«j nwas 99 5 VOORDEEL-KALENDER GRATIS CUSTARD MI ©IÜUYTI P. BEZUIJEN KACHEL Staatsloten Het leven begint bij 100 méér bij De Spar dubbel bij De Spar gratis bij De Spar Rood merk 90 met 18 ct voordeel 46 met P ct voordeel RUNDVLEES u 126 met 25 ct voordeel 99 me,20 ct voordeel 98 met 20 ctvoordeel GROENTESOEP 2 PAKKEN CH0C. VLAPOEDER HALVE PRIJS! EDELB0UILL0NP0EDER SNOEPJE VAN DE WEEK VAN 9 t/m 15 JANUARI 1963 MAAR VOOR MANNEN-VAN-ACTIE DIE EEN VAK WILLEN LEREN! LEDEREN KLEDING alleen f Voordelige aanbieding W. Berrevoets Adverteren is de weg naar een hogere omzet. DREISCHOR V.Z. lerikzee Fa. Koevoets ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE m overleed, zacht en i, onze geliefde broe- zwager en oom CORNELIS VAN KLOOSTER ouderdom van ruim tar »sse: VAN KLOOSTER VAN KLOOSTER- v. d. MAAS P. DE RU ITER- VAN KLOOSTER neet: >H. ELENBAAS- VAN KLOOSTER tven en nichten ;sse, 9 januari 1963 Te koop: u flinke grote werkplaats of kerkge- J. KOSTERS, Varre- 14, tel. 2517, Zierikzee nleden N.V.S.H. Vij verwachten U norgenavond om 8 uur n „Mondragon" e Zierikzee rIET BESTUUR Mevr. H. L. M. v. 't Haaff- Suter Touwbaan 18 - Zierikzee Vi lot f80,— Vso lot f 4,enz. Voor toezending porto bij storten Gevraagd m.i.v. 1 mei: tractor-chauffeur P. S. VIS, Zonnemaire - p/a P. Lampert, Breedveld 2, tel. (01112) 401. VERLOREN: Gouden dameshorloge met gouden band omstreeks 12 december in de omgeving van Ellemeet. Terug te bezorgen tegen be loning. Mevr. MESSEMAECKERS, Mo- zartlaan 5, Bilthoven, telefoon (03402)4864. Te koop gevraagd: HUIS met plm. 1 ha land Brieven -onder no. 1734 aan het bureau van dit blad. iterdag 12 januari - 8 uur - Herv. Ver.-gebouw en ontspanningsfilm van de beste soort. De 110- trige Patrick Farrell fietst en stroopt dat het een ist is. Hij laat zien dat het leven voor hem niet ij 40 doch bij 100 begint eeftijd: 14 jaar Toegangsprijs f 1,— oorverkoop kaarten en plaatsbespreken zaterdag an 4 tot 5 uur aan de zaal-en telef. 2073. Eik doosie Theebuiltjes 98 met 20 ct zegelvoordeel THEE-RECLAME met 20% korting pakje 100 gram ook andere soorten Sparthee deze week met 20% korting! 'n Voordelige rijst ma altijd! RIJST zak 500 gram k 350 gram SPARJAM met 20% koning! Huishoudjam pot olie soorten Sparfam deze week met 20% kortingl Bij 3 stukken SPAR TOILETZEEP in 3 moderne pasteltinten het 4e stuk gratis geldig van 10 tfm 16 januari Koop bij de Spaar bij de Kopen bij de Spar is sparen bij de koopl Bij elke 2 pakjes KIPPEBOUILLONSOEP PAKJE imen Jr Jr Elk 2e PAK van 63-34 ct. of van 42 ct. Elk 3e ZAKJE Zoals altijd het bij f4.- boodschappen voor slechts 15 cent Altijd 'n kassabon voor 10% korting op De Gruytermerk-artikelen. Oók bij de weekredames! Niet voor stilzitters, Ben je al 16 jaar en een kerel die actie wil? Vreemde landen zien, avontuur? Toch bekijk je het nuchter. Je wilt een goed vak leren, met vooruitzichten. Matroos bij de marine - dat is 't! Je kan er een gedegen opleiding voor diverse brevetten krijgen. Je bent dan een operator of duiker of afstandwaarnemer. Wil je verder komen, ook mogelijk. Blijkt, datje b.v. als matroos het werk van ope rator goed verstaat, dan kan je een opleiding volgen voor onderofficier artillerie, of van de onderzeebootbestrijdingsdienst, of van de navigatie-gevechtsinfor- matiedienst. In de brochure lees je de vele mogelijkheden tot specialisatie. Als matroos geen getuur meer in boeken, geen dorre theorieën. Waar het om gaat leer je voornamelijk in de plezierige praktijk, op een schip varend over de wereldzeeën. Je verdient al direct ruim f 200.- per maand. Bovendien: ieder jaar 28 vakantiedagenJe kansen om onderofficier te worden zijn goed. Het maximum-salaris van onderofficier is f 900.-. Dus knip uit, vul in: en stuur de b^n vandaag nog op. Grijp deze kans! Want bij de marine ben j'e beter af! Zend deze bon aan: Het Hoofd Marinewerving, Bezuiden- houtseweg 123, Den Haag of ga eens praten op een van onderstaande Wervingsbureaus. LEEFTIJD ZORG verzoekt toezending van een brochure. 1348-1 DAT JE ER ÓÓK BIJ KOMT Zierikzee: Gemeentehuis, elke tweede vrijdag van de maand van 12.00-14.00 uur; Goes: Gemeentehuis, elke donderdag van 15.30-16.00 uur; Middelburg: Stadhuis, Lange Noordstraat 1, elke donderdag van 12.30-14.00 uur en te 's-Gravenhage: Hoofd Marinewerving, Bezuidenhoutseweg 123. BIJ DE MARINE BEN JE BETER AF Voor, alle JASSEN - JEKKERS VESTEN - HANDSCHOENEN WANTEN ENZ. is nog steeds Uw meest vertrouwd en voor deligst adres in damesjaponnen damespakjes, -rokken en -blousen Warme damestruitjes, -vesten, -sjaals en handschoenen Verrenieuwstraat 6 Onderstaande zaken zijn voortaan 's zaterdags na VIJF uur GESLOTEN J. BLAAS C. J. BRAAL K. VAN DIXHOORN I. HAGE J. v. d. LINDE JOH. P. v. d. LINDE H. WAGEMAKER A. P. DE WIT Harmonie „CRESCENDO" Dreischor Muziekuitvoering op donderdag 17 en zaterdag 19 januari 1963, in de boven zaal van „De drie schapen". Aanvang: 7 uur precies. Generale repetitie op woens dag 16 januari a.s. Plaatsbespreking op zaterdag 12 januai'i van 7 tot 8 uur aan de zaal en daarna bij C. J. van Dixhoorn (telef. 327). BAL NA Gedurende de vorst wordt de melk 's maandags nacKts niet opgehaald, dus ALLEEN op maandagmorgen. De bussen worden 's zaterdags terug gebracht. SUCCESJES Verchroomde Ford - wieldop. J. van 't Hoff, Hogeweg 1, telef. 218, Burgh. Damespantalons steeds een prima collectie; ook grote maten Havenpark 5 - Zierikzee Diversen: In lederen handschoenen en wanten hebben wij een zeer ruime keuze. - P. Bezuijen, Zierikzee, telef. 2164. Keurig ingepakte dozen ciga- retten en sigaren, kistjes as sortiment-sigaren en andere kisten in alle prijzen. Sigm. D. C. Viergever, hoek Kraan plein, Zierikzee. „Simplicity" knippatronen. - De nieuwste modellen steeds voorradig! - G. J. Wilbrink, Korte St. Janstr. 4, tel. 2923, Zierikzee. In nieuwe rijwielen hebben wij een enorme keuze in alle kleuren en modellen. P. Be zuijen, Zierikzee, telef. 2164. HAAMSTEDE. Geopend van 8.30 tot 18.00 uur: dinsdag, woensdag, vrijdag, en zater- maandags en donder dags gesloten. Sigarenmaga zijn D. C. Viergever, West straat (aan de hoofdweg van Haamstede naar Burgh). geef. bekendheid aan uw zaak Doe dit door uw advertenties le plaatsen in hel meest gelezen blad voor Schouwen-Duiveland, n.l. de Tarieven worden gaarne verstrekt op ons kanioor

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1963 | | pagina 6