PvdA KEMPER GjEBR- L J \\li6u beat-feest dansfeest GROUP '69 Denkt U aan verwarming Firma Saman=Deurloo kermis op Schuddebeurs dansen A. TIMMERMAN Czn. N.V. Comfortabele steun, WO LFx^^/s^nap^n Stemt Mr. K. A. KEUNING LIJST 2 Gebrs. De Jonge Fa. J. C. v. d. Doel Voor de Pinksteren! WONINGINRICHTING Speciaalzaak R. P. H0GERHEIJDE SELL INBOUWKEUKENS x I™ Found Foundations verkrijgbaar bij J. A. VAN DER SCHEE VAKANTIE! 1600 2-DEURS JUBILEUM-AUTO P. A. Remeeus [heeft de dubbele I capaciteit van een _Jgashaard: maar liefst 20.000 Kcal/u. Al vriest 't dat het kraakt, U 2it nooit in de kou! Neem bij het kopen van een haard dus geen risico's. Bestel Hoenson's dubbelbrander. SUCCESJES Diversen: Bouwfonds Ned. Gem. Ook uw spaargelden zijn duurder. Geen 'iVz, geen 4 °/o, maar 6V2 01 rente. Vraagt inlich tingen. M. M. Braam, Hees- t er lust weg 7. Schuddebeurs. Voor een gezellige Pinksteren op naar de Diverse attracties Zaterdag, zondag en maandag gezellig in café „Schuddebeurs" met medewerking van „The Melody Stars" Verstel baar wind- kanaal WOLF-Motodux-gazonmaaier* zijn ook voor Uw gazons de juiste! Of het nu om een edel gazon gaat of om een onkruid veld - WOLF- Motodux-gazonmaaiers passer» I zich altijd aan, omdat zij door hulp- stukken tot 6 verschillende machl- nes kunnen worden omgetoverd. i Uniek op de hele wereld: het WOLF- j wfndkanaal Is opzij of naar achte ren te verstellen. Waar electrlclte'.t is, maalt U het ge makkelijkst met WOLF-Kabelflx. de ster onder de electromaalers. Een gepatenteerde automaat rolt de kabel tijdens het maaien vanzelf Veiligheid, kwaliteit en betrouwbare service hebben WOLF-Motodux tot veel gekochte motor maaiers gemaakt. n voor tuin en gazon Prospectus en demonstratie bij: Dam 2 - Zierikzee - Tel. (01110) 27 87 LIJST 2 LIJST 2 Diegenen die niet op eigen gelegenheid naar het stembureau kunnen, worden verzocht zich op te geven bij één der onderstaande adres sen. Voor autovervoer zal worden gezorgd. Mevr. v. d. Berge, Korte St. Janstraat 52 C. Linders, P. D. de Vosstraat 15 J. Pomper, Teelinckstraat 18 LIJST 2 LIJST 2 Op werkdagen Lonnekerdragen! FIRMA KOEVOETS Havenpark 5 - ZIERIKZEE TROMMELSCHUDDERS Één machine Schudden - - Drie bewerkingen Spreiden - Wiersen DE machine uitgevoerd met klepels Daardoor geen tandbreuk en kneuzende werking van het gewas ZEER CONCURRERENDE PRIJS Vraagt vrijblijvend inlichtingen bij uw LANDBOUWMECHANISATIEBEDRIJF Tel. 01110 3118-3134 - Zierikzee Vanaf heden autoverhuur, autorijschool A J. Kort, Zee asterstraat 8. Nieuwer kerk. Tel. (01114)—478. Zoekt u een rugspuit, of iets voor een kleinere tuin, dan naar: Sluijs en Zn., tel. 437, Haamstede. U belt of schrijft ons en wij bezorgen gratis! Verlichting en apparaten J. den Haan, te Brouwershaven, telefoon <01119)216. Luxe autoverhuur zonder chauffeur. M. van Oeveren, Scharendijke, tel. (01117)248. Enorme collectie vazen, scha len en asbakken, zowel in keramiek en kristal. - Ge schenkenhuis R. den Boer, Dam 11, Zierikzee, tel. 2174. Vanaf heden auto's te huur. Garage Y T. Wandel, telef. 01114) 482. Ni°uwerkerk. Bij inschrijving te koop: Het HUIS met schuurtje, kolenhok erf en tuin te Oosterland, aan de Lange Dreef 6, thans nog bewoond door de heer J. van de Zande, doch geheel ontruimd te aan vaarden op 15 juli 1966, be houdens goedkeuring van b. en w. Te bezichtigen in overleg met de bewoner. Inschrijvingsbiljetten wor den uiterlijk 31 mei a.s. in gewacht ten kantore van no taris P. HEERING, Oude Ha ven 55 te Zierikzee. Verkoping by inschrijving van het WOONHUIS met garage, erf en tuin te Dreischor aan de Molen weg nr. 9, kad. gemeente Brouwershaven, sectie L nr. 341, groot 13 a 40 ca. Te bezichtigen op vrijdag en zaterdag tussen 4 en 5 uur en desgewenst na afspraak met tel. 01112/470. Inlichtingen en inschijvings- biljetten zijn verkrijgbaar ten kantore van notaris D. v. d. Hoeven te Renessc. De inschrijvingen in te leve ren uiterlijk op 10 juni 1966 ten kantore van genoemde notaris. Openbare verkoop te Haamstede Notaris P. HEERING te Zie rikzee zal op 7 juni 1966, des voormiddags 11.00 uur, in Hotel „Bom" te Haamstede, krachtens artikel 1223 van het Burgerlijk Wetboek pu bliek verkopen: A. Het huis met garage, broeikas, erf en tuin te Haamstede a/d Klooster- weg 52, ter grootte van ongeveer 8.58 aren. Het huis staat op zeer gunstige stand, is kort geleden geheel verbouwd en mag door de koper betrokken worden voor permanente bewoning, ook al heeft de koper geen economische bin ding met de gemeente Westerschouwen. B. Een perceel tuingrond, gelegen achter gemeld huis, ter grootte van on geveer 23.05 aren. Thans nog agrarisch, vol gens Streekplan bestemd voor recreatiebebouwing. De percelen zullen afzonder lijk en in combinatie in vei ling worden gebracht; zij zijn geheel ontruimd en kun nen na betaling der koopsom onmiddellijk in vrij genot worden aanvaard. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen ten kantore van genoemde notaris, Oude Ha ven 55 te Zierikzee (tel. 01110 -2747), alwaar voor bezichti ging de sleutel verkrijgbaar HET OUDSTE en meest betrouwbare adres voor het huren van auto's en V.W.-busjes (met en zonder chauffeuri is: Garage tel. 2844 en 2115 - Zierikzee Prima materiaal all-risk verzekerd Auto-ryschool I heeft de dubbele I capaciteit van Jgashaard: maar liefst 20.000 Kcal/u. Al vriest 't dat hot kraakt, U zit nooit In do kou! Neem bij het kopen van een haard dus geen risico's. Bestel Hoonson's dubbolbrander. 1254 Maak de mode die u bevalt In onze collectie vindt u de stol len voor uw JAPON, PYAMA'S, DUSTERS Vfsstraat 14, Zierikzee, Telefoon 2300 Denkt dan bewust Wij kunnen U verschillende systemen aanbieden; ook vooral in de kleinere, goedkopere installaties. In nieuwbouw kunt U met luchtverwarming al vanaf 3.000, een volledige centrale verwarming hebben. Laat U dit niet ontgaan! Wij maken graag een geheel vrijblijvende offerte! Samen met het THERMO SHELL-plan behoeft U het comfort van overal behaaglijke warmte in uw huis niet te missen. Adressen van de door ons uitgevoerde installaties beschikbaar. St. Domusstraat 43 - ZIERIKZEE - Telefoon 3260 - 2087 SPECIALE AANBIEDING tot 4 juni: Chinese konnnen 95 cent Voorts grote keuze in Chinese en Spaanse kleedjes - alle maten. Een zeldzame collectie natuurschelpen. Kameelzadels en poufs uit Marokko Leuke broodmandjes vanaf 95 cent en nog véél meer! Komt U vrijblijvend eens kijken bij Oosterse kunst NIEUWSTRAAT 1 Interieurverzorging - TELEFOON 2086 „Naast de Beurs" ZIERIKZEE Y Alles los uitgewogen X Hongaarse salade 100 gram 70 cent Vleessalade 100 gram 60 cent Zalmsalade 100 gram 90 cent Crabsaladc 100 gram 320 cent Buitenlandse kaassoorten I*! •j* Gekookte rolham 100 gram 80 cent Gekookte achterham 100 gram 120 cent X Berliner en Hausmachcr 100 gram 80 cent X Pathé met truffels 100 gram 95 cent Gebraden rosbief 100 gram 130 cent •j» Salami 100 gram 120 cent X De echte cervclaatworsl100 gram 80 cent heeft de dubbele capaciteit van een Igashaard: maar liefst 20.000 Kcal/u. Al vriest 't dat hot kraakt, U zit nooit In de kou! Neem bij het kopen van een haard dus geen risico's. Bestel Hoenson's dubbelbrander. de vakman kent ze de vakman verkoopt ze DEALERS voor Schouwen-Duiveland BRUINISSE: M. C. v. d. BERG. Steinstraat 24 KERKWERVE: D. PASSENIER; Weelweg 18 NOORDGOUWE: J. HAGESTEIJN, Heereweg 7 ZIERIKZEE: GEBR. KOSTER. Nw. Boogerdstraat 47 Diversen: Huur nieuwe televisie met alle programma's voor een gering bedrag per maand; geen vooruitbetaling. Altijd recht van koop. Vandaag be steld, morgen bij u thuis! Bel op (ook 's avonds) Middel burg: 01180-3973; Goes: 01100 -5397; Zierikzee: 01110-2540. I WELTEVREDEN ZIERIKZEE^"' MODERN KEUKEN- COMFORT! Alléénverkoop voor Zeeland van de dc keuken met vele mogelijkheden! Kom, kies cn kijk in onze nieuwe toonzaal: Appelmarkt 16 Extra voorgevormde beha in luxe uitvoering. Nylon taft, cups overtrokken met nylonkant in modieus dessin. Elastische strips onder de cups. Cups A, B en C B.95. GAINE van luchtig nylon-tule-elastiek. Rekt naar alle kanten - steunt heerlijk. Speciale Wala-pasvorm voorkomt opkruipen. (Ook in wit) 19.90 Modehuis Zierikzee Ons aller belang is een TOLVRIJE OOSTERSCHELDEBRUG Geeft daarom uw stem aan Nummer 1 van lijst 5: Onze heerlijke frituurprodukten, brood, banket en palingbrood, moet U missen van 30 MEI T/M 11 JUNI Daarna kunt U weer naar harte lust smullen! P. KARMAN - Lunchroom „Malta" Caustraat 18 - Zierikzee zaterdagavond 28 mei van 8.00 tot 12.00 uur organiseert de beatzieclub weer een grandioos in de Graanbeurs te Zierikzee Deze keer met KAARTEN AAN DE ZAAL Neem zélf een abonnement op de Zierikzeesclie Nieuivsbode! 50 JAAR Vraagt gratis proefrit Autobedrijf Ouwerkerk - Tel. 01114-473 I I

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1966 | | pagina 16