Algemene Bank Nederland gu bij de ABN Kom kijkea en luisteren naar onze gevarieerde collectie 'Thomas orgels X; ...met een rente-girorekening :n (SER 't Heeft vele voordelen deze winter met ons te reizen! Weekendretour! Half geld in 't weekend Pak de gratis Mini-wintervoordeelfolder mee. Hij ligt op 't station Gaat U winkelen in Zit Neem dan vlees van Ornéemiee BOERDER 5^1 SMÏLLEGANGE BRONSEMA 100 procent muziekgenot O C met een grammofoonplaat (De zomeraanbiedingen gelden namelijk nog steeds.) Samen één hele dag net zoveel door Nederland reizen als u wilt. Dat kan nog steeds. Met een dagkaart van f30.-. Gaat u met meer mensen op stap? Iedere reis- genoot meer kost maar f 5.-. iwce kinderen van 4 tot en met 9 jaar gaan voor één persoon door. x Deze dagkaarten zijn onbeperkt 2 personen f o0.- geidjg op zaterdag en zondag. o [juiSOneii i oj.- Maandag t/m donderdag geldig van fj; 4 personen f40.- 9 uur 's morgens af. Alleen op 5 personen(max.)f 45.- vrijdag gelden deze dagkaarten niet. Een dag alleen op stap? Neem een dagabonnement voor f20.- i (Iedere dag extra kost maarf 5.-meer) J |j Inderdaad, ook het dagabonnement van-f 20.- blijft. Daarop kunt u een hele dag net zoveel reizen als u wilt. Is één dag te i kort? Het dagabonnement kunt u tot 4 dagen verlengen. Voor iedere dag extra betaalt u dan f 5.- n Zaterdag heen en-zondag terug. Voor een weekendretour betaalt u de prijs van een dagretour plus een gulden. Voor kinderen van 4 tot en met 9 jaar hoeft u slechts de helft van de dag- retourprijs - en die gulden - te betalen. met een maandtraject- oj scholier enkaart Op zaterdag en zondag reist u ook deze winter voor de helft van de enkele-reisprijs waarheen u maar wilt in ons land. Voordelige vastrechtkaart 65+ Voor u alleen kost de vastrechtkaart 65-1- f 20.-voor f 10.- meer krijgt uw vrouw ook zo'n vastrechtkaart. Met deze kaart kunt u drie maanden lang onbeperkt door het land reizen tegen betaling van de enkele- reisprijs, alleen of samen. En vergeet niet: uw vrouw mag best jonger dan 65 zijn. Uw identiteits bewijs is uw I gratis voor- aeelpaspoort Een identiteits bewijs heeft u nodig voor de voordelige dagkaarten. dagabonnementen, kortom j voor aile abonnementen. U krijgt zo'n voordeelpas- poort gratis aan iéder NS-loket. Mits u één j pasfoto bij u heeft. Een i identiteitsbewijs is 5 jaar i geldig. Haal het'vandaag. J het kan u morgen al van Drie-, voucfig voordeel.. 1 31/2 procent rente over uw salaris en al uw andere periodieke inkomsten; berekend over uw constante saldo per halve maand, 2 betaalcheques waarmee u contant kunt betalen zonder dat u veel geld op zak hoeft te hebben, 3 zo u wilt - na overleg - tot duizend gulden krediet. Bovendien kunt u dagelijks beschikken over uw gek U bent welkom bij de VVeekrcklame: s Varkensfricandeau 500 gram 4,18 2 slavinken0,83 ij Tongeworst 100 gram 0,58 J Alléén woensdag: Rundergehakt 500 gram 2,28 5 s 5 Uw speciaal adres voor AfcLE «pCT^en H rubberlaXr£èn is nog steeds P. Bezuyen Zierikzee - Telefoon (01110) 2164 Te koop aangeboden: 50 ha, gemengd bedrijf, jf, ^ar- >ijPct te van gedeelte pacht. Di: aanvaarden. Voor nadere inlichtingen: J. C. SCHIETTEKATTE, Korte Groendal 18, Zierikzee, tele foon (01110) 2261. Te koop gevraagd: nette womfts kleine bungalow omgeving Zierikzee of ge meente Duiveland. Aanbiedingen J. C. SCHIET TEKATTE, Korte Groendal nr. 18, Zierikzee, telef. (01110) 2261. Aanmelden: Aannemersbedr. J. D. GEUZE, Nieuwe Boo- gerdstr. 16 of Oude Haven 20, Zierikzee. ve+o°Pl_ ENERGIEHAL ROTTERDAM tel. 14 53 80 en 14 55 10 van 10-18 uur, verder bij CO-OP en V.V.V. en te Zierikzee ook bij: Van Oeveren, Watermolen 19, zeer dringend aanbevolen ■t POSITIE- a gorcfpltje stcp-in panty gaine jupon voedings-beha Het domein voor de Vrouw Autofinancieri cu persoonlijke lening H. vau Dijke Telefoon (01110) 2605 Mulockstr. 22 - Zierikzee met unieke 'Thomas' klankkleur en Color-Glo Wij bieden u elektronische orgels van 'Thomas' in alle, ook ongekend lage prijsklassen. Met één en dezelfde 'Thomas' garantie van vijf jaar. En één en dezelfde 'Thomas' klankkleur, die met recht 'weergaloos' wordt genoemd: rond, barok, en zuiver. Kom daarom kijken en luisteren. Wij demonstreren u graag en vrijblijvend de vele klankrijke mogelijkheden van 'Thomas'. Het merk dat sinds jaren favoriet is in de V.S. 'n'Thomas-' orgel Mest u al vanaf f 995,- (met 1 manuaal); met 2 manualen en pedaal vanaf f 1.495,-; f 1.995,- en f 2.495,-. <\N Uniek systeem voor beginners, alleen bij 'Thomas' Aanwijzingen via verlichte toetsen, waardoor u direkt weel, lioe u moet spelen. Ie muziekboek gratis. Vraag demonstratie. Uitvoerige folders met talloze gegevens over 14 verschillende "Thomas" orgels gratis bij ons verkrijgbaar. Toulonselaan 90 - DORDRECHT Telefoon (01850) 30195 WELTEVREDEN van uw speciaalzaak Appelmarkt 8-16 ZIERIKZEE Tel. (01110) 2805 en 3318 Steeds ontvangen wij nieuwe zendingen LANGSPEELPLATEN in alle genres (meest Stereo). DE KEUS IS GROTER DAN OOIT TEVOREN Kom, kies en luister dus bij: Weltevreden

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1968 | | pagina 7