D. C. Viergever L&O Bedrijfskleding! II I regenpakken Fa. Koevoets Gebrs. De Jonge C. JAMIN Speciale zomeraanbieding! Technisch Bureau v. d. Berge R. KOOLE ZOON'S BANK N.V. Een Candy wasautomaat SUCCESJES Te koop: I.pr.s.z. Opel Olympia Re- kord. Te bevragen boekhan del J. Volkeri, telefoon 2439, Zierikzee Gaat U trouwen of heeft U een nieuwe woning Kredie ten voor iedereen tot 5.000,- voor aanschaf meubilair/wo ningtextiel. Vraagt gratis fol der. dan krijgt U algehele in lichtingen. Postbus 1371, Rot terdam. Jonge hennen en jonge slacht hanen. Opfokbedrijf W. Ber- revoets, Ring 9, Kerkwerve. Eén hydraulische kipbak voor bietenrooier op tractor; één Cormick draadpers op aftak- as; één strowagen voor ach ter de pers. W. Rijstenbil en Zn., Sint Philipsland, telefoon (01677) 567-544. I.pr.st.z. eikenhouten bureau met acht laden en een rood leren damesjasje (kort) maat 40. Te bevragen L. A. v. d. Berge, Oosterland, telefoon (01114) 256. T.V. 43 cm, z.g.a.n., prachtig beeld, met antenne f 275, Telef. (070) 725793. Kredieten tot f 4000,voor aankoop meubelen en wo ningtextiel. Vraagt gratis fol der. Discrete behandeling en zeer lage aflossingen. Post bus 1083, Rotterdam. Te koop gevraagd: Grammofoonplaten, 33 en 45 toeren, kopen ook oude 78 toeren, en linguaphonecur- sus. Zend briefk. aan: post bus 3045, Voorburg (Z.H.) Linguaphonecursus. Brieven aan postbus 4010 Rijswijk Z.- H. Friese staart, of stoeltjesklok, ook staand. Horloge defect geen bezwaar. Brieven aan postbus 4010 Rijswijk Z.-H. Net meisje voor de huishou ding per 1 september of eer der. Cafetaria „Marktzicht", Havenplein 12, Zierikzee, te- lef. (OHIO) 2332. Personeel gevraagd: Werkster voor één of twee dagen in de week. Mevrouw v. d. Graaf, „Dijkzicht" te Nieuwerkerk. Diversen: Uw hypermoderne goed ge koelde winkel in zuivelpro- dukten is: „De Nieuwe Zaak" Visstraat, Zierikzee. Wegens vakantie zijn wij van 19 tot en met 24 augustus ge sloten. E. A. de Looff, Nieu we Haven 3, Zierikzee. Woningruil aangeboden: vrije woning te Goes; gevraagd: woning te Zierikzee. Brieven onder no. 1848 bureau van dit blad. Zoekt U zeer fijne pittige kaassoorten Dan naar „De Nieuwe Zaak", Visstraat Zie rikzee Sneldienst 'Koophandel'. Van Rotterdam: Centraal Bode huls, 10 uur Leuvehaven, Zekveld 12 uur; Dordrecht: Van Putte, 12.30 uur. Aan komst Zierikzee 4 uur. In pijpen zijn wij enorm ge sorteerd. Prijzen vanaf f 1, tot f 37,50. Sigarenmagazijn D. C. Viergever, Weststraat, Haamstede en hoek Kraan plein, Zierikzee. Assortiment, dat is de leuze van de speciaal-sigarenzaak! U heeft daar veel meer keuze en het produkt is verzorgd. Sigm. D. C. Viergever, Haam stede en Zierikzee. „Spraymat" verfspuit voor slechts f 11,25. Uit voorraad leverbaar. „Verf en Kleur", Meelstraat 40, telefoon 2100, Zierikzee. Wij blijven zelf leren en stu deren op het gebied van da- mescoiffeure. Profiteert er van Het kost U niets meer. Laat kapsalon Bal U voor lichten. éénsgezinswoning in Goes te gen dito woning in Zierikzee. Te bevragen P. J. Vaes, Quantstraat 7, Goes. Laatste Kermisdag 12 sep tember: grote haardenshow in Concordia. ,.De Warmte bron", M. Muller, Lammer markt 24, telefoon 2296, Zie rikzee. Verkeersoriënteringsrit op 17 augustus voor auto's, moto ren en scooters, te Zierikzee. Verbond voor Veilig Verkeer afdeling Zierikzee organi seert voor U een verkeers oriënteringsrit op 17 augus tus. 14.30 uur is de start van de verkeersoriënteringsrit te Zierikzee vanaf de Beurs (Havenplein). Neemt deel aan de verkeers oriënteringsrit te Zierikzee op 17 augustus. UW drukker voor familiedrukwerk W. A. M. KALKMAN dierenarts te Renesse Afwezig van 17 augustus tot 9 september Praktijk wordt waargenomen door C. J. H. Scheuerman te Zierikzee Suèdiiie damesjasjes practisch en voordelig f 39,75 f 42,— firma KOEVOETS Havenpark 5 - Zierikzee Brouwershaven ZITDAG dinsdag 20 augustus aanstaande van 13.30-17.00 u. ten huize van mevrouw De Oude-Van Sluijs, Zuiddijkstr. 32 Wegens vakantie GESLOTEN van 19 tot en met 24 augustus a.s. Bakkerij CLARISSE Brouwershaven Dam 21 1 Dr. B. J. TER BALS reumatoloog geen spreekuur in augustus Uw adres: Paul van Geesbergen Zierikzee fill ■f U,2* Ij lil Ij 1Üf Tandarts v. d. Velde Zierikzee hervat maandag 19 augustus a.s. de praktijk Gevraagd in gezin met drie kleine meisjes, de vierde op komst, een mejuffrouw voor intern Mevrouw NEDERPELT, Laan van Meerdervoort 993, Den Haag, telef. (070) 395180 En voor een vulpen natüürlijk naar „DE NIEUWE BOEKHANDEL" Joop Volkeri Havenplein 5 - Tel. 2439 Zierikzee Sportieve voor scholieren voor vakantie m Vissers regenpakken Jagers regenpakken Havenpark 5 - Zierikzee HET OUDSTE en meest betrouwbare adres voor het huren van auto's en V.W.-busjes (met en zonder chauffeur) is: Garage Tel. 2844 en'2115 - Zierikzee Prima materiaal all-risk verzekerd Auto-rüschool Aanstaande maandag en dinsdag (19 en 20 augustus) GESLOTEN Zierikzee Wegens ziekte kan ik de ze week m'n klanten niet bezoeken j. FINSON petroleumventer Eikerzee drielichts-verliclitiugeu met mooi glas tijdelijk slechtsf 22,50 Gratis montage over geheel Ziet etalage Schouwen-Duiveland Zevenhuisstraat 6 - Zierikzee - Telefoon 2962 TELEFOON 2453 ANNO 1877 ZIERIKZEE Handels- en landbouwcredieten Aan- en verkoop van effecten Verzilvering van coupons en lossingen Rekening-Courant Deposito Verhuring van safe-loketten Brand- en inbraakvrije kluisinrichting 's Woensdags zitdag te Bruinisse geeft U kompleet wascomfort VOOl* slecllts f 995,— Vraagt vrijblijvend demonstralie en folders bij Fa. J. D. de Korte Zn. - Bruinisse Telefoon 227 In een munitiedepot van de R.A. F. te Konloss in Schotland! heeft zich donderdag een ontploffing voor gedaan die aan twee mensen het le ven heeft gekost. Een man is zwaar gewond. De opslagplaats is volko men verwoest. Wat biedt de BEELDBUIS? Na de vrijdag die draait om moe der èn om Rita Reys thuis (resp. 7.30 en 8.45 uur), deze zaterdag weer eens een Raivhide (3 uur), een show van Andy Williams met Sammy Davis e.a. (8.20 u.) en een „thriller" met inspecteur Leclerc. Zondag komt weer de beurt aan de KRO met The Flintstones en het Kunstmaandorkest. België VI. pre senteert een show Perpetuum musi- cale met de bekende Kessler-twee- ling, Betty Curtis, Ted Herold e.a. En dan enkele tips voor de vijf daagse: blijft u vooral thuis voor de hoofdfilm De kleine wereld van Don Camillo met de vermaarde Fernan- del, die u vast en zeker terug wilt zien als de pastoor in zijn str(jd met de communistische burgemeester. Dinsdag een nieuwe „ghost squad": De groene schoentjes (9 uur). Don derdag een toneelstuk van Shakes peare (als het weer meewerkt, want dit wordt een openluchtspel „As you like it"). En vrijdag komt Perry Mason onze aandacht weer opeisen, desgewenst voorafgegaan door Top of Flop. Weekeinde ARTSENDIENSTEN Zierikzee: dokter C. M. van Hoorn, telefoon (01110) 2080. Middenschouwen dokter W. Terpstra, Brouwershaven, telefoon (01119) 280. Oosterland-Bruinisse: dokter J. W. de Putter, Oosterland, telefoon (01114) 280. DIERENARTS C. J. H. Scheuerman, Zierikzee, tele foon (01110) 2180. In Baarle-Nassau en Baarle-Her- tog is een Benelux-hoerenjeugddag gehouden, die werd bijgewoond door jonge boeren en boerinnen uit Bel gië, Nederland en Luxemlburg. President Fulbert Joeloe van Kon go-Brazzaville is als staatshoofd en regeringsleider afgetreden. Het Kon golese leger heeft de macht in han den genomen in afwachting van de vorming van een nieuwe regering. BURGERLIJKE STAND Zierikzee Geboren. 8 aug.: Jacqueline Helena, d. van Jan Meganc'k en Maatje Cornelia Dalebout (Midden- schouwen). Overleden. 11 aug.Aletta Omee, oud1 72 jaar, echtgenote van Pteter Bakker (Zierikzee). DE KERKDIENSTEN VOOR ZONDAG Ned. Hervormde Kerk Zierikzee: Grote kerk: 10 uur ds. F. Oort, Assen. Gasthuiskerk: 10 en 7 uur ds. Lam. Kerkwerve: 11 uur ds. Zonneveld. Serooskerke: 9.30 uur ds. Zonneveld. Burgh: 9 uur ds. Don (jeugddienst), 10 uur ds. Timmers, Hulst, 7 uur „Kuria"-tentdienst. Haamstede: 10 en 7 uur ds. Boer. Re- nesse: 9 uur ds. Van Liere, 10.15 uur ds. Gramsbergen, Hontenisse, 7.30 uur interkerkelijke dienst Noord- welle: 10 uur ds. Van Liere. Eikerzee (Scharendijke): 10 uur kand. F. C. M. Roodenburg, Vlaardingen. Brouwers haven: 10 uur ds. Oort. Zonnemaire: 10 uur ds. P. Saraber, Abcoude. Noordgouwe: 10 uur vic. Kelling. Dreischcr: 2.30 uur ds. Lam. Ouwer- kerk: 7 uur ds. Westerhof. Nieuwer kerk: 10 uur ds. Westerhof. Ooster land: 10 en 6 uur ds. J. D. Wuister. Sirjansland: 10 uur kand. H. Boogert, 6.30 uur ds. A. de Jonge, Goes. Brui nisse: 10 en 5 uur ds. Van Roon, Er- melo. Lutherse Kerk Zierikzee: geen dienst. Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10 en 5 uur drs. H. Mulder, Delft. Haamstede: 9 en 10.30 uur ds. B. van Oeveren, Utrecht, 5 uur ds. Boerma. Renesse: 7.30 uur interker kelijke samenkomst (ds. Boerma/ds. Van Liere). Scharendijke: 10 en 2.30 uur ds. Otterlo, Amsterdam. Brou wershaven: 10 en 2.30 uur ds. Went- zel. Zonnemaire: 10 en 2.30 uur Nieuwerkerk: 10 uur ds. Boerma, 5 uur ds. Wentzel. Oosterland: 10 en 3 uur ds. J. H. van Vollenhoven, Stip hout. Bruinisse: 10 en 5 uur ds. Den Heeten. Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt) Brouwershaven: 10 en 3 uur ds. M. J. C. Blok, Utrecht. Haamstede (in de chr. geref. kerk): 7 uur ds. Blok. Chr. Geref. Kerken Zierikzee: 10 en 6 uur ds. Van der Klis. Kerkwerve: 10 uur leesdienst, 6 uur student J. Plantinga, Apel doorn. Haamstede: 10 en 3 uur stu dent Plantinga. Nieuwerkerk: 10 uur leesdienst, 3 uur ds. Van der Klis. Gereformeerde Gemeenten Haamstede: 10 en 2.30 uur ds. Hof man. Nieuwerkerk: 10 en 3 uur lees dienst. Oosterland: 10 en 2.30 uur leesdienst, 6.30 uur ds. A. Hofman, Zeist. Gereformeerde Gemeenten in Nederland Zierikzee: 10, 2 en 6 uur leesdienst. Renesse: 10 en 2.30 uur leesdienst. Nieuwerkerk: 9.45 en 2.30 uur lees dienst. Bruinisse: 10 en 5 uur dr. C. Steenblok, Gouda. Oud-Gereformeerde Kerken Oosterland: 9.30, 2 en 6 uur lees dienst. Bruinisse: 10 en 5 uur lees dienst. Leger des Heils Zierikzee: 10 uur heiligingsdienst, 12 uur jeugdsamenkomst, 7.30 uur ver lossingssamenkomst. Rooms-katholieke Kerk Zierikzee: Eucharistieviering op zon dag: 7.30 en 10 uur. In de week: 7.15 en 8 uur. Haamstede: Eucharistievie- uur. Renesse (kerktent Zeeanemoon- ringen op zondag: 7.30, 9, 10.30 en 19 weg: Eucharistieviering op zondag: 8, 9.30 en 10.30 uur. KERKNIEUWS Nöd. Herv. Kerk Beroepen te Beesd: kand. F. Moll, Diemeri; te Jorwerd c/a.: D. A. Brin kerink, Geesteren. Beroepen te Bedum (vac. D. Kui per): A. S. Timmer, Rotterdam (v/h. te Bedum). SPORT VOETBAL Zierikzee II-Duivcland I Zaterdagavond a.s. speelt Zierik zee II een oefenwedstrijd tegen Dui- veland I uit Oosterland. Deze wed strijd vangt aan om kwart voor ze ven en zal worden geleid door de heer A. J. Dorst uit Dreisohor. Voorts speelt Zierikzee III op za terdagavond 24 augustus, aanvang 18.15 uur, tegen een combinatie van S.K.N.W.K. (Nieuwerkeik), terwijl voor zondag 25 augustus, aanvang 14.30 uur, iis vastgesteld de wedstrijd Zierikzee I-Nieuw Borgvliet I. Voor 30 jaar.... ZIERIKZEE. Voor het eerst bracht de commissaris der koningin in de provincie Zeeland per vliegtuig een bezoek aan Schouwen-Duiveland. ZIERIKZEE. Het H.B.S.-blad „Contact" zal in september a.s. met een nieuwe kop verschijnen. ZIERIKZEE. Met de komende kermis zal een schouwburgloge op het Kraanplein worden opgericht. ZIERIKZEE. Op verzoek van de Oranjevereniging brengt het Rotter- damsch Hofstad Toneel het stuk „Vader des Vaderlands" met Cor van der Lugt Melsert in de hoofd rol, op de planken van de Concert zaal. ZIERIKZEE. Op de Balie werd de tivee-jaarlijkse kringkeuring van stamboekgeiten gehouden. NIEUWERKERK. De collêcte voor noodlijdend Rusland „De Zeeuwsche Beker" heeft f 171,82 opgebracht. ZIERIKZEE. Bij de hele uren speelt het carillon thans het allegro uit een sonate van Czerny, vrij be werkt door de beiaardier. ZIERIKZEE (adv.). Rookvlees 20 ct., schouderham 24 ct., plockworst 12 ct., zultworst 8 ct., bloedworst 8 ct., alles per ons. BROUWERSHAVEN. Voor de Commissie van de Zeeuwse Brand- iveerbond, gaf het brandweerkorps alhier een demonstratie. ZIERIKZEE. Op een alhier gehou den vergadering van de Zierikzee- sche Winkeliersvereeniging is ge protesteerd tegen de heffing van kadegelden. ZIERIKZEE. In „Concordia" werd een vergadering gehouden, waarop maatregelen werden besproken tot behoud van de liter air-economische afdeling van de R.H.B.S. alhier. JONGE KUNSTENAARS EXPOSEREN Muze weer genesteld in onde school te Burgh BURGH, 168. In de wat proza ïsche sfeer van de oude o.l.-school te Burgh heeft de muze gelük ge meld opnieuw zich tijdelijk genes teld. Een viertal leerlingen van de Rotterdamse Academie voor Beel dende Kunsten heeft hier een geva rieerde collectie werk opgehangen, samen vormend een zomerexpositie, die reeds heel wat belangstelling ge trokken heeft en waard is nog door velen te worden bezocht. ;Odk in dit geval dus enkele jon gelui, die begeren dat anderen ken nis nemen van hun werk. De ont moeting mét deze prille uitingen van jonge kunstenaars schenkt weer veel voldoening, want de confrontatie met jong talent, gedreven door een opbeurend enthousiasme, mag men niet in betekenis onderschatten. Het is sterk verlëidelijk het werk van de vier 'hier exposerenden met eikaar te vergelijken. Men ziet dan althans bij drie: Simone Dettmeijer, Joop Hart en Chris v. d. Hoeven, duidelijke overeenkomsten. Hun werk is geboren uit kennelijk sterk gelijk gerichte intenties. Een aparte plaats daartegenover neemt de laat ste in het „klaverblad van vier", Jan Hordijk 'in. Het enige meisje van de vier, Si mone Dettmeijer verrast met een kloeke - en bijna mannelijk sterke - opzet van haar werken, die zij raak van lijn en met een rulle toets aan brengt. Haar „Vreugde" is hiervan een voorbeeld, en stellig ook haar „Landschap", een fors werk, met een dominantblauw, dat met zwier in ■het omringend palet is verwerkt. Joop Hart - afkomstig van Noord- welle - is zijn Schouwse jeugdim- pressies kennelijk nog niet vergeten. Zijn „Kolos van Schouwen" en „Dis tels" getuigen daarvan. Hart houdt van een brede opzet en - met uit zondering dus van Jan Hordijk - heeft hij met de anderen gemeen zijn gerichtheid op de .decoratieve kunst, diie eerder vraagt om een wat. grootser al'lure, dan om een poëtisch verstilde sfeer. Chris v. d. Hoeven toont dit ook: dn zijn „Zon'dagsrui- ter" bv. en zijn „Bouw ark van Noach". Een uitschieter van hem is de conté-tekëning„Eenzaamheid", 'knap bedacht en uitgewerkt, zonder gekunsteld 'te zijn. Een drietal teke ningen („Boom", „Landschap" en „Bos") toont weer een andere kant van zijn aanleg. De tekenaar van de vier is zonder twijfel Jan Hordijk, een uiterst consciëntieuze werker, die voora'l eerst het tekenmebier on der de 'knie wil krijgen. Zijn „Park" en „Bos" getuigen daarvan. De sohil- der in hem openbaart zich met en kele stillevens, geciseleerd van vorm en minutieus uitgewerkt. We heb ben van ide vier hier niet alles ge noemd, want wa't ruimte moet blij ven voor eigen beschouwing. We hopen echter 'dat de moeite van deze jeugdige 'kunstenaars met een gul bezoek odk in de komende week mag worden gehonoreerd. D. d. v. STAD EN PROVINCIE ZIERIKZEE Oriënteringsrit „Veilig Verkeer" Het bestuur van het Verbond voor Veilig Verkeer afdeling Zierikzee organiseert op 17 augustus a.s. een verkeers-oriënteringsrit voor auto's, motoren en scooters. Het traject loopt over goéde wegen en is 53 km. lang. Het eerste gedeelte zal worden verreden met een gemiddelde snel heid van 20 km., het overige gedeel te met 30 km. per uur. De oriënte- ringspunten zijn buiten de borden, uitgezet volgens het K.N.M.V.-i'egle- ment 1963. De start vindt plaats op het Havenplein (voor de Beurs) za terdagmiddag a.s. om 'half 'drie. Van één uur kan men zich op de plaats van de start opgeven. Voor deze rit worden mooie prijzen 'beschikbaar gesteld. BURGH Ouden van dagen op reis In de stromende regen vertrok dinsdagmorgen de bus met ouden van dagen uit Burgh, voor de jaar lijkse rijtoer. Ook nu weer was er animo genoeg van de zij'd'e der be jaarden en de burgerij had met mil de hand voor dit doél geofferd. Bij het veer te Zijpe moest een bootje 'gewacht worden, doch toen bestoiid er geen enkel beletsel meer voor de tocht die deze maal naar Walcheren ging. In Steenbergen stond de koffie gereed en men liet deze zich goed smaken. Hierdoor versterkt zétte men zich rustig in de bus, dié in één ruk via Goes naar Walcheren reed, waar de nieuwe afsluitdijk met Noord-Beveland eens grondig \ver<d béke'ken. Hoewel de afstand van Burgh in rech'te lijn naar deze dijk maar gering is, was ei' toch bijna niemand geweest die de rondrit over Zuid-Beveland aangedurfd had om er eens te gaan kijken. De verdere ron'drit over Walcheren was prach tig en alle plaatsjes die doorkruist werden met de bus, 'hadden de volle belangstelling. Oostkapelle, Bigge- kerke, Westkiapelle en Domburg la gen in de route van de bus, evenals Vlissingen en Middelburg. In Vlis- singen kreeg Michiel de Ruijter heel wat bewonderende blikken te ver werken, doch hij bleef en onbeweeg lijk onder. In Lewedorp was er weer gelegenheid tot het nuttigen van een ■kopje koffie en daarna ging het vol gas naar de Goese kermis. Hier was tevens gelegenheid tot winkelen. Een leuk uurtje werd hier doorgebracht. Inmiddels liep de dag naar zijn ein de en de bus wei'd weer bestegen voor de terugtocht naar Steenber gen. In 'hotel van Meel aldaar wacht te een keurig diner en iedereen liet het zich goed smaken. Zonder moei lijkheden, werd de reis naar huis volbracht en juist voor de ingang van het dorp Burgh wachtte de Kon. harmonie „Witte van Haemstede", die 'bij de nadering van de bus hen met muziek welkom heette. In mars tempo ging het dorpwaarts en bij de muziektent werd uitgestapt. Op de Feestmars werd door velen neg even de ben'en losgegooid en met deze ho'spartij kwam een einde aan de prachtige reis naar Walcheren. De leiding van de tocht had de heer J. Bolkenbaas. Namens de deelnemers dankte de heer J. de Fouw. Voor de prachtige busrit zorgde verder de heer J. van Aken met materiaal van Garage van Oeveren. ZONNEMAIRE De toren van Bommenede Inzake het artikel betreffende de ondergang van Bommenede, in het „Zeeuws Tijdschrift" van de hand van drs. Verseput, schrijft men ons van bevriende zijde. Het ds wellicht interessant te weten, dat de hydro grafische dienst, die hier een twaalf tal jaren geléden, geruime tijd do- mioil'ie had, op een moment - dooi de aanzwellende stoten van het ec'holoöd - op een onderwater-obsta kel opmerkzaam werd gemaakt. Evén later toonde het radarscherm een beeld, dat kennelijk afkomstig was van de verdronken toren van Bom menede. In scheve toestand bleek de toren nog altijd op de zeebodem te staan, Het obstakel ligt te. diep om voor de scheepvaart hinder op te leveren en de hydrografische dienst 'hééft er daarom verder geen aan dacht aan 'geschonken. Uit geschied kundig oogpunt is de ontdekking echter zeer interessant. Wie weet komt men nog eens aan een „diep gaand" önderzoök toe. Drie schooljongens zijn woens dagavond in de omgeving van Bad Ailbling in Noord-Beieren dodelijk gewond geraakt doordat een perso nenauto op hen inreed. De Ameri kaanse bestuurder van de personen auto werd zwaar gewond. HET GEHEIM VAN TURTON TOWER 118. Aram en zijn vrienden helpen met al hun krachten mee om het schip tegen de steeds feller wordende storm te beveiligen. „Ik begin haast te geloven dat Floyd gelijk had met die smoesjes over de vloek, die op het goud ligt", roept Agua, zich aan een fokketouw vasthoudend om niet tegen het. dek geblazen te worden. „Ik zou die ge dachte maar voor me houden", roept Aram terug. „Als de anderen het horen, konden ze wel eens zenuwachtig wordenEn dan zijn ze tot alles in staat, dat weten wc uit ervaring". Inmiddels zijn de matrozen moeizaam bezig met de berging van de zeilen. Met grote moeite wordt, het stugge zeildoek hand voor hand ingepalmd en met de reef- touwen vastgesjord. Maar plotseling klinkt een angstkreet boven het gebulder van de windEen der maats heeft, op het. mo ment, dat een felle rukwind de ra doet trillen, zijn evenwicht verloren. Ruggelings tuimelt de ongelukkige in het. kolkende water.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1963 | | pagina 6