wij houden de prijzen liever binnen de perken. Wonderland Tunesië is gemakkelijker bereikbaar geworden 1 Wanneer heeft men geen aanspraak op weduwenpensioen Tip voor vakantiereis Wat biedt de BEELDBUIS? INGEZONDEN STUKKEN PETJE AF voor HOORN Geen bezoeken aan West-Irian Die oude l'hoeniciers wisten het wel. Ze stichtten meer dan achthon derd jaar voor onze jaartelling op een van de mooiste (zoniet het al lermooiste) plaatsje aan de Middel landse Zee een stad: die ze Carthago noemden. Ze vonden er alles wat, hun verwende harten begeerden: maagdelijk witte stranden, een prachtige verbinding met de landen overzee, een klimaat om van te wa tertanden. Hun stad groeide en werd zo'n machtig bolwerk, dat de Ro meinen het als een doorn in hun oog beschouwden. Zelfs Hannibal kon de ondergang niet keren. Carthago werd verwoest Grondig verwoest. Er is niet bijster veel meer over van de wonderen, die de Phoeniciërs en later de Romeinen hier bouwden. Carthago is een ruïnestad en niet eens een van de mooiste. Maar de omstandigheden bleven dezelfde: het landschap en het klimaat, de won dermooie natuur en de verbin dingen. Dank zij de moderne techniek ligt het moderne Tunis, op steenworp afstand van dat eerts 'zo machtige bolwerk van Romeinse cultuur, nu nog maar twee en een half uur vlie gen van ons Schiphol. De ronkende motoren van de K.L.M. DC 9 trek ken de moderne toerist in de nacht naar de wondere wereld van het al tijd nog mysterieuze Noord-Afnika. Wie 's avonds naar Schiphol reist, in de nacht die paar uur vliegen combineert met een uurtje bussen en dan genoegen neemt met voor een enkel keertje een niet ai te lan ge nachtrust, ontwaakt de volgende morgen voor do open balkondeuren in Hammamet;; De eerste blik uit zijn pas geopende ogen geldt de bloemenpracht in de hoteltuin met de boeiende achtergrond van de al tijd blauwe zee. Niet alleen om zon ALleen om de zon behoeft niemand naar Tunesië te gaan. De hedendaag se handelaars in zonnevakant ie brengen jaarlijks tienduizenden zon- zoekers naar alle mogelijke oorden van de wereld. De landen rond de Middellandse zee hebben alle maal me% zonneuren dan waarop wij kunnen bogen. Maar wie uitge keken is op Mallorca, wie wel eens wat anders wil als de Costa Brava en het Gardameer zoekt meestal niet alleen de zon. Hij wil de charme en d'e sfeer van een andere wereld. En waar kan men die beter vinden dan itn ihet mysterieuze land waar de Bedouinen met hun kudden rond zwerven, waar in de felle kleuren gestoken Berb&rvrouwen hun dage lijkse portie koel helder water in frari gevormde 'kannen met zich mee torsen, waar de kamelen en drome darissen moeizaam door de woestijn zwalken en zwartogige kinderen spelen in de schaduw van palmbo men. Tunesië is anders. Maar dan ook in alle opzichten anders. De af stand tussen die bevolking en de toe- r ist is kunstmatig groot gehouden, maar wie het land en zijn bewoners wil ontmoeten -krijgt alle gelegen heid de leefgewoonten nu eenmaal anders als in het westen, dat men wel speciale hotels moet bouwen voo.r de vreemdeling. Al die hotels zij-n eigenlijk kleine dorpjes op zich zelf. De meeste zijn gebouwd in de voïto van bungalowparken met een of twee hoofdgebouwen. Men vindt er vrijwel altijd een zwembad- niet zelden met ingebouwde bar, zodat men al zwemmende een d/rankje kan bestellen - een -grote tuin, een bar, dancing en -allerlei winkeltjes voor souvenirs en vooral prachtige oos terse tapijten. Wlie niet wil. behoeft beslist zijn hotel veertien dia-gen lang niet te verlaten. Hij vindt er alles, inclusief het strand. En hij vindJt er bovenal comfort en rust. Het tapytweven is in Tunis een bezigheid, die de vrouwen binnenshuis doen, vooral in Kharoean ziet men veel van dergelijke tafereeltjes: het klaar maken van het weefgetouw. Een typisch straatbeeld in de hoofdstad van Tunesië. Bedoeïnenvrouwen komen naar de stad om hun inkopen te doen. De kin deren nemen ze op de rug mee. Ze hebben ruime keuze uk allerlei kannen en kruiken Trosjes jasmijn Met dat tikkeltje oosterse sfeer dat het leven hier zo aangenaam maakt. De verkoper van de keurig in vijgebladen gewikkelde trosjes jasmijn - de favoriete bloem hier, die de meeste Tunesische mannen achter het oor dragen, 2odat ze er gemakkelijk zo nu en dan een snuif je aan kunnen nemen - vergeten ook de hotelterrassen niet. Wie niet alleen rust enzon komt zoeken, maar ook kennis wil nemen van de bijzonderheden van land en volk, behoeft ook «iet lang te zoeken naar de mogelijkheden. Het netwerk van hotels bestrijkt zo langzamer hand het hele land en er zijn tal van mogelijkheden voor het maken van excursies. Een wandeling door de medina van de hoofdstad Tunis, waar de Arabische handwerkslieden in hun schilderachtige souks een onvoor stelbare sortering waren aanprijzen, een bezoek aan de derde der heilige steden, Kairouan, waar de tapijten huis aan huis geweven worden, een trip naar het schilderachtige oude zeeroversnest Si-di Said, touringcar- reizen -naar de diep in het zuiden ge legen oasesteden en de woestijn be zoeken aan de verschillende van de romantische ruAiniesteden, die over Tunis -gezaaid -lijken als de meren en de grachten over -Nederland.het zijn indrukwekkende belevenissen voor iedere vakantieganger. En wie daarmee nog niet tevreden is, hij hure een auto zonder chauffeur of een van die overal rondronkende Renault-viertjes oude stijl, waarmee de taxichauffeur de vreemdeling voor een habbekrats her en der waarts 'brengt. En dat 'her en der be tekent wat in Tunis. Men kan er uren rijden zonder een auto te ont moeten; men kan er eenzaam en al- Leen door d'e fraaiste overblijfselen va-n een ver Romeins verleden wan delen zonder een andere belangstel lende of maar een. -gids te zien. Op sommige plaatsen gebruiken de boe ren oude tempel resten als afschei dingen van 'hun stukje land, zo over vloedig is het verleden hier te vin den. Men kan ook merkwaardige Bebernederzetibingen bezoeken, zoals het wonderlijk op een roits gelegen Takroena en het moorse Sidi bou Said, hoog boven de baai van Tunis. Een moeizame klauterpantij brengt de bezoeker naar de top. waar -en thousiaste schooljeugd voor een paar munstukken al-tijd een brok historie ophangt, waar je van rilt. Hier ver scholen zich de woeste Berberstam men. die handelsroutes onveilig maakten. Hier wonen -nu hun af stammelingen, -getatoueerde en in felgekleurde kleding -gestoken vrou wen, die "altijd i'n de weer zijn en norse, nog altijd krijgshaftig uit ziende mannen .die meestal de tijd dóden door elkaar sterke verhallen •te vertellen. Tunesië is het land van zon- en maagdelijke stranden, maar het is bovenal een oosters land, waar de muziek anders klinkt dan thuis, waar de geuren (bedwelmend zijn en d'e mensen nog dicht bij de natuur staan. ZONDAG 11 MEI. NED. I. In de morgenuren eendoor KRO en RKK te verzorgen, uitzen ding van een eucharistieviering in de H. Nicolaaskerk te Baarn. Het vaste zondagmiddagmenu van het nieuws, weekjournaal voor gehoor gestoorden, de ivegeninformatie en het familieprogramma „Matinee". Dat is als vanouds volgestopt met het jeugdjournaal, avonturen van Huck Finn", Bert Garthof's „Natte His", de voetbal- en toto-uitslagen en de beroepen-quiz van Theo Eerd- mans. Na de bijbelvertelling voor de jeugd een discussie tussen theologen over het onderwerp „Tolerantie en Geweld'' in de reeks „Kruisverhoor". Na het sportnieuws en nakaarterij over de gehouden wedstrijden en het nieuws is de rest van de avond voor de KFQ. „Fond de wereld in zang en dansneemt de kijker mee naar Dal matic, een van de mooiste streken van Joegoslavië. De George Mitchell Singers trokken daar ook naar toe en brengen een muzikale groet. De Lindo-dansers uit Split voeren folk loristische dansen uit. Daarna Cliff Richard, niet alleen als zanger maar ook als acteur. We zien hem in film fragmenten o.a. als Dracula, Tarzan en andere door het witte doek be kend geworden groothedenEen kor te reportage van Hans Koekoek, ge titeld „Mensen van goede wil" en de avondsluiting besluiten de KRO- a vond. NED. II. De VARA opent met e,en nieuwe „Bij Dorus op schoot". De aflevering van de natuurserie „Be spied'' is een in Japan opgenomen film gewijd aan het drukke leven van de bij. In „Verkenning in we tenschap" wordt uitvoerig ingegaan op verschillende geneesmiddelen. Rechter Garth is druk in de weer in „The Virginian". De zoon van den van zijn vrienden, net afgestudeerd als ingenieurzorgt voor een pakket moeilijkheden als hij in Medicine Bow een zilvermijn wil exploiteren. Simon Carmiggelt leest het verhaal „Mis'' uit de bundel „Duiven mel ken'' voor. Daarna een geheel ean de zomermode gewijde aflevering van Hij -en Zij". Mode, zowel voor hem als voor haar, die door een aantal mannequins en dressmen wordt ge toond. MAANDAG 12 MEI. NED. I. Kick Stockhuyzen voelt in de NCRV-quiz „Tweekamp" de stu denten van de Katholieke Hoge school van Tilburg en van de Tech nische Hogeschool te Delft aan de tand. Vervolgens presenteert Ted de Braak voor de laatste maal in dit seizoten plaatjes en praatjes van en met o.m. Ben Cramer, The Silhouets, Luigi en Maureen Rose. Het nieuws wordt gewlgd door de actualiteiten van „Hier en nuen dan wordt de schijnwerper gericht op de Ameri kaanse zanger Trini Lopez. In „Spot light'' voorts de Amerikaanse acteur en impressionist Frank Gorshin en Georgia Brown, de Amerikaanse zangeres-actrice, die het in de mu sical Oliverzo bijzonder goed deed. Daarna een reportage van Frank Oosthoek en Mat van Heilsbergen, waarin zowel voor- als tegenstan ders van het indammen van de Wad denzee hun zegje zeggen. Tot slot de overdenking van ds. A. C. D. v. d. Bosch. Na het journaal nog een Te- leacles over Filmkunde til 't voort gezet onderwijs". NED. II. In „Scala" o.m. nieuws uit de dagbladen en het parlemen tair verslag van Joop van Os. „Fa miliereünie" is de titei van de afle vering van „Vaders tegen wil en dank". De kinderen gaan voor en kele dagen uit logeren. Nieuws uit de regio wordt weer opgediend in „Regiovizier" door Ria Bremer. In „High Chaparral" draait het ditmaal om Buck. H\j koopt een heuse sa loon. Maar veel te tappen heeft hij niet. Een groep keurige dametjes uit de stad voert nl. met veel succes een actie tot drooglegging. Voor een aflevering van „Nationaal Allerlei" lijmde Herman Pieter de Boer weer Nederlandse ininifilmpjes aan elkaar De vaste medewerkers doen weer mee zoals Rijk de Gooyer, Sylvia de Leur, Marijke Merckens, Johan Si- rag, Piet RÖmer en Marijke de Ruy- ter. De actualiteiten van „Televizier" ronden de avond af. ZONDAG 11 MEI. NED. I: 11.00 Eucharist'eviering: 12.00 Einde: 15.00 Nieuws; 15.02 Weekjournaal15.25 Wegeninforma tie; 15.30 Matinee; 17.00 Einde; 18.55 Fabeltjeskrant (kleur); 19.00 Woord voor woord; 19.05 Kruisverhoor: 19.30 Spori: 20.30 Journaal; 20.35 Rond de wereld in zang en dans (in kleur); 21.05 Cliff at the movies; 21.55 Mensen van goede wil; 22.38 Evangelie; 22.43 Journaal. NED. II: 18.55 Fabeltjeskrant (in (kleur); 19.00 Journaal; 19.05 Bij Do- rus op schoot; 19.30 Bespied (kleur); 20.00 Verkenning in wetenschap (in kleur); 20.35 De Virginian21.50 Si mon Carmiggelt; 21.55 Zomermode voor haar (en) hem (kleur); 22.35 Journaal. MAANDAG 12 MEI. NED. I: 18.50 Fabeltjeskrant (in kleur); 18.56 Ster; 19.00 Nieuws; 19,03 Ster; 19.07 Tweekamp; 19.32 Pick up (kleur); 19.56 Ster; 20.00 Journaal 20.16 Ster: 20.20 Hier en nu; 20.45 Spotlight op Trini Lopez; 21.30 De slag om de waddenzee (kleur); 22.20 Avondoverdenking; 22.25 Journaal; 22.30 Pauze; 23.00 Filmkunde in het voortgezet onderwijs (Teliae); 23.30 Einde. NED. II: 18.50 Fabeltjeskrant (in kleur);'18.56 Ster: 19.00 Nieuws; 19.03 Scala; 19.30 Vaders tegen wil en dtnk (kleur); 19.56 Ster; 20.00 Jour naal; 20.16 Ster; 20.20 Regiovizier; 20.45 High Chaparral (kleur); 21.35 Nationaal allerlei; 22.05 Televizier; 22.30 Journaal. Mijnheer de redakteur, Voor de bevolking van Hoorn kun nen wij, als actie comité Overdekt Zwembad ons petje afnemen. Zij presteerden het om in twee uur tijds f 100.000,- op tafel te leggen. Zou dit hier ook mogelijk zijn? Kom nu voor Uw mening uit en zeg gerust „Wij willen een overdekt zwembad", in het belang van de ge zondheid en de kinderen. Schrijf nu eindelijk eens de che que uit die al zolang voor dit doel in de kast ligt. Actie comité Overdekt Zwembad van Schouwen-Duiveland. RECHTSZAKEN Straffen inzake abortus DEN HAAG, 8-5, De Haagse rechtbank veroordeelde de 30-jarige timmerman J. V. uit Leiden terzake van het plegen van abortus tot f 500.- boete en drie maanden ge vangenisstraf voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. De offi cier van justitie had twee weken ge leden negen maanden gevangenis straf waarvan drie maanden voor waardelijk geëist. Zijn 27-jarige col lega P. B.r eveneens uit Leiden, werd terzake van medeplichtigheid ver oordeeld tot f 500,- en voorwaarde lijk drie maanden gevangenisstraf met proeftijd van drie jaar na een eis van zes maanden gevangenisstraf waarvan twee maanden voorwaarde lijk. Bij de behandeling van de zaak had verdachte gezegd dat het meisje hem onder pressie had geplaatst door te dreigen zelfmoord te zullen plegen. Politie zet vreemdelingen over de grens DORDRECHT, 8-5. De -Dordlse po litie 'heeft twee uit -tien personen bestaande families van Pakistaanse en Iraanse 'nationaliteit aangehou den en over de Belgische grens ge leid. Zij waren woensdag uit België illegaal ons land binnengekomen en hadden Dordrecht als eerste opera- tiieterreim voor bedelarij uitgekozen. DJAKARTA, 8-5. De Indonesische regering heeft functionarissen van vreemde landen en journalisten ver boden een bezoek te brengen aan West-Irian, waar Papoea's in op stand zijn gekomen tegen het Indo nesische bewind. Het verbod geldt onder andere voor ambassade-func tionarissen in Djakarta, die van plan waren binnenkort naar het gebied te gaan om hun regeringen verslag uit te brengen over de toestand. Advertentie Telkens, wanneer U zich weer iets meer wilt permitteren, kan dat. Bij ons, voor hetzelfde geld en vaak ook wel voor wat minder. U kunt kolberts en 209- blazers kiezen vanaf 89.- A8 fMegmit DEURLQO beutkzee. haventteim 11. tp-(hu0-am0 Artikel 14 van de A.W.W. geeft aan welke gevallen geen recht op weduwenpensioen bestaat. Dat recht wordt bijvoorbeeld onthouden aan een weduwe, wier echtgenoot vóór het bereiken van de 65-arige leeftijd nimmer verzekerd is geweest. We duwenpensioen wordt ook niet ver leend aan een weduwe, wier echtge noot binnen een jaar na de aanvang van zijn verzekering is overleden, indien zijn gezondheidstoestand ten tijde van de aanvang van de verze kering zulks redelijkerwijs moest doen verwachten. Ook een weduwe, wier man door haar of met haar medeplichtigheid opzettelijk van het leven is beroofd, kan nimmer aanspraak maken op weduwenuitkering op grond van het overlijden van haar fvermoorde man. Voor de Schijndelse gifmeng ster ziet de toekomst er dus ook fi nancieel niet zo best uit Leeftijdsgrens in principe 40 jaar De Algemene Weduwen- en We zenwet (A.W.W.) levert over het al gemeen niet zoveel problemen op. Toch stuit men bij de uitvoering van deze wet ook wel op talrijke juri dische voetangels en klemmen, waar van de leek doorgaans niet op de hoogte is. De leeftijdsgrens van 40 jaar, die in deze wet is vastgelegd, geeft vaak aanleiding tot verwar ring. Een weduwe, die zich in het buitenland vestigt, kent vaak haar rechten ook niet. En hoe staat het bijvoorbeeld met de rechten van een weduwe, die hertrouwt, van haar tweede man scheidt en dan weer in aanmerking wil komen voor een we duwenpensioen? Het recht op weduwenpensioen bestaat alleen voor de weduwe, die bij het overlijden van de man of 40 jaar of ouder is, dan wel kinderen heeft of invalide is. In andere ge vallen wordt alleen een tijdelijke weduwenuitkervng verstrekt. Over die leeftijdsgrens van 40 jaar valt trouwens nog wel iets meer te zeggen. Het kan voorkomen dat een weduwe op de dag van het overlij den van haar man nog geen 40 jaar is, geen kinderen heeft maar wel kinderen heeft gehad. Is zo'n wedu we tussen de 35 en 40 jaar en heeft zij na haar 35ste jaar een kind ver loren. dan kan zij toch in aanmer king komen voor weduwenpensioen. Ook in de sfeer van de immigratie kunnen allerlei vragen met betrek king tot het weduwenpensioen rij zen. Gesteld, dat een weduwe kinde ven in het buitenland heeft en om deze reden, zich daar ook gaarne wil vestigen. Behoudt zij dan toch het recht op een weduwenpensioen? Dat zal er van af hangen. De kans dat de weduwe die naar het buitenland verhuist, haar A.W.W.-uitker'ng kwijtraakt, is aanwezig. Dal zal over het algemeen het geval zijn bij we duwen van wie de echtgenoot vóór 1 oktober 1959 is overleden. Hertrouwen Indien een weduwe hertrouwt, eindigt haar recht op weduwenpen sioen en wordt een uitkering ineens verleend ter grootte van het jaarbe drag van het laatstelijk genoten pen sioen. Indien het hertrouiven plaats vindt iji of na de maand waarin de weduwe de leeftijd van 64 jaar be reikt, wordt het bedrag van de be doelde uitkering verminderd tot het bedrag, dat de weduwe nog aan we duwenpensioen zou toekomen, indien zij tot het bereiken van de leeftijd van 65 jaar recht op weduwenpen sioen zou behouden. Maar wat gebeurt er nu wanneer een weduwe die recht had op wedu wenpensioen hertrouwt en later van deze man scheidt? Kan zij na de scheiding weer in aanmerking komen voor het weduwenpensioen, toaarop zij destijds op grond van het overlijden van haar eerste man recht had? Met deze kwestie hebben de So ciale Verzekeringsbank, alsook de Raad van Beroep zich nog niet zo lang geleden bezig gehouden naar aanleiding van een actueel geval. Noch de verzekeringsbank, noch ge noemd rechtcollege vonden dat in zo'n geval een heropening van het weduwenpensioen zou moeten plaats vinden. Een hertrouwde weduwe, die van haar tioeede man scheidt, kan dus geen aanspraak meer maken op een weduwenpensioen. Ook de Centrale Raad heeft in hoger beroep dit standpunt ingenomen. Geen recht Een vrouw, die met een bejaarde man is getrouwd heeft in principe geen recht op A.W.W.-pensioen, wanneer haar man komt te overlij den. Op deze regel zijn echter twee uitzonderingen. Wanneer zij tenmin ste vijf jaar met die man getrouwd is geweest, bestaat de aanspraak op weduwenpensioen wel. Zijn uit haar huwelijk met die bejaarde man kin deren geboren, dan bestaat het recht op weduwenpensioen ook. OVERDENKING In deze tijd Of je nu christen bent (en wat daar voor door gaat) of humanist (en wat daar voor door gaat), het spre ken over deze tijd en deze wereld gaat gewoonlijk gepaard met een reeks onprettige opmerkingen. Het aantal optimisten is niet erg groot. Regeerders, direkteuren, curatoria en een lange reeks anderen zijn meeste;! hel kind van d'e rekening. Ouderen drukken hun misnoegen uit doc.r 'het schrijven vaa bezadig de artikelen en jongeren doen het door piotestmarsen en bezetting van universiteiten. Tegelijk zetten cud!e:en zich af tegen jongeren en omgekeerd maar in wezen hebben ze her-l wat raakpunten. Als ze maar diezelfde taa'l konden spreken, zou den vele jongeren en ouderen el kaar gemak'kö'ftjik kunnen vinden;. Dan zou hol ock writ duidelijker worden, of men met alle onprettige cprosrk'rgen brdeolt werkelijk hoop te hehben voor* deze tijd en deze we reld. Dat kermt cr nu doorgaans maar matig uit. Veöl spreken verzandt in hei •rcgat'.ove. Zelfs bij studenten wordt duidelijker, wat ze niet dan wat ze wel willen. Vlak voor zijn hemelvaar l vragen Jezus- discipelen Hem; Herstelt gij in deze tijd het koningschap voor I: .'aël? Wat :ve vraag ook beteke nen moge. er spreekt hoop uit op een ni'euw begin, een nieuwe mege- lijkheid. een ni'euwe levenskans. Dat is boeiend 'genoeg om er met aan dacht naar te luisteren. Hier zijn mensen aan het woend, die deze tijd (ihun tijden de onze) niet afschrijven maar de verwachting van een nieuw begin vragenderwijs uitspreken. Dat is 'het kernthema van de bij bal, waar we voor een zinvol be staan dringend behcefite hebben. In de bijbal kunnen we opnieuw teren, wat het ibetelcent hoopvolle mensen te worden. Nu eens ridht die hoop zich op een -nieuwe wereld op deze aarde en dan weer op de nieuwe wereld van het koninkrijk der he melen. Soms liggen die beide zo in ëlkaars verlengde, dat het niet eens lukt om ze precies te ondeischeiden. Eirg is dat trouwens niet. Als de hoop er maar is. Die is ml. positief cn niet negatief gericht. Daar doelt Je zus op, als Hij zonder een recht streeks antwoord 'te geven tot zijn discipelen zegt: Gij zult ka-acht ont vangen. wanneer do Heilige Geest over u komt. Kracht tot opbouw, om tc blijven leven en te blijven hopen. Ióts van die ka-acht mag in ons werken om (pretesterend) niet im de vragen 'te blijven steken maan* te zoeken naar een antwoord. Nu of sti-aks, maar de antwoorden zijn er in al die dingen, die niet-recht (on recht) zijrn. In de verbondenheid met Christus de Heer is er reden te blij ven hopen, in deze tijd. R. L. DE WIT. De Amerikaanse actrice Lana Turner is donderdag voor de zeven de maal getrouwd, dit keer met een doctor 'in de psychologie uit, Sim ga - poi-e, Ronaild Damtc, die al 22 ^aar als- hypnotiseur voorstellingen geeft. r

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1969 | | pagina 5