STUK VOOR STUK FRAPPANTE VOORDELEN die alleen DeGrvyter bieden kan <s> het -vertrouwde kwaliteitsmerk Elke dag een Zondags kopje koffie... FRIESCHE VLAG KOFFIEMELK -J 7e PRIJSVERLAGING GEBROKEN RIJST nu 28c. GESN. PERZIKEN nu 84.,. GESN. CHAMPIGNONS nu 79 c. Straofeest te Scharendijke voor een „door-de-weekse prijs" maar Nog nooit werden levensmiddelen zo goed, zo modern en zo kostenbesparend gefabri ceerd, verpakt en vervoerd als de laatste jaren. Nog nooit werden levensmiddelen zo snel en zo practisch aan de huisvrouw overhandigd als nu, door zelfbediening Daarom kan De Gruyter zijn klanten iedere week extra voordelige aanbiedingen doen als nog nooit tevoren. BEAUJOLAIS nu 325 c. Altijd een kassabon voor 10%> korting ook bij de weekreklames. Dm* OftbudlnflGn «ijn o#ldig v«n 9 mrt tlm 13 mri '60. de Gruyter Altijd het Snoepje van de Week voor 13 ct bij aankoop van f4.- De Gruyter artikelen. Voor de vele blijken van deel neming, ontvangen na het overlijden van onze lieve moe der TANNETJE MARTINA VAN DER BIJL VAN SCHELVEN betuigen wij hiermede onze oprechte dank. JOH. v. d. BIJL D. KLOMPE-v. d. BIJL J. M. KLOMPE Zonnemaire, maart 1960 Bezoekt a.s. zaterdag het met medewerking van de muziekvereniging „Apollo" uit Brouwershaven (tot 7 u.) Daarna In café „SPORT": „The Swing Mixers" tot 11.30 u. SUCCESJES 1-4 regels 1 1,—. Elke regel meer f 0,15 per mm. Brieven onder letter of no. f 1,20. Te koop: Kalfkoe (tweede kalf), aan de rekening: 19 maart. P. Hanse, Lokkensweg 4, Kerkwerve, tel. (01119) 265. Mangels en ingekuild bieten blad bij A. Wesdorp, Kuiers- dam 70, EUemeet. Drie kalfvaarzen, waarvan twee premiewaardig. E. Ver burg, Noordgouwe. Personeel gevraagd: Iemand om 1 hectare suiker bieten te onderhouden. C. J. v. d. Kreeke, Burgh. Iemand om 3 gemeten bieten te onderhouden. Te bevragen: agent J. W. van Leeuwen te Schuddebeurs. Diversen: Schildert u zelf? Eist dan ook vakkundige voorlichting! Dus: verf van Mol, Nieuwe Boo- gerdstraat 27, Zierikzee. Medepassagiers gevraagd voor a.s. zaterdag, richting Rotter dam, Den Haag en Haarlem. Scharendijke - tel. (01117) 378. Voor een goede lijst om plaat of schilderij zorgen wij! Mol, Nieuwe Boogerdstraat 27, Zie rikzee. Weggevlogen: een man-kana rie. Terug te bezorgen bij: J. v. d. Ouden, Noorddijk 29 te Bruinisse. De nieuwste sortering behang vindt u in meer dan 200 des sins in voorraad bij Mol, Nwe Boogerdstraat 27, Zierikzee. Kent u reeds onze nieuwe handgetekende wandkleedjes? U vindt ze bij Mol, Nieuwe Boogerdstraat 27, Zierikzee. E I Friesche Vlag biedt de keuze uit twee soorten koffiemelk, beide van ongeëvenaarde, constante kwaliteit: Friesche Vlag GOUDBAND, de superieure koffiemelk met een weergaloze reputatie I Dank zij 31% vaste melkbestanddelen méér Inhoud, due: minder nodigl Er is ook gewone koffiemelk, Friesche Vlag ZILVERBAND, de standaard-kwaliteit met 26% vaste melkbestanddelen, favoriet in haar klasseI Hier hoort Friesche Vlag koffiemelk bij: tHuishoudkanj Percolator^ En hier ook: Filterpot [Oploekoffie jfft Vleesgerechten Soepen Puddingen FRIESCHE VLAG GOUDBAND 270 gr. flessen f. 0,52 540 gr. flessen f. 0,92 1080 gr. flessen f. 1,60 ZILVERBAND 267 gr. flessen f. 0,47 427 gr. flessen f. 0,70 1065 gr. flessen f. 1,40

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1960 | | pagina 4