LUX vloeibaar van 11.10 tijdelijk voor 89 cent IcrgMjeéxiylmtl Ambtenaren beter af! NU bij aankoop van Uw grote bus Vim BIJ DE MARINE BEN JE Planta - even puur natuur als vers fruit p, LUX VLOEIBAAR - het moderne afwasrniddet van sterk verbeterde samenstelling. Nunog meer aangepast aan de wensen van duizen den enthousiaste ge- bruikstersl Profiteer nu dubbel van dubbel krachtige Vim. Van de grote bus, die U tóch nodig heeft in deze schoonmaaktijd voor snel en plezierig schoonmaak werk! Want nu koopt U bij zo'n grote bus Vim een fles Lux Vloeibaar van f 1.10 voor 89 cent! Lux Vloeibaar - het beste middel voor een moderne afwas iwo./jo.jutr. U wenst margarine met een zuivere, natuurlijke smaak. En U wenst voeding volgens de moderne voedingsleer. Planta vervult die twee wensen, Planta is immers gemaakt van pure plantenvetten! Een eigen natuurzuivere smaak... en even puur natuur als verse vruchten, bladgroenten... twee redenen, waarom Planta een streepje vóór heeft! Zoals de schil de vrucht beschermt zo bewaart de nieuwe wikkel de verse smaak van Planta. HM 111.300.160*» DAMESTASJES rits-, beugel en Levert Uw aan sparen met premie overslag tasjes meld ngs- formulier .n bij de ln verschillende moderne kleuren NUTSSPAARBANK - ZiERlKZEE L. C. HOOGERHUIS RENESSE De kans om wat van de wereld te zien - die biedt een baan bij de Marine. Het is als een toegift op de toch al goede arbeidsvoorwaarden, die zich moeilijk in geld laat uitdrukken. Het leren kennen van verre landen en hun bewoners maakt het nóg aantrekkelijker bij de Marine te zijn dan het op zichzelf al is. Bij de Marine ben je beter-af! Wij hebben een uitvoerig en fraai uitge voerd inlichtingenboekje voor UI ZEND DEZE BON AAN: Het Hoofd Marinewerving. Bezuldenhoutseweg 123. Den Haag NAAM LEEFTIJD- STRAAT PLAATS 1348-4 i J verzoekt toezending inlichtingenboekje I I I I I I I I I Bij de Koninklijke Marine is voor flinke jongemannen van 16 jaar en ouder weer plaats in vele dienstvakken en functies als: matroos, elektromonteur (zowel sterkstroom als elektronisch). telegrafist. machinist. hofmeester. marinier en vliegtuig-technisch personeel. Zend voor nadere inlichtingen bovenstaande coupon in of, beter nog, kom eens praten op een ran de volgende adressen: Zlerlkzee, Gemeentehuis, elke tweede vrijdag van de maand van 12.00-14.00 u. en te 's-Gravcnhage, Hoofd Marinewerving, Bezuidenhoutseweg 123

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1960 | | pagina 12