POLDERMANS ts ft ft ft ft Warme Sportieve Jassen T>c Stad "Panty vaste vloerbedekking TUINMAN ZOON W. BERREVOETS f Loonbedrijf Gebrs. J. B. Boot f Rotterdamsche Bank N.V. „MOSA" porselein Geschenkenhuis R. den Boer „OPEN HET DORP" „OPEN HET DORP" Lederen Kleding Garage C. VAN DEN BOUT Héérlijk - Warm! Pantalons Sporttruien Sportjacksf Truien sweaters Wollen Sjaals Hand schoenen woi en leer Mutsen wol en bont 3,95 - 4,90 - 5,95 19,90 Maillots in wol en mousse nylon HELANCA BROEKEN BREECHES Rentevergoeding Deposito's „Oosterlands Fanfare" lange broeken Lezen lastig? Bergmans levert Adverteren is de weg naar een hogere omzet. Op 7 januari a.s. hopen onze dierbare ouders B. v. d. WEKKEN en F. VV. V. d. YVEKKEN- V. d. HULLE hun 25-jarige echtver eniging te herdenken Hun dankbare kinde ren: HENK en verloofde MATTY DAAN LAURA HARRY AART Zierikzee, 4 jan. 1963 Lammermarkt 42 Receptie van 17.00 uur tot 18.00 uur in het Jeugdgebouw in 't Vis- slop Heden overleed, heel on verwacht, onze geliefde broeder en zwager THEODORUS JOHANNES PEUTE op de leeftijd van 54 jaar Dat hij ruste in vrede C. PEUTE CHR. PEUTE VAN ROOYEN Zierikzee, 2 januari 1963 Op 1 januari 1963 overleed te Renesse onze beste zwa ger en oom KLAAS STEUR weduwnaar van Cornelia Janna de Vlieger in de ouderdom van 87 jaar Middelburg: familie J. J. DE VLIEGER Wissekerke: familie L. BAKKER Hartelijk dank aan allen die blijken van belangstelling ga ven bij onze 45-jarige echt vereniging Namens de familie: M. FONTEINE en echtgenote Kerkwerve, januari 1963 De aangekondigde nieuw jaarsreceptie, welke de com missaris der koningin in Zee land en mevrouw De Casem- broot-Baronesse van der Feltz voornemens waren te houden op zaterdag 5 januari a.s., is wegens de slechte weersomstandigheden tot na dere aankondiging uitgesteld SUCCESJES Diversen: H.H. Vogelkwekers! Voor prima zaad naar „De Kleine Winst"! Prima kanariezaad 85 ct per kg. Prima gemengd tropisch 60 en 80 ct. per kilo. Lieve Vrouwestraat 42, tel. (01640) 3089, Bergen op Zoom Verfspuit voor op stofzuiger f 4,95 per stuk. Verfspuit met gasvulling f 9,95 per stuk. Ook losse vullingen verkrijgbaar. Mol, Nieuwe Boogerdstraat, Zierikzee. Voor auto's zonder chauffeur en rijlessen (gratis theorie) is het juiste adres: Autorij school „Sukses", tel. (01112) 439. Dreischor. Wilt u met januari beginnen met het laten verzorgen van uw boekhouding en belas tingzaken? Wendt u tot Ad ministratiekantoor A. Ver- maat, Schuithaven 2, Zierik zee, tel. 2173, b.g.g. 2257. Reparaties kunstgebitten. Zitdag C. Limburg, elke don derdag van 9.00 tot 2.00 uur. Korte Sint Janstraat 2, Zie rikzee. Mankanaries ad f 7,50, pop pen ad f 1,50. Aanbiedingen aan: Vogel- en zaadhandel „De Kleine Winst", Lieve Vrouwestraat 42, Bergen op Zoom, tel. (01640) 3089. Cigaretten- en sigarenpijpjes (Denicotea) en vele andere soorten bij sigm. D. C. Vier gever, Haamstede en Zierik zee. SUCCESJES Te koop: Nette woning in Zierikzee. J. C. Schiet tekatte, K. Groendal 18, Zierikzee, telefoon 2261. Diversen: Uit voorraad leverbaar zwart plastic. Joh. Schouls, Laan van St. Hilaire 1, Zierikzee, telefoon 2232. Rubberlaarzen, groen, bruin en zwart. Garage C. van den Bout, Mol 11, telefoon 2464, Zierikzee. Weet wat U doet: „Vervetal" blijft goed! Verf van Vette- winkel. „Verf en Kleur", tel. 2100, Zierikzee. Jonge honden gratis verkrijg baar; plm. 3 maanden oud. W. Beije, Grachtweg 16, Zie rikzee. Voor gas- en benzine-aan- stekers een prachtige keus bij sigm. D. C. Viergever, Haamstede-Zierikzee. Overal waar verf en behang een rol spelen, kan Mol voor de juiste combinatie en ma teriaal zorgen! Nieuwe Boo gerdstraat, Zierikzee. Wasmachinefabriek heeft gloednieuwe wascombinaties met lichte emaille-beschadi- ging. Van f 598,- voor f 398,- of f 5,- p. w. ScHTift. gar. Gratis één week op proef. Vraagt folder. WE^KA, Kor- tenbos 50, Den Haag, telef. (070) 33.28.29. "S fc, O O hi ik o o a ^3 s*. 0) O k É-H UW GROOTSTE TROEF IS DEN BOER Zuiver wollen DEKENS in de maai 175 x 225, AaBe, voor f 47,50 Flinke warme twee-persoons DEKEN in hallwollien kwaliteit f 14,90 twee voor f 27,50 Thermola flanellen LAKENS, 175 x 235, wollig warm, f 6,75 Jago Shetland wollen HERENSHAWL een echt troef- koopje f 4,95 FA. JOH. DEN BOER St. Domusstraat 58 - Telefoon: 2345 ore N e*. ore C#5 met of zonder Capuchon van Sturka en Hazewind in Heren- en Jongensmaten Poststraat Zierikzee Wij zijn speciaal gesorteerd in in div. breedten (onder andere plint tot plint tapijt) MAAKT UW KEUS Gaarne zorgen w\j voor vakkundige legging woninginrichters Mol 19 ZIERIKZEE Handwerkhuis „de Wending" Havenpark 11 Zierikzee TEXTIEL EN CONFECTIE Verrenieuwstraat 6 - Tel. 2145 - Zierikzee G. N. „Vapo", onze natuurperma- nent, geeft voldoening; zit steeds patent! - Kapsalon Murk, telefoon 2767. Prachtig materiaal om zelf gemakkelijk een plafond of wand te bekleden is Tempex, de mooie witte isolatieplaat met de vele mogelijkheden; 50 X 50 cm, 75 ct per plaat. Zie etalage. - Mol, Nieuwe Boogerdstraat, Zierikzee. Modeling! De moderne onder steuning voor het moderne kapsel. Kapsalon „Pandora", telefoon 2183. Zierikzee. Sneldienst 'Koophandel'. Van Rotterdam: Centraal Bode huis, 10 uur Leuvehaven, Zekveld 12 uur; Dordrecht: Van Putte, 12.30 uur. Aan komst Zierikzee 4 uur Ons uiterst moderne lesma teriaal bestaat uit de wagens „Bedford" vrachtwagen, „Re nault Dauphine" en „Opel Rekord". Autorijschool Lem- som, Kerkwerve, tel. (01110) 2259 (b.g.g. 2917). Erkend en gedipl. door de F.N.O.P. Van 7 t/m 14 januari is de dameskapsalon wegens cur sus gesloten' - Bal, Nieuwer- kerk. Chr. Contact Bureau (C.C.B.) voor Nederland, Lindelaan 32. Krommenie (N. H.). Huwe- lijksbemidd. en briefw. Voor inl postz. bijsluiten. Kampeerienten modellen '62 wegens gebrek aan maga zijnruimten „nu" met twintig procent korting. Uitsluitend merktenten. Sporthuis „An- toine" Roosendaal, telefoon (01650) 4318, 3516, 5842. Steursweg 3 - Haamstede Gelukkig nieuwjaar I J. L. van den Houten en zoon r£ metselaar-aannemer y) £6 Zierikzee, Meelstraat 50 G. N. P. C. VAN DEN HOEK café-restaurant „De Val" - Zierikzee kantoor Zierikzee Op maandag 7 januari aanstaande zal de kas na twaalf uur n.m. voor het publiek GESLOTEN zijn Unieke aanbieding tegen bijna halve prijzen Theeserviezen Ontbijtserviezen Tafelserviezen als ook losse kop en schotels in hoog en laag model; diepe-, platte- en ont bijtborden, enz. Telefoon 2174 - Dam 11 - Zierikzee f 25.000.000,- De NUTSSPAARBANK maakt het U gemakkelijk: a. door rechtstreekse storting; b. door ons te machtigen uw gave van uw spaar bankboekje over te schrijven op de rekening t.n.v. „Open het Dorp"; c. door overschrijving op onze girorekening no. 1 8 7 7 0 ten gunste van „Open het Dorp". f 25.000.000,- Koopt nu prima kwaliteit Telefoon 2464 Zierikzee Dam» - Meisjes - Kleuter en Een formidabele collectie firma KOEVOETS Havenpark 5 Zierikzee Voor koude dagen! 1,95 - 2,95 - 3,95 - 4,95 12,90 HAVENPLEIN 4 - TELEF. 2669 ZIERIKZEE met opzegging: 1 maand 3 procent per jaar 3 maanden 3Vz procent per jaar 6 maanden 3% procent per jaar 12 maanden 4 procent per jaar SCHELDEBANK N.V. ZIERIKZEE Telefoon (01110) 2 15 3 UITVOERING vrgdag 11 januari, 's avonds 7 00 uur; zaterdag 12 januari, 's avonds 6.30 uur Entree: vrijdag f 1,50 zaterdag f 1, Plaatsbespreking a 10 cent extra bij de voorzitter P. v. d. Berge, Burg. v. d. Have- straat 59, tot uiterlijk woens dag 9 januari Wü wensen onze clientèle, vrienden en bekenden een gelukkig en voorspoedig 1963 Tuinman Zn. woninginrichters Mol 19 Zierikzee Zojuist ontvangen: wol en Helanca ,Het Kleuterliuis' Lange Nobelstraat Zierikzee de goede leesbrillen ,de Witte Swaen' Havenpark Zierikzee SPORT VOETBAL Toto weer verschoven DEN HAAG, 3-1. - De inlevering van de formulieren van de sporttoto kan nu een week later geschieden. Scheepvaartberichten Alchiba, 3-1 van Suez naar Djeddah. Amelad, n4-l te Curagao verwacht. Ampenan, 3-1 te Kuwait. Esso Amsterdam (t.), 4-1 te Bombay verwacht. Willem Ruys, 3-1 van Southampton naar Port Said. Zafra (t.), pass. 3-1 Korya Moryn naar Gibraltar. KERKNIEUWS Ned. Herv. Kerk Beroepen te Woerden (toez.) (vac. C. Graafland): J. Jongerden, Bru- chem en Kerkwijk. Ger. Kerken (vrijgemaakt) Bedankt voor Kantens: J. W. Beekman, Arum. Ger. Gemeenten Bedankt voor Kalamazoo (U.S.A.): A. Vergunst, Rotterdam-Centrum. AMSTERDAM. De Amsterdamse politie heeft donderdag de 75-jarige alleenwonende mevrouw M. E. V. dood in haar woning in de Cornelis Springerstraat in zuid, zittende in een stoel, aangetroffen. De vrouw is overleden. Buren hadden 'de politie vermoedelijk al op Tweede Kerstdag gewaarschuwd omdat zij de vrouw al enige dagen niet hadden gezien. Bootdienst Anna Jacoba-Zijpe ZIERIKZEE, 3-1. De bootverbin ding Anna Jacoba-Zijpe, die om tien uur donderdagmorgen haar dienst stakte, is donderdagmiddag om vier uur weer gaan varen. Het veer Zie- rikzee-Kats vaart slechts overdag en niet des nachts. Dit in verband met het wegnemen van de betonning. De Amerikaanse communicatie satelliet „Telstar", die sinds 23 no vember als gevolg van straling bui ten werking is geweest, heeft don derdag weer gereageerd op van de grond af gezonden signalen. Donderdag is het laatste kind van de zondag in Philadelphia geboren vierling overleden. De babies, drie jongens en een meisje, waren te vroeg geboren en het meisje en twee van de jongens stierven binnen efl uur. Het echtpaar heeft geen andere kinderen. Voor 45 jaar.... SCHARENDIJKE. De bewoners brachten een angstige nacht door als gevolg van een mijn die ont plofte, waardoor honderden ruiten verbrijzeld werden en de meeste woningen min of meer ernstig be schadigd. ZIERIKZEE. Voor onderwijzers aan school A hebben zich zeventien sollicitanten aangemeld. BRUINISSE. De bevolking dezer gemeente bedroeg op 1 januari jl. 2816 inwoners. RENESSE. In hotel Bienefelt hiel den de lupineverbouwers een zeer druk bezochte vergadering. DREISCHOR. In een feestelijk versierde zaal vierde de vereniging „Tot Nut en Genoegen" het 5O-jarig bestaan. RENESSE. Bij noordwestenwind zijn talrijke mijnen op het strand aangespoeld. ZIERIKZEE. Voor het Nutsdepar- tement droeg Johan de Meester voor uit eigen werk. DREISCHOR. De gemecntevcld- wachtet nam een valse gulden van lood in beslag, met de beeldenaar van de koningin. De „munt" da teerde uit 1914. ZIERIKZEE. De. Britse regering heeft een bedrag van f 92.976,36 ter beschikking gesteld als vergoeding voor de bomschade in de nacht van 29 op 30 april 1917. ELLEMEET. De t school alhier moest worden geslóten in verband met een geval van diphteritus. RENESSE. Aan 180 huisgezinnen konden zaterdag elk 400 turven uit gereikt worden. De armen kregen vijf vaam blokkeelhout. STAD EI\ PROVINCIE De jaarwisseling Ondanks de niet erg aanlokkelijke weersgesteldheid ging de jaarwisse ling ook deze maal te Renesse bui tenshuis niet ongemerkt voorbij. Op tal van plaatsen werden diverse soorten vuurwerk afgeschoten ten teken dat het nieuwe jaar was inge luid. Door de lage temperatuur was de drukte op de straten niet zo groot als gewoonlijk. Museumpenning voor de heer J. M. de Nooijer Maandag 31 december jl. werd de heer J. M. de Nooijer onderscheiden met de Museumpenning in zilver, welke sleohts zelden wordt verleend. De heer de Nooijer viel deze konink lijke onderscheiding ten deel als blijk van waardering voor zijn be langeloze medewerking op het ge bied van de archeologie, de paleon tologie en in 'het algemeen de ge schiedenis van Schouwen-Duiveland. De erepenning werd hem in zijn wo ning opgespeld door de burgemees ter van Westerschouweri, Jhr. R. J. H. Q. Röell. De heer de Nooijer heeft aan tal van onderzoekingen meege werkt, terwijl hij verder de aan dacht vestigde op nog niet bekende historische feiten. Tevens verschenen van zijn hand een aantal publicaties over de historie van Schouwen-Dui veland. De sneeuwoverlast Evenals elders heeft de zware sneeuwval ook te Renesse tal van wogen zo goed als onbegaanbaar gemaakt. Zo goed en zo kwaad het ging zijn door de gemeente de voor naamste straten en wegen met een sneeuwploeg bewerkt, wat evenwel niet kon voorkomen dat een aantal auto's in de sneeuw vast kwam te zitten. Van maandag op dinsdag sneeuwden zelfs op de Hogezoom en de prov. weg naar Zierikzee een aantal auto's in, welke pas des mor gens uit hun benarde positie konden worden bevrijd. Daar het weggedeel te tussen Renesse en Noordwelle on begaanbaar is, kan Zierikzee alleen via Haamstede word enbereikt. In de loop van donderdag hoopte men de weg sneeuwvrij te krijgen. DREISCHOR Lezing Simon de Waard Voor de leden van het .(Nut en Genoegen" te Dreischor zal Simon de Waard uit Rotterdam op 19 fe bruari a.s. in hotel „De Drie Sjpha- pen" een lezing houden ovgr zijn reis naar Turkije, welk land hij evenals zovele, heeft bezocht. Eerder - na melijk op vrijdag 11 januari - zal voor de Nutsleden een goochelaar optreden. Deze avond zal boven dien een feestelijk tintje dragen van wege het feit dat de vereniging op 18 januari a.s. 95 jaar bestaat. Half januari zal het muziekgezelschap „Crescendo" haar jaarlijkse uitvoe ring geven terwijl ook de zangver eniging „Streven naar beter" aan het reepeteren geslagen is en de to neeluitvoering niet lang meer op zich zal laten wachten. Van de Re derijkerskamer „Bellamy" is op dit moment nog niet bekend of er dit seizoen een uitvoering wordt gege ven. Ook een contact- of toneelavond van de drie sportverenigingen hangt nog in de lucht maar het valt nog tc bezien of deze plannen verwezen lijkt kunnen worden. lie-ie om met twee graders ('n soort bulldozers) weggedeelten van de weg Zwolle-Kampen schoon tc maken.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1963 | | pagina 4