goudgoed-spaarplan voor uw gulden m Nü!®® w) \7 95 79 GROENTE en FRUIT SU IféGg SUPERAANBIEDINGEN goudgóed SLAOLIE goudgoed SCHOTELWARMER 1 129 NYLONS "250 2Ë4l50 SPRITS- RINGENftfi PALINGWORST «oor.... 86 SPELLETJES BOEK LIMONADESIROOP I.D9 KAAS MILKANA KAASCRÈME KUIPJE 59 FRANSE ZUIVELKAAS 250 GRAM 1.08 J01LETWATTEN PER ZAK 75 STROOIMELANGE 89 LANGE VINGERS f 0,80 DE NAJAARSZORG VOOR DE ROOS extra GRATIS GELDZEGELS De 10% korting in gratis geldzegels op VéGé artikelen blijft gehandhaafd. Nü mèt 10% extra spaarwinst! extra KOOPZEGELS Vanaf heden kunt U voor elke bestede gul den een 10 -puntzegel van 5 ct. kopen. Ook met 10% spaarwinst! VéGé BIEDT U MÉÉR VOOR UW GULDEN extra IN 1 BOEKJE! De10-puntgratisgeld- zegel èn de 10 - punt koopzegel is dezelfde zegel! De gratis zegels èn koopzegels plakt U in hetzelfde boekje. Voor èlk vol zegel boekje ontvangt U geen F10,- maar F11 extra VéGé bied nog véél méér voordeel als U profiteert van de Goud- Goed-aanbiedingen. Slechts een vol zegel boekje geeft al recht op aankoop van een GoudGoed-aanbieding. HALVE LITER FLESSEN [super! GOUDMERK van -v39- Nül IOQ CAPU- CIJNERS 2 literblikken VéGé KRUL VAü 5j_ VERMICELLI pak 250 gram VéGé van -9q LEVER PASTEI 200 gram VéGé van -82" SIAM RIJST zak 500 gram van 44-2" -w VéGé SHAMPOO 1/2 ltr. flacon |h van 485" -10% 3 PAAR JUANITA ELEKTRISCHE MET DELFTSBLAUW TEGELDECOR DAT IS 1 VOL GOUDGOEDBOEKJE TER WAARDE VAN F11,- F 13,50 VERGELIJKBARE WINKELWAARDE F37,50 per paköu UIT ONZE KOEL en DIEPVRIES VISSTICKS 10 st per pak 1.08 CFX BIJ 5.00 BOODSCHAPPEN EEN SUPER VAN 1.50 VOOR SUBLIEM I BAKJE/250 GR I.JO FLES MAZON <f ffcft walnoot-amandelen PRALWS 150 GRAM kau i—III^IIIMlIIW ardita 250 GRAM PER PAK B W Dinsdag: 1 kilo rode kool 29 Woensdag: 250 gram panklare boerekooi 36 Donderdag: 98 Vrijdag: 1 kilo Golden Delicious 79 Zaterdag: 89 De hele week: 2Vz kilo klei-aardappelen 49 MJA21 Uw VéGéleveranciers voor Brouwershaven: J. de Nooyer, Brouwershaven J. Blaas, zelfbediening, Dreischor M. J. Wagemaker, zelfbediening, ouwe «OH. DE VRIES ITRIESJT HAVENPLEIN 8-10 ZIERIKZEE Badstof closetmat met bloemdessin, in diverse kleuren. Eenvoudig wasbaar 3,45 Emaille schaaltje met bloemdécor. Handig om wat te bewaren of te warmen 14-16-18-20 cm - vanaf Deze aanbiedingen zijn geldig t/m a.s. zaterdag Zes messen in luxe doos. Het mes is roestvrij en heeft een golfsnede. Plastic heft in div. kleuren 2,95 Luxe toiletgarnituur, in fraai gedessineerde stof. Grote toilettas en make-np étui 3,95 Met deze huisüoudmachine kunt u alles snijden: brood, vlees, worst, groenten etc. Zelf vastzuigende pootjes. Roestvrij snijblad. 29,95 Handig zo'n koekepannetje met „kan-niet-aanbranden" bekleed. Koolstof greep en 16 cm ƒ2,95 Geef ieder z'n juiste portie met een portioneerlepel. Voor ijs, pudding, etc. Verchroomde uitvoering 3,50 2,50 Plastic afwasteiltje (30 cm 0) en een 10-li ter emmerf zware kwaliteit, tesamen Aandacht voor de tuin Renesse luijgt „winkelweek" met vele attracties Een roos behoort tot de winter harde gewassen, toch kan eventuele lang aanhoudende vorst grote scha de aanrichten. Daarom behoort tot de verzorging van de rozenbeplan- tin gook het aanbrengen van een be schutting legen strenge vorst. Vooral in ons land met- afwisselend klimaat waar zacht en nevelig weer plotse ling omslaat in echt winterweer, is deze voorzorg wel op zijn plaats. Voor struikrozen is de eenvoudig ste beschutting hef aanheuvelen, hetzij met grondclan wel met ruige of paarclemest. Beschuttende mest Ruige mest is een uitstekende be schutting. Tijdens de wintermaanden loogt ze uit, waarmede tegelijkertijd plantenvoedsel in cle bodem komt. Het enige bezwaar is dat het wat slordig staat, doch dit kan men ver helpen door de grond te bedekken met turfmolm of door er sparrétak- ken over te leggen. Bij de aanschaffing van cle molm client men er op te letten clat ze clroog is, waardoor ze gemakkelijk verwerkt kan worden; ze neemt niet gemakkelijk water tot zich en blijft clus luchtig. Draag zorg tegen het wegregenen. Afdekken met opgeharkte blade ren moet ten zeerste afgeraden wor den, daar op dit blad sporen van schimmels of eitjes en larven van insecten kunnen overwinteren. U kunt wel begrijpen dat clit een kweekplaats kan worden, die de oor zaak zal kunnen zijn van allerlei narigheid. Be kop in het zand Stamrozen kunnen, wanneer de stammen nog buigzaam zijn, naar de grond worden gebogen. Zet de kroon in de grond vast. De verede- lingsplaats kan clan gemakkelijk be dekt worden en hier komt het toch op aan, want dit is de gevoeligste plaats aan de top van de stam. Ouclere stammen laten zich niet meer buigen, clus zal men hier an ders te werk moeten gaan. Breng in het hart van cle kroon met de naald- stand naar beneden, om de afvoer van water te vergemakkelijken, sparretakken aan en vervolgens ver der om de gehele kroon. Met dit in pakken mag u niet wachten tot de vorst is ingetreden, want dan zou den de takken kunnen breken. Leirozen zijn in het algemeen ge sproken beter bestand tegen de win ter, behoudens enkele uitzonderin gen, doch deze heeft men uiteraard reeds een warmere, meer beschutte plaats gegeven. Geef leirozen even eens een bedekking aan de voet en bind bovendien nog enige takken tegen de stam aan. Dat is tevens een goed middel om vroegontluikende knoppen tegen schrale wind te be schutten. De eerste nachtvorstjes kunnen geen kwaad doen. Toch doet u er goed aan tegen eind november of als de vorst vroeger intreedt, eerder klaar te zijn. WEST-BERLIJN. In West-Berlijn. zijn ongeveer 500 linkse studenten slaags geraakt met de politie, enkele uren voordat demonstraties zouden worden gehouden tegen het houden van ihet congres van de Christen- Democraten in de stad. RENESSE, 4-11. Be jaarlijkse „win kelweek" te Renesse zal gehouden werden van maandag 18 november t/m donderdag 5 december a.s. In deze periode zullen bonnen worden uitgereikt, waarmee fraaie prijzen kunnen worden gewonnen, met als hoofdprijs o.a. een t.v.-apparaat. Be opbrengst van de verloting komt dit jaar ten goede van dc „Vereniging van Ouders en Vrienden van het geestelijk gehandicapte kind op Scheuwen-Buiveland". Er zullen weer verschillende at tracties geboden worden, o.a. uit gave van een winkelweekkrant en het houden van etalagewedstrijden en een kindertekenwedstrijd'. Op het programma staat ook een kinder middag in het Dorpshuis en een bal lonoptocht. Sint Nicolaas hoopt Renesse te be zoeken op 23 novemiber, zaterdag middag, 2.30 uur en op 30 november. De Sint heeft op 30 november een druk programma af te werken en daarom moest de grote kindervriend besluiten om zijn bezoek te doen plaatsvinden per helikopter. Hij hoopt te arriveren om 2.30 uur, het vertrek is vastgesteld op 3.30 uur. Aan de komende twee bezoeken van de Sint -zal op muzikale wijze luis ter bijgezet worden door het fanfa recorps „Luctor et Emergo". De trekking van de winkelweek- bonnen en andere uitslagen ge schiedt onder visie van notaris Van der Hoeven op donderdag 12 decem ber in het Dorpshuis. Aan deze avonid zal met conference en amuse mentsmuziek 'worden meegewerkt door het duo Henk Polder en Joh. de Vries.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1968 | | pagina 12