TYPE 900 Eindelijk! Een echte auto voor minder dan vijf duizend guiden! SIMCA ARIANE v.a. f 7745.- ARONDE v.a. f 5995.- Sportieve kleding fa. Chr. C. Timmerman Nu goedkope vleesdagen 7 Fa. W. Gilijamse Dezelfde motor als de luxe Simca 1000 van f 5495.- (50 pk, 5 x ge lagerde krukas), mechanisch. ge lijk (4 versnellingen, volledig ge synchroniseerd), dezelfde presta ties (128 km/u), dezelfde zuinigheid (benzine 1 op 14, 2£ 1. olie om de 10.000 km., doorsmeren 20.000 km.) - alleen een beetje eenvoudi ger in de kleren, om 't maar eens huiselijk te zeggen. De Simca 1000 is de snelste, meest uitgekiende wagen van zijn klasse, met vele accessoires, alle luxe - inclusief! Zijn „broer" heeft minder chroom, de koplamplij sten zijn gelakt, de raamlijsten zijn minder fraai, de ruitesproeier is vervallen, het in terieur is een tikkeltje soberder maar als u dat niet zo belang rijk vindt, welnu, dan koopt u voor uw f 4995.- prestaties en karakter die geen enkele auto, waar ook ter wereld, u voor deze prijs te bieden heeft. Begin 1963 met een snelle start - maak meteen een afspraak met de Simca dealer jongste telg van de dynamische Simca familie raswagen De grote Simca die in Nederland zo'n groot succes is vanwege zijn „neder- landse" karakter: stoere degelijkheid zonder „flauwe kul". Het is niet de allersnelste auto, of de allerzuinigste, maar het is wel de enige royale 6-persoons wagen die 135 km/u rijdt en toch maar 1 op 11 verbruikt. De wagen waarmee Simca in 10 jaar tijds van assemblagebedrijf tot 2e automobielfabriek van Frankrijk groeide. Ruim 2.200.000 „Arondes" zijn er al gemaakt en nog steeds doet deze sportieve wagen even kwiek en modern aan als by zijn geböorte. simca dealers overal in Nederland |1 overal In Europa Héérlijk - Warm! Dames - Meisjes - Kleuter Pantalons Sporttruien Sportjacks Gelukkig nieuwjaar J. D. REINHOUD J. A. REINHOUD- KRISTELIJN Serooskerke, januari 1963 Ondergetekende maakt hier bij bekend dat zij haar zaak heeft overgedragen aan de heer C. BESUYEN. Zij dankt voor het vertrouwen en de vriendschap, die zij en haar gezin mochten ondervinden en hoopt dat dit vertrouwen ook aan haar opvolger ge schonken zal worden, hem beleefd in ieders gunst aan bevelend. T. E. L. Conslaiitlsc- Beun Zierikzee, januari 1963 Melkmarkt 8 In aansluiting op bovenstaan de maakt ondergetekende hierbij bekend dal hij de zaak van mevrouw T. E. L. CON- STANDSE-BEUN heeft over genomen. Door de zaak zo veel mogelijk voort te zetten nis voorheen en goede servi ce te bieden hoopt hij zich aller vertrouwen waardig te zijn. Hij beveelt zich in ieders gunst aan. Hoogachtend, C. Besuycn Melkmarkt 8 - telef. (01110)- 2779 - Zierikzee Verblijd en dankbaar geven wij kennis van de geboorte van onze zoon MARTINI'S (Martin) G. W. DE REUS J. DE REUS-FLIKWEERT Nieuwerkerk. 4 januari 1963 Nieuweweg 1 Heden overleed plotseling mijn lieve vrouw en onze zorgzame moeder, be huwd- en grootmoeder ANTHONIA ANNA BRAND-BRAND in de leeftijd van 57 jaar Zierikzee, 5 januari 1963 Touwbaan 3 A. BRAND Zwolle: J. A. BRAND J. BRAND-BUREN en kinderen Breda: A. J. KRIEKAARD- BRAND C. D. KRIEKAARD en kinderen Eindhoven: D. BRAND m. brand-meyering en kind Zierikzee: g. H. BRAND De teraardebestelling za), plaats vinden woensdag C januari a.s., n.m. 14.00 uur op de Algemene begraaf plaats te Zierikzee. JEVENSE NIEUWERKERK TELEFOON 368 voor KOUDE DAGEN koopt U het beste bij firma KOEVOETS Havenpark 5 - Zierikzee SUCCESJES Een grote partij zuiver wol len dekens eft autoplaids. Ten Haaf, Platteweg, Zierikzee. Heden overleed mijn beste zwager en onze oom JACOB VERSCHOOR in de ouderdom van bijna 78 jaar Zierikzee: J. ORNÉE-BEVAART Amsterdam: A. HUBREGTSE-ORNÉE M. HUBREGTSE Den Haag: D. ORNÉE M. A. ORNÊE-FREEN Den Helder: J. ORNÉE L. ORNÉE-MEDLEY Zierikzee: R. ORNÉE N. ORNÉE-v. KLINKEN Wissenkerke: M. MARKUSSE-ORNÉE M. P. A. MAEKUSSE Heerenveen J. ORNÉE J.4P. ORNÉE-KOSTEN Zierikzee, 5 januari 1963 Rusthuis „Irene" Heden *is van ons heenge gaan, mijn geliefde vrouw, onze lieve zorgzame moe der en grootmoeder CORNELIA DOGGER- DE HOOGE in de ouderdom van 86 jaar. Zierikzee, 5 januari 1963 Nieuwe Haven 135 P. DOGGER .A. P. DOGGER PETER De teraardebestelling zal plaats hebben op woens dag 9 januari a.s. Vertrek van het sterfhuis te 13.00 uur. Overal waar verf en behang een rol spelen, kan Mol voor de juiste combinatie en ma teriaal zorgen! Nieuwe Boo- gerdstraat, Zierikzee. jt. STEENHOUWERIJ EN NATUURSTEENHANDEL X. Zierikzee - 's-Heer Arendstraat 6 G. n. X. A J- Woensdag: 500 gram GEHAKT voor f 1,38 het tweede pond voor halve prijs f 0,69 1 kg gehakt voor slechts f 2,07 Weekreclame: 500 gram vet spek en 500 gram gehakt samenf 1,98 Drie biefstuk-tartaar f 1,28 250 gram preskop f 0,68 Bestellingen voor Zierikzee bij M. W. JANSE, Karnemelks- vaart 3, telefoon 2158 SPECIALITEIT IN BOEREN-VARKENSWORST touten's paarden- en varkensslagerij Telefoon 401 - Oosterland DEALER VOOR SCHOUWEN-DUIVELAND AUTOMOBIELBEDRIJF Hoogezoom 58 - RENESSE - Telefoon 01116-370

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1963 | | pagina 3