9 9 Wedden dat je déze lekkerder vindt 99 VAN NELLE HALF/ZWARE 39 ct. MdklHe Tijdelijke voordeel aanbieding: Op 't ogenblik tost zo'n kostelijk petje Bulgaarse vruchtenyoghurt van de Melk Unie (46 ct) maar ■"£T Wasautomaten! c-vaii(|' FRANS MAIJS SUCCESJES KRUIWAGENS A. ROMBOUTS Voor SinterklaasFA. KOEVOET^ Philips Inclimatic 999,- Philips CC 100 1599,- Ruton Inclimatic R0 1301 999,- Ruton R0 1305 CC 1000 1599,- Mkk 412 1195,- A.E.G. Princess L. 998,- Naonis PNS 889,- W. H. EVERAARTS SMIT BOLNES n.v. bankwerkers/monteurs monteurs Jr Steek je neus maar eens in 't pakje. Dat ruikt anders. Heel anders! Dat zijn de allerfijnste Kentucky en Virginia tabakken. Gemixed door Yan Nelle Het Betere Werk KUNSTHANDEL ,DE POORT '99 Sieraden Gense bestekken Arabia serviezen Geopend: donderdagmiddag en zaterdagmiddag Kraanplein 2, Zierikzee MET SCHOENEN GEREPAREERD DOOR C. W. BOM St. Bomusstraat 1 - Zierikzee Bezorgdepöts: Mevr. de Regt-Flohil Pauwstraat 13, Noordgcuwe Mevr. v. d. Linde, Zuidstraat, Brouwershaven Mevr. J. Dorreman-Bom Putmeetweg 2, Scharendijke J. Bom Czn. UN A-straat 5, Nieuwerkerk M. Haeck Nieuwstraat 46, Bruinisse Dagelijks geopend van 8.00 tct 6.00 uur: zaterdags van 9.00 tot 1.00 uur. Slagerü St. Domusstraat M Zidfctfreee Telefoon 2927 GEHAKT 500 gram 1,98 HAMLAPPEN 500 gram 3,! Deze aanbieding is geldig tot en met 16 november. pep 500- gram Gekookte varkenskluivi 50 cent pe# 50®^gram Boeren leverworst 50 cent per 100 gram Preskop 40 cent per 100 gram Boerenham 100 cent per 100 gram Onze specialiteit: Gelderse rookworst SLAGERIJ Zierikzee Telefoon 2135 Woensdag 6 november a.s. Diverse moddellen wegens dankdag de gehele da&'GEStiOTEN Het Geschenkenhuis GOUDZWAARD, Haamstede Personeel gevraag^ Hoge bijverdiensfo^o.a.wiüis- werk voor iedereen)Jpange- boden. Postzegel ireluiten. J. van Spronsen, Paul Kru- gerlaan 203, Den Haag. Hoge bijverdienste Oo.a. thuis werk voor iedereen) aange boden. Brieven: „De Sfcha- kel", Bogerdweg 36,; Drei- schor. Uit voorraad leverbaar Prijzen vanaf 69,20 Hem 20 - Zierikzee Telefoon (01110) 2475 Winkel is iedere dag geopend na i.00 uur - zaterdags van 8.00 tot 6.00 uur. Personeel gevraagd Thuiswerker-s gevraagd. - Schoon werk, goede verdien sten. Inlichtingen postbus 413, Eindhoven. (S.v.p. twee ant- woordzegels bijsluiten). KLEDING en SPORT Havenpark 5 - ZIERIKZEE sosssssceososossosoe 30 oktober t/m 9 november GESCHENKENHUIS HOOGERHUIS, Renesse GOUDZWAARD, Haamstede 200r- inruil 300,- inrui 250,- inruil 300,- inrui met inruil met inruil 200,- inruil WH Alle machines worden door EIGEN personeel ge plaatst en DESKUNDIG aangesloten Eigen servicepersoneel lederee dag demonstratie Poststraat 2 - ZIERIKZEE - Tel. (01110) 2624 ZIET ETALAGE EN SHOWROOM I Dc wasaulomatcnspccialist van Schouwcn-Duivcland SMIT BOLNES MOTORENFABRIEK ZIERIKZEE POSTBUS 32 TELEFOON no. 01110-2955 vraagt op korte termijn en voor nieuwbouw- en reparatiewerkzaamheden L.T.S.-opleiding en ervaring in een soortgelijke funktie strekt tot aanbeveling. Belangstellenden nodigen wij uit kontakt op te nemen met onze afdeling Personeelszaken

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1968 | | pagina 6