A. L. Bakker Zonen Wij ruimen op! grote balans-opruiming Sleep-Star matrassen Vergeet U ook de lappen- tafel niet! AaBe wollen dekens 10 korting Het is ook OPRUIMING in ons Kleuterhuis „DE VLIJT' STAD EN PROVINCIE 1DEURLQ0 is wéér 1 I véél voordeliger! Dinsdag 15 Januari Kerkstr. 1 6 en Kleuterhuis Weeldeweg 1, Burgh Slaapkamerkleedjes mooie kleuren - normale maat twee voor f 7, COUPONS Balatum - Vast tapijt - Jabo Cocos- en bouclé lopers nu voor halve prijs in goud of blauw damast een bed met volle garantie op de binnenvering 80 X 190 - 1-persoons - voor f 55, 120 X 190 - 2-persoons - voor f 80, 130 X 190 - extra maat (2-persoons) f 88, Dit zijn uitverkoopsprijzen, lager dan ooit voor dit mooie bed met garantie Prima vlokbed 80 X 190 met nieuwe vulling f 23,50 Kapok kussens met 750 gram kapok gevuld mooi damast nu voor f 6,48 Mooie kwaliteit lakens van 100 procent katoen 180 X 240 f 5,90 150 X 240 f 4,75 Slopen f 1,35 Dekjes voor rotanstoelen gevuld met schuimplastic Fleurige dessins nu f 5,20 en f 6,35 Nog enkele costuums maten 46-47 voor heren van 16 tot 18 jaar van f 90,en f 100, nu voor f 45, Overhemden optisch wit Bel-O-fast voor f 13,50 Mooie tricot nylon overhemden nu voor f 10, Halfwollen dekens maat 150 x 210 buitengewoon mooie deken voor f 12,50 Flanellen lakens 2-persoons Warme lakens voor weinig geld maat 170 X 235 f 6,25 Staalmeesters en Cinderella lakens nu met 10 procent korting 2.50 meter lang - of>tisch wit Flinke theedoeken voor 89 cent en 4 washandjes voor 90 ct. Koopt nu badlakens mooie donkere stranddessins Nog een kleine voorraad nu met 20 procent korting Mooie witte moltondekens alle maten met 10 procent korting Onze overbekende K.L.M. overalls haif-sport van f 15,90 voor f 14,30 Werko verhemden De bekende Raf - lever - grijs nu f 6,98 Spijkerbroeken in blauw denim en Lee Cooperbroek met 10 procent korting Manchester broeken en vesten met 10 procent korting Heren pyama's mooie nieuwe donkere streep en effen nu voor f 7,95 OPRUIMING Favorita schorten van f 5,25 voor f 3,95 Enkele grijs-casimir stofjassen m. 52 - van f 17,95 voor f 14,50 Dit zijn normale lange stofjassen Dames pyama's gebloemd jasje m. effen broek Prima flanel - voor f 6,50 Heel mooie Noorse jongens- en meisjes truien EXTRA verlaagd Kaarten 10 meter prima elastiek nu 85 cent Doorzichtig plastic 120 breed nu 79 cent per meter Restanten afgepaste gordijnen voor f 1,50 per stuk 90 X 160 en 90 X 210 Mooie moderne regenjassen in de nieuwste weerschijn-tinten van t 55,voor t 49,50 Als. U het nu doet, heeft U zo f 5,verdiend Voor iets oudere dames hebben wij te laat mooie VESTEN ontvangen in 100 procent wol Deze worden direct opgeruimd voor f 14,95 Al onze andere vesten en truitjes worden tegen scherp verlaagde prijs opgeruimd Daar moet U beslist zelf naar komen kyken Wollen damestruitjes in verschillende kleuren - met kraagje Werkelijk 100 procent wol voor f 8,95 Op alle (ook de nieuwste) terlenka vitrage krijgt U 10 procent korting Pracht val - 50 cm breed .voor f 2,35 per meter Ruit werkliemden lichte fond f 5,50 twee voor f 10, Sterke stalen terrasstoelen met kleurig plasticdraad bespannen nu voor f 17,50 Gobelin sierlopers voor kleine tafels kastjes en dressoirs Blouses met lange en korte mouw Uitzoeken f 6, Witte tricot nylon damesblouses nu f 8,95 90 cm brede cretonne een pracht kwaliteit met leuke dessins - van f 3,95 voor f 1,95 Dus voor de HALVE prijs! Gegarandeerd kleurecht Bont voor keuken gordijntjes per meter f 1,80 Hierbij passende val f 0,80 DOE HET ZELVERSHIER IS UW KANS épingle stoelhekleding in vier mooie kleuren 130 breed - nu per meter f 9.90 Uit één meter heeft U vier flinke zittingen TWISTED W.C.-MATTEN voor f 1,45 JAPANMATTEN - 140 180, - voor f 5,50 JAPANMATJE - 60 X 130 - voor f 1,45 (Dit matje is voor vele doeleinden geschikt) Ruiggeschoren Cocosmatten - 40 X 70 f 3, Restanten vitrage - flanel - schortebont - stofjes Voor ieder is er wel wat bij en spotgoedkoop Weeldeweg 1 Koopt NU uw baby-uitzet Op alle baby-artikelen 10 procent korting Ook op bekende merken zoals-Teddy en Dotje Dons Flanellen ruitoverlieindjes Halve prijs LUIERS iets vuil - 85 cent Er is maar 4 dozijn voorradig KLEUTERJASJES Hierin hebben wij een enorm koopje! Ze zijn gemaakt van wollen AaBe-ruitjes - met teddy gevoerd en capuchon. Deze kosten door elkaar f 14,95 AaBe en Woolly kinderplaids in doos - nu f 13,95 Wollen ledikantdekentjes - 90 X 130 f 17,50 TRA ININ GSPAK JES koren - marine - rood en geel - 15 procent korting Nog enkele wollen AeBe meisjesjurkjes Leuke ruitjes - voor halve prijs Restanten WOL en SAJET Originele NOORSE TRUIEN dubbel gebreid 20 procent korting Leuke trappelzakken „Hygia" 10 procent korting DUET NYLONS van f 1,75 Nu 2 paar voorf3,- Op alle sportartikelen 10 en 15 korting Flanel ruitjes wiegbekleding Wit flanel voor hemdjes Alles met korting Atletiek op Schouwen-Dniveland in 1962 Ondanks het feit dat de atletiek vereniging „Delta Sport" nog steeds nï"t over de trainingsmiddelen be schikt welke noodzakelijk zijn om de atleten de nodige routine bij te bren gen, kwamen leden van deze actie ve vereniging in het afgelopen jaar talloze malen in het nieuws. Op Srh nuwen-Duiveland heeft de atle- tieksport zijn bestaan te danken aan 'r- kkelijk klein aantal men sen, die uit liefde voor hun sport, en zijn dienende taak voor de jeugd, hun beste krachten geven. Atletiek, vaak genoemd „moeder der sporten", heeft een zeer oude ge schiedenis. daar het reeds bij de oude Grieken werd beoefend. De gruotste stoot tot wat heden bereikt is, heeft ongetwijfeld de Franse ba ron, wijlen Pierre de Coubertin ge geven, toen hij in de negentiger ja ren zich als doel stelde om eens per vier jaar Olympische spelen te doen houden, met als doel een sportieve strijd tot verbroedering der volke ren. De Coubertin zag zijn bemoei ingen in 1896 bekroond, daar in dat jaar te Athene de eerste Spelen plaats vonden. In de loop der jaren is gebleken dat de atletiek voor haar onrwikkeling dit contact nodig heeft. Wil men een aardige kijk krijgen op de verbetering van de techniek in de afgelopen 50 jaren, dan doet men het beste om oude actiefoto's naast de tegenwoordige te leggen. De atle- tieksport heeft, evenals andere spor ten, haar aantrekkelijkheden. De eerzuchtigen kunnen hun hart opha len, want de strijd tegen de tegen standers is veelal een individuele strijd. Dit wordt vaak ten hadele van de atletieksport gezegd, ofschoon juist die individuele strijd de mens hardt. Hij moet zelf, geheel alleen zijn boontjes doppen, zowel in de vooroefening als in de wedstrijd zelf. Het is waar, dat het sterke benen zijn, die de weelde dragen kunnen; het kan gevaarlijk zijn als de atleet voortdurend wint, maar dit kan ook gezegd worden van teams bij andere sporten, die voortdurend de over- warning uit het vuur slepen. Toch is atletiek niet altijd een strijd van individu tegen individu. We behoe ven hierbij maar te denken aan de clubwedstrijden en de estafette nummers, waarin de clubgeest wordt versterkt daar men tracht hierbij gezamenlijk iets te bereiken. Het wedstrijdvoeren is een machtig mid del om de atletiek onder het pu bliek te propageren. Het is een mid del om van de kijkers, daadwerke lijke beoefenaren te maken. Mis schien. nog meer dan bij andere spor ten moet de atleet zich grote opoffe ringen getroosten als hij werkelijk iets in zijn sport zal willen bereiken. -it's ^iieen met aanleg komt men er niet. Karakter, doorzettingsver mogen en een onverzettelijke wil om te slagen zijn de onontbeerlijke fun damenten om in de atletiek zich bij de uitblinkers te kunnen scharen. Ook de leiding bij „Delta Sport" is zich hier terdege van bewust, waarbij zij het als een taak ziet de leden hier steeds op te attenderen. uut de leden dit niet zonder meer naast zich neer leggen, moge blijken uit de resultaten welke in het afge lopen jaar weer konden worden ge- jujgL Een bijzonder fraai succes -vf Henk Hage te behalen door te Delft beslag te leggen op het jeugd kampioenschap van Nederland bij het nummer hoogspringen. Catrien Schot wist zich bij deze jeugdkam pioenschappen eveneens te onder scheiden door beslag te leggen op de eervolle tweede plaats. Niet minder dan 21 provinciale titels vielen de leden van „Delta Sport" tén deel bij de kampioenschappen te Vlissingen. Catrien Schot was hier wel het meest succesvol, door met niet minder dan zes Zeeuwse titels naar huis te ke ren. Verder legde Jopie Stoutjesdijk bncJag op 3, Henk H%ge 3, Janny Schot 2, Anjo Rentzing 2, Esther Schot 1, Jopie Verwest 1, Joop Rib- bens 1 en de estafette-teams op 2 kampioenschappen. Verder viel er een drietal Zeeuwse records te no teren. Henk Hage bracht het record hoogspringen jongens A op 1.78 m., Esther Schot het record discuswer- nen dames op 40.72 en Janny Schot het record kogelstoten meisjes C op 11.87 m. Door leden van Delta Sport' werd deelgenomen aan wedstrijden te Putte, Den Haag, Vlissingen, Retranchement, Roosendaal, Delft, Schaesberg, Hulst, Wassenaar, Steen bergen, Apeldoorn, Huizingen, Goes, Luik en Parijs. Dat onze atleten bij deze wedstrij den geen ondergeschikte rol speel den moge blijken uit het feit dat niet minder dan 83 maal beslag op een eerste plaats werd gelegd (vo rig jaar 79), 57 (36) tweede prijzen gingen mee naar het Schouwse land, terwijl verder nog beslag kon wor den gelegd op 28 (35) derde prijzen. Hierbij zijn niet de resultaten ver werkt welke werden behaald in de trainingswedstrijden tussen „Delta Sport" en het Steenbergse „Diome- don". Deze wedstrijden, welke spe ciaal "werden georganiseerd voor de leden tot en met 14 jaar, mochten zich zowel te Zierikzee als te Steen bergen in een grote opkomst ver heugen. Dat men bij „Delta Sport" aan de toekomst denkt werd deze zomer nog eens duidelijk onderstreept bij de sc'hoolwedstrijden welke op het sportpark „Bannink" werden geor ganiseerd. Ondanks de uitstekende resultaten van het .afgelopen jaar wordt bij „Delta Sport" nog hard gewerkt aan diverse verbeteringen. Zo kan de rond de 90 leden tellende vereniging maar eenmaal in de week, onder de kundige leiding van de heer Kroese, conditietraining houden Daar de heer Kroese niet meer tijd beschikbaar heeft, wordt momenteel naarstig gezocht naar nog een twee de trainer. Voor de technische training is men op Rotterdam aangewezen. Momen teel neemt Esther Schot in Rotter dam. deel aan de centrale training van de K.N.A.U. Dit voorjaar ligt het in de bedoeling een aantal leden te selecteren, welke dan eveneens aan eert technische training kunnen deelnemen. Hard wordt er ook ge werkt aan de voorbereidingen van een atletiekwedstrijd dit seizoen, waarschijnijk met Hemelvaartsdag, op het Sportpark Bannink te Zierik zee. Bij gebrek aan voldoende mede werking gaat men binnenkort met behulp van een aannemer de aan loop van de springbakken zelf ter hand nemen. De grootste wens blijft nog steeds in het bezit te komen van een sintelbaan, waarmee de prestaties op de loopnummers nog aanzienlijk kunnen worden verbe terd. Aan werklust en animo ont breekt het niet bij Delta Sport, re den waarop deze vereniging des te meer aanspraak kan laten doen gel den op de medewerking van geheel sportlievend Schouwen-Duiveland en de autoriteiten die hen hierbij kun nen steunen, tot welzijn van onze jeugd. ZIERIKZEE De vogelvoedering Door het aanhouden van de vorst is de kwestie van de vogelvoedering nog urgenter geworden, dan hij al was. We vestigen hier nog eens de aandacht op het bezorgadres voor vogelvoeder: Lammermarkt 14. Het hier gebrachte voedsel wordt in de omgeving van Zierikzee en in de havens met succes uitgezet. Met voorraden kan men ook terecht in de leegstaande panden in de Wevers- hoek, tegenover de groentezaak van de heer Smits. Jaarvergadering N.C.V.B. De afdeling van de Ned. Christen Vrouwenbond alhier hoopt haar jaarvergadering te houden op a.s. woensdag 16 januari in het Ned. Herv. Verenigingsgebouw. Behalve de gebruikelijke punten als: jaar verslagen, bestuursverkiezing (i.v.m. periodieke aftreding van de presi dente en een bestuurslid) bevat de agenda de vei'toning van een film. RENESSE Korfe baan-wedsfrijden Op het natuurbad zullen morgen (zaterdag)middag door de ijsclub „Renesse" korte baan-wedstrijden worden georganiseerd. Deze wed strijden, waarbij in verschillende leeftijdsgroepen zal worden gereden, bangen aan om 14 uur. SCHARENDIJKE Gladde wegen en ongelukken Vooral op verschillende secundaire wegen is met het oog op de gladheid voorzichtigheid geboden. Slippartij en blijven dan ook niet uit. Woensdagmorgen kantelde tenge volge van het rijden tegen de sneeuwberm op de Weelweg ter hoogte van de boerderij van de heer de B. de auto van de heer A. van E. uit Renésse. Een been van de heer van E., dat onder de auto bekneld raakte, werd licht gekneusd. De auto bekwam enige deuken. Woensdagavond sloeg de auto van de heer N. v. d. L. op de Elkerzeese- weg nabij de boerderij van de heer C. P. over de kop. De auto werd zwaar beschadigd, - de bestuurder kwam met de schrik vrij. BROUWERSHAVEN IJsvereniging „Het Weeltje" Ons wordt medegedeeld dat uit gaande van de ijsvereniging „Het Weeltje" morgen - zaterdagmiddag - schaatswedstrijden zullen worden gehouden voor kinderen en volwas senen. Bovendien worden morgen avond op de verlichte baan gecos- tumeerde wedstrijden gehouden. Liefhebbers voor.' OUWERKERK Wedstrijden ijsvereniging Zaterdagmiddag houdt de Ouwer- kerkse IJsvereniging op de mooi sneeuwvrij gehouden ijsbaan een ijsfeest. Er zullen wedstrijden ge houden worden welke bestaan uit: hardrijden voor doorlopers, over 10 ronden en hardrijden voor kunst schaatsen, eveneens over tien ron den. Deze wedstrijden zullen wor den verreden voor het O.IJ.C.-club kampioenschap. Verder wordt er ringrijden voor dames en heren ge houden. De prijzen bestaan uit een beker en medailles. Voor maandag a.s. staat het schoolijsfeest op het programma. Ingezonden mededeling DE GOUDEN TOMAHAWK 101. „Vooruit, sneller roeien, drie kisten en we kunnen varen!" George Williams, staande naast de huifkar, zwaait ongedul dig naar de matroos in de kleine sloep die naar de kust komt roeien. Dan schrikt hij plotseling en draait zich met een ruk om. Op het pad klinken zachte voetstappen en daar verschijnen enkele mannen tussen de rotsen. „Heidaar, ben jij kapitein Williams?" roept de voorste. Een ogenblik staat Wil liams als versteend, dan schiet zijn hand naar zijn gordel en een seconde later knalt het schot uit zijn pistool. „Dekken!", schi-eeuwt Aram. Sebastian met zich mee trekkend achter de rotsen. „We hebben beet, jongens, dit is onze man!" zegt Cabot grimmig. Snel laadt hij zijn pistool, gluurt over de rand en schiet. Maar zijn schot gaat ver over de tegen stander heen en wordt vanachter de huif kar onmiddellijk beantwoord.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1963 | | pagina 7