Stap eens bij ons binnen we zijn zo gemakkelijk dichtbij i RaiffeisenbankQBoerenleenbank DE ZIERIKZEESCHE COURANT MAANSCHIP 0RI0N „VAST" AAN COMMANDO-CAPSULE „De Magneet" „Toestand Midden- Oosten verbeterd" Betogingen tegen de oorlog in Vietnam Moord op jeugdigen in Ulster Ja tegen de E.E.G., maar... veel Franse tegenstanders bleven thuis U kunt zoveel méér doen met onze bank Dreigende sluiting in Ueerdam Meisje gewurgd in Kennemer duinen ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maandag 24 april 1972 128ste jaargang Nr. 21070 WAARIN OPGENOMEN 1797 - 1889 REDAKTIE EN ADMINISTRATIE Jannewekken 11, Zierikzee, Postbus 1, tel. (01110) 2255, na 18.00 uur: tel. (01110) 2118. Girorekening 13 76 77. Redakteur: M. J. Bij de Vaate, lel. (01110) 2938. Uitgave: N.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 13,50; per maand f 4,50; per jaar 52,50. Losse nummers 30 cent - Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Advertentieprijs 21 cent per losse mm; „Succesjes" (max. 4 regels) 2,75. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4 B.T.W. In dit nummer: (Weekeinde)-inbraken in Westhoek Ruimtevaarders verlieten de maan HOUSTON, 24-4. Hel muaiiscliip Orion, met aan boord John Yonng en Charles Duke, is zondagavond 21.35 uur Houston-tijd (04.35 uur onze tijd) ge koppeld aan de Apollo-16 eoinmando-capsule Casper. De koppeling vond enkele minuten later plaats dan aanvankclyk was voorgenomen. Houston wilde dat eerst foto's van de Orion werden gemaakt omdat mogelijk iets was losgeraakt van de maanlander bij het vertrek van het maanoppervlak. B\j de koppeling riep Mattingly in de Casper verheugd uit: „gevangen, gevangen Orion". Direct na de koppeling begonnen Young en Duke met het overbrengen naar de Casper van de meer dan 100 kilo maangestcente die zij tijdens hun recordverblijf van 71 uur op de maan hebben verzameld. Nadat deze werkzaamheden zijn voltooid, zullen de drie i-uimtevaar- ders aan een rustperiode van acht uur beginnen. Maandagavond wordt de overbodig geworden Orion afge stoten en dinsdagochtend om 3.16 Advertentie Doe uw voordeel in de OPHEFFINGS UITVERKOOP bij WASHINGTON, 22-4. Israëls mi nister van buitenlandse zaken, Abba Eban, is van mening dat de toestand in het midden-oosten zich gunstig ontwikkelt en dat dit gebied niet meer het „brandpunt" is van span ning in de wereld. zal de Apollo-16 de terugreis naai de aarde beginnen, waar de landing donderdagavond om 20.44 wordt ver wacht in de Stille Oceaan. Wat een vlucht! Enkele uren voor de koppeling, om 2.26 (onze tijd), hadden televisiekij kers in vele landen, waaronder Ne derland, kunnen zien hoe de kubus vormige maanlander een vuurstraal uitstootte en kaarsrecht opsteeg.. „Wat een vlucht, wat een vlucht", klonk een enthousiaste stem uit de Orion. Kort daarna kregen de maanwan- delaars de Casper met Mattingly al in zicht. NEW YORK, 22-4. In een aantal steden is zaterdag gedemonstreerd tegen de oorlog in Vietnam. In New York betoogden ca 30.000 personen, meest jongeren. Burgemeester Lindsay had zich voor de manifestatie uitgesproken en de zaterdag tot een „dag van actie voor de vrede" uitgeroepen. In West-Berlijn betoogden rond 10.000 mensen zaterdagmiddag tegen de strijd in Vietnam. In Zürich kw.amen 2.000 mensen in het geweer om zich uit te spreken tegen de Vietnam-politiek van pre sident Nixon. Op de maan liet de vanaf de aarde bediende televisiecamera op de maanauto nog enkele beelden zien. In Houston hoopt men de camera in de komende dagen nog enkele uren te benutten tot de batterijen zijn uit geput of de stijgende temperatuur onherstelbare schade aanricht aan de apparatuur. Mattingly constateerde dat van het isolatie-materiaal van de Orion enkele stukken zijn afgescheurd, maar de moeilijkheden waren blijk baar niet van ernstige aard. BELFAST, 21-4. Terroristen, naai de Britse veiligheidsdienst aanneemt leden van het Ierse Republikeinse Leger, hebben een 18-jarige taxi chauffeur vermoord en twee andere tieners gewond. Twee gewapende mannen haalden taxichauffeur Gerald Donelly uit zijn auto in de protestantse wijk Shankill Road toen deze weigerde hen naar de Rooms-katholieke wijk Ardoyne te rijden en schoten hem dood. In Ardoyne werden later een 17- jarige en een 18-jarige jongen neer geschoten toen zij uit een café kwa men. De moord op Donelly was de derde in drie dagen. De veiligheidsdienst veronderstelt dat zij het werk zjja van moordpatrouilles van de IRA'en een reactie vormen op het rapport over de „bloedige zondag" in Lon donderry, waarin het Britse leger er gunstig afkwam. Noordvietnamezen veroveren Tan Canli §AIGON. 24-4. Noordfbetnamese tanks hebben in de nacht van zondag op maandag de stad Tan Canh op de Zuidvietnamese hoogvlakte bestormd en beheersten tegen de ochtend de gehele stad met uitzondering van het militaire kamp, zo is in militaire kringen in Saigon gezegd. Het ope rationele centrum van het kampe ment is door een raket verwoest. PARIJS, 24-4. De Franse regering heeft zondag het nationale referendum over de uitbreiding van de Europese Economische Gemeenschap met het verenigd koninkrijk. Denemarken, Ierland en Noorwegen gewonnen, maai de tegenstanders van president Pompidou wonnen aan prestige. De thuisblijvers hadden gehoor gegeven aan de oproep van de so cialistische leider Francois Mitte- rand. Hij had de kiezers aangeraden hun stem niet uit te brengen. Toen kort na middernacht met uit zondering van de ovrzeese gebieden de uitslag bekend was, bleek dat 10.375.948 (of 67,86 procent) van de geldig uitgebrachte stemmen vóór waren en 4.871.701 (32,14 procent) te gen. Van de geregistreerde kiezers was 39,64 procent thuis gebleven. Het waren de communisten die de kiezers hadden aangeraden tgen uit breiding van de E.E.G. te stemmen. Partijleider George Marchais noem de de uitslag voor zijn volgelingen „een groot succes. Wij hebben nog nooit zo'n hoog percentage bereikt", aldus Marchais wiens partij door gaans ongeveer 20 procent behaalt. Advertentie Want waarom zoeken naar wat u vlakbij kunt vinden? U stapt eenvoudig even bij een Raiffeisenbank of Boerenleenbank binnen. Er zijn 3000 vestigingen. Dus overal gemakkelijk dicht bij u in de buurt. Om te kiezen uit wel 8 verschillende spaarvormen, met elk een aantrekkelijke rente. Zodat u kunt sparen op de manier die het beste bij uw bedoelingen en mogelijkheden past. Een deskundige adviseur helpt u graag bepalen welke spaarvorm juist voor u het' meest geschikt is. Bij de Raiffeisenbank en Boerenleenbank, de bank waar de helft van alle Nederlanders al bij spaart. de bank voor iedereen 3000 vestigingen Hoewel men zich in regerings kringen geschokt toonde over het grote aantal thuisblijvers en nee- stemmers, liet men daar naar buiten weinig van blijken. Woordvoerders onder aknvoering van premier Chaban-Delmas legden de nadruk op de aanhang. „Zestig procent van de kiezers stemde vóór en dat is meer dan twee tegen één", aldus Chaban-Delmas volgens wie bij nadere berekening maar 17 procent van de 29 miljoen kiezers tegen was. LEIDERDORP, 22-4. Bij de Ver enigde Touwfabrieken Leiderdorp is aan 22 man ontslag aangezegd. Het betreft werknemers uit de staalfabricage-afdeling, voorname lijk ouderen die op vervroegd pensi oen worden gesteld. In Leiderdorp werken thans nog 150 man. De afge lopen maanden zijn reeds 50 werk nemers afgevloeid, onder wie 20 Turken, wier arbeidscontract niet is verlengd. Volgens directeur J. Hospers zijn dit voorlopig de laatste ontslagen in Leiderdorp. Hij deelde mee dat de vorig jaar aangekondigde algehele sluiting van het V.T.L. opnieuw in stiidie is genomen. Naar verluidt is de kans half om half, dat de touw- fabriek in Leiderdorp blijft voort bestaan. AMSTERDAM, 24-4. De 23-jarige Italiaanse schoonmaker R. B. liecft zondagmiddag het 21-jarige meisje E. B. uit Amsterdam in de Kciine- merduincn bij Blocmendaal ver moord. Na de moord meldde de dader zich bij het politiebureau Leidse- plein in Amsterdam. De zaak werd overgedragen aan do Bloemendaalse recherche die met hem in de duinen het lichaam van het meisje opspoor de. Daar werd het rond midder nacht gevonden. Het motief van B. voor zijn daad is nog niet helemaal duidelijk. Hij had al anderhalf jaar verkering met het meisje. Zij moet hém verteld hébben dut zij de verkering wilde uitmaken. Hij wilde haar bij zich houden, levend of dood. Na Gen wandeling in de Kennemer duinen heeft B. haar met de handen gewurgd en daarna nog enkele ma len met een mes gestoken. Het mes is nog niet terecht. ESSEN. Circa 150 kg. weegt het hef- schroefvliegtuig, waarvan de onge wone landings-manoeuvre moest be wijzen, hoeveel druk een rijdend va kantiehuis kan verdragen. Met deze presentatie en een caravan-test-rit werd de 19e „Duitse Camping Ten toonstelling" in Essen geopend, waar op men negen dagen lang meer dan 250 caravans, 350 tenten, 200 kleine boten en veel accessoires - in totaal bijna 5.000 noviteiten uit 23 landen - kon bezichtigen. Meer' dan 200.000 bezoekers liet zich adviseren op deze groótcie cam pingshow ter wereld. Dit nummer bestaat uit 8 pagina's Verwachting tot dinsdagavond: Schraal weer Flinke zonnige perioden en op de meeste plaatsen droog; matige tot krachtige noordoostelijke wind, mor gen krimpend naar noord tot noord west; minimumtemperaturen onge veer 2 graden met plaatselijk nacht vorst; maximumtemperaturen van 9 tot 13 graden. Voor woensdag: Aantal uren zon: 2 tot 9. Min.-temperaturen van normaal tot 4 graden onder normaal. Max.-temperaturen van normaal tot 4 graden onder normaal. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 95 procent. Kans op een geheel droog etmaal: 80 procent. ZON- EN MAANSTANDEN 25 april. Zon op 5.22, onder 19.55. Maan op 17.04, onder 3.56. Volle maan: 28 april. HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee: Hoogwater Laagwater 25 april 1.20 13.53 7.14 19.37 Springtij: 1 mei. HET WEEKOVERZICHT DE BILT. 24-4. Het K.N.M.I. deelt mede: Juist ten westen van Schot land bevindt zich het centrum van een hogedrukgebied, dat een uitlo per boven Noorwegen heeft gevormd. Tussen deze uitloper en een lage drukgebied dat zich boven noord west Rusland bevindt, is een krach tige noordelijke stroming ontstaan, die een koude, van het zeegebied tus sen Spitsbergen en noord Noorwe gen afkomstige luchtsoort naar west en midden Europa voert. In deze lucht stijgen de middagtemperatu- ren maar nauwelijks tot 10 graden, terwijl er op veel plaatsen nachtvorst wordt waargenomen. Zwakke fron ten die in deze stroming meegevoerd worden, doen de bewolking van tijd tol tijd toenemen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 1