KONI N.V. ovenve koek SUCCESJES Eerste Zierikzeese Begrafenisonderneming PRODUKTIEPERSONEEL BANKWERKERS [g K 51 IRS LAE IE R] I LEGO-nieuws 1969 I Van 't Hof Geschenkenhuis 5 Een ervaren Dieselmonteur Coöperatieve Raiffeisenbank Oosterland VLEES etenlekker eten! DE SLAGERS VAN BURGH PHILIPS Elektrische dekens J. C. U IJ L °ude Haven 42 - ZIERIKZEE - Telefoon (01110) 2877 b.g.g. 3047 Ea. Koevoets Periodieke uitkeringen: Voorlichtingsavond Smakelijk eten met tips van De Keurslagers 2,18 "DE KEURSLAGERS" Heden weiden wij verblijd met de geboorte van onze dochter en zusje KLAZ1NA MARTINA (Ellen) H. v. d. WEKKEN D. v. d. WEKKEN- v. d. BUL HANS, JACCO en AART-JAN Noordgouwe, 16 februari 1969 Kloosterweg 8 JAN MOL en LIA QUIST geven, mede namens weder zijdse ouders, kennis van hun voorgenomen huwelijk, waar van de voltrekking D.V. zal plaats vinden op woensdag 5 maart a.s., des namiddags 2.00 uur te Dreischor. Kerkelijke bevestiging om 2.00 uur in de Chr. Geref. kerk te Kerkwerve, door de weleerwaarde heer ds. J. Westerink. Receptie van 5.00-6.00 uur in hotel v. d. Weijde te Noord- gouwe. 12 februari 1969 Bruinisse, Dorpsweg 40 Noordgouwe, Brouwerijstr. 13 Tijdelijk adres: Heereweg 17, Noordgouwe. V Op vrijdag 21 februari 1969 hopen onze geliefde g ouders en grootouders: M. UYL A. UYL-FONDSE hun 25-jarig huwelijks- 1 feest te vieren, i Hun dankbare kinderen en kleinkind i r Gelegenheid tot felicite- J ren van 19.00 tot 20.30 s f uur in het Jeugdgebouw in de Visstraat. J? Zierikzee, februari 1969 D«>iPSOfi>iDSöS>lDSG)fi>iPSG>®>> Zaterdag 22 februari '69 is het 25 jaar geleden dat onze geliefde ouders: C. I. JUMELET TH. P. JUMELET- BEVELANDER j elkaar hun ja-woord ga- j 5 ven. Ter gelegenheid hiervan j houden wij receptie in j Auberge Gildehuys, L. Nobelstraat 3 te Zierik- j 3 zee, des middags van 2.30 j tot 3.30 uur. Hun dankbare kinderen: j WIM en MARIJKE COBI i Zierikzee, februari 1969 2 Op zaterdag 22 februari a.s. hopen onze geliefde l «b ouders: A. M. v. d. MAAS en J. D. v. d MAAS- v. d. MAAS hun 25-jarige echtvere- niging te herdenken. Hun dankbare kinderen: KLARA en COR CORRIE Gelegenheid tot felicite- ren van 19.00-20.30 uur in het N.H. jeugdgebouw te Scharendijke. Scharendijke, 17 febr. '69 J: Dorpsstraat 5 Voor de zeer vele blijken van belangstelling ter gelegenheid van ons huwelijk ondervon den, zeggen wij, mede namens wederzijdse ouders, hartelijk dank. C. H. M. VALKENBORG J. D. VALKENBORG- ROTTE Zuiddorpe, februari 1969 Een leuke broek? Fa. KOEVOETS! Havenpark 5 - Zierikzee Plastic-op-vilt tapijt voor uw Zaterdag 22 februari a.s. is slaapkamers, trappen, enz., Zierikzee tussen 9.00 en 11.00 voor slechts f 6,75 per m'i Tuinman Zoon, Mok 19, Zierikzee. Telef. 2887. Personeel gevraagd Meisje voor de kantine. Cam ping „Duin en Strand", Scha rendijke, Kuijerdamseweg 35. Te huur Nog enkele zomerhuisjes aan de voet der duinen. Te bevr.: Recreatiecentrum „Duin er Strand", Kuijerdamseweg 35, Scharendijke. Tel. (01117)216. Huisdieren Sophia-Ver. tot Bescherming van Dieren zoekt goed tehuis voor: Bast. hondje, 5 mnd. (teef); bast. Bouvier, 7 mnd. (reu); Schotse Collie, 3 jaar (reu); Duitse herder, 2 jaar (reu); bast. Boxer, 1 jaar (reu). Inlichtingen bij de ver tegenwoordiger P. I. Heij- boer, Esdoornstraat 33, Nieu- werkerk. Telef. (01114) 583. Diversen Schuldenregelingen d.w.z. concentratie der betalingen op één punt voor particulie ren, ambtenaren en zaken- drijvenden ter voorkoming van faillissement en (loon)- beslag, verkoop enz. enz. Me dewerking erkenning van Voorschot- en Financierings- banken alsmede met hen die zich belasten met de invor dering van schuldposten. Landelijk Adviesbureau v. d. Middenstand, gevestigd sinds 1960. Bussum, Koningin Em- malaan 18, telefoon (02159)- 1 69 03. Prima kwaliteit huish.-ver- plegingsart. en gummiwaren! Prijskourant en gratis proef monster worden op aanvraag franko toegezonden. Postbus nr. 93, Middelburg. uur 's morgens één en al oliebol. De C.J.V.-leden ko men langs! Camping „Duin en Strand", Scharendijke. Nog enkele staanplaatsen voor caravans (seizoenplaatsen). Prachtig gelegen aan de voet der dui nen. Kuijerdamseweg 35, tel. (01117)216, Scharendijke. Kistjes kleine en grote mis kleur sigaren. Goed en goed koop! Sigm. D. C. Viergever, hoek Kraanplein, Zierikzee en Weststraat, Haamstede. Heeft U een post- of bank girorekening Dan maken wij u attent op de gemakkelijkste manier om het abonnementsgeld over te maken. U kunt ons namelijk machti gen het abonnementsgeld per kwartaal van uw rekening at te schrijven. 'n Telefoontje of briefje in gesloten envelop. Géén post zegel plakken; die is voor onze rekening. Adresseer als volgt: Zierikzeesche Nieuwsbode Antwoordnummer 12 Zierikzee en wij zenden u het machti gingsformulier dat hiervoor nodig is, omgaand toe. X Oplegger met kraau op rupsbanden 14,80 X X Vakantiehuis8,20 X Bungalow13,80 Villa-15,50 Deuren en scharnieren4,20 X T.v.-antenne, bomen, vlag, balk 4,20 X Verlichtingset 6,90 X X Duplo-stenen9,50 J 4,80 en 9,50 g Laat uw kinderen spelen met LEGO Ze zyn er uren zoet mee! J X Markt - Brouwershaven Gevraagd: Van der Wekken vrachtvervoer Zierikzee - Telefoon (01110)2493 Ver. van Rechtzinnig Hervormden tc Zierikzee Heden maandag 17 februari, 's avonds 8.00 uur, hoopt in het Ned. Hervormd Verenigingsgebouw in 't Vrije voor bovengenoemde vereniging te spreken: de weleerw. zeergel. heer dr. C. BEZEMER Ned. Herv. predikant te Scheveningen Onderwerp: „Bijhei en wetenschap" Ook niet-leden zijn hartelijk welkom! Toegang gratis Algemene ledenvergadering Statutenwijziging en wijziging huishoudelijk reglement maandag 3 maart a.s., in café-restaurant „Oosterland" te Oosterland. Aanvang 7.30 uur. De voordracht met de namen der kandidaten ligt ter inzage ten kantore van de bank. Het bestuur Weekreclamc: Riblappen 500 gram 3,98 Rosbief 500 gram 4,98 Klapstuk 300 gram 1,98 Friki braadkuiken 1050 gr. nu 3,44 BROODBELEG Rookworstje per stuk 0,98 Gebraden gehakt 150 gram 0,84 Leverkaas 150 gram 0,84 Woensdag: vers vleesgehakt per 500 gram 2,28 PHILIPS ELEKTRISCHE DEKEN met automatische temperatuurregeling 79,- 99,- 119,- 130,- 152,- 174,- alléén van UW BAKKER. Hij heelt veel soorten voor u. Gevulde koek, Macaronen, Amandel broodjes enzen niet te vergeten allerlei soorten koekjes. Te koop Plm. 30 ton varkensmcst bij J. W. van de Velde, Oude- weg 9, Zierikzee. Tel. (01110) 2904. Kunstschaatsen met bruine schoenen, maat 40. L. Hanse, Laan van St. Hilaire 2, Zie rikzee. Tel. (01110)2648. Plm. 500 populierenstek, 4 a 5 m hoogte. „Tentebosch". I la.imstede. Telef. (01115)260. BEGRAFENISSEN - CREMATIES - TRANSPORTEN Vertegenwoordigers te Haamstede e.o.: Renesse e.o.: Scharendijke e.o.: Kerkwerve en Noordgouwe e.o.: Zannemaire e.o.: J. Kik, Weststraat 16, tel. (01115) 611 F. de Feiter, Laone 1tel. (01116) 411 L. J. Meulmeester, Elkerzeeseweg 3, tel. (01117) 464 A. Kloet, Vloedstraat^37 boodschappen W. Stouten, Oprit 24, tel. (01112) 221 Hierbij deel ik mijn geachte clientèle mede dat ik, met ingang van 1 januari 1969. mijn zaak heb overgedaan aan de heer J. F. VAN DE VEN. Dankende voor het zovele jaren genoten vertrouwen, beveel ik mijn opvolger beleefd in ieders gunst aan. J. Wijsman-van den Hoek Zierikzee, februari 1969 Schuithaven 6 Refererend aan bovenstaande geef ik langs deze weg kennis dat ik met ingang van 1 januari 1969 de zaak in lxe- en huishoudelijke artikelen van mevr. J. WIJS MAN-VAN DEN HOEK heb overgenomen. Hopende door een vlotte en prompte bediening mij hetzelfde vertrouwen te mogen verwerven dat mijn voorgangster zovele jaren heeft genoten, beveel jk mij beleefd aan. J. F. van de Ven Zierikzee, 17 februari 1969 Schuithaven 6 - Telefoon (01110)2973 Gevraagd: omgeving Zierikzee. Landarbeider of tractorchauffeur Brieven aan het bureau van dit blad onder nr. 3058. ALLES voor voetbalsport ALLES voor zaalsporl uu. trainingspakken Binnen afzienbare tijd, zullen wij de thans in aanbouw zijnde fabrieksruimte - met een oppervlakte van ca 10.000 m2 - in gebruik nemen. Mede hierdoor kunen wij reeds nu in diverse afdelingen plaatsen, waarvoor geen speciale opleiding is vereist. Tevens vragen wij nog enige ervaren die geheel zelfstandig kunnen worden in gezet voor speciale objecten. De hoogte van het vaste maandsalaris (van af -25-jarige leeftijd minimaal f 775,- bruto per maand) is verder afhankelijk van oplei ding en ervaring. Vakantietoeslag in de maand juli 6 Gratificatie in de maand december 4 Gratificatie in de maand april 4 Op dinsdag 18 februari a.s. om 19.30 uur in café-restaurant „Het Huis van Nassau" te Zie rikzee, kunt u meer te weten komen over de werkzaamheden, lonen en andere arbeids voorwaarden. Langeweg 1 OUD-BEiJERLAND Fabriek van Automobielonderdelen en Garagegereedschappen. SCHOUDER- KARBONADE zacht prysje: 500 gram 2,98 MAGERE HAMBURGERS zacht prijsje: 3 stuks 1,35 MAGERE SPEKLAPJES zacht prysjc: 500 gram BIEFSTUK TARTAAR zacht prijsje: 3 stuks 1,98 VUEESWAREN VAN DE KEURSLAGER ziju de allerlekkerste! Gekookt spek 150 gram 0,79 Boterhamworst 150 gram 0,79 Gekookte worst 250 gram 1,08 KEURSLAGER MARGARINE (zil verwikkel) 3 pakjes voor 0,99 'n goeie, stager

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1969 | | pagina 6