ERIC DE NOORMAN!] I iSport en wedstrijden^ J Geslaagd jeugdtoernooi v.v. „Zierikzee" Scheidsrcchlersver. „Sch.-Duiv." nonactief Delta-Sport naar Walcheren-toernooi Gezelligheidsrit van motorclub Sparta" INGEZONDEN STUKKEN Het spoor van het zwaard O Wiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiuiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiui ÏTiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiTi VOETBAL Spelmoment uit de wedstrijd Zierikzee A I-W.I.K. A ZIERIKZEE, 17-6. In het zaterdag op het sportpark „Bannink" te Zie rikzee door de jeugdcommissie van de voetbalvereniging Zierikzee geor ganiseerde toernooi voor A- en Ei- junioren hebben de A-junioren van de organiserende vereniging op fraaie vvyze beslag op de le prjjs in hun groep weten te leggen. Na de minder goede resultaten in de competitie, zij slaagden er maar ternauwernood in hun plaats in de hoofdklasse veilig te stellen, was dit nu het derde toernooi waarin zij op de bovenste plaats wisten te eindi gen. Mede dank zij het fraaie weer bestond er van de zijde van het pu bliek voor dit toernooi een ruime belangstelling. Spannendwas de strijd voor de bezetting van de bo venste plaatsen zowel de A als de B-junioren. Tot de laatste wedstrij den bleef het in beide groepen onze ker wie er uiteindelijk beslag op de eerste prijzen zou gaan leggen. Bij de A-junioren moest Zierikzee A I het in de laatste en beslissende wed strijd opnemen tegen Flakkee A I die beide één verliespunt hadden door gelijke spelen tegen NSW A I. NSW A I was zelf met twee ver- liespunten ook nog niet geheel kans loos daar bij een gelijkspel in de ont moeting tussen Zierikzee A I en Flakkee A I drie teams met een ge lijk aantal punten zouden eindigen. Zo ver is het evenwel niet gekomen daar Zierikzee A II in de ontmoeting tegen Flakkee het heft resoluut in handen nam. Als vrij snel slaagde Bergsma erin Zierikzee een 1-0 voorsprong te geven welke door Kees Verkaart met een fraai doel punt tot 2-0 werd opgevoerd. Zierik zee gaf hierna deze voorsprong, die geen moment meer in gevaar kwam, niet meer uit handen waardoor zij zeker waren van de eerste prijs in de A-groep. Tweede prys Doordat NSW haar laatste wed strijd, tegen DOTO, met 2-1 wist te winnen kwamen zij in het bezit van de 2e prijs. WIK A I en Rober A I vielen in dit gezelschap wat tegen. Het team van WIK A I bracht het in de vijf gespeelde wedstrijden zelfs tot geen enkel winstpuntje, terwijl het er maar eenmaal in slaagde een doelpunt te scoren. Spannend was ook de strijd om de bovenste plaats bij de B-junioren. Flakkee B I en DOTO B I speelden hierbij een do minerende rol. Doordat beide teams met 1-1 tegen elkaar gelijk speelden en verder alle overige wedstrijden in winst wisten om te zetten moes ten uiteindelijk strafschoppen de be slissingen brengen wie van deze twee teams op de eerste plaats be slag zou gaan leggen. Daar de spe lers van Flakkee hierbij heel wat vaardiger bleken dan hun collega's van DOTO ging de eerste prijs bij de E-junioren naar Middelharnis. Op merkelijk was wel het krachtsver schil tussen de twee hierboven ge noemde elftallen en de overige vier. Zowel Zierikzee B I als NSW B, en Robur B speelden geen enkele rol van betekenis bij het bezetten van de bovenste plaats. Duidelijk werd hiermee nog eens onderstreept dat o.m. het spelpeil op Schouwen-Dui- veland bij de B-junioren nu niet be paald aan de hoge kant ligt. Voor voetballend Schouwen-Duiveland moet dit een teken aan de wand zijn daar dit de spelers van morgen zijn, waarop de verenigingen dan moeten kunnen bouwen. Al met al was het een uitstekend geslaagd toernooi wat weer voortreffelijk door de jeugd commissie van Zierikzee was geor ganiseerd. Het wedstrijd programma, dat in totaal dertig wedstrijden om vatte, kon in een vlot tempo worden afgewerkt. Voor hij tot de prijsuit reiking overging sprak de voorzitter van Zierikzee de heer J. Th. Brouw woorden van dank tot de heren scheidsrechters voor de door hen on misbaar verleende medewerking, de jeugdcommissie voor de voortreffe lijke wijze waarop zij het toernooi hebben georganiseerd en verder al len. die tot het slagen van deze dag er het zijne toe had bijgedragen. Met een toepasselijk woord overhan digde de heer Brouwer hierna aan de aanvoerders de door hun team gewonnen prijs waarbij Flakkee nog een fraaie wisselbeker ten deel viel voor. het gezamenlijk beste resultaat bij de A en B-junioren. ,De resulta ten, A-junioren: Zierikzee A I-Ro- bur A I 1-0; DOTO A I-WIK A I 2- 0; NSW A I-Flakkee A I 0-0; Robur A I-Flakkee A I 0-1; WIK A I-NSV V A I 0-3; Zierikzee A I-DOTO A I 2-0; DOTO A I-Flakkee A I 1-3; Zierikzee A I-WIK A I 4-0; Robur A I-NSVV A I 0-2; Zierikzee A I- NSW A I 1-1; Robur A I-DOTO A I 13; WIK A I-Flakkee A I 0-2; Ro bur A I-WIK A I 2-1; DOTO A I- NSW A I 1-2, Zierikzee A I-Falk- kee A I 2-0. Zierikzee A I NSW A I Flakkee A I DOTO A I Robur A I WIK A I 5 4 10 5 3 2 0 5 3 11 5 2 0 3 5 10 4 5 0 0 5 10- 1 9 8-2 8 6-3 7 7-8 4 3-8 2 1-13 0 B-junioren: Zierikzee B I-Robur B I 6-0; DOTO B I-WIK B I 4-0; NSW B I-Flakkee B I 1-2; Robur B I-Flakkee B I 0-12; WIK B I-NS W B I 1-0; Zierikzee B I-DOTO B I 0-6; DOTO B I-Flakkee B I 1-1; Zierikzee B I-WIK B I 2-0; Robur B I-NSW B I 0-3; Zierikzee B I-NS VV B I 2-0; Robur B I-DOTO B I 0-10; WIK B I-Flakkee B I 0-5; Ro bur B I-WIK B I 0-1; DOTO B I- NSVV B I 4-0; Zierikzee B I-Flak- kee B I 0-4. Flakkee B I DOTO B I Zierikzee B I WIK B I NSW B I Robur B I 5 4 1 0 24- 2 9 5 4 1 0 25- 1 9 5 3 0 2 10-10 6 5 2 0 3 2-11 4 5 10 4 4-9 2 5 0 0 5 0-32 0 11.50, laatste prijswinnende duif 12.06 uur. A. S. de Koning 1, 11, 16; L. IJze- lenberg 2, 3, 5; Ph. Steketee 4, 12, 17; J. J. de Jonge 6, 8, 15; B. de Ruiter 7, 13, 14, 18, 22; J. Bal 9; J. van Bo ven 10; A. Schults 19; W. v. Kooten 20; L. C. Hage 21. P.V. „De Reisduif" - Brouwershaven Wedvlucht „De Reisduif" op 10 juni 1972, vanaf Orleans. Afstand 456 km. Comb. Wesdorp 1; A. de Wilde 2, 12; J. M. Kloet 3, 4, 7, 8, 9, 14; H. Krabbe 5; Joh. Flikweert 6; A. J. Flikweert 10, 11, 13, 15. KORFBAL NOADI—NOADII 4-2 De in Dreischor gespeelde korf balwedstrijd tussen NO AD I en NO- AD II leverde de verwachte zege op voor het eerste team. Na een half uur spelen gaf Riet van der Weijde-Smits de tweelingen de leiding (0-1) en daarmee brak ook de rust aan. Vijf minuten na de hervatting was het Ad van der Linde, die de gelijkma ker wist aan te tekenen (1-1). Vrij kort daarna deponeerde Anneke van Nieuwenhuijzen via een doorloopbal nummer twee in de mand (2-1), waarna vlak hierop Siska Kommer- Maijs het eerste twaalftal op 3-1 bx-acht. Via een dooxdoopbal zorgde Rinus Kloet voor 4-1. Tien minuten voor tijd kwam NOAD II nog even terug, hétgeen resulteerde in een tweede treffer van Kees Struijk (4-2) Eindstanden adspirantencompetitie afdeling Zuid-West De eindstanden van de adspiran tencompetitie van de afdeling Zuid- West zien er als volgt uit: 2e klas B: Volharding 12 8 2 2 33-18 18 All Ready 12 9 0 3 47-20 18 Zaamslag 12 7 1 4 29-15 15 Blauw Wit B 12 7 0 5 17-18 14 Togo B 12 4 3 5 23-33 11 Tjoba B 12 3 1 8 26-35 7 Olympia 12 1 1 10 10-46 3 Beslissingswedstrijd voor het kam pioenschap: Volhai*ding-All Ready 2-1. Blauw Wit C 12 10 1 1 46-11 21 Togo C 12 9 1 2 39-10 19 Luctor 12 8 0 4 36-16 16 Tjoba C 12 5 2 5 31-25 12 Volharding B 12 5 0 7 18-34 10 Togo D 12 2 0 10 4-33 4 All Ready B 12 1 0 11 3-48 2 BADMINTON Badmintonclub „Zierikzee" Veteranencompetitie 't Pluumpje-Zierikzee 0-7; Wings- Ziei'ikzee 3-4. Vriendschappelijk De b.c. Zieiikzee was vorige week weer bijzonder actief en verschillen- de leden kwamen in actie. De vetera nencompetitie vergde twee uit-wed- stiijden. Jl. maandagavond versloeg een voltallig Zierikzee Pluumpje in eigen huis met de maximale score 0-7, een uiteimate verdiende zege, want zowel bij de dames als bij de her-en was Zierikzee een klasse ster ker. Het team bestond uit de dames v. d. Hoeven, Quai'tel, Wieringa en de heren v. d. Doel, De Vos en Van Vossen. Donderdagavond trok helaas een gehavend team naar Wings - des tijds thuis met 7-0 verslagen - en kwam net met een nipte zege van 4-3 naar huis, zodat Ziei-ikzee in haar laatste wedstrijd, thuis tegen het nog ongeslagen Rillandia nog een kans heeft om als kampioen uit de competitie te komen. Het team zal dan echter op volle stei-kte moeten aantreden. De dames en heren die voor de 4-3 zege zoi-gden warén de dames v. d. Hoeven, Wieringa en de hei-en v. d. Hoeven, Pirée en Wie ringa. Jl. dinsdagavond ontving de b.c. Zierikzee in de nieuwe sporthal een gecombineex-de sterke ploeg van de b.c. Avan'ti uit Middelbux-g. De gas ten waren verrukt over de prachti ge accommodatie en vol lof over de organisatie. Verscheidene sterke spe- lei*s en speelsters van de b.c. Zierik zee speelden hierna vooral dubbel spelen tegen hun collega's, waarbij ook later op de avond enkele enkel spelen wei-den afgewerkt. De Mid delburgers waren over het algemeen sterker en wonnen mét 15-8. In augustus volgt een returnontmoeting. DODELIJKE ONGELUKKEN TILBURG. Zondagavond is in het St. Ellsabethziekenhuis in Tilbui'g de 16-jarige Rita van Dooi-n uit Den Dungen (N.B.) overleden aan de ge volgen van een ongeluk op woensdag 7 juni in haar woonplaats. Het on geluk gebeurde 's avonds rond half twaalf toen het meisje, dat achter op een motor zat, in het centrum van Den Dungen kwam te vallen. Zeer slechte samenwerking met scheidsr.commissie- HANDBAL Totaal klassement: Flakkee 16 punten; Ziexkizee 15 pun ten; DOTO 13 punten; NSW 10 pun ten; WIK 4 punten Robur 2 pun ten. ZOMERAVONDVOETBAL Hieronder volgen enkele uitslagen van het Zomeravondvoetbaltoernooi. RWS-VAB 0-3; Smit Bolnes- Stella Boys 1-2; Velocitas-Toren Boys 0-5; PZEM-Die Gouwe 0-5. DUIVENSPORT P.V. „De Brusc Trekker" Uitslag wedvlucht Chartres, ge houden op 17 juni. Afstand 403 km. In concours 88 duiven. Gelost werd om 6.30 uur. Aankomst eerste duif Het internationale veldhandbal- tournooi van de Vlissingse handbal vereniging Walcheren is een zeer *root succes gewórden. Niet minder dan 3500 handbalsters en handballers uit België, Duitsland en Nederland kwamen in het veld. Ook het Zie- rikzeese Delta-Spoi-t was vertegen woordigd. Met vier teams, een dames senioren, een damesjunioren en twee herenseniorenteams werd deelgeno men. Het beste resultaat werd behaald door het tweede herenteam. Ongesla gen eindigde ze samen met Internos II uit Breda aan de top van de rang lijst, op een gedeelde eerste plaats. Door de komst van een aantal nieu we leden is het tweede Delta Sport team aanmei-kelijk versterkt, waar van in de toekomst veel wordt ver wacht. De uitslagen in deze klasse zijn: Olympus-Delta Sport II 2-4; SIOS II-Delta Sport II 2-4; Delta Spoi-t II-Marathon II 7-2; Delta Sport li-Internos II 3-3. Ook de damesjunioren vielen in de prijzen. Zij hebben een bijzonder goed tournooi gespeeld. Van teams waarvan in de competitie wei-d ver loren, kon nu worden gewonnen. De intensieve training waaraan zij allen met veel enthousiasme deelnemen, begint zijn vruchten af te werpen. De uitslagen zijn Delta Sport-Wal- cheren 1-0; Schelde Sport-Delta Sport 4-3; Rapid-Delta Sport 4-4; Olympus-Delta Sport 3-6. De damesseniox-en hebben pech gc- 99' ZIERIKZEE, 19-6. Vrijdag j.I. werd door de scheidsrechtersvereni- ging „Schouwen-Duiveland" met al gemene stemmen besloten tot het op non-actief stellen van de vereniging, hetgeen inhoudt, dat uitsluitend scheidsrechters kunnen worden aan gesteld via de K.N.V.B. Toezeggingen zullen echter nog wel gestand wor den gedaan. Deze non-activiteit duurt tot de volgende vergadering over circa zes weken, waarbij dan een eventuele ontbinding van de vereniging niet uitgesloten is. De redenen van één en ander zijn als volgt: 1. de zeer slechte samenwerking met de scheidsrechtercommissie, met MOTORSPORT name die met het eilandelijk lid de heer Mooij; 2. de houding van de strafcommissie van de K.N.V.B. Dientengevolge meende het be stuur te moeten aftreden en stelde zich niet herkiesbaar. Nieuwe kan didaten stelden zich niet beschikbaar omdat men er niets voor voelde te gen de stroom op te roeien. De heren M. Krijger en J. E. R. J. v. d. Leden hebben reeds als scheids rechter bedankt wegens moeilijkhe den met de strafcommissie, terwijl de mogelijkheid niet is uitgesloten, dat ook anderen het zwarte pak niet meer zullen gaan dragen, hetgeen uiteraard helaas een treurige gang van zaken genoemd kan worden. ZIERIKZEE, 19-6. Zondag 18 juni organiseerde de m.a.c. Sparta weer een z.g. gezelligheidsrit voor auto's en motoren. De stax-t vond deze keer plaats op de Ring te Dreischor en er versche nen 40 deelnemers, die vol goede moed de rit aanvaardden. Ondanks de vele vallen die in deze rit weer waren opgenomen kwamen alle deelnemers ruimschoots op tijd weer bij de finish. De volgende prijswinnaars konden bekend worden gemaakt: 1. J. N. Wirtz, 32 strafpunten; 2. J. A. v. d. Vet, 94; 3. O. Pieterson, 95; 4. A. v. d. Vet, 97; 5. B. H. Jonker, 100; 6. J. D. van Nieuwenhuizen, 102; 7. C. Dog ger, 104; 8. A. M. Westveer, 105; 9. F. Schuilingh, 107; 10. M. P. Ketting, 108; 11. J. Slager, 108; 12. J. W. Rens- hof, 123; 13. A. Vijfwinkel, 129; 14. L. M. J. Stuik, 133; 15. A. Boshoven, 133; 16. J. Gaanderse, 134; 17. A. P. Kloet, 140; 18. M. Zwax-tepoox*te, 145; 19. H. Geelhoed, 148; 20. Y. T. Wan del 155. DpORNEBRUG. De 82-jarige H. W. Meeuwesen is maandagochtend om het leven gekomen na een on geluk, waarbij hij met zijn bromfiets in Doorneburg (Gld. tegen de ach terkant van een landbouwtrekker reed en viel. De man werd naar hét ziekenhuis vervoerd, waar hij aan zijn verwondingen ovexdeed. Het slachtoffer woonde in Doorneburg. EMMELOORD. Bij Nagele (N.O.P.) is maandagavond de 26-jarige bus chauffeur E. A. G. J. Vreeman uit Tollebeek bij een verkeersongeluk om het leven gekomen. Hij raakte met zijn auto in een flauwe bocht van de weg. De wagen slipte en sloeg tegen een boom te pletter. DEN HAAG. Tot de 118 slachtof fers behoort de Nederlandse compu terdeskundige ir. Hans van Meines, woonachtig in E verberg bij Brussel. Ir. van Meines was getrouwd en had vier kinderen. had op dit tournooi. De eerste wed strijd tegen Heerlen ging verloren. Delta Sport was op dit moment niet op zijn sterkst. De beide daarop vol gende wedstrijden werden met dui delijk verschil gewonnen. De laatste en beslissende wedstrijd, waarbij aanvoersters Ria Schaalje niet kon worden opgesteld eindigde in een kleine nederlaag. De tegenstandster Schelde Sport had bovendien nog hun team versterkt met z.g. gastspe- lers van het in de landelijke eex-ste k las uitkomende E.M.M. Niet zo sportief van het Tex'neuzense Schelde Sport. Uitslagen: Heerlen-Delta Spox't 3-2; Olympus-Delta Sport 1-4; Delta Sport-Walchex-en 7-3; Dèlta Sport-Schelde Sport 3-4. Met het eerste hex*enteam, dat ove- rigens in de sterkste opstelling ver- scheen, is het vreemd gesteld. Tegen de sterke tegenstanders wordt voluit en goed gespeeld, terwijl tegen zwakke tegenstanders de Zierikzee- enaren niet het spel kunnen ont plooien om een fikse ovex-winning te behalen. Zo werd tegen het sterke Olympus prima gespeeld met een overwinning als x*esultaat. De uitein delijke poulewinnaar Heerlen had alle moeite met Delta Sport. Na een aanvankelijke 4-1 voorsprong voor de Zierikzeenaren werd uiteindelijk toch verloren. Tegen het zwakkex-e SIOS en Max*athon werd onnodig verlies geleden. De uitslagen zijn: SIOS-Delta Sport 6-4; Delta Sport- Heerlen 6-7; Marathon-Delta Sport 7-5; Delta SportOlympus 6-3. WASSEN MET ZEEP EN SODA AMSTERDAM, 19-6. „Wassen met zeep en soda" is de titel van een brochure, die de Stich ting Centrum Milieuzorg in Amsterdam in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Toegepast Huishoudkun dig Onderzoek heeft samenge steld. In deze op de huisvrouw gerichte brochure worden praktische wenken gegeven voor milieubewust „wassen met zeep en soda" aldus de Stichting Centrum Milieuzorg in een toelichting op deze uit gave. „De milieuvervuiling door fosfaten in de moderne wasmiddelen is de oorzaak ge weest van diverse zeep en so- da-acties van huisvrouwen. Tegenstanders van de zeep en soda wasmethode wijzen steeds op de kalkaanslag die bij deze methode zou ontstaan op o.a. het element van de wasmachi ne. Het Nederlands Instituut voor Toegepast Huishoudkun dig Onderzoek heeft onlangs de zeep en soda wasmethode onderzocht. Het verrassende resultaat van dit onderzoek is dat kalkaanslag op het verwar mingselement van de wasma chine slechts gering is. In da thans verschenen brochure worden het onderzoek en de resultaten hiervan beschreven. WOERDEN. De 43-jarige H. Stoof uit Kamerik (U.) is dinsdagmox-gen in een ziekenhuis te Woerden overle den aan de gevolgen van een ver keersongeluk. EMMELOORD. De 3-jarige Hen- drik Vroom uit Emmeloord is maan dagmiddag bij het spelen in de Zwol sevaart nabij zijn ouderlijk huis te water geraakt en verdronken. MARKTBERICHTEN Aardappelbeurs Rotterdam ROTTERDAM, 19-6. Prijzen (excl. o.b.) vastgesteld per 100 kg af-bedxdjf op auto volgens kwaliteitseisen bin nenland c.q. expox't. Klei-aax'dappelen binnenland: Bin tjes 35-50 of 35-55 mm f 20,00; Bintjes 40 mm opw. f 22.00-24.00; Bintjes 50 of 55 mm opw. f 25,00-27,00; Furore 40 mm opw. f 19,00-22,00. Klei-aai*d- appélen export: Bintjes 35-50 of 35- 55 mm f 18,00-20,00; Bintjes 50 of 55 mm opw. f 25,00-27,00. Voeraardap- pelen f 3,00-4,25. Stemming: binnen land en export zeer vast. Meneer de redakteur. De Reddingsbrigade Zierikzee is begonnen om de hoek van Ouwer- kerk te beveiligen. De x*eden hier voor zijn deze: de brigade vex-wacht deze zomer nog zeer veel drukte op deze plek (verschillende reden hier voor zijn ook aanwezig). Voorlopig is deze post op zaterdag en zondagsmiddags bezet. Er wordt langs het strand ge waakt en er is een E.H.B.O.-post. Dit is financieel natuurlijk een zware be lasting omdat wij nog verscheidene dingen moeten aanschaffen, t.w. red dingsboeien, walkie talky's, een boot met motor en lijnen enz. Hiervoor gaan wij hard akties voex-en en hopen op medewexdring van de bevolking. Wij kunnen u nu al mededelen dat wij al verschillende mooie giften binnen ki-egen! Leden die kunnen zwemmen en nu opgeleid willen worden voor het reddend zwemmen, kunnen zich op geven bij de heer Th. Sluijs, St. Joostmeet 5 en mevx-ouw Timmer (3663) en de penningmeester J. Flik weert ontvangt gx-aag uw giften op giro 2307122 t.n.v. de penningmeeser, Kapellesti-aat 14, Ziexdkzee. Hoogachtend, Mevr. A. A. K. Flikweert-Vei*woerd Kapellestx-aat 14, Zierikzee. Tsacha, nietwaar Fadir?" zegt Erwin opge wonden. „Ik wilde dat ik zo kon schieten!" Tsacha buigt glimlachend. „Het is niets, O Zoon van de Machtige, een weinig oefening en ge zult mijn onzeker schot verbeteren Eric's koele grijsblauwe ogen rusten een moment op het grijnzende masker van de sprekcx". Dan maakt hij een kort gebaar en in stilte aanvaardt men de terugtocht. Nog voor de kleine stoet goed en wel voor de stallen tot stilstand gekomen is. wipt Erwin reeds van zijn paardje en verdwijnt met zijn boog in de slottuin, vastbesloten net zolang te oe fenen, tot hij 't meesterschot van de Nomade kan evenaren Als zij hun paarden in de stal hebben ge bracht, waar de oude Alström zich over de iss5!^penkrijger. „Dit ware niet nodig geweest, Tsacha 1" zegt hij afgemeten. De Nomade sist Verbaasd. „Duizendmaal vergiffenis, oh Nobele, doch het is moeilijk voor een nietswaardige van het steppenvolk. om Uw brein tc doorgronden. Gij wenst de duif in leven, doch betreurt de dood van de vogel die doodt. „Deze jacht was verkeerd!" antwoordt de Noorman kort. „Doch genoeg daarover! Ver gezelt gij mij naar de burchtzaal?" „Tienduizendmaal vergeving. Oh Grote Khandoch wij nederige ruiters van de steppen zijn gewend onze rijdieren zelf te ver zorgen." Tsacha's glimlach drukt niets dan olie-achtige onderdanigheid uit. „Zo gij ons vergunt, blijven wij nog een wijle in dit tehuis der Paarden," Weer vesti gen de koele, grijsblauwe ogen zich onderzoe kend op het gelaat van de ander, maar thans flikkert er een spottende minachting in, alsof de Noorman begrijpt wat de Oosterling in de zin heeft. Tsacha wacht, tot de voetstappen verstorven zijn. Dan treedt hij zacht op de oude Alström toe, die jichtig bij een der krib ben rondscharx-elt. „Gegroet, oh wijze!" lispelt Tsacha onderda nig. „Mijn jongste en minste dienaar zei mij, voor hij vertrok, dat gij hem over het vreemde zwaard Tyr hebt verhaaldHeb toch de goedheid, mij ook van dit zwaard te vertellen? De oude sproken van Uw groot volk strelen mijn onwaardig oor." Het winnende elftal van Zierikzee A (Foto's: Zierikzeesche Nieuwsbode).

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 5