange richt. Kelders liepen onder, daken werden beschadigd en televisie-an tennes werden afgerukt. De man die om het leven kwam werd door de bliksem getroffen, toen hij in een park in Ekeren bij Ant werpen, wandelde, in Brussel wer den verkeers- en metrotunnels onbe gaanbaar door de zware i-egenval, het water stond er bijna 50 cm hoog. In Luik stortte het dak in van een gebouw waar een bruiloftsfeest werd gehouden. Iu (le lucht ontploft AMELAND. Een paar achtergebleven poppen in de ravage van een vernielde caravan; een schrijnend beeld van alle ellende nadat de camping „Duinoord" op het eiland Ameland door de windhoos werd getroffen. Inmiddels is het aantal doden gestegen tot drie. Advertentie Met Postgiro steeds snel ca f dctls precies op tijd uw salaris, loon, 1 pensioen of ander inkomen. KAMPALA (Oeganda). - De Britse onderhandelaar Geoffrey Rippon in gesprek met Aziaten, die in de ry staan voor het gebouw van de Britse Hoge Commissie. Rippon arriveerde voor besprekingen met de Oegandese president Amin die binnen drie maanden 50.000 Aziaten met een Brits paspoort wil uitwijzen. Rippen kreeg Amin eerst niet te spreken, maar zal vandaag (dinsdag) door de president ivorden ontvangen. Een woordvoerder van de maat schappij heeft later gezegd dat de passagiers allen Oostduitse toeristen waren. Volgens ooggetuigen zou het toestel in de lucht zijn ontploft. ROME, 14-8. De hitte die sinds begin augustus in Italië heerst heeft tot talrijke bosbranden in zowel het noorden als het zuiden van Italië ge leid. Bij Savona aan de Rivièra staan verscheidene bossen in brand. Bij enkele gevallen zou sprake zijn van brandstichting. Ten zuidwesten van Rome staat meer dan tien hectare struikgewas in brand. Bij Napels zijn 40 hectare bos in vlammen opgegaan Vei'scheidene branden'zijn uitgebro ken in de omgeving van Avellina ten oosten van Napales. Op Sardinië zijn meer dan duizend hectai-e bos verbrand. Het gehucht Mandriolo, 30 km ten noorden van Ajaccio op Corsica is door een bosbrand ingesloten. De toestand is voor de ongeveer vijftig inwoners kritiek. Frans brood duurder PARIJS, 14-8. In Frankrijk is de prijs van wit brood met ingang van maandag verhoogd. Een „baguette", het bekende stokbrood van 250 gram kost nu 70 centime in plaats van 65. Als grond voor de verhoging voeren de bakkers de stijging van de, meel- pi-ijs aan. Ierse gedetineerden bijna ontsnapt BELFAST, 15-8. De 263 leden van het Ierse Republikeinse Leger die in, het Noordierse interneringskamp Long Kesh verblijven konden blik baar niet wachten tot het moment dat de politici overeenstemming heb ben bereikt over hun vrijlating. Dus probeerden zij via een tunnel uit het kamp te ontsnappen. Volgens een bekendmaking van het Britse leger ontdekten bewakers van het kamp maandag de 30 meter diep gelegen tunnel vlakbij de heg van draden die om het kamp is aan gebracht. Verwacht werd dat de tun nel binnen enkele dagen ,gei-eed had kunnen zijn waardoor 60 man in een bepaalde sectie van het kamp on gehinderd hadden kunnen ontsnap pen. Volgens de legerwoordvoerder was de tunnel goed gebouwd, met een houten vloer en houten daksteu- nen. Rogers contra Shriver MIAMI BEACH, 14-8. De Ameri kaanse minister van buitenlandse zaken, William Rogers, heeft maan dag in Miami Beach gezegd dat de democratische vice-presidentskandi- daat Sargent Shriver en Averell Harriman hebben gefaald de rege- ring-Nixon op de hoogte te brengen als zij inderdaad eind 1968 een „gou den kans" voor vrede in Vietnam hadden ontdekt. Shrivers beweringen dat Nixon een dergelijke kans voorbij heeft la ten gaan, worden nergens in de do cumenten van het ministerie van buitenlandse zaken bevestigd. Weer onrust in „Afrikaanderwijk" ROTTERDAM, 14-8. In de Rottel'- damse „Afrikaanderwijk" is het maandagavond opnieuw tot ongere geldheden gekomen. Een groepje jon gelui bestookte voor de zoveelste keer een Turks pension in de Wa penstraat met stenen. De ruiten van het huis werden vernield. Tegen acht uur begon het te regenen in Rotter dam. De politie verwacht dat oproer kraaiers en nieuwsgierigen hierdoor sneller huiswaarts zullen keren dan de vorige dagen. Dit nummer bestaat uit 8 pagina's Slaap niet in met de gedachte dat iets onmogelijk is; morgen zal het mogelijk zijn. Verwachting tot woensdagavond: Vrij koel Wolkenvelden, maar ook af en toe zon; op de meeste plaatsen droog weer; matige tot vrij krachtige noor delijke wind; minimumtemperaturen omstreeks 13, maxima ongeveer 20 graden. Voor donderdag: Aantal uren zon; 4 tot 12. Min.-temperaturen: omstreeks nor maal. Max.-tempera turen: van ongeveer normaal tot 3 graden boven normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 95 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 80 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 16 aug. Zon op 5.25, onder 20.02. Maan op 14.03, onder 22.02. 17 aug. Zon op 5.27, onder 20.00. Maan op 15.10, onder 22.34. Eerste kwartier: 17 aug. (2.09). HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 16 aug. 7.20 19.32 0.49 13.04 17 aug. 8.01 20.16 1.31 13.58 Doodtij: 19 aug. HET WEEROVERZICHT DE BILT, 15-8. Een langgerekte zóne van lageluchtdruk strekt zich uit van midden-Frankrijk naar dc Oostzee en verplaatst zich heel lang zaam oostwaarts. Vooral in de avond en nacht kwamen er in dit gebied weer talrijke onweersbuien lot ont wikkeling. De regencijfers mochten er dan ook zijn: in zuidwest-Frank rijk en het Saargebied 40 tot 60, in Duitslandm eer dan 25 millimeter in de afgelopen 24 uur. Bij ons bleef het onweer beperkt tot Limburg en oost- Brabant en ook de neerslaghoeveel heden waren veel kleiner. Inmiddels komt een hogedrukge- bicd over de oceaan geleidelijk dich terbij. Het gaat ervoor zorgen dat we in een koelere, maar ook aanzienlijk drogere luchtsoort terecht komen, waarin de regenkansen aanzienlijk teruglopen. DEN HAAG, 14-8. De Turkse am bassadeur in Nederland heeft maan dagmiddag namens zijn regering dc Nederlandse regering bescherming gevraagd van de Turkse werknemers en hun bezittingen in Rotterdam. Ambassadeur D. Tunaligii deed dit op het ministerie van buitenlandse zaken in Den Haag, waar hij werd ontvangen door secretaris-generaal mr. E. L. C. Schiff. De secretaris-generaal heeft de ambassadeur ,.op grond van ambte lijk overleg met de autoriteiten" de verzekering gegeven dat alle maat regelen zijn genomen om de Turken in Rotterdam deze bescherming te verlenen. Mr. Schiff heeft zijn spijt betuigd over hetgeen in de Rotterdamse Afrikaanderwijk is voorgevallen, waarvan - zo deelt het ministerie van buitenlandse zaken mee - de ambas sadeur met voldoening kennis heeft genomen. Een lid van de republikeinse partij in Turkije heeft de Turkse eerste minister gevraagd welke maatrege len de regering in Ankara heeft ge nomen om de bescherming van zijn landgenoten in Nederland te verze keren. ZRIFFIN, 14-8. De militaire recht bank te Zriffin heeft maandag het verzoek om clementie van de twee Arabische vliegtuigkaapsters ver worpen en de 21-jarige Rima Aissa Tannous en de 19-jarige Therese Khalsa veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf voor hun aandeel in de kaping van een Belgisch vliegtuig in mei. Na het uitspreken van hei vonnis ging een zucht van ontsteltenis dooi de rechtszaal. De ooggetuigen van het proces hadden iet meer dan 25 jaar verwacht. Eén van de drie rechters zou hen ter dood veroordeeld hebben willen zien, als afschrikwekkend voorbeeld. De ogen van Rima Tannous scho ten vol tranen toen zij met Therese werd wegeleid door twee vrouwe lijke leden van de militaire politie. Zwaar vonnis „Het is een erg zwaar vonnis", zei zij. Eerder had zij de drie rechters om medelijden gesmeekt. Therese Khalsa had blijkbaar niet begrepen dat de rechter voortijdige vrijlating op erewoord had uitgeslo ten. „Als ik eruit kom ben ik eeri oude vrouw", zei zij. HIVERSUM, 14-8. De voor ko mende donderdag vastgestelde rege ringsverklaring en kamerdebatten zullen iechtstrceks door de NOS-te- levisie worden uitgezonden. De NOS- radio zal de regeringsverklaring rechtstreeks en integraal uitzenden van de debatten samenvattingen uit zenden. Ook de televisie geeft nog een aantal samenvattingen. De rechtstreekse televisiereporta ge begint donderdag om 11.00 uur op Nederland 2 met de regeringsver klaring. Ya'acov Henigman, die voor de meisjes gepleit had en gezegd had dat zij ertoe gedwongen waren mee te helpen bij het kapen van het Sa- bena-toestel, dat op 8 en 9 mei met 96 mensen aan boord werd vastge houden, zei dat „voor zo'n meisje een dergelijk vonnis gelijk slaat aan de doodstraf". De meisjes werden gearresteerd toen Israëlische agent «n het vlieg tuig op het vliegveld van Lod over vielen en de twee Arabische kapers neerschoten. Deze hadden vrijlating van 100 Arabische gevangenen ge- eist in ruil voor de passagiers die zij hadden gegijzeld. AMSTERDAM, 14-8. De Amster damse politie heeft maandagmiddag, even na vijf uur, in een benedenhuis aan de Van Ostadestraat in Amster dam-oud zuid het stoffelijk overschot gevonden van een vermoedelijk 49- jarige alleenwonende weduwe. De vrouw is volgens de eerste gege vens om het leven gebracht door een niet nader genoemd aantal mes steken. De moordbrigade heeft de zaak in onderzoek. Op het hoofdbureau van politie kwam kort voor vijven een telefo nische melding binnen dat in de wo ning van de vrouw een poging tot zelfmoord was gepleegd. De politie alarmeerde de G.G.- en G.G.D. die eerder dan de politie ter plaatse was. De broeders keken door het raam naar binnen en zagen de vrouw in haar woonkamer liggen. De inmiddels gearriveerde politie constateerde dat van zelfmoord geen sprake was. De leden van de dis trictsrecherche droegen de zaak vrij wel direct over aan de groep ernstige delicten.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1