SCHAATSEN H. J. Bax en Zoon GELD WALH0UT SUCCESJES 1 FIRMA REPARATIE INRICHTING WELTFUNK STEREO CONCERTMEUBELS KIJKT UIT I I -UNION BEZUIJEN „De Magneet" Plastic vellen WOLLEN DEKENS 10 KORTING! GEBR. THIEN Voor le en 2e Hypotheken Top-hypotheken tot 90 Auto-financiering Persoonlijke lening H. v. DIJKE PRIJS SLECHTS 698,- SEIKO geweldig goed SEIKO fantastisch mooi SEIKO méér horloge voor uw geld ELECTRONISCHE ORGELS Wat biedt de BEELDBUIS? WOENSQAG 19 JANUARI. NED. I. Het kinderprogramma van vanmiddag wordt verzorgd door de TROS. „Later is te laat", is de titel van een kindermusical. Na het nieuws van zeven uur geeft van Gewest tot gewest weer informatie over het ge beuren in. de streek en krijgen de kijkers de wekelijkse tips van het Nationaal Bureau voor Toerisme ge presenteerd. „Muiterij op de Caine" is de hoofdfilm op de NOS-avond, die aan bod komt na politieke par tijen (dit keer de VVD) en een uit zending vande Stichting Socutera die over de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen handelt. Humphrey Bogart is de voornaamste speler in de hoofdfilm, een produkt uit 1954 van Edward Dmytryck en Stabley Kramer. De in zijn filmcarrière veel al misdadigersrollen vertolkende Humphrey Bogart speelt in „Muiterij op de Caine" een lichtelijk aan ver volgingswaanzin lijdende zeekapitein. Twee programma's resteren nog van avond: Graag gedaan, waarin men sen, ditmaal een 80-jarige Hagenaar, die zich onopvallend doch krachtig inzet voor de medemens, aan het woord komt en Den Haag vandaag met nieuws van het politieke front. NED. II. In het voorprogramma schotelt de TROS de kijker allereerst weer een fabel van Jean de la Fon taine voor. Voor het nieuws ook nog een reportage van het nachtconcert dat de Amerikaanse country-rock- formatie „The Flying Burrito Bro thers" 7 januari in Enschedé gaven. Rich Roberts is het enige bekende gezicht in de onlangs gewijzigde groep. De TROS gaat na het nieuivs verder met het Engelse TV-spel Het Kostmim. Het is de eerste van een serie eenakters van het schrijvers duo Ray Galton en Alan Simpson (van Siefbeen en Zoon), die de NOS op de beeldbuis gaat brengen. Van een totaal ander karakter is het spel „Bezoek int de ruimte", dat in Duits land voor aardig wat opschudding heeft gezorgd. Tegen tien uur is het tijd voor Podium, waarin jonge mu sici voor het voetlicht gehaald wor den. Voor het laatste nieuws geeft Kenmerk nog de wekelijkse informa tie over Kerk en samenleving. WOENSDAG 19 JANUARI. NED. I: 10.45 Schooltelevisie: 17.00 Laat dat18.45 Fabeltjeskrant; 18.55 Journaal; 19.05 Van gewest tot gewest; 19.50 Tips; 20.00 Journaal; 20.20 Politieke partijen; 20.30 Socu tera; 20.35 Caine Mutiny; 22.35 Graag gedaan; 23.00 Journaal; 23.05 Den Haag vandaag. NED. II: 18.45 Fabeltjeskrant; 18.55 Journaal; 19.05 Fabeltjes van Jean de la Fontaine; 19.20 The flying Burrito Brothers; 20.00 Journaal; 20.21 Het kostuu.m; 20.45 Inleiding „Bezoek uit de ruimte"; 20.50 Bezoek uit de ruim te; 21.50 Podium; 22.05 Kenmerk; 22.30 Journaal. DONDERDAG 20 JANUARI. NED. 1. Na gisteravond zendt de TROS vanavond weer uit, nu op het eerste net. Allereerst een aflevering van Calimero en vervolgens „Op los se groeven", het populaire platen- programma van Chi el Montagne. Na achten de derde aflevering van de mens en de zee. De haai speelt dit maal de hoofdrol. Met de zanger Udo Jürgens heeft regisseur Ralph Inbar zijn eerste programma voor de TROS gemaakt. Udo Jürgens zingt van avond een tiental liedjes. De TROS besluit met Licht op Zilver, dat tal van aspecten van de fotografie be licht. Maar daarvoor kan men kijken naar de derde aflevering van „Mis daden uit hartstocht". Een eenvoudi ge leerling-verpleegster wordt in het ziekenhuis waar zij werkt verliefd op een arts, tot grote woede van de va der van de laatste die politicus en voorzitter van het ziekenhuisbestuur is. Zij trouwen toch. Maar als de arts na de dood van zijn vader de politiek in wil, schept de afkomst van zijn vrouw grote moeilijkheden. Voor het laatste nieuws nog het programma „Het Leerhuis". NED. II. Het eerste zenduur op het tweede net is voor de Evangelische Omroep, die twee programma's brengt. Het eerste Confrontatie, is een documentaire over organisaties die zich bezighouden met de evan gelisatie onder de studenten. Vervol gens zingen The Intergrations, zeven scholieren uit Groningen, enkele lie deren. Vrolijkheid bieden Lau.rel en Hardy als hotelbedienden. Jean Har low ziet men in deze aflevering als pril filmsterretje. In het programma „Namens" wordt aan de Friese boer Sjoerd de Vries, die de VPRO een jaar geleden ook in beeld bracht, ge vraagd hoe het nu met hem gaat te midden van de problematiek van de landbouw. Om even over half tien Mad in Sweden. Een van de twee makers van dit programma is de Ne derlander Ardy Strüwer. Na het laatste nieuws volgt nog Ter Visie met het parlementair overzicht en politiek weekoverzicht. DONDERDAG 20 JANUARI. NED. II: 10.45 Schooltelevisie; 18.45 Fabeltjeskrant; 18.55 Journaal; 19.05 Calimero; 19.10 Op losse groeven; 20.00 Journaal; 20.21 De mens en de zee: 20.30 En public Udo Jürgens: 21.15 Misdaden uit hartstocht; 22.10 Licht op zilver22.40 Leerhuis; 23.10 Journaal. NED. I: 18.45 Fabeltjeskrant; 18.55 Journaal; 19.05 Confrontatie; 19.45 Zang; 20.00 Journaal; 20.21 Berichten uit de samenleving; 20.35 Laurel and Hardy; 21.00 NamensSjoerd van de Molen: 21.40 Mad in Sweden; 22.25 Journaal; 22.30 Ter visie. MARKTBERICHTEN Ccöp. Vcluwse Eicrveiling BARNEVELD. 17-1. Aanvoer 443.520 stuks, stemming vlot. Prijzen in guldens per 100 stuks: eieren van 50-51 gram 11.40; 56-57 gram 11,95- 12,50; 61-62 gram 12.40-13.10; 65-66 gram 13,10-13,80. Met vreugde en dankbaar heid geven wij kennis van de geboorte van onze dochter en zusje ROELANDA JOHANNA (ROELIE) C. W. DEURLOO J. C. DEURLOO-SAMAN JAN LINDA Zierikzee, 17 januari 1972 Tijdelijk: Zweedse Rode Kr. ziekenhuis, kamer 14. STOFFEL BIJ DE VAATE CORRIE DE KONING hebben, mede namens weder zijdse ouders, de eer kennis te geven van hun voorgeno men huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaatsvinden D.V. vrijdag 28 januari 1972. Kerkelijke bevestiging om 16.00 uur in de Gerefor meerde kerk te Bruinisse, door de weleerwaarde, heer ds. A. S. Rienstra. Receptie van 18.30 tot 19.30 uur in restaurant „De Blauwe Keet", Oosterland. Januari 1972 Kampen, Lovinkstraat 21 Bruinisse, Nieuwstraat 13 Toekomstig adres: Delta 72, Lelystad. wij maken u, mede namens onze ouders, bekend dat wij op d.v. 21 januari a.s. gaan trouwen. 's middags om kwart over twee zal ons huwelijk in het gemeentehuis te dreischor voltrokken worden. dominee p. schelling zal ons huwelijk kerkelijk bevestigen in de geref. vrij gem. kerk van brouwershaven, om drie uur. receptie van vijf uur tot half zeven in het verenigingsge bouw van brouwershaven. voorlopig adres: selterskampweg 57, bennekom. brouwershaven, januari 1972 poortdijkstraat 61 slingerbos 2 anke slager cees smalheer Voor de vele gelukwensen, bloemen en geschenken die wij bij ons huwelijk mochten ontvangen, zeggen wij harte lijk dank. J. JUMELET J. C. JUMELET-PADMOS Bruinisse, Korte Ring 17 Op woensdag 19 januari 1972 hopen D.V. onze ge- liefde ouders, behuwd- en grootouders r A. M. BAKKER en P. BAKKER-KUIPER i hun 45-jarige echtvere- niging te herdenken. Hun dankbare kinderen, behuwd- en klein- j kinderen i Ouwerkerk, Haneweg 1 j Gelegenheid tot felicite- ren op zaterdag 22 jan. j a.s., van 2.30 tot 3.30 uur. Voor de vele attenties, in welke vorm dan ook, ontvan gen ter gelegenheid 'van ons 35-jarig huwelijksfeest, zeg gen wij, mede namens onze kinderen, hartelijk dank. J. DE JONGE M. DE JONGE-HOEK Bruinisse, januari 1972 Deezij straat 12 Heden werd van ons weg genomen, na een geduldig gedragen lijden, onze lieve man, vader, behuwd- en grootvader CENTE CORNELIS BOOT in de ouderdom van 60 jaar. Zwolle: G. BOOT-VIERGEVER Haamstede: C. BOOT-BOOT C. BOOT Zwolle: M. TER HEEGE-BOOT H. TER HEEGE Ommen C. W. BOOT T. BOOT-SCHUURMAN Zwolle: C. C. BOOT I. BOOT-PRONK En kleinkinderen Zwolle, 17 januari 1972 Tc koop Een z.g.a.n. kinderwagen, kl. blauw; een geruite reiswieg; een bruidsjapon en een in pr. st. zijnde Vauxhall Victor. J. Berrevoets, Moggestraat 13, Zierikzee. Heden overleed te Zwolle, na een smartelijk, lang durig geduldig gedragen lijden, onze lieve broeder, zwager en oom CENTE CORNELIS BOOT Ez. in de ouderdom van ruim 60 jaar. Renesse: E. L. W. BOUWMAN BOOT I. L. BOUWMAN Sint Cotharius (Canada): T. W. C. MANNI-BOOT P. MANNI Espel: G. W. BOOT M. BOOT-BOOT Renesse: Familie GOEDBLOED- BOOT Neven en nichten 18 januari 1972 Heden nam de Heere tot Zich, mijn zeer geliefde man STOFFEL VAN DER WEKKEN op de leeftijd van bijna 64 jaar. M. A. v. d. WEKKEN- BIJ DE VAATE Duivendijke, 18 jan. 1972 Ringdijk 1 Liever geen bezoek De teraardebestelling zal plaatshebben vrijdag 21 jan. a.s., om 15.00 uur, op de begraafplaats te Dui vendijke, voorafgegaan door een rouwdienst in het Gereformeerd jeugd- gebouw te Scharendijke. Aanvang: 14.00 uur. Voor de vele bewijzen van medeleven, ons betoond na het plotseling overlijden van mijn geliefde man en onze zorgzame vader, behuwd- en grootvader JOHANNES FONDSE betuigen wij onze oprechte dank. 1 Uit aller naam: K. FONDSE-LANDMAN Zierikzee, januari 1972 Karnemelksvaart 21 Mevrouw J. DEN BOER DE RUIJTER en mevrouw A. PIKARD danken vrienden en beken den voor hun goede wensen voor 1972 en bieden weder kerig de hunne aan. Plaats uw familieberichten in de Zierikzeesche Nieuwsbode Te koop Vlaamse Reus, ram. Beschik baar bij J. C. de Kok, Ture- lureweg 6, Kerkwerve. Slagerij Leen Simmers, Sint Domusstraat 26, tel. 2588. Nu 5 kg varkensworst voor f 21,- I.g.st.z. wandelwagen. H. Wandel, Zeeanemoonweg 64, Renesse. Toer- en stacaravans. Cara- vanbedrijf „Slaakweg", Hein- kenszand. Tel. (01106) 1659. Twee DAF de Luxe (1965), drie DAF de Luxe (1964). Al les in prima staat. Inlichtin gen: telefoon (01106) 1659. Een Mercedes 200 D, bouw jaar 1966. Inlichtingen: tele foon (01106) 1659. Kreidler Florett. Te bevra gen: A. den Boer, Molen straat 36, Zierikzee. I.pr.st.z. bergmeubel. Te be vragen: Weststraat 27, Zie rikzee. Te koop gevraagd Oliehaard. Tel. (01117) 379. Huisdieren Vermist: Sieperse kater. - J. Gast, Schuitkade 6, Brou wershaven. Diversen De nieuwste E.E.G. Kaptein: Mobylette brommers 1972! in alle modellen en kleuren en ruime keuze bij uw dealer. P. Bezuijen, Zierikzee, tele foon 2164. Thuiswerkzaamheden! In ie dere gemeente worden per sonen gevraagd voor het vouwen van brochures, sor teren van brieven, schrijven van adressen, enz. Alle thuis werken zijn direkt te aan vaarden! Inlichtingen (post zegel insluiten): Lucratief Be drijf, postbox 2059, 's-Herto- genbosch. Gero Zilmeta, Zilduro en Zil- vium cassettes met toebeho ren. J. F. v. d. Ven, Schuit- haven 6, Zierikzee. Tel. 3407. Jac. Mourer. Stalen heren- herenhorlogebandcn f 9.75. Jac. Mourer. juwelier-horlo- ger. Havenplein 1, Zierikzee. In autopeds, stepfietsjes, kinderrijwielcn, skelters en driewielerfietsjcs hebben wij een enorme sortering. P. Be zuijen, Zierikzee, telef. 2164. Door het overlijden van mijn man, de heer C. LIN- DERS, P. D. de Vosstraat 15 te Zierikzee, is het stu- cadoorsbedrijf per 1-1-1972 overgegaan naar de heer F. J. VAN AKEN, Korte Nobelstraat 40 te Zierikzee. Ik dank u voor het vertrouwen dat mijn man van u mocht ontvangen en hoop dat de heer F. J. VAN AKEN hetzelfde vertouwen mag genieten. Mevrouw J. Linders-Krijger Refererend aan het bovenstaande deel ik u mede dat ik het stucadoorsbedrijf van wijlen de heer C. LIN- DERS heb overgenomen en op dezelfde voet zal voort zetten. F. J. van Aken Volledige huidverzorging van Tokalon. Een flacon clean- singmilk en een flacon skin tonic, tesamen van f 9,50 nu voor f 5,25. Drogisterij „De Honingkorf", Poststraat t.o. postkantoor), Zierikzee. Bij meubelstoffeerdreij Goud zwaard is uw gulden een daalder waard als u het be kleden van uw stoelen over weegt. Meelstraat 24, Zierik zee. Tel. (01110) 2491. Algehele totale opruiming! De grootste en goedkoopste bontzaak van Nederland houdt een werkelijk radikale algehele opruiming. Duizen den korte en lange bontman tels en bonthoeden gaan nu weg met ongelooflijke kortin gen van 20 pet. tot 50 pet. Desgewenst zeer soepele kre dietservice. Bont kopen is een zaak van vertrouwen, 'n 3- jarig garantiebewijs is dat vertrouwen waard. Zie eta lages voor de honderden gul dens voordeel-pakmee-weg- geef-kolder-prijzen. - Dames haast U, nu of nooit! Dit kan alléén de bontkoning, Hoog straat 97, Rotterdam. Telef. 010- 117.117. Vrijdagsavonds tot 9 uur geopend. Ook met de opruiming; als U per bus of trein of eigen auto komt, bij koop algehele reiskosten vergoeding. Uit voorraad leverbaar: Al le soorten tuinzaden, groen te- en bloemzaden. Plastiek huisvuilzakken. Bij het tuin- bouwhuis Sluys en Zn., Hoo- gezoom 44, Haamstede. Tele foon 1437. Voor reprodukties, schilderij lijsten, alsmede het inlijsten van gobelins, diploma's etc. naar J. F. v. d. Ven, Schuit haven 6, Zierikzee. De nieuste Sparta-brommers 1972! In alle modellen en kleuren, een ruime keuze bij uw dealer: P. Bezijen, Zie rikzee, telefoon 2164. SCHEPVWM WZ/fEmLEVM o In de advertenties van AUTORIJSCHOOL A. J. KORT uit Nieuwerkerk, stond als telefoonnr. vermeld: (01114) 1287. Dit moest zijn: 1478 KOOP PRIJSBEWUST KOOP KWALITEIT Het betere rijwiel voor minder geld! Keuze uit meer dan 100 stuks Voor groot en klein! Bezoekt u eens geheel vrijblijvend onze toonkamers! Zierikzee - Telefoon 2164 MET SCHOENEN GEREPAREERD DOOR C. W. BOM St. Domusstraat 1 - Zierikzee Telefoon (01110) 3503 Bezorgdepóts Mevr. de Regt-Flohil Pauwstraat 13, Noordgouwe Mevr. J. Dorreman-Bom Putmeetweg 2, Scharendijke J. Bom Czn. TJNA-straat 5, Nieuwerkerk Dagelyks geopend van 8.00 tot 6.00 uur; zaterdags van 9.00 tot 12.30 nur. Dames met rugklachten holle rug - enz. Wij hebben voor U het originele CRAMBIE CORSET van mevrouw Scholten Het heeft geen aanbe veling nodig! Oók naar maat op doktersadvies Nieuwerkerk Telef. (01114) 1265 - 1733 Ook volgens afspraak 240 X 500 4,50 240 X 250 2,50 firma KOEVOETS Havenpark 5 - Zierikzee De Schouwse Zanger Pry zen verloting op nummers geel: 325, 557, 209, 635, 237, 543, 484, 562, 134. Vogelverloting op nummers oranje: 639, 701, 522. Prijzen af te halen bij fa. JOH. KIK ZOON, Ring 15 te Haamstede. MEISJE gevraagd voor winkel en huishouding. Liefst boven 18 jaar. BAKKERIJ KALJOUVV Molenweg 19 - Oosterland. Telefoon (01114) 1337. 0 nu met OOCCCCCCCCCOCCOSCOOÖ APPELMARKT 24 - ZIERIKZEE Telefoon (01110) 2604 Hoeveel scheerkwasten bevinden zich in onze etalages? Schriftelijke opgaven moeten 22-1-1972 binnen zijn. Ie prys: een spijkerbroek 2e prijs: een scheerkwast FIRMA KOEVOETS kleding - sport - camping Havenpark 5 Zierikzee Havenpark 2,Zierikzee, Tel. 2778 Mulockstraat 22 - Zierikzee - Tel. 2605 Januari-aanbieding Ingebouwde Grundig-radio Ingebouwde Dual-platenwisselaar Grote opbergruimte voor bandrecorder of platen. Komt u eens kijken op onze 1e etage Voor een SEIKO naar HORLOGER-JUWELIER - HAAMSTEDE - TEL. 1532 Wij kunnen u tonen een pracht collectie electronische orgels, in diverse prijzen en modellen. Vraagt eens vrijblijvend folders en of demonstratie, ook 's avonds in onze show room, Nieuwstraat 3. Financiering mogelijk Eigen service Door het gehele land te ontbieden. Uw adres is: FIRMA J. C. V. d. BOS Kerkstraat 18-20 - Nieuwstraat 3 BRUINISSE - Telefoon (01113)1379 Viermaal per week: Al het nieuws ait stad en streek! I

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1972 | | pagina 6