F PRUIMING Nu verdient U honderden guldens k. JÜ KEURSLAGER' kijk maar t is nog steeds 1968 naar de prijzen in onze Bankstellen v.a. 325,- Wandmeubels v.a. 198,- Eetkamers v.a. 175,- Slaapkamers v.a. 395,- SUCCESJES Eerste Zierikzeese Begrafenisonderneming Vlees is kracht! DE SLAGERS VAN BIJRGH een fruitteeltbedrijf „De Kern' Chinees-Indische gerechten HOLLANDSE WINTERK0ST Biefstuk tartaar, 2 stuks1,36 mager gehakt 2,08 "DE KEURSLAGERS Werktruien Werktruien Heerlijke warme colls J. RENTIER uitzetter Dankbaar en verblijd geven wij kennis van de voorspoe dige geboorte van ons doch tertje en zusje JOHANNA LOUWRENTIA (Manneke) B. ARENSMAN M. ARENSMAN-v. d. LINDE COBIE ELLA Dreischor, 18 januari 1969 Boogerdweg 17 Met diep leedwezen geven wij kennis van het over lijden van onze beste vriendin, mevrouw J. DALEBOUT-BOOT echtgenote van J. Dalebout in de ouderdom van 63 jaar. Haamstede: N. HANSE-LANDEGENT Duivendijke: C. DALEBOUT-FASOL Renesse: G. BIL-BIJ DE VATE Renesse: J. A. ROSMOLEN- DE WILDE Kerkwerve: P. BOOT-HANSE 17 januari 1969 Voor de vele bewijzen van deelneming, ontvangen na het overlijden van onze lie ve man en vader CORNELIS VAN SPLUNDER betuigen wij onze oprechte dank. Uit aller naam: FAM- VAN SPLUNDER Brouwershaven, januari 1969 Mede namens onze kinderen betuigen wij onze hartelijke dank voor de belangstelling die wij bij onze 50-jarige echtvereniging mochten on dervinden. C. SMALHEER A. P. SMALHEER-FOLMER Brouwershaven, januari 1969 Molenstraat 24 Alleenstaande man in Rot terdam, Zeeuw van geboorte, zoekt beschaafde huishoudster Chr. Geref. ot' Hervormd op Geref. grondslag, 64-68 jaar. Bewoont mooi vrij huis op goede stand. Huwelijk uitge sloten. Brieven onder nr. 3036 aan het bureau van dit blad. Te koop gevraagd: een vrijstaand huis of boerderij in de Westhoek van Schou wen. Eventueel opknappen geen bezwaar, of een stuk grond waarop gebouwd mag wor den. Aanbiedingen met omschrij ving onder nr. 3040 a/h bu reau van dit blad. Weekreclame: Riblappen 500 gram 3,98 Rosbief 500 gram 4,98 Klapstuk 300 gram 1,98 Broodbeleg: Rookworst Per stuk 0,98 Gebraden gehakt 150 gram 0,84 Leverkaas 150 gram 0.84 Woensdag: vers vleesgehakt per 500 gram 2,28 VOORLICHTINGSCENTRUM HUISHOUDING EN GEZIN Spreekuur: Voorlichtster: iedere dinsdag van 10-12 uur en van 2-4 uur in het Landbouwcentrum kamer 221, Westsingel 58, Goes, te lefoon (01100)6440. Mej. C. G. REZF.LMAN, landbouw- huishoudlerares Stichting Huishou delijke Voorlichting ten plattelande. Mevr. C. DE DREU-KOSTER, tele foon (01180)5594, Middelburg. Gratis voorlichting op huishoudelijk gebied voor iedere huisvrouw. Stichting Beheer Landbouwgronden De Stichting Beheer Landbouwgronden biedt te koop aan ter grootte van 8.45.00 ha met woning en fruitschuur 5 5 gelegen aan het Laurensweegje te Oosterland. E E Als gegadigden kunnen zich melden, zij die reeds E E een zelfstandig bedrijf in Duiveland of in een der E ruilverkavelingen de Poel-Heinkenszand en Kapel- E E Ie-Wemeldinge exploiteren. E E Gegadigden kunnen ter verkrijging van nadere in- E E lichtingen en voorwaarden vóór 28 januari 1969 zich wenden tot de Stichting Beheer Landbouwgronden, E Westsingcl 58, Goes. E fïiiiiiiiiiiiiiif iiiiiiii iiimiiiiiiiiiiiiiiiiif iiimiiif iiiiimiiiif iiiiiiiif iTf Cafetaria (D. KLIP) opent zijn zaak op donderdag 23 januari 1969 met als specialiteit: E Uit eigen keuken Ook af te halen E Melkmarkt 4 Zierikzee Telefoon 01110-3092 VERS MAGER SPEK voor zuurkool en erwtensoep 500 gram 2,18 ERWTENSOEP- COMPLET (rookworst, hamschijf en mager spek) Q„ vanaf JL,^0 VERS MAGER HACHEVLEES 300 gram 1,88 Mooie RUNDERLAPJES 500 gram 3,88 J 4 4 4 Extra voordeel van de Keurslager voor u! WOENSDAG: VERS GEMALEN per 500 gram SCHOUDER KARBONADE per 500 gram3,28 Worst en vlecswarenreklame GEKOOKTE WORST 250 gram 0,95 LEVERWORST 250 gram 0,98 SCHOUDERHAM 100 gram 0,78 tt 'n goeie, slager F O u o z LU deurloo 'DE MEUBELSHOWROOM VAN Zl ERIK ZEE' Meelstraat 31 Vrij toegang met rits en col met sjaalkraag firma KOEVOETS Havenpark 5 - Zierikzee Te huur gevraagd: Zomerhuisje of kamers voor 6 personen. Omgeving Wcs- tenschouwen. Van 12-26 juli. M. Verwijmeren, Markt 66, Etten-Leur, tel. (01608) 2886. Dis ersen: Verloting G.V. „Deltasport". Laatste bekendmaking. De prijzen die op onderstaande nummers gevallen zijn kun nen nog tot 1 februari 1969 afgehaald worden bij: H. Mouthaan, Grachtweg 19, Zierikzee, telef. (01116) 2539. 425, 446, 453, 454, 494, 633, 707, 812, 870, 941, 1023, 1456, 1583, 1728, 2439, 2440. 2938. Personeel gevraagd: Bijverdienste! Veel gèld ver dienen met de verkoop van nylonkousen aan familie en kennissen. Thuis of op kan toor. Vraagt gratis catalogus. R B., Postbus 9, Rotter dam. Telef. (010)287501 voor slechts 3,65 In 22 kleuren Melkmarkt 13, Zierikzee Telefoon (01110)2750 Aaiinenierscombinatie Zinkwerken N.V. te GORINCHEM Vraagt voor spoedige indiensttreding een voor haar werk in het Brouwershavense Gat. Schriftelijke sollicitaties te richten aan de Direktie van Aannemers Combinatie Zinkwerken N.V. Avenlingenweg 14, Gorinchem, telefoon (01830)5341. BEGRAFENISSEN - CREMATIES - TRANSPORTEN J, C. U 1J L Oude Haven 42 - ZIERIKZEE - Telefoon (01110) 2877 b.g.g. 3047 Vertegenwoordigers te Haamstede e.o.: J. Kik, Weststraat 16, tel. (01115) 611 Renesse e.o.: F. de Feiter, Laone 1tel. (01116) 411 Scharendijke e.o.: L. J. Meulmeester, Elkerzeeseweg 3, tel. (01117) 464 Kerkwerve en Noordgouwe e o.: A. Kloet, Vloedstraat 37 Zannemaire e.o.: boodschappen W. Stouten, Oprit 24, tel. (01112) 221

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1969 | | pagina 6