horpanta ledereen zegt 't: Voor hoeden, sjaals en handschoenen H. J. B A X KEURSLAGI EEN RESULTAAT VAN HAVENPLEIN 4 fWi ZIERIKZEE Eerste Zierikzeese Begrafenisonderneming J. C. U IJ L °ude Haven 42 - ZIERIKZEE - Telefoon (01110) 2877 b.g.g. 3047 MEISJE BMW 1600 Autobedrijf P. A. Remeeus Voor flinke jongens a, leerling handzetter b> leerling boekbinder SUCCESJES Adverteren doet verkopen MEDEWERKER administratieve kracht (vrl) I Ouderavond Borstelwerk Firma Koevoets Fa J. W. Gudde -Parfumerie nette winkeljuffrouw Vlees eten is verantwoord eten! DE SLAGERS VAN BURGH Smakelijk eten van voordelige vleesschotels DE KEURSLAGERS DICK VAN DE VELDE en ELLY GOUDSWAARD Geven, mede namens weder zijdse ouders, kennis van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats hebben op vrijdag 28 maart a.s., 's middags 2.30 uur in het stadhuis te Zie- rikzee. Dreisehor, Ooststraat 21 Zierikzee, Korte Nobelstr. 32 Receptie van 17.00-19.00 uur in het „Huis van Nassau", Lange Nobelstraat, Zierikzee. Toekomstig adres: Nieuwe Schoolstraat 2, Dreisehor Heden overleed tot onze diepe droefheid, onze ge liefde schoonzuster en tante MARINA PANNEKOEK weduwe van Jakob Jan van de Kasteele op de leeftijd van 72 jaar Dreisehor: E. v. d. KASTEELE- HENDRIKSE Zierikzee: M. L. v. d. ENDE- v. d. KASTEELE P. C. W. v. d. ENDE En kinderen 17 maart 1969 Heden nam de Here tot Zich, voor ons nog onver wachts, mijn lieve man en onze zorgzame vader, be huwd-, groot- en over grootvader OTTO SCHOLTEN in de ouderdom van 75 jaar en 10 maanden Scharendijke 15 maart 1969 Irenestraat 6 J. SCHOLTEN- v. d. WEELE Hoensbroek: H. DE GRAAF- SCHOLTEN W. DE GRAAF Treebeek: J. v. d. HEUVEL- SCHOLTEN D. v. d. HEUVEL Roosendaal: J. SCHOLTEN O. SCHOLTEN-SIBBES B run sum: P HOOGERWERF- SCHOLTEN W. HOOGERWERF Heerlen: G. BOSGRAAF- SCHOLTEN J. BOSGRAAF Zaandam: N. SCHOLTEN E. SCHOLTEN- BAKKER Renesse: H. SCHOLTEN M. SCHOLTEN- v. d. ZANDE De teraardebestelling zal plaats hebben woensdag 19 maart a.s., op de be graafplaats te Scharen dijke, voorafgegaan door een rouwdienst in het Ge reformeerd jeugdgebouw, aanvang 14.00 uur. Voor de grote belangstelling op mijn 90e verjaardag zeg ik ook namens mijn kinderen hartelijk dank. Wed. C. J. v. d Berg-de Bil Molenstraat 4, Nieuwerkerk. Voor de zeer grote belang stelling die ik op mijn 90e verjaardag mocht ontvangen, zeg ik ook namens mijn kin deren, heel hartelijk dank. L. J. LUKUS Ouwerkerk, maart 1969 Voor de vele blijken van be langstelling, ondervonden bij ons 40-jarige echtvereniging, betuigen wij onze oprechte dank. A. L. DEN HAAN J. DEN HAAN- BERREVOETS Zierikzee, maart 1969 Rodedorp 36 Voor de vele blijken van deelneming, ons betoond na het overlijden van onze ge liefde moeder, behuwd-, groot- en overgrootmoeder JANNA JONKER weduwe van S. Malepaard betuigen wij onze oprechte dank. Uit aller naam: J. E. J. v. d. VELDE- MALEPAARD Brouwershaven, maart 1969 BEGRAFENISSEN - CREMATIES - TRANSPORTEN Vertegenwoordigers te Haamstede e.o.: Renesse e.o.: Scharendijke e.o.: Kerkwerve en Noordgouwe e.o.: Zannemaire e.o.: J. Kik, Weststraat 16, tel. (01115) 611 F. de Feiter, Laone 1, tel. (01116) 411 L. J. Meulmeester, Elkerzeeseweg 3, tel. (01117) 464 A. Kloet, Vloedstraat 37 boodschappen W. Stouten, Oprit 24, tel. (01112) 221 Gevraagd voor direct: voor hulp in de winkel of huishouding. Soli.: J. VAN DER HULLE, Calandweg 21, Zierikzee. Acceleratie 0 tot 1 00 km in 13,3 sec. Maximum snelheid 160 km Benzine gebruik 9.9 liter per 100 km bij 110 km per uur Julianastraat 5, Telefoon 473, Ouwerkerk van 15-17 jaar, met enkele jaren opleiding Tech nische school of ulo, is er bij ons plaats als: Schriftelijke of mondelinge sollicitaties bij: N.V. v/h DRUKKERIJ LAKENMAN OCHT- MAN, Jannewekken 11, Zierikzee, tel. (01110) 2255 Sigarenmagazijn D.C. VIERGEVER Hoek Kraanplein Zierikzee Telefoon 2273 OUDERAVOND Christelijke School Nieuwerkerk Op woensdag 19 maart a.s. zal D.V. gehouden worden de jaarlijkse ouderavond. De schoolarts mevr. M. Ger ming SteidI hoopt op deze samenkomst van ouders en belangstellenden een lezing te houden. De ouderavond wordt ge houden in het dorpshuis, aanvang half 8. Vanaf 9.00 uur is er gelegenheid het werk der leerlingen te be zichtigen in de gebouwen aan de Schoolstraat en Sta tionsstraat. Het hoofd der school, N. Slingerland Alles voor Judo firma KOEVOETS Te koop: Wegens aanschaf grotere, 4- persoons tourcaravan. H. van Dalen, Lange St. Janstraat 3, Zierikzee, telefoon 2238. Goede piano. W. M. Kloet, Kloosterweg 55, Haamstede. Personeel gevraagd: Mevrouw, drie uur per dag is ca. 65,per week. Bel nu telef. (01877) 953 of schrijf naar D. M. Frank, Marijke- laan 34, Melissant. Diversen: De kaarten vliegen weg! Re serveert dus tijdig kaarten voor de dansavond ten bate van het overdekte zwembad, op vrijdag 21 maart a.s. Zie ook de raambiljetten! Prima kwaliteit huish.-ver- plegingsart. en gummiwaren! Prijskourant en gratis proef monster worden op aanvraag franko toegezonden. Postbus nr. 93, Middelburg. Schuldenregelingen d.w.z. concentratie der betalingen op één punt voor particulie ren, ambtenaren en zaken- drij venden ter voorkoming van faillissement en (loon)- beslag, verkoop enz. enz. Me dewerking erkenning van Voorschot- en Financierings- banken alsmede met hen die zich belasten met de invor dering van schuldposten. Landelijk Adviesbureau v. d Middenstand, gevestigd sinds 1960. Bussum, Koningin Em- malaan 18, telefoon (02159)- 1 69 03. Wij zorgen graag voor uw administratie en belasting aangiften. Edelschaap, Oos- terland, tel. (01114)578. BIJVERDIENSTE IN DE AVONDUREN Gevraagd representatieve gehuwde in het bezit van auto, tendienste van gerenommeerde landelijke instelling. Géén colportage. Brieven te richten onder No. 3072 aan het bureau van dit blad. 2 Algemeen Ziekenfonds „Schonwen-Duiveland" Zierikzee j Gevraagd: (voor spoedige indiensttreding) ULO-diploma vereist - Salaris volgens CAO Schriftelijke sollicitaties vóór 22 maart 1969 te rich- X ten aan het bestuur van het ziekenfonds, Haven- park 8 te Zierikzee. Algemene Kleuterschool Nieuwerkerk en LEDENVERGADERING op donderdag 20 maart in het schoolgebouw te Nieuwer kerk, des avonds 19.45 uur. Mej. E. Staal v. h. Voorlich tingscentrum voor Ouders en Opvoeders zal een lezing met discussie houden over het onderwerp „Gezag en vrij heid in de Opvoeding". Het werk van de kleuters is te bezichtigen vanaf 18.45 uur. Leden en ouders van kleu ters zijn van harte welkom. Oprichting kontrakttelersvereniging Om te komen tot oprichting van een kontrakttelers vereniging op Schouwen-Duiveland, zal er een ver gadering gehouden worden op WOENSDAG 19 MAART A.S. in café-restaurant „Even Buiten" te Oosterland, 's avonds 7.30 uur. Het gaat hier met name om telers van bloemzaden, groentezaden, eerste jaars plantuien, witlofwortelen e.d.. Ieder die met deze teelten te maken heeft, wordt hierbij uitgenodigd, aanwezig te zijn. De gezamenlijke standsorganisaties Alles In dweilen Sponzen - zemen ook voor uw auto Havenpark 2 - Zierikzee Telefoon 2778 (L V) Chemische toiletten Toilettentjes Racasan en alarmpistolen Kleding en sport Havenpark 5 - Zierikzee Aannemersbedrijf vraagt voor 1 a 2 avonden per week ADMINISTRATIEVE KRACHT voor loonadministratie e.d. Brieven onder No. 3071 aan het bureau van dit blad. Telefoon (01110)2582 - Mol 9 - Zierikzee heeft plaats voor een 5-daagse werkweek Schriftelijke sollicitaties voor 25 maart 1969 Weekreclame: Riblappen 3,98 Rosbief 4,98 Klapstuk 1,98 BROODBELEG Rookworstje 0,98 Leverkaas 0,84 Pekelvlees 0,86 Woensdag: vers vleesgeliakt per 500 gram 2,38 en verse leverworst en preskop DINSDAG-reklame 5 SLAVINKEN HALEN 4 BETALEN Doorregen SPEKLAPJES extra mager, 500 gram 2,48 DONDERDAG-reklame ROLLETTE 500 gram3,28 WOENSDAG-reklame GEHAKT 500 gram 2,28 Hierbij: 3 pakjes Keurslager Margarine in zilverwikkel 0,99 DE HELE WEEK Malse RUNDERLAPPEN 500 gram 3,88 VERSE LEVER 300 gram 1,78 GEBR. GEHAKT 100 gram 0,68 BOTERHAMWORST 150 gram 0,88 GEKOOKTE WORST 250 gram 1,08 tt Vóór en na het gebruik De bovenstaande foto's tonen de heer J. v.d. Broek, Bredalaan109 te EINDHOVEN, die de HORPANTA PREPARATEN heeft toegepast.Vele NIET GESLAAGDE POGINGEN van de heer v.d. Broek gingen hieraan VOORAF.Een leverancier gaf hem tenslotte de raad om HORPANTA te gaan gebruiken. Het bovenstaande resultaat was het gevolg. De heer v.d. Broek is echter wel zo verstandig zijn haar nog steeds met HORPANTA te onder houden. Maarhet zou beslist onjuist zijnte verwachten, dat een dergelijk succes te bereiken is bij IEDERE man of IEDERE vrouw. Wel is duidelijkgezien het grote aantal positieve resultaten, waarvan er vele in de loop der jaren werden gepubliceerd dat de HORPANTA PREPARATEN een grote invloed uitoefenen op het behoud en het weer verkrijgen van gezond haar. De VERWAARLOZING van haar en hoofdhuid speelt echter een grote rol bij het verergeren van haaruitval en roos. Een WAARSCHUWING is dan ook op z'n plaats. Gebruik tijdig de HORPANTA PREPARATEN. Financiële overwegingen behoeven u niet te weerhouden de weten schappelijk samengestelde HORPANTA PREPARATEN te gebruiken. HORPANTA HEEFT ALLES VOOR UW HAAR (logon zoor nanvaardbaro prijzen): Horpanta haartonicums "standaard", "forto" (bostrijdon haaruitval cn/of hardnekkigo roos). Hoipanto massagc-olio (geeft een droge hoofdhuid do noodzakoUiko bescherming). Horpanta hanrerdmo (houdt uw haar in vorm. vordiopt do natuurlijko haarkleur). Horpanto shampoo's voor normaal, droog on vet haar (tovons roosverwijderend). Gobruikt u haarlak? Neem dan do voiligo Horpanta hauto coiffure hBirsproy. Horpanta is verkrijgbaar bij uw drogist apotheker, kappor. parfumoriozaak of do porfumorio-afdolingen. Fabrikant: Chcm. Cosm. Ind. ALVERMIJ Loouwardon. Hooit uw lovornncier hot Horpanto-produkt dat u wenst niot in voorraad, vraag hom dan do fabriek of do groothnndol in pharmacoutischo produkton, parfumerieën en kappersbenodigdhoden to bellen. I

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1969 | | pagina 6