giro 34 36 00 ERIC DE NOORMAN TOEN WAREN HET ER TIEN BLIK DOOR HET WERELD er is hoop lepra kan verdwijnen... de kluizenaar van laela nerv-tv giro 34 36 00 De Heer der Heridi Wat biedt de BEELDBUIS? Advertentie De E.E.G.-hoofdstad Brussel heeft er - ondanks een inktsmijtende dame - een mooie plechtigheid van ge maakt toen de Britten het toetre dingsverdrag kwamen tekenen, waar door de Euromarkt van zes er een van tien wordt. Tenminste wanneer het parlement in Londen net als die in Oslo, Kopenhagen en Dublin die verdragen ook ratificeren, wat ove rigens wel zoaarschijnlijk is. Het ce remonieel werkt echter wel het mis verstand in de hand dat daarmee de Europese Ekonomische Gemeenschap ook keurig is afgerond. Niets is ver der van de ivaarheid. Premier Heath zinspeelde er al op dat de Tien sa men een soort gulden middenweg zouden moeten zoeken tussen het scheppen van een nieuwe Europese federale super-staat en het voort gaan zoals nu, is de vorm van een vereniging van soevereine staten. Zulk zoeken zal moeilijker ivorden dan iets wat de E.E.G. tot dusver heeft ondernomen. Na het stichtingsverdrag van Ro me in 1958 zijn in een paar opzich ten xoat instituten opgezet die inder daad een stukje Europees gezag ver tegenwoordigden maar ze hebben niet de kans gekregen hun macht al te uitbundig toe te passen. Brussel is zo'n beetje de Europese hoofdstad geworden, maar toch net geen echte. In de hoofdstad van iedere staat wordt de nationale macht uitge oefend, de plannen ontwikkeld, de beleidslijnen uitgezet, het doel be paald waarheen men in de toekomst wil streven. Van dit alles nu gebeurt op Euro pese schaal in Brussel nagenoeg niets. Vice-president Mansholt van de Europese commissiea - dat zou de Europese regering moeten zijn - is niet de enige uit dit gezelschap die vooral de laatste tijd bitter klaagt dat in Brussel de meeste tijd wordt gesleten met passen en meten om wat in de diverse hoofdsteden xvordt gedaan zo min mogelijk tegen elkaar te laten botsen. Dat is een kontinu onderhandelen en zoeken naar ge paste formules waaraan niemand zich te zeer kan stoten. Er is daar een bureaukratie gegroeid die virtu oos is geworden in de kunst om zes meesters tegelijk te volgen zonder in stukken uiteengescheurd te worden. En dat zullen dan nu tien meesters worden. Supermogendheid Vele van de topfiguren van de E. E.G. zijn ervan overtuigd dat wat met dit akrobatische volgen der na- KERKNIEUWS Ned. Herv. Kerk Beroepen: te Barneveld "W. van Gorsel te Oude Tonge; te Maastricht (toez.) S. Ypma te Rijperkerk. Aangenomen de benoeming tot bij stand in het pastoraat te Gennep E. Postma; a.s. emeritus pred. te Maas tricht; naar Nieuwendijk (N.-Br.) dr. G. van Moorsel te Groningen. Bedankt voor Hagestein J. J. W. Mouthaan, kandidaat te Bleskens- graaf. Geref. Kerk Aangenomen naar Surhuisterveen drs. H. Dijkstra te IJlst. Chr. Geref. Kerken Tweetal te Zwolle Jac. J. Rebel te Hilversum en A. v. d. Veer te Nw. Pekela. Beroepen te Gorinchem W. J. Quist te Opperdoes, die bedankte voor Oud-Beijerland. Bedankt voor Bennekom H. C. v. d. Ent te Katwijk aan Zee; voor Aal ten G. Leendertse te Zwijndrecht; voor Utrecht C. H. v. d. Schaaf te Dordrecht-Z. Geref. Gem. Beroepen te Norwich (Can.) J. van Haaren te Amersfoort; te Westzaan J. van Vliet te Aagtekerke; te Hil versum L. Blok te Beekbergen. Bedankt: voor Rilland Bath A. M. den Boer te Ridderkerk. Geref. Gem. in Ned. Bedankt voor Terneuzen F. Mal- lan te Gouda. tionale regeringen bereikt kan ivor den zo langzamerhand wel bereikt is, maar dat men nu komt bij een serie opgaven waarvoor op de een of andere manier het beleid in Brussel bepaald zal moeten ivorden, aktief en niet langer door te zoeken naar de grootste gemene deler van de tien opvattingen van de lidstaten, een bezigheid die slechts kan leiden tot een slap aftreksel van gemengde ge voelens. Dat geldt voor ekonomische en monetaire zaken, voor de manier waarop de Tien hun ekonomische belangrijkheid passend uitdrukken in het politieke spel der wereld, voor de reeks grenzenoverschrydende problemen van vervuiling, bevol kingsgroei en dergelijke meer. Nie mand voelt er echt behoefte aan dat het Europa van de Tien een rol gaat vervullen van een echte supermo gendheid met kernmacht en al dit geweldigs, dat zou bovendien een po litieke integratie vergen die onbe reikbaar is binnen vele tientallen jaren. Maar tussen dit uiterste en het losse clubverband van thans liggen diverse mogelijkheden die wel aan trekkelijk zijn. De zes hebben dit nimmer uit hun onderhandelingsma chine kunnen krijgen. En nu zijn het er dan (bijna) Tien. Hoe zorg je dan dat die machine ivat vlotter gaat lo pen? VOETBAL K.N.V.B. District Zuid I Het programma voor zondag 30 ja nuari a.s. luidt: 3e klas D: Zierikzee-Zeeland Sport (14.30); Vogelwaarde-Breskens; Ter- neuzen-Vosmeer; DOSKO-NSV; HW'24-Hontenisse; METO-RCS. AFD. ZEELAND ZONDAGCOMPETITIE le klas: DFS-Hoofdplaat (14.30); Luctor-Oostburg; Schoondijke-Le- wed. Boys; IJzendijke-Patrijzen; Aardenburg-Philippine; RIA-W.- Graauw. Res. le klas: Zierikzee II-Zeel. Sport III (14.30); Axel III-Noorman- nen II; Vogelwaarde Il-Corn Boys II Vlissingen IV-Walcheren II; Steen II-Terneuzen IVZeelandia III-Hon- tenisse II. 2e klas B: Cortgene-Renesse; RCS III-Dreischor; Goes III-Domburg II; Robur-Volharding; Patrijzen II- Luctor II. 3e klas E: DFS Il-Zierikzee III (12.15); SVOWK-Dreischor II (14.30); Volharding II-Zonnemaire II; 's H. Arendskerk. Ill-Patrijzen IV. ZATERDAGCOMPETITIE Het programma voor zaterdag 29 januari luidt: le klas: MEVO-Heinkenszand (15.15); WIK-Waarde (15.15); Arne- muiden II-Veere; Kloetinge-Meeu- wen II; Middelburg V-'s H. Arendsk. Zaamslag-Wemeldinge. 2e klas A: Duiveland-Colpl. Boys (15.15); Brouwershaven-Wolfaarts- dijk II (15.15); ZSC-Oostkapelle (15.15); Bevelanders-SKNWK; Bors- sele-Serooskerke. JUNIOREN Groep A I: Terneuzen A I-Zeeland Sport A I. Zierikzee IZeeland Sport I Gezien de ervaringen tegen Hon- tenisse en Vogelwaarde wacht Zie rikzee I tegen de hekkensluiter Zee land Sport a.s. zondag een zware wedstrijd. Zeeland Sport speelde onlangs te Bergen op Zoom tegen DOSKO 0-0. Men mag nu toch wel verwachten dat de roodzwarten eens over de vleugels gaan spelen. bedreigt het leven van ontelbare kinderen maakt miljoenen slachtoffers, honderden vechten tegen melaatsheid. Ginds, ver van ons bed. piet van der ven, is één van die strijders, u zag zijn levenswerk afgelopen vrijdag, op de na "de kleine waarheid" de harde werkelijkheid, wij moeten helpen, hier, thuis, door te géven. giro 34 36 OO stichting wereldlepradag nederland voor f 2,50 redt u een kind. voor f 11,-- geneest u een slachtoffer. wereldlepradag, den haag postbus 3436, en via de banken De opstelling is: A. Stoutjesdijk d.; J. Voets, J. Klink, J. Geleijnse, A. Kamp a.; J. C. Willemse, W. v. d. Hoek (aanv.), A. van Tiggelhoven m.; N. Goossens, H. Vermeule, W. de Regt v. Reserves: C. Lodewijk, J. Hogerheijde, Th. Klink. Zierikzee IIZeeland Sport III In de Zierikzee-reserves zijn wij niet ongerust. Roel Verbeek, C. Wil- tenburg, Th. van Aken, C. Struijk, B. Wijsman a.; H, Berrevoets, A. Wil lemse, A. Winkelman (aanv.) m.; R. Pieters, J. Jonker, C. Stoutjesdijk v., gaan wellicht ter overwinning. DFS II—Zierikzee III Naar Burgh gaan: L. Jonker d.; J. Berrevoets, K. Dogger (aanv.), H. Pairoux, J. Papeveld a.; H. Meijer, J. A. Berrevoets, J. C. Struijk m.; J. van Dienst, W. Ravia, L. Stoel v. Reserves: J. Schoonen, J. Verkaart. VOLLEYBAL Volleybalwedstrijden MEVO IIntermezzo II 30 Vrijdag jl. speelden beide MEVO-" damesploegen thuis. Om half acht startte MEVO I tegen Intermezzo II uit Middelharnis. Heel in het begin van de competitie had MEVO tegen deze ploeg gelijk gespeeld en deze dames hadden gedacht ook nu weer op hun gemak te kunnen spelen. Maar niets was minder waar. MEVO 1 speelde op volle sterkte en had het- voordeel aan de zaal gewend te zijn, terwijl de dames van Intermezzo al tijd in een sporthal spelen. Er gin gen dan ook veel Intermezzo-ballen tegen het plafond. Toch was dit niet de reden dat MEVO de wedstrijd be heerste. Want eerlijk is eerlijk, MEVO speelde ook subliem. Na een klein incident werd in de derde set Wil de Jager ingezet. Zij was er meteen in en gaf een paar goede smashes weg. Al met al een spannende wedstrijd met een bevredigende uitslag voor MEVO: 3—0. MEVO IICluzona 12 Om half negen dezelfde avond wa ren de dames van het tweede aan de beurt tegen Cluzona uit Nieuwer- kerk. Ook dames II bezit talenten in hun ploeg, maar helaas zijn ze nog erg langzaam en laten zij zich nog te veel intimideren door hun tegen standers. Hoewel Cluzona over meer ervaring beschikt, kon MEVO II deze dames een vrij goed tegespel geven; daarbij was Cluzona niet altijd even snel. Maar MEVO II miste nog de kracht om na de tweede set - die ge wonnen werd - door te gaan. Ook in deze wedstrijd mag Wil de Jager ge noemd worden, want ondanks dat zij twee wedstrijden had te spelen, zette zij zich in deze match wéér goed in. Eén set had MEVO II waar kunnen maken, maar Cluzona kan de over winning mee naar Nieuwerkerk ne men. SVD—MEVO II 0-3 Maandag j.l. werd te Oosterland door de dames van MEVO II weer gespeeld, nu tegen SVD. Deze heeft de naam goed te zijn, maar MEVO II heeft daar weinig van gemerkt. In zeer korte tijd haalde het goedspe- lende MEVO de punten binnen: 03. Vrijdagavond 28 januari zullen de trimmers, die dit zeer enthousiast doen, een wedstrijd spelen tegen de heren die geen competitie spelen. Als het aan de trimmers ligt, wox-dt het gezellig, maar met een sportief ka rakter. Damvereniging Zierikzee Uitslagen clubcompetitie 17 t/m 22 januari A. J. Flikweei't-R. Verwoerd 2-0; M. v. d. Wielen-J. Flikweert 2-0; J. de Jonge-J. Huigens 2-0; W. C. Boot- M. de Wild 2-0; J. de Wild-F. Rogge band 1-1; C. L. Boot-C. Monteban 2-0; F. Roggeband-M. v. d. Wielen 0-2; J. de Jonge-J. de Wild 2-0; A. J. Flikweert-W. C. Boot 1-1. SCHAKEN Zierikzeesche Schaakvereniging In Oostkapelle is Zierikzee II erin geslaagd beide puntjes mee naar huis te nemen. Dat het deze keer niet zo erg moeilijk was bewijst wel de i*uime uitslag: 7-1. Gedetailleex-de uitslagen Oostkapelle-Zierikzee II: J. M. Jobse-R. P. Hogei-heijde 0-1; J. A. Francke-J. J. Hoogsti-ate 0-1; M. Smitt-H. Uil 0-1; M. Jobse-M. Krijger 0-1L. de Kleine-A. J. Over- beeke 0-1; St. Schipper-P. F. Ti-om- "pei-s 0-1; W. Bommeljé-J. J. Vasseur 1-0; Joh. Wondergem-H. Koster 0-1. Met deze overwinning staat Zie- ï'ikzee II aan de kop in de derde klasse: 3 3 0 0 6 17. Aanstaande maandag 31 januax-i zal Ziex-ikzee II de stx-ijd aanbinden met Goes III. De volgende spelex-s zullen ti-achten de volle winst in de wacht te slepen: Bert Leeuwe, R. P. Hogerheijde, J. J. Hoogstrate, H. Uil, M. Krijger, A. J. Overbeeke, J. J. Vasseur en H. Koster. Uitslagen van de ondeidinge com petitie: L. M. Leeuwe-H. Uil afgebroken; J. J. van dén Ende-M. Krijger afge broken; R. P. Hogerheijde-P. F. Trompert Vz-Vz\ P. Wiebols-J. J. Hoogstrate 1-0. BILJARTEN Bandstoten klein - district Sell ou wen-Dui veland RENESSE, 27-1. Vrydag 28, zater dag 29 en zondag 30 januari a.s. zal in hotel „Het Wapen van Renessc" te Renesse het toernooi worden gespeeld om het persoonlijk kampioenschap bandstoten klein van het district Schouwen-Duiveland der K.N.B.B. Uit de voox-wedstrijden hebben de volgende spelers zich voor deze fi nale weten te plaatsen: L. J. de Mun- nik en M. de Rijke (beide KVL, Noordgouwe); K. Akershoek (Entre Nous, Zierikzee); D. Sies (DOS, 16. „We moeten hem reddenbuldert Helge. De man met de rode haax-dos. de ruwste van allen, die Allan het meest tot mikpunt van zijn spot heeft gemaakt, is nu de eerste die blijk geeft van de bezorgdheid die over de mannen is gevallen. „Natuurlijk!" roept écn van de roeiers. „Ik ga hem achterna! Hij wil de daad bij het woord voegen, doch de stem van Bogul houdt hem terug. „Het is nutteloos, mannen!" zegt hij. De oude vertrouweling van de Heer der Heruli is zichzelf weer volkomen meester en op zijn grimmig gelaat valt niets meer te bespeuren van de boosheid die de klap van de jongen in hem wakker had geroepen. „Hier onder dc kust zijn gevaarlijke stromingen in een kokende branding Er is al niets meer van dc knaap te zien. Als ge hem na wilt sprin gen. wordt ge zelf door de watergeesten ge haald. De knaap is verloren!" „Wat moeten wc Heer Robart zeggen?" vraagt Hclgo, onder dc indruk. Bogul haalt dc schouders op. „Het bespaart dc Heer der Heruli de schande", zegt hij grimmig. „Hoe wel „Bang was die jongen toch niet!" merkt Helge op en een instemmend gemompel van de anderen bewijst, dat zij begrepen hebben waarop hij doelt. „Zwijg daarover!" zegt Bo gul verstoord. Kort klinken zijn bevelen en de koers van het schip verandert. Nog een korte tijd krui sen dc Heruli voor de kust heen en weer. Geen van de mannen heeft lust tot pi-aten en Helge moet telkens weer omkijken naar dc plek waar do jongen in de golven is ver dwenenDoch dan geeft Bogul opnieuw een bevel en het schip der Heruli vaart de wijde zee tegemoet Als het grote zeil langzaam wegschuift aan de einder, ligt tussen de vlokken schuim, die dc wegebbende zee heeft achtergelaten, een roerloze gedaante. Een huivering vaart door het lichaam en Allan, door de zee neerge worpen op de onbekende kusf, kreunt zachtjes. Jenny Arean is weer te zien en te beluisteren in het programma: „Een recht, één averecht", dat zaterdagavond 19 januari door de VARA-t.v. via Neder land II, wordt uitgezonden. ZATERDAG 29 JANUARI. NED. I. De eerste les van Teleac: Graven naar het verleden, archeolo gie van de lage landen van de ijstijd tot middeleeuwen,, wordt uitgezon den in aansluiting op het kinder programma „De Kijkkast" (waarin o.m. Gompie en z'n vriendjes) volgt ook op „Te gast in de Rommel", het Orimoaprogramma van NCRV's Klaas Rusticus. Het avondprgramma begint met de avonturen van Swiebertje. Na het journaal Zeskamp. Afgeval len zijn de plaatsen Bladel, Emmel- oord en Veendam. Na het vijfde deel van de documentaire over milieu vervuiling „We stinken erin", gees telijke liederen gebracht door The Realtions uit Apeldoorn in het kader van Sipke van der Lands programma „Je kunt het geloven of niet". Nog een enkele opmerking over „We stin ken erin": samensteller Jan van Hillo heeft een gesprek met minister dr. L. Stuyt van volksgezondheid en milieuhygiëne, waarbij de bewinds man o.m. wordt gevraagd wat we tegen de verder oprukkende vervui ling kunnen doen; gevraagd wordt ook wat er tegenwoordig al legen gedaan wordt. NED. II. Voor de derde keer laat de VARA vanavond Jenny Areans over tal van problemen van heden en verleden filosoferen in „Eén recht, één averecht". Dat alles op teksten van o.m. Jaap van de Merwe, Len- naert Nijgh, Jules de Corte en Willem Elsschot. Ze ontvangt vanavond Melini Mercouri. Andere gasten in het door Rob Touber samengestelde en geregisseerde programma: Hans Hudson en Rob van Dijks koor, The Rivals. Aan Jenny Areans show gaat een gloednieuw verhaal van Somer set Maugham vooraf: De creatieve prikkel. Hoofdfiguren zijn een zeke re mevr. Forrester, haar echtgenoot en de dienstbode van de familie me vrouw Bulfinch. Behalve een Achter het nieuws komt de VARA ook nog met„Wie niet?", een programma met en over de Stichting ter bevor- dering van tusseyimenselijke contac ten. De zendtijd voor het nieuws van S uur wordt verzorgd door de Evan gelische Omroep, die o.m. het chris telijk mannenkoor de Verenigde Zangers laat zingen en het vijfde deel van het voor jongeren bestemde programma „De wind blaast waar heen hij wil". Ouwerkerk)J. C. Everaerts (BV Renesse); W. J. Hanse (Bommenede, Zonnemaire) en L. van Klinken (O KK, Nieuwei*kerk). In de eex-ste ronde zullen de vol gende partijen wbrden gespeeld: D. Sies-J. C. Everaerts, K. Akershoek- W. J. Hanse, M. de Rijke-L. van Klinken en L. J. de Munnink tegen de slechtste verliezer uit de voor gaande partijen. Vrijdagavond te ze ven uur zal met het toernooi een aanvang wox-den gemaakt. Sclieepvaartberichtcn Abida, 12-2 te Durban verwacht. Acmaea, 26-1 Killingholme naar Purfleet. Atys, 25-1 Sandakan. Camitia, 28-1 te Éremantle verwacht. Diloma, 31-1 te Mina al. Fahal ver wacht. Schiekerk, 25-1 340 m WNW Lude- ritzbaai. Vlieland, 25-1 150 m WWalvisbaai. LAND- EN TUINBOUW Om structuur van landbouwbedrijven BRUSSEL, 26-1. De ministers van landbouw van dc zes EEG-Iandcn hebben in Brussel nog geen akkoord bereikt over de kwestie van de mo dernisering der landbouwbedrijven. Maar hun standpunten z(jn toch, me de dankzvj de soepele opstelling van landbouwcommissaris Mansholt. een stuk dichter bij elkaar komen te lig gen. De stemming in de raad was veel beter, aldus de Nederlandse minister van landbouw, Lardinois. Dc Europese Commissie heeft in dertijd een nieuwe structuur voor dc Europese landbouw op papier gezet en de ministers spraken dinsdag in het raam daarvan voornamelijk over de modernisering van dc landbouw bedrijven: hoe steun verleend moet worden aan bedrijven die kans heb ben goede en rendabele bedrijven te worden. Het hele probleem is ver wezen naar het speciale landbouw- comité van de E.E.G.. dat de zaak rijp moet maken voor een volgende raadzitting. Eerste jaarverslag Coöp. Ver. Suiker Unie ROTTERDAM. 26-1. Dr op 16 juli 1970 te Rotterdam opgerichte Coöpe ratieve Vereniging Suiker Unie U.A., heeft haar eerste jaarverslag uitge bracht. Het omvat de periode 16 juli 1970-30 juni 1971. In die periode verkreeg Suiker Unie alle aandelen van de in de Coö peratieve Vereniging Suiker Unie Beheer samenwerkende coöpei-atieve verenigingen. Deze zijn per 31 de cember 1970 geliquideei'd, waarna de Unie hun activiteiten voortzette. Op 30 juni 1971 had de Unie 9.992 leden met 66.535 aandelen. Voor hun in de campagne 1.970 op aandelen geleverde bieten (tot een maximum van 35 ton per aandeel) ontvingen de leden f 69,per ton, plus vergoedingen, toeslagen en pre mies. De Unie ontving als leveran cier aan de coöperatieve suikerfa brieken een ongeveer gelijke uitde ling. plus f 10,per op aandelen ge leverde ton biet enter bijschx-ijving op de ledenlening Suiker Unie. Het totale bedrag van die bijschx-ijving is f 21.042.000. In december jl. heeft de ledenraad besloten tot een winstdeling over het onderhavige boekjaar van f 21.040.000,bestaande uit: een uitdeling op x-enteloze rekening van f 250,per aandeel \vaarop geleverd kon worden (f 16,7 miljoen); com pensatie voor de inkomstenbelasting over de winstuitdcling (f 4,34 mil joen). Verlenging bijdrageregeling samenwerkingsvormen DEN HAAG, 26-1. Het bestuur van dc Stichting Ontwikkelings- en Sa- neringsfonds voorde Landbouw heeft besloten de bijdrageregeling ter be vordering van samenwerkingsvor men in de land- en tuinbouw tot 1 januari 1973 te verlengen. Het feit dat aan bevordering van samenwerkingsverbanden groot be land moet worden gehecht cn de grote belangstelling die voor (leze bijdrageregeling bestaat, hebben het bestuur tot deze verlenging doen be sluiten. Aanvragen kunnen worden inge diend bij dc hoofdingenieur-direc teur voor dc Bedrijfsontwikkeling van de provincie waarin hel bedrijf van dc aanvragers is gelegen. BRUSSEL. Het debat over dc landbouwprijzen dat dc ministers van landbouw van de E.E.G. dinsdag in Brussel gevoerd hebben, heeft niets opgeleverd. Het was overigens meer ren monetair dan een land bouw debat.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 5