Hei Rijk helpt u graag om een modern vakman te worden! ONTDEKKINGSREIS ABONNEERT U OP DIT BLAD 'T IS DE „PLAAT" WAAR HET OM „DRAAIT" Volop singles van T0P-40 en TIPPARADE DISCOBAR presenteert: VERPLEEGSTER WORDEN Zweedse Rode Kruis Ziekenhuis Fa. Koevoets Deze week nog OPRUIMINGSPLATEN Kom, kies en luister dus bij DISCOBAR BAR „De oude zeef' in onze afdeling uöningtextie! CASH AND CARRY MEUBELRAMA IB JS zijn s^ec'lts bereik- Betere veldbedden Slaapzakken Luchtbedden Tenten Camping Gaz enz. enz. Havenpark 5 - Zierikzec Huwelijks- kaarten en circulaires Wij drukken ze graag voor U :j: Drukkerij L 01 Jannewekken 11 Sacramento Ho do you do Schone Maid Non non rien Stay with me A matter of Facts A horse with no name I just can't help believin Het Whiskylied I saw you I'd like to teach the world We nemen er nog één Middle of the Road Mouth and MacNeal Tony Marshall Poppys Faces Dizzy Man's Band America Elvis Presley De Paniekzaaiers Seemon Marijke New Seekers Gebr. Grim (carnaval) Verder volop L.P.'s voor CARNAVAL L.P.'s 4,90 - 5,90 en 9,90 Singles NU 99 cent Enkele nieuwe en veel gevraagde L.P.'s o.a. Starportrait Ivan Rebroff21,00 It doesn't matter anymore Buddy Holly7,95 Pictures at an exhibition Emerson - Lake en P13,50 E Pluribus Funk Grand Funk Railroad21,00 LP. met o.a. Non, non rien Poppys21,00 L.P. met o.a. Ho do you do Mouth and MacNeal17,50 Whenn wir alle Sontagskinder war'n Heintje16,50 Een zeeman houdt van zingen Twee Pinten enz10,00 Feest met Tony Bass liedjes van plezier13,50 Bakken aan de bar Harry Touw16,90 3e L.P. Corrie e/d Rekels met o.a. Igarowitschj Corrie e/d Rekels 16,90 De 13 Hits van Nu! Origineel10,00 Nederlandse Artiesten-Carousel Cowboy Gerard, Tony Bass enz. 7,95 Topparade met o.a. Mira Origineel10,00 Alweer alle 13 goed Origineel10,00 Voor een avond intieme gezelligheid en sfeer Weststraat 8 - Haamstede Iedere zaterdag geopend HAAMSTEDE Zaterdag 29 januari a.s. haalt de Kon. muziekvereniging „Witte van Haemstede" weer OUD PAPIER op. Gaarne ge bundeld gereed zetten. WELTEVREDEN WELTEVREDEN Schouwen-Duivelands enigste speciaalzaak voor grammofoonplaten Uw advertentie leest heel Schouiven-Duiveland! Op 1 maart 1972 begint de nieuwe opleiding tot verpleegkundige, diploma Ziekenverpleging A. Eisen: Leeftijd op 1 maart tenminste 17 jaar en 7 maanden. Algemene ontwikkeling: HAVO (3 jaar), diploma MAVO (4 jaar) INAS, Culemborg, AW II, AOLV of gelijkwaardige opleiding. Heb je nog niet de vereiste leeftijd, dan kun je alvast als aspirant-leer ling in dienst treden- Salaris in het eerste leerjaar ca 330,— netto per maand; van een aspi rant-leerling ca 285,— netto per maand, boven kost en inwoning. Verder de gebruikelijke verstrekking van dienstkleding en tegemoet koming in reiskosten- Leerlingen ontvangen voor onregelmatige diensten een toeslag die ca 14 van het salaris bedraagt. Belangstellenden kunnen inlichtingen vragen aan en solliciteren bij de adjunct-directrice van het Zierikzee - Tel. (01110) 2555 CfjO f/Ah, 6933 Rijksweg 26, Nieuwerkerk Tel. (01114) 1268, b.g.g. 1265 Maandags gesloten. Vrijdagsavonds tot 9 uur, zaterdags tot 5 uur geopend. Veel beroepen Abaar na een gedegen opleiding of met een diploma. Speciaal op verzoek van het bedrijfsleven - dat immers dringend verlegen zit om modern geschoolde vakmensen -heeft het Rijk een aantal oplei dingsmogelijkheden in het leven geroepen. Voor mannen èn vrou wen die onvoldoende of nauwelijks geschoold zijn. Of die hun oorspron kelijke vak noodgedwongen vaar wel moeten zeggen, omdat zij met werkloosheid worden bedreigd. Wellicht bent u één van hen. Doe er wat aan. Zorg voor meer zekerheid voor straks. Scholing op een Centrum voor Vakopleiding Op zo'n centrum kunt u kos teloos worden opgeleid voor één van de ruim dertig beroepen in de bouw- en metaalnijverheid. Over dag. In drie tot vijftien maanden. Met bovendien een redelijk inko men tijdens de opleiding. Want het gezin gaat door! Scholing in bedrijven Als u in uw eigen beroep geen werk kunt vinden of met werkloos heid wordt bedreigd, bestaat de mogelijkheid om in een bedrijf te worden geschoold of omgeschoold. Dat bedrijf ontvangt hiervoor.van het Rijk een tegemoetkoming in de aan uw opleiding verbonden kosten. Studiekostenregeling Wanneer de omstandigheden dat nodig maken kunt u ook een dagschool of schriftelijke cursus volgen voor een administratief, sociaal, technisch of commercieel beroep. Het Rijk draagt in dat geval do kosten van opleiding of studie. Meer weten? Het arbeidsbureau in ofbij uw woonplaats zal u gaarne de nodige inlichtingen verstrekken en van ad vies dienen. Kom ook eens een kiikje ne men op het Centrum te Midaelburg, Kleverkerkseweg 17, tel. 01180-2889 te Terneuzen: Industrieweg 20, tel. 01150-3396. -

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 11