Voor de amateurfotograaf Twee schatjes op een plaatje ZIER1KZEESCHE NIEUWSBODE Dunderdag 5 ukluber »l>1 Nr. 1387» Initiatief Z.V.U. Hedendaags toneel voor jongeren in de Middelburgse schouwburg c1 C ZIERIKZEE, 4-10, De grote be langstelling die voorat het jonge pu bliek uit verschillende delen van Zeeland heeït getoond voor de serie hedendaags toneel in de Middelburg se schouwburg, heeït de ZVU doen besluiten wederom een dergelijke se rie in het toncelprogramma op te ne men. De toneelgroep Studio zal Ln de schouwburg drie voorstellingen ge ven. De serie Ls uitgebreid met een voorstelling in het Ledel Theater te Oostburg. Het programma luidt: Zaterdag 21 oktober 1967 in de schouwburg te Middelburg „Kooien", door Lewis John Carlino. In de hoofdrol Andrea Domburg. Zaterdag 25 november 1967 in het Ledel Theater te Oostburg „Zomer" door Romain WeLngarten. Zaterdag 6 januari 1968 in de De Griekse uitgeefster Helen Vlaehos, die herhaaldelijk kritiek heeft geleverd op het militaire be wind, is woensdagmorgen onder huisarrest geplaatst. GEMEENTE WESTERSCHOUWEN Burgerlijke Stand en loop der bevolking over september Geboren: 2. Marinus Jacob, z. van Joost Willem Geleijnse en Cornelia Gieltje de Voogd (Haamstede); 13. Monique Leonie, d. van Ntcolaas Ge- rardus Jonker en Johanna Maatje van den Hoek (Haamstede); 21. An- netje Pieternella, d. van Arij Roon en Lauwerina Maria Moijses (Burgh) Gehuwd: 5. Pieter Jaarsma, 23 j. en Margreta Jacoba Maria Bolijn, 26 jr. (Delft-Haamstede); 8. Simon Andries Bil, 20 jr. en Antoinette Ca- tharina Willemina Mol, 20 jr. (Ouw- erkerk-Haamstede)12. Cornells den Boer, 23 jr. en Anktje Neeltje Kok, 19 jr. (Arnhem-Haamstede); 21. Piet de Meij, 27 jr. en Anna Geertruida de Bruijne, 26 jr. (Renesse-Haam- stede); 22. Adriaan Kenters, 27 jr. en Pieternella Cornelia Adriana Verton, 21 jr. (Burgh-Haamstede); 22. Leendert Cornells van der Cin- gel, 27 jr. en Lena Wilhelmina Bouw man, 19 jr. ('Nieuwerkerk-Renesse); 22. Mari Adriaan Frans Kik, 23 jr. en Hendrika de Blonde, 20 jr. (Burgh-Haamstede); 29. Adrianus Matthijs Matthijsse, 23 jr. en Sietje Christina Manui, 20 jr. (Renesse- Haamstede). Ingekomen: 1. E. J. Wiersema en gezin uit 's-Gravenhage (Renesse); 4. Anita P. de Bruine uit Amsterdam (Haamstede); 4. Johanna H. D. de Bruine uit Amsterdam (Haamstede); 6. mej. E. E. Koek uit Aruba (Burgh) 8. S. A. Bil uit Ouwerkerk (Haam stede); 11. mej. D. W. Verschoor uit Breda (Renesse); 15. mej. T. A. Sten- ger uit Vught (Haamstede); 25. me vrouw A. E. Canters-Dijkstra uit Rotterdam (Renesse). Vertrokken: 1. mej. B. Schuld (Burgh) naar Nijkerk; 1. mevr. C. Geleijnse-Vleeshouwer (Seroosker- ke) naar Axel; 1. P. A. M. van Zut- phen (Renesse) naar Eindhoven; 1. M. L. Cremer (Haamstede) naar Voorburg; 4. J. A. Geleijnse (Burgh) naar Breda; 5. mevr. J. S. M. Helm- ze-Püllen (Renesse) naar Dordrecht; 5. R. M. C. van der Hulle (Haam stede) naar Amsterdam; 5. mevr. M. J. M. Jaarsma-Bolijn (Haamstede) naar Ridderkerk; 11. M. Zandijk (Renesse) naar Roermond; 15. A. Zafidijk er. gezin (Renesse) naar Zie- rikzee; 22. C. L. Boot (Noordwelle) naar Dordrecht; 22. mevr. L. W. v. d. Cingel-Bouwman (Renesse) naar Duiveland; 27. mej. L. Roseboom (Renesse) naar Arnhem; 29. A. M. Matthijsse en echtg. (Renesse) naar Vlissingen. Aantal inwoners per 1 oktober 1967: 4153. Op 4 oktober was er weer extra aandacht voor het dier. Het dier is, vooral in onze technische samenle ving van heden, meer dan ooit af hankelijk van de mens. Amateurfotograaf J. Sas uit Zwijn- drecht heeft de noodzakelijke aan dacht en vriendschap tussen mens en dier knap vertolkt in bijgaande foto. Fotografie is het wachten op „het juiste moment".' Elke situatie heeft tijd nodig om tot een bepaald hoog te punt te geraken. Het kindje op deze foto heeft misschien eerst de schotel neergezet, is toen gaan zitten en tenslotte is ze voorover gaan lig gen. Zo kon zij het grappige rode tongetje zien van de kleine poes. schouwburg te Middelburg „De ar chitect en de keizer van Assyrië", door Fernando Arrabel. Zaterdag 16 maait 1968 in de schouwburg te Middelburg „O", door Sandro Key Aberg. Zo mogelijk zal ter inleiding in di verse plaatsen een aantal causerieën worden gegeven. Bij de intekening op deze voorstellingen genieten de jon geren tot en met 21 jaar voorrang. SPORTBERICHTEN VOETBAL K.N.V.B. District Zuid I Zondagcompetitie Het programma voor a.s. zondag 8 oktober luidt: 3e klasse D: NSV-Zierikzee; Aüi- ance-Steenbergen; MOC '17-METO; Grenswachters -H V V '24; Hontenisse -ODIO; Steen-Vogelwaarde. Afdeling Zeeland le klasse: Renesse I-Groede I (kwart over 2, scheidsr. L. L. C. Kos ter); Patrijzen I-DFS I (half 3, K. A. Bomer scheidsr.); Robur I-Lewe- dorpse Boys I; Luctor I-Kruiningen I; Zeelandia I-Hoofdplaat I; Jong Ambon I-Domburg I. 2e klasse B: Zierikzee III-Renesse II (half 3, scheidsr. J. Lubbers); Zonnemaire I-Luctor II (half 3, N. Speelman scheidsr.); DFS 11-Lowe- dorpse Boys II (half 3, scheidsr. L. J. C. Kesselaar); Goes III-Cortgene I; Domburg H-Kwadendamme I; Jong Ambon II-Dreischor I (half 3, J. P. v. d. Velde scheidsr.). 3e klasse D: SVOWK I-Dreischor II (half 3, scheidsr. J. de Winter); Patrijzen III-Robur IV; Kwaden- damme II-Robur III; 's H. Arends- kerke III-Kruiningen II; Volharding II-Kruiningen III. Zaterdagmiddagcompetitie Het programma voo i*a.s. zaterdag 7 oktober luidt: le klasse: Bevelanders I-Beren I; Arnemuiden II-Kloetinge I. 3e klasse A: WIK II-Duiveland II (4 uur, scheidsr. M. Krijger); Brou wershaven IT-Bruse Boys III (4 uur, scheidsr. N .Speelman); Brouwers haven III-ZSC I (kwart over 2, R. v. d. Wateren scheidsr.); SKNWK II -MEVO II (4 uur, scheidsr. L. J. de Bil); Bruse Boys II-DFS III (4 uur, scheidsr. D. v. d. Wekken); DFS IV- MEVO III (4 uur, scheidsr. Th. Sies). J uniorencompetitie Groep A I: Arnemuiden A I-RCS A I; Zeeland. Sport A I-Zeelandia A I; Vlissingen A I-Walcheren A I. Groep A IV: Zierikzee A II-Luc- tor A I (2 uur 35, scheidsr. J. D. v. d. Linde); DFS A I-Colijnsplaatse Boys A I (half 3, scheidsr. K. Bau- mann); Goes A II-Wolfaartsdijk A I; Robur A I-'s Heer Arendskerke A I. Groep B X: Zierikzee B III-MEVO B II (half 2); MEVO B I-Duiveland B I (2 uur, scheidsr. J. C. de Bilde); SKNWK B I-Bruse Boys B I (half drie). Groep B XI: Zonnemaire B I- Renesse B I (half 3); ZSC B I-DFS B I (half 3). Damvereniging „Zierikzee en Omgeving" De damvereniging „Zierikzee en Omgeving" begint a.s. vrijdag in één der lokalen van het Ned. Herv. ver enigingsgebouw, 't Vrije, Zierikzee, de onderlinge competitie, seizoen 1967-1968. Tevens zal deelgenomen worden aan de competitie van de Zeeuwse Pambond. Nieuwe leden zijn mede van harte welkom en Wel uit geheel Schouwen- Duiveland. Voor vervoer per auto naar en van het clublokaal kan in de meeste gevallen gezorgd worden, de huidige leden wonen op verschil lende plaatsen, men kan dus meerij den. Men zou hier bijna kunnen spreken van een „strelende lens" met zoveel liefde heeft amateur J. Sas het ta fereeltje vastgelegd. Probeer ook eens op uw manier, kind en dier te fotograferen. Het is zo moeilijk niet, het vereist wat aandacht en geduld. Wilt u een snelrecept voor uw ca mera? Gebruik het kleinste type flitslamp, neem ca. 2 meter afstand van uw onderwerp. Laat later het beste stuk van uw foto vergroten. Daarmee vallen storende details weg en het belangrijkste blijft over. Als u goed kijkt, ziet u dat J. Sas de foto vanuit een vrij laag standpunt heeft genomen. Dat is symbolisch., wij gaan allemaal wel eens voor een kind of een dier „door de knie ën"! Onderzoek van rnoanrotsen CHICAGO, 4-9. Geleerden van de universiteit van Chicago hebben woensdag bekendgemaakt dat '4j de rotsen op de maan willen onderzoe ken op hun chemische samenstelling. Daartoe zullen de volgende twee sur veyors, die in november en volgend jaar een zachte landing op de maan moeten maken, worden voorzien van een kubische doos met züden van 15 centimeter, die aan een nylon- kcord op de rotsen zullen worden neergelaten om deze chemisch te analyseren. Getracht zal worden de komende surveyors op rotsen neer te laten komen, heeft professor Tur- kewitsj van het instituut Enrico Fer mi voor kernonderzoek aan genoem de universiteit op een persconferen tie verklaard. Men wil te weten ko men of de bergen op de maan een zelfde samenstelling hebben als ge lijksoortige stenen in het vlakkere gebied, zei hij. Prof. Turkewitsj is de man die het idee van chemische ana lyse van de maanbodem, zoals die drie weken geleden door de surveyor vijf is uitgevoerd, heeft gehad en uitgewerkt. Een eerste analyse van de gege vens die de surveyor na landing op 10 september heeft doorgezonden tcont aan dat op de maanoppervlakte het element zuurstof het meeste voorkomt, evenals op aarde. Echter niet als gas, maar gebonden in oxy- dcs. Ontmoetingsdag Algemeen Ned. Verbond te Bergen op Zoom BREDA, 4-10. Het Algemeen Nederlands Verbond, afd. Noord- Brabant-Zeeland organiseert een ontmoetingsdag te Bergen op Zoom. Het gezelschap zal 's morgens in de Markiezenzaal van het stadhuis ont vangen worden door burgemeester drs. L. J. M. van de Laar. De middag is gereserveerd voor een gedachten- wisseling „in de geest ener omvat tende confrontatie tussen Noord- en Zuid-Nederland". R.k. parochie Rotterdam verkocht kathedraal ROTTERDAM, 5-10. De kathe- draal van het bisdom Rotterdam, een uit 1892 daterende .kerk aan de West zeedijk, is vanmorgen bij openbare inschrijving verkocht voor 5,5 mil joen gulden. Eigenaar werd Van der Vorms Aannemingsmaatschappij in Rotterdam, die ter plaatse een kan torenflat wil bouwen. Andere in schrijvingen, die lager waren, zijn niet bekendgemaakt. Het gebouw, dat niet zo erg ste vig meer in elkaar zit, stond reeds lang uit voorzorg in de steigers. De parochie, die door de ontvolking van de binnenstad steeds1 kleiner wordt, kon reparatie en onderhoud niet meer opbrengen. GEMEENTE ZIERIKZEE De burgemeester van Zierikzee maakt, ter voldoening aan artikel 28, 6e lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, bekend, dat het besluit van gedeputeerde staten van Zeeland, van 25 juli 1967, 4e afdeling, nr. 245/ 30/'67/231, waarbij goedkeuring werd onthouden aan het besluit van de raad van 20 december 1966, nr. 11, tot vaststelling van het bestemmings plan „Scheepstimmerdijk", met in gang van 10 oktober 1967 gedurende een maand ter secretarie voor een ieder ter inzage is nedergelegd Ingevolge artikel 29 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kunnen zij, die bezwaren tegen de onthou ding van de goedkeuring door gede puteerde staten hebben, gedurende bovengenoemde termijn bij de Kroon beroep instellen, welk beroep moet worden gericht tot H.M de Koningin en worden ingezonden aan de minis ter van Volkshuisvesting en Ruimte lijke Ordening. Zierikzee, 3 oktober 1967. De burgemeester van Zierikzee, D. W. KASTELEIN. GEMEENTE ZIERIKZEE Voorbereidingsbesluit De burgemeester van Zierikzee maakt ingevolge artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening be kend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 2 oktober 1967 heeft besloten te vex-klaren dat een be stemmingsplan wordt voorbereid voor de omgeving van de Scheeps timmerdijk, nader in rood aange geven op dat bij dat besluit beho rende tekening. Dit voorbereidingsbesluit treedt in werking op 3 oktober 1967 en ligt vanaf die datum voor een ieder op de gemeentesecretarie ter inzage. Zierikzee, 3 oktober 1967. De burgemeester voornoemd, D. W. KASTELEIN. GEMEENTE ZIERIKZEE Goedkeuring Bestemmingsplan Raamstraat De burgemeester* van Zierikzee maakt bekend, dat vanaf 10 oktober 1967 gedurende één maand ter ge meente-secretarie voor een ieder ter inzage ligt het besluit van gedepu teerde staten van Zeeland van 5 sep tember 1967, 4e afdeling, nr. 357/36/ '67/340, houdende gedeeltelijke goed keuring van het besluit van de raad dezer gemeente van 24 januari 1967, nr. 5, tot vaststelling van het be stemmingsplan „Raamstraat". Zierikzee, 3 oktober 1967. De burgemeester voornoemd. D. W. KASTELEIN. WESTHOEK, 4-10. Dit weekend houdt het I.V.N. door geheel Neder land weer wandeltochten. In de West- heek zjjn deze gedacht in de omge ving van het pompstation aan de Adr. v. d. Weijdeweg te Burgh. De tocht zal langs praehtigc dennenbos sen voeren en het zijn momenteel vooral de paddenstoelen die daar de aandacht trekken. Op zaterdagmiddag 7 en zondag middag 8 oktober, te beginnen om half drie, kan de echte wandelaar zijn of haar hart nog eens ophalen. De Vogelwacht „Schouwen-Duive- land" zal een aantal natuurgidsen DEN HAAG, 5-10. Het commu nistische Tweede Kamerlid W. Krc- mer heeft de staatssecretaris voor economische zaken drs. L. J. M. van Son verzocht, de afhandeling te be spoedigen van de ca. 8.000 aanvragen voor bedrijfsbeëindigingshulp die b(j het ontwikkelings- en saneringsfonds voor het midden- en kleinbedrijf zijn ingediend. In schriftelijke vragen aan de staatssecretaris vraagt de heer Kre- mer hoeveel aanvragen tegen het eind van het jaar zullen zijn- af ge- KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND DEN HAAG. In Den Haag is over leden mr. Willem Care] Wendelaar, oud-lid van de Staten-Generaal en gedurende een groot aantal jaren burgemeester van Alkmaar. DEN HAAG. Nog deze maand zal een proefvaart plaats hebben van Scheveningen naar Londen met een draagvleugelboot, waaraan thans in Hamburg de laatste hand wordt ge legd. Naast plannen voor deze ver binding bestaan er voor een Ferry dienst vanuit Scheveningen naar Engeland. KAMPEN. Bij Ketelhaven, aan de rand van Oostelijk Flevoland en dicht bij de monding van de TJssel is men begonnen mét de aanleg van een grote jachthaven, die een capa citeit zal krijgen van tenminste 350 grote zeewaardige jachten. Het werk wordt gedeeltelijk door en gedeel telijk in opdracht van de Rijks dienst voor de IJsselmeerpolders uitgevoerd. DEN HAAG. De Europese bewe ging in Nederland heeft een drin gend verzoek aan de Franse auto riteiten gericht om werkelijke on derhandelingen mogelijk te maken met Groot-Brittannië en andere landen die om het lidmaatschap van de Europese Gemeenschappen ver zocht hebben. AMSTERDAM. De 73-jarige H. Esselman uit Nieuwendam is op de Leeuwarderweg in Amsterdam- Noord aangereden door een bus toen hij zonder op te letten met zijn bromfiets de weg overstak. De man was op slag dood. SITTARD. Tien Amerikaanse ma riniers, die in Vietnam gewond wa ren geraakt, hebben deze week een bezoek gebracht aan Sittard. De mariniers verblijven een week in Limburg op uitnodiging van een contactgroep van oud-mariniers in Limburg. AMSTERDAM. Naar vernomen wordt hebben de bankiershuizen Pierson, Heldring Pierson en Vlaer Kol overeenstemming be reikt over het aangaan van een vol ledige belangengemeenschap. UTRECHT. Onbekenden hebben in Hooglanderveen uit een niet af gesloten kippenhok van de 68-jari- ge boer D. van Wee 300 kippen ge stolen. Vermoedelijk hebben de die ven hun buit in jute zakken en hou ten kisten gestopt .waarna ze per vrachtauto zijn weggereden. BRUNSSUM. In de Akerstraat te Brunssum is de 19-jarige Theo Heuts uit Brunssum met zijn. bromfiets te gen een stilstaande vrachtauto gere den en gedood. UTRECHT. Bij de Rijkspostspaar bank is in september 9.7 miljoen gul den meer ingelegd dan opgenomen. afvaardigen om de deelnemers van een juiste explicatie te voorzien. De wandelingen staan dit jaar in het teken van de dringende nood zaak om het Deelerwoud blijvend te kunnen behouden. Daarom zal voor het eerst in zeven jaar van de deel nemers een geldelijke bijdrage wor den gevraagd ten behoeve van de Nederlandse natuurbescherming. Voor het behoud van het prachtige Deelerwoud is n.l. veel geld nodig. De natuurgidsen zullen over het be houd van dit woud uitvoerig vertel len en daar hangt wellicht voor een groot deel de bijdrage of gift vanaf. handeld, wanneer alle aanvragen zullen zijn afgehandeld, of de staats secretaris maatregelen heeft overwo gen om de capaciteit tot het afhan delen van aanvragen te vergroten, en hoeveel aanvragen zijn ingewilligd of afgewezen. Tevens informeert hij of kleine on dernemers het risico lopen dat hun aanvraag als vervallen zal worden beschouwd indien zij noodgedwongen hun zaak sluiten voordat de aan vraag is afgehandeld, en opnieuw is hij verlangend de redenen voor de vermindering van de begroting 1967 van het fonds te vernemen. De Israëlische oorlogsuitgaven TEL AVIV, 4-10; De helft van de sommen die Israël tijdens de zes daagse oorlog heeft besteed, is nu gedekt door fondsen die zijn ontvan gen van de internationale joodse ge meenschap en van Israëliërs, heeft de Israëlische, minister van finan ciën, Pinhas Saphir, woensdag ver klaard, na terugkeer uit Zuid-Ame- rika en de Verenigde Staten. De joodse gemeenschappen in het buitenland zijn bezig het resterende bedrag de komende twee jaar bijeen te brengen.Israël heeft aan de oor log enige honderden miljoen Israë lische ponden moeten besteden, zei de minister. Aanslag op spoorweginstallaties in de Bondsrepubliek HAMBURG, 4-10. Een man, die zich Roy Clark noemt, heeft in een brief aan het Westduitse blad Bild- zeitung gedreigd een spoorwegsta tion in Hamburg of Bremen in de lucht te laten vliegen tenzij hij 30G.G00 mark krijgt. Het dreigement volgde opeen explosie op de Bre men-Hamburg verbinding, waarbij dinsdag een rijtuig werd beschadigd en een passagier verwondingen op liep. Al eerder hadden zich aansla gen op spoorweginstallaties in de buurt van Hamburg voorgedaan, waarop dreigbrieven van „Roy Clark" of „Phantom" volgden. Roy Clark is de naam van een fi guur in een detective-roman. BRUINISSE, 3-10. Dat men niet ver behoeft te zoeken, om een goed causeur een boeiend onderwerp te laten behandelen, bewees de verga dering van de hervormde vrouwen vereniging „Helpt Elkander" te Bruinisse, op dinsdagavond 3 ok tober 1967. Deze vergadering stónd onder lei ding van de presidente, mevrouw Jagersma-Riemer, die na de ope ning het woord gaf aan mevrouw M. Kok-Boogert voor haar inleiding over Handelingen 10 (de geschiede nis van Petrus en Cornelius). In het tweede gedeelte sprak daar op ds. J. Feunekes uit Zonnemaire over zijn ervaringen als zendeling in de Indonesische archipel. Ds. Feu nekes nam zijn aandachtig luiste rend gehoor mee op zijn reizen door het grote tropische eilandenrijk, waar in de builengcweslen de men- De zeekoeien zijn zeevogels, beho rend tot de familie van de alken. Ze zijn ongeveer zo groot als een eend. Het zeekoeten wijfje legt slechts één ei op de kale bodem. De nestplaats is een smalle spleet of een uitstekend stuk rots en de klei ne zeekoet heeft dan ook al dadelijk het risiko een dodelijke tuimel om laag te maken. Nauwelijks kunnen de jongen na drie weken vliegen of de ouden verzamelen zich in het on diepe water. Met luid geschreeuw moedigen zij het hongerig en angstig kroost aan omlaag te springen, ten einde zich zelf te kunnen gaan ver zorgen. Als op commando springen de jonge vogels dan van een hoogte van 50 meter omlaag en landen vei lig op hun krachtige poten in het wad, rond Helgoland, waar de zee koet veel voorkomt. Het is dit jaar een bioloog voor de eerste maal ge lukt, dit boeiend gebeuren te filmen. De foto toont de jonge vogel op zijn kleine plekje en rechts maakt hij zijn gevaarlijke eerste sprong in de diepte. De speciale ziektekostenverzekering UTRECHT, 4-10. Ongeveer 5.000 Nederlanders hebben zich tot dus ver gemeld voor de speciale ziekte kostenverzekering die de particu liere ziektekostenverzekeraars in april van dit jaar mogelijk maakten voor iedereen die niet onder de wer kingssfeer van de ziekenfondsen valt, ongeacht gezondheidstoestand of leeftijd. Zoals te verwachten viel, meldden zich vooral mensen die juist vanwege ihun gezondheidstoe stand of leeftijd niet voor een nor male particuliere verzekering wer den geaccepteerd en die graag be reid waren, de premie van f 396 per jaar te betalen om de voor hen extra grote risico's te dekken. Labour-congres verwerpt Vietnam-beleid SCARBOROUGH. 4-10. De Britse Labcur-partü heeft woensdag een beroep op de regering gedaan, te breken met de Amerikaanse Viet nam-politick. Deze schokkende nederlaag voor de partijleiding werd een feit door de goedkeuring vön een desbetreffende resolutie van de linkervleugel op het partijcongres met 2.752.000 tegen 2.633.000 mandaatstemmen, een meerderheid van slechts 119.000. Een tweede nederlaag leed de re gering toen het congres met 3.167.000 Tegen 2.800.000 mandaatstemmen een resolutie aannam die uitstoting van Griekenland uit de NAVO bepleitte voor zolang het huidige bewind daar aan de macht blijft. Bloeinenvcrpak- machinc DILL1NGEN, 4-10. Een Saar- landse machinefabriek in Dil- lingen is er na twee jaar ex perimenteren in geslaagd een volautomatische bloemen_ en plantenverpakmachine te con strueren. die per uur maxi maal 1.200 boeketten of plan ten kan verwerken. Het appa raat kost plm. 40.000 mark. sen nog op primitieve wijze leefden, werkten er. reageerden op de blijde boodschap van het evangelie. Hij verheelde niet dat het leven van een zendeling niet over rozen gaat, wars van alle rorriantiek als hij is, beeld van de werkelijkheid. De te leurstellingen kregen even goed een gaf ds. Feunekes een realistisch plaats in zijn causerie, als de harde waarheid, dat zij die gedoopt waren, niet direct vrij waren van alle smet ten van hun vroegere leven en hun vroegere godsdienst. Het beste werd dit alles aangevoeld, omdat de spre ker teileens zijn gehoor appelleerde aan het eigen geweten, met de vraag „Bent u een zo goed christen en wat zou u doen als u in een dergelijke situatie werd geplaatst?" Alles werd boeiend, vlot en met humor voor gedragen, zodat iedereen ook ge boeid luisterde. Ds. Feunekes sloot de vorgadevir.i mot dankgebed. Het ontwikkelings- en saneiingsfonds voor het midden- en kleinbedrijf Ds. Feunekes sprak voor vrouwenvereniging Bruinisse

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1967 | | pagina 3