Fa. Gebr. Wie bols SEIZOEN OPRUIMING tussen een gewone naaimachine en een ELNA WILBRINK Wêntermantels en wintermantelcostuums STAD EN PROVINCIE Hoger prijs-niveau akkerbouwprodukten Heden werden wij weer ver blijd met de geboorte van een zoontje en broertje WILLEM JACOBUS (Wimpje) C. P. v. d. MAAS J. M. V. d. MAAS DE LOOZE JACKO Zierikzee, 13 januari 1963 Hofferplein 22. Tijdelijk: Cornelia-Stichting i Met vreugde geven wij ken nis van de geboorte van ons zoontje JANS WILLEM (Johan) J. HATZMANN A. J. HATZMANN- VAN DE BOS Zierikzee, 13 januari 1963 Havenplein 2. Ondertrouwd: PHI LIPPUS J. VAN AST en DINA VAN DE SCHELDE Brouwershaven, januari 1963 Zuiddijkstraat 8 Oude Schouwsedijk 4 Huwelijksvoltrekking 25 jan. aanstaande. Gelegenheid tot feliciteren van 4.30-6.00 uur in Hotel „Jacob Cats". Toekomstig adres: Oude Schouwsedijk 6, Brou- wershaven. Heden overleed, tot onze diepe droefheid, onze ge liefde zuster, behuwdzus ter en tante PIETERNELLA CORNELIA ROSKAM geboren VIERGEVER in de ouderdom van bijna 66 jaar Zwijndrecht G. VAN WAGENINGEN- VIERGEVER J. VAN WAGEN INGEN Zierikzee: D. VIERGEVER M. W. VIERGEVER- DE JONGE Noordgouwe: C. VAN DER WEKKEN- VIERGEVER J. A. VAN DER WEKKEN Zierikzee: J. DE VRIES- VIERGEVER W. DE VRIES Kerkwerve: C. J. VIERGEVER N. VIERGEVER VAN DER WEKKEN Duivendijke: J. M. BOOT-VIERGEVER J. BOOT Neven en nichten Zierikzee, 12 januari 1963 Heden overleed tot onze diepe droefheid, onze ge liefde schoonzuster, PIETERNELLA CORNELIA ROSKAM, geboren Viergever, in de ouderdom van bijna 66 jaar. Zierikzee: M. C. CASHOEK- ROSKAM W. CASHOEK Dreischor: J. H. ROSKAM Zierikzee: M. ROSKAM C. P. ROSKAM DE BAKKER New Yersey (U.S.A.): G. J. ROSKAM C. ROSKAM-GOULD Uddel: M. VAN POPERING- ROSKAM W. VAN POPERING Ens: A. C. ROSKAM J. C. ROSKAM- BESSINGPAS Middenmeer: VP. ROSKAM Rf. ROSKAM-PIJPER Zierikzee, 12 januari 1963 Heden nam God tot Zich ons trouw medelid, mevr. P. C. ROSKAM- VIERGEVER op de leeftijd van 66 jaar Afd. Zierikzee N.C.V.B. Zierikzee, 12 januari 1963' Heden overleed in het Academisch Ziekenhuis te Leiden, na een geduldig gedragen lijden, onze ge liefde zwager en oom, ABRAHAM SLAGER, in de ouderdom van 58 jaar. Dreischor; M. J. DE WAAL J. DE WAAL-DE WIT J. A. VAN 'T NOORDENDE-DE WAAL Amsterdam: A. DE WAAL-MEIJER Rotterdam: P. VISSER A. J. VISSER-DE WAAL Neven en nichten Dreischor, 11 januari 1963 Dankbetuiging Voor Uw medeleven, betoond na het overlijden van mijn innig geliefde man, PIETER LEENDERT VOSHOL, zeg ik allen hartelijk dank. Scharendijke, januari 1963 W. VOSHOL-BIJ DEVAATE Heden overleed zacht en kalm, mijn lieve en zorg zame vrouw en onze on vergetelijke moeder, be huwd- en grootmoeder, KAATJE BIENEFELT, geb. Van der Wekken, in de ouderdom van ruim 81 jaar. jt. BIENEFELT M. J. BIENEFELT G. C. BIENEFELT- CASHOEK KATY en ROELAND Zierikzee, 14 januari 1963 Condoleantie-adres: Weststraat 9. De teraardebestelling zal plaats vinden vrijdag 18 januari a.s., n.m. 2.00 uur op de Algemene begraaf plaats. Vertrek vanaf de Geref. Kerk, St.-Domus- straat, 1.40 uur. Voor de vele blijken van be langstelling, die wij mochten ontvangen ter gelegenheid van ons huwelijk, betuigen wij hiermede onze hartelijke dank. J. F. VAN DEN BERGE C. M. J. VAN DEN BERGE- CAPELLE Zevenhuizen (Z.-H.), januari 1963 Rozenstraat- 8. Voor de vele bewijzen van deelneming, ontvangen na het overlijden van onze zeer geliefde moeder, behuwd-, groot- en overgrootmoeder, ANNA ZONDERVAN (geb. Voorbeütel), betuigen wij onze hartelijke dank. Familie ZONDERVAN Bruinisse, januari 1963. Overste en zusters van de Corneliastichting danken U allen hartelijk voor de ont vangen gelukwensen bij de jaarwisseling en bieden U hierdoor wederkerig de hun ne aan. Zierikzee, januari 1963. SUCCESJES Te koop: Een 9 mm F.N. buks op ver gunning, bij P. W. Viergever, Noordgouwe, tel. 01112-326. Twee kalfkoeien, aan de re kening. C. Legemaate, Prov. weg 8, Kerkwerve. Een aandeel „Puttershoek". Te bevr. agent de Glopper, Scharendijke. Kinderwagen, in goede staat. Te bevr. Boekhandel Goud zwaard, Haamstede, tel. 331. Personeel gevraagd: Wegens ziekte van een onzer serveersters voor direct een ervaren serveerster of leer ling-serveerster, voor tijde lijk of voor vast. Cafétaria „Marktzicht", tel. 2332, Zie rikzee. Naai- en Breimachines Korte Sint Janstraat Zierikzee Telefoon 2923 MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN BROUWERSHAVEN Lezing op woensdag 16 januari UITGESTELD tot nadere datum. Wegens sterfgeval woensdag vanaf 12 uur GESLOTEN. E. A. DE LOOFF, Nieuwe Haven 3, Zierikzee. KRUIDENKRACHT! Natuurvolken .en dieren 1 1 geven ons een wijze 1 de bron van genezing gezondheid ligt bij de natuur zelf I |j Klachten over hoofdpijn, moeheid, puistjes, vale fl teint, verstopping, aam- beien enz. zijn slechts het gevolg van een onnatuur- lijke leefwijze. (Verkeerd J voedsel, zittend leven!) r HERBESAN Kruidenthee s y bevat 14 verschillende P 3 Kruiden met elk een eigen f 2 heilzame werking en her- stelt de natuurlijke func- k ties van het lichaam. Bij apotheker of drogist a y 30 per groot pak. I Tegen echte opruimingsprijzen! Enorme koopjes in alle afdelingen! Damesjaponnen stof - jersey - wevenit I 5,75-7,75-12,75-15.75- 19,75-23,75-29,75 enz. :ti meisjesmantels met en zonder capuchon f 29,75-36,75-44,50 Prima slopen glad f 1,38-1,98 geborduurd 1,98 Jaeger herenhemden maat 6 f 4,95 maat 7 f 5,90 Overhemden met vast boord f 4,98-6,95 Met 2 losse boorden f 6,98 Blouses f 5,75-7,75-9,50-11,25 enz. Damesvesten f 8,75-13,75-18,75-19,75 Prima kwaliteit lakens geborduurd 150 cm br. f 5,75-7,45 180 cm br. I 6,50-6,85 Wollen damespullovers m. lange of s/-i mouwen f 8,75-9,75-10,75-11,75- 12,75-14,75-15,75 enz. Wollen Tweka kinderbroeken 25 korting Restanten training broeken en wollen damespantalons voor halve prijs Zuiver wollen Tweka kinderrokken f 5,75-6,50-7,75 Cocktailschortjes I 2,95 Fant. schorten f3,45 Verpleegstersschorten f 3,75 Flanellen lakens prima kwaliteit 150 cm breed f 5,75 180 cm breed 6,75 Prima baddoeken grote maat Koopje f 2,49 Bromfietsjasjes Tinneroy met teddy gevoerd slechts f 19,95 Prima flanellen damespyama's t 7,75-8,75 Nachthemden 6,75 Gemoltonneerde directoires f 4,78-4,98 Gemoltonneerde onderjurken f 7,95 Nylon onderjurken met mooie kant f 5,35 Nylon jupons nu voor f 3,58 Prima pulloverwol I 1,59-1,69-1,85 per knot Restanten nylon kousen f 1,49 Leuke ontbijtlakens 120 X 120 cm f 4,25 Costuumrokken f 9,75-11,75-12,75-14,75 18,75 enz. Jasschorten diverse malen voor halve prijs Deux pièces zuiver wollen wevenit voor halve prijs Kinderhemdjes 98 cent Jongens onderbroeken ijzersterk f 1,49 15 50 procent korting Japonnen 10 pct.-50 pet. korting! Regenmantels 10 pct.-50 pet. korting! Costuumrokken, tweed en terlenka 10 pct.-50 pet. korting! Een partij Terlenka plissé rokken met 25 pro cent korting! Restanten meisjesjurken voor halve prijs! J Coupons japonstoffen Glasgordijnstoffen, flanel enz. tegen extra lage couponprijzen! Speciale aanbieding Honderd stuks damesjaponnen, voor de helft van de waarde, waaronder een beperkt aantal voor f 5,75, f 7,75 en f 12,75 Nog een kleine partij getailleerde zwarte- en donkerblauwe wintermantels voorradig tegen speciale opruimingsprijs! Wollen gabardine regenmantels 30 procent korting! ZIET ETALAGES! PROFITEERT VAN DE SPECIALE AANBIEDINGEN! Havenpark 7-9 Zierikzee Diversen: Voordelige restanten behang Mol, Nieriwe Boogerdstraat, I Zierikzee. „Simphrity" knippatronen. De nieuwste modellen steeds voorradig! G. J.Wilbrink, Korte St.-Janstraat 4, telef. 2923, Zierikzee. DEN HAAG, 14-1. Het garantie- peil voor de akkerbouw zal voor de oogst 1963 ten opzichte van het prijs peil 1962 met 3.7 procent worden verhoogd. Deze verhoging is voor 2.7 procent het gevolg van een door het Landbouw-economisch Instituut berekende kostenstijging in de ak kerbouw, terwijl één procent is toe gekend ter verbetering van de min der gunstige rentabiliteit der gespe cialiseerde akkerbouwbedrijven. De verhoging van het garantiepeil zal volledig worden bewerkstelligd via een verhoging van de tarwe- en de suikerbietenprijs; de garantiere geling voor de inheemse voedergra- nen - gerst, haver en rogge - onder gaat geen wijziging. De prijsverho gingen voor tarwe en suikerbieten zullen thans geen invloed hebben op de broodprijs en de suikerprijs. Op het moment dat de oogst 1963 voor consumptie beschikbaar komt, zal - afgezien van eventuele andere kos tenfactoren - de broodprijs met één cent per brood van 800 gram en de suikerprijs met ruim één cent per kilogram worden beïnvloed. De minister van landbouw en vis- Iserii heeft deze beslissingen van de regering met betrekking tot het ak- kerbouwprijsbeleid voor de oogst 1963 thans bekend gemaakt. Prijsverhoging Teneinde de in het vooruitzicht gestelde verhoging van het garantie niveau te realiseren, zal zowel voor de tarwe als de suikerbieten een prijsverhoging van f 2,-, respectieve lijk per 100 en per 1000 kilogram worden doorgevoerd. De nationale garantieprijs voor suikerbieten met een suikergehalte van 16 procent, zal daartoe van f 52.- voor de oogst 1962 op f 54,- per 1000 kg worden ge bracht. Binnen het kader van het E.E.G.- graanheffingsstelsel zal Nederland de interventieprijs voor tarwe - te gen welke prijs de regering gehou den is, tarwe bij aanbod door de te lers over te nemen - verhogen van f 31,- voor de oogst 1962 tot f 33,- pcr 100 kilogram. De garantie voor de suikerbieten is ook ditmaal beperkt tot het deel van de produktie, dat in het bin- HUIZEN. Bij patrouille- en hin derlaagoefeningen op het oefenter rein bij Huizen (N.H.) is maandag middag de 19-jarige dienstplichtige soldaat N. Th. A. Kessels uit Wie- ringerwerf door een losse patroon in zijn rug geraakt. De soldaat is op genomen in een ziekenhuis in Hui zen. nenland voor consumptie-doeleinden kan worden afgezet. Voedergranen Voor de inheemse voedergranen - gerst, haver en rogge - zal het marktprijspeil niet worden verhoogd De minister van landbouw en vis serij acht het namelijk niet verant woord in de huidige situatie mede te werken aan een prijsverhoging van deze voedergranen, zolang het vraagstuk van een tijdige aanpassing van heffingen, restituties en sluis- prijzen voor de veredelingsproduk- ten in E.E.G.-verband niet afdoende is geregeld. SPORT VOETBAL K.N.V.B. Uitspraken protestcommissie Zoals door de insiders reeds werd verwacht kregen „De Schutters" een van hen na de wedstrijd tegen Burgh ingediende protesten zaterdag door de protestcommissie, welke in Roo sendaal bijeen kwam, toegewezen. De uitslag van de wedstrijd Burgh- De Schutters 3-3 veranderde hier door in 3-4. S.C. Gastel zag ook een protest toegewezen, waardoor de uitslag van de wedstrijd Kruisland- S.C. Gastel 2-2 werd gewijzigd in 1-2. Toch bestaat er nog een kans dat de uitslag uiteindelijk 2-2 wordt, daar Kruisland in de return-wed strijd nog een strafschop mag ne men. Minder goed verging het Vos meer, dat er reeds bij voorbaat op rekende haar protest ingediend bij de wedstrijd Vosmeer-Sprundel 1-1 toegewezen te krijgen. Daar het pro test werd afgewezen bleef de stand 1-1 gehandhaafd. MICRO-KORFBAL Micro-wedstrijden afgelast Naar wij vernemen zijn alle voor maandagavond jl. vastgestelde wed strijden voor de micro-korfbalcom petitie van de S.D.K.B. in verband met de ongunstige weersomstandig heden afgelast. Scheepvaartberichten Caltex Utrecht (t.), 14-1 van Tama- tave naar Bahrein. Zafra (t.), 14-1 ten anker Lavera. BILJARTEN Op zaterdag en zondag 19- en 20 januari zullen in het clublokaal van de biljartvereniging O.K.K., hotel „De Meebaal" te Nieuwerkerk, de finale-wedstrijden worden gespeeld om het kampioenschap le klasse libre van het district Schouwen-Dui- veland der K.N.B.B. Gezien de moyennes der deelne mers is een favoriet voor de titel ze ker niet bij voorbaat aan te wijzen. Daar ieder der deelnemers tot de kanshebbers kan worden gerekend, mogen er aardige partijen worden verwacht, waarbij het aan spanning wel niet zal ontbreken. De deelne mers zijn: J. den Boei-, J. Sinke, R. P. Hogerheijde, D. Verburg( allen „Concordia", Zierikzee), J. L. de Hooge, „V.O.G.", Zierikzee en J. Ber- revoets, „B.V. Renesse". SCHAATSENRIJDEN Juniorenkampioenschappen van Nederland Zaterdag heeft Erik Franke uit Zierikzee deelgenomen aan de juni oren-kampioenschappen van Neder land, welke in Scheemda werden ge houden. Hoewel Franke zich nog het best van de drie deelnemende Zeeu wen wist te plaatsen, bleven zijn prestaties toch wel iets beneden de verwachting. Voor de 500 meter had hij een tijd van 56.3 sec. nodig waar mee hij van de 38 deelnemers de 25e plaats bezette. Op de 1500 me ter bezette hij de 29e plaats in een tijd van 3.06.1 minuut. De winnaar en Nederlands kampioen op deze af standen, Jorritsma, liet op beide af standen een tijd noteren van 50.1 sec. en 2.43.5 minuut. ZIERIKZEE Zaakovername Men deelt ons mede dat het le- vensmiddelenbedrijf van de fam. Constandse aan de Melkmarkt alhier is overgenomen door de VéGé-krui- denier C. Besuyen. De zaak zal on der de naam: „Constandse - Ver zorgde Voeding" door hem worden voortgezet. De heropening van de zaak zal plaats hebben in de mid daguren van dinsdag 22 januari. SEROOSKERKE Uitvoering korfbalvereniging Zaterdagavond gaf de korfbalver eniging „Velocitas" te Serooskerke, haar jaarlijkse uitvoering in het Dorpshuis. De voorzitter der vereni ging, de heer C. de Rijke, sprak een welkomstwoord tot de talrijke aan wezigen, terwijl hij tevens dank bracht aan allen die het afgelopen seizoen op enigerlei wijze de vereni ging hebben gesteund, speciaal de autobezitters, die hun auto's be schikbaar stelden voor het vervoer der spelers naar elders. Door krachten uit eigen vereni ging werd daarna opgevoerd het to neelspel „Suuske Perdaems" de kos ter van de Heijkant. Het spel werd op voortreffelijke wijze ten tonele gebracht, de aanwezigen leefden dan ook geheel mee met de lotgevallen, van de koster. Na het toneelspel werd een verloting gehouden ten bate van de verenigingskas. Vele fraaie prijzen werden hiervoor door de inwoners van Serooskerke be schikbaar gesteld. De avond werd met een gezellig bal besloten. BURGH Pols gebroken bij val Mevrouw de wed. Den E.-B. is zondagavond door de gladheid ten val gekomen. Zij brak hierbij een pols en moest voor medische hulp naar het Zweedse Rode Kruis zie kenhuis worden overgebracht. Na behandeld te zijn kon mevrouw den E. weer huiswaarts keren. Gevallen op ijsbaan Wederom kreeg een der leden van het bestuur der IJsclub Haamstede- Burgh een ongeluk. Zondagavond was het de heer J. K. uit Burgh, die bij het onderdak plaatsen van de motorbezem onderuitging en met zijn kin op de bezem terecht kwam. Ook hier moest de plaatselijke ge neesheer enige krammen gebruiken om de wonde te hechten. Jubileum Heide Mij. Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Ned. Heide Mij. zal in hotel „De Burg" te Middelburg op woensdag 30 januari voor de pro vincie Zeeland, een receptie worden gehouden. HAAMSTEDE Uifvoering sportvereniging In hotel Bom houdt de sportver eniging „Zeemeeuwen" uit Haam stede op a.s. vrijdagavond haar jaar lijkse uitvoering. Op het programma staan toneelstukjes, zangvoordracht, gymnastiekoefeningen en een quiz. In verband met de vervoers- moeilijkheden werd de vergadering van „Pomona", gecombineerd met de N.F.O., die .vastgesteld was op maan dagavond in hotel Bom, uitgesteld. IJs in Burghsluis-haven gebroken Maandagmorgen heeft de redding boot „Maria Carolina Blankenheijm" gestationeerd in Burghsluis, de aan wezige ijskoek in de haven gebro ken, zodat, indien zich plotseling een oproep voor de reddingboot voor doet, deze onmiddellijk kan uitva ren. Tevens voer kapitein J. Minne- boo met de reddingboot naar buiten om een grote gasboei op te halen die in de buurt van de Westbout lag. Het bleek echter dat deze boei door een grote ijsschots van haar plaats was gedreven met het grote steen anker er aan. De schots moet wel heel groot zijn geweest om een der gelijke steenklomp over de bodem van de Oosterschelde voort te stu wen. Normaal ligt de boei, de Ham men 4, vlak voor Flaauwers. Wel werd nog een drijvend zwart tonne tje binnengebracht, dat ook ergens als baken moet hebben gelegen. DREISCHOR Oudste inwoonster overleden Zondag is de oudste inwoonster van Dreischor, mevrouw W. M. Ver beek-Rotte na een korte ziekte over leden in de ouderdom van ruim 92 jaar. Schooljeugd helpt de vogels Maandagmiddag is de schooljeugd van Dreischor begonnen met het in zamelen van oud brood voor de hon gerende vogels in het Dijkwater, want de nood schijnt daar weer groot te zijn. Naast graanafval - waarvan nogal wat beschikbaar is - schijnt een bepaalde groep vogels nu niet bepaald op graan gesteld te zijn. Vandaag (dinsdag) zal de heer A. M. Klaasse opnieuw een zending voed sel voor de vogels in het Dijkwater brengen om de grote hoeveelheden eenden, waterhoentjes en meerkoe ten voor de hongersnood te behoe den. Wanneer dezer dagen de school kinderen de deuren weer langs zul len gaan wordt gerekend op de me dewerking van alle inwoners, welke hulp op hoge prijs wordt gesteld. IJsfeest gaat niet door Gisteravond (maandag) kwam de ijsvereniging „Dreischor" in café „De Drie Schapen" in spoedeisende ver gadering 'bijeen. Deze vergadering was speciaal belegd met het oog op een te houden ijsfeest. Zoals bekend moest het op 29 december jl. vast gestelde programma wegens de slechte toestand van de baan aan de Molenweg worden afgelast. Ook nu - veertien dagen later - schijnt deze baan absoluut ongeschikt te zijn om een dergelijk evenement op de schaats te organiseren. Ofschoon vele leden nog gehoopt hadden op een schaatsfestijn buiten Dreischor (bijvooi'beeld Schuddebeurs of het Dijkwater bij Sirjansland) wilde het bestuur hierop niet ingaan. De vele schaatsliefhebbers in Dreischor be hoeven hun schaatsen dus niet uit het vet te halen, tenzij men genoe gen wil nemen met de kerkgraclit. Uifvoering harmonie „Crescendo" De leden van de muziekvereniging „Crescendo" in Dreischor hebben weer een drukke tijd van voorberei ding achter de rug, want het op po ten zetten van een uitvoering is te genwoordig niet zo eenvoudig meer. Men klaagt vaak steen en been dat men geen mensen meer te pakken kan krijgen welke bereid zijn om aan uitvoeringen mee te werken. Op dat „niet te pakken kunnen krij gen" vormt de muziek echter wel een grote uitzondering, want aan de uitvoering van het ruim 60-jarige harmoniegezelschap „Crescendo" op donderdag 17 en zaterdag 19 janu ari a.s. in de grote bovenzaal van hotel „De Drie Schapen" zullen niet .minder dan twaalf personen mee werken. Natuurlijk wordt er ook achter de schermen nog gewerkt door mensen, die de „muziek" een warm hart toedragen, terwijl diverse andere medewerkers er alles toe zullen bijdragen om de uitvoering te doen slagen, als vanouds. „Het begon in een gracht" is de titel van een vrolijke geschiedenis in drie bedrij ven door Wim Dumont. Voor de aanvang van de uitvoeringen zal het korps zes muzieknummers ten ge hore brengen, waarbij ook de be kende selection „De Vogelkoopman", operette van C. Zeiler in arrange ment van S. P. van Leeuwen niet zal ontbreken. SIRJANSLAND O.L.-school geheel gemoderniseerd De school te Sirjansland met bij behorende woning is dezer dagen gereed gekomen van een ingrijpen de verbouwing in het kader van de zoutschaderegeling. In de afgelopen vier maanden onderging het interi eur van het gehele pand een moder ne vernieuwing. Gedurende deze herstel-periode werd het onderwijs gegeven in het Verenigingsgebouw. In het schoolhuis werden practisch alle binnenmuren gesloopt, waardoor het mogelijk was een geheel nieuw interieur op te bouwen, waarin de 85-jarige aannemer A. Verjaal uit Dreischor bijzonder goed geslaagd is. Lichte kleuren zijn op smaakvolle wijze toegepast. Uiteraard werd veel aandacht besteed aan de school. Alle muren werden afgebikt en opnieuw behandeld, plafonds werden ver nieuwd en nodige veranderingen aangebracht. Het geheel doet mo dern en fris aan, de muren kregen een lichte kleur in gebroken wit. Het metselwerk werd uitgevoerd door de firma Verjaal. timmerwerk door de heer v. d. Velde (Dreischor), elektri citeit, smidswerk en waterleiding door de heer Kloet (Dreischor), schil derwerk fa. Dane (Oosterland), ter wijl fa. De Spirt uit Zierikzee het granietwerk verzorgde. I

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1963 | | pagina 8