Stemt HEERING lijst w 'Üs* 2 7< Hebt U de waardebon al ingeleverd Friesche Vlag Katholieken stemt no. 1 van ALBERT HEIJN Gereformeerd Politek Verbond Boeren-Boter-Babbelaars een nette winkeljuffrouw en een loopjongen goudband-koffiemelk JHJV& RIJKSPOSTSPAARBANK Voordelige herenpantalons perion versterkt - antraciet f 21,75 Firma FRANS KOEVOETS Textiel en Sport Sint Domusstraat Zlerikzee UITSLAG PRIJSVRAAG De directie van de „Scheldebank" te Zlerikzee trok onderstaande goede' oplossers. Zij allen ont vangen via hun eigen winkelier 1 FLUS 2XU KILO GRATIS Allen die hebben meegedaan, hartelijk dank en een volgende keer een beetje meer -geluk. en hieronder de winnaars: DHR. K. J. K. v. d. SLIKKE - DHR. A. OUDESLUIS HEREN GEBR. TUITEN DHR. HANS TEN HOVE MEJ. DANIE v. d. HAVE DHR. J. VAN LEEUWEN DHR. A. J. REMEEUS DHR. L. DEURLOO MEJ. RINA STOUTEN DHR. A. ORNEE DHR. FR. v. VELTHOVEN - DHR. J. VERLOO Jzn. Ellemeet Poortvliet Eikerzee Nieuwerkerk Oosterland Haamstede Dreischor Tholen St Maartensdijk Scharendijke Zierikzee Zierikzee Voor ons fiiaal te ZIERIKZEE, Appelmarkt 20, vragen wij Wij bieden een prettige werk kring met een goed loon Bedrijfskleding ontvangt U in bruikleen U kunt zich aanmelden op het bovengenoemde adres Bij alle verzaking van Gods Woord roept deze partij het volk met grote nadruk op tot gehoorzaamheid. Maak deze roepstem krachtig! Stemt op lijst nummer Zo niet, doe het dan snel, vóór deze speciale aanbieding afloopi Nog nooit hebt zülkc uitstekende koffiemelk zó voordelig gekocht! Tegen inlevering van deze waardebon geeft Uw leverancier U óón grote gezlnsfles Fricsche Vlag Goudband koffiemelk 540 gram met 25 cent reductie. met\31 °/0 vaste melkbestanddelen Belangrijk: Deze actie duurt tot en met 31 maort as. en geldt uitsluitend voor Zeeuws- Vlaanderen, Walcheren, Zuid- en Noord-Beveland, Schouwen-Duivelend. Verkrijgbaar bij de melkhandelaar Dc directeur van de Rijkspostspaarbank maakt bekend, dat de rentevergoeding op de spaarrekeningen m.i.v. I januari 1958 werd verhoogd van 2,64 °l0 tot 5 °l0 Bij de RPS gelden thans de volgende voorwaarden: RENTEVERGOEDING 3 °l, RENTEGEVEND MAXIMUM f 10 OOO Op 1 januari 1958: 4 800 000 spaarrekeningen inleggerstegoed: f 1 957 000 000 reserve: f 300 000 000 Spaarbanklokctten op alle postinrichtingen De spaarbanklokctten zijn iedere werkdag gedurende de gehele diensttijd geopend SUCCESJES 1-4 regels f 1,Elke regel meer f 0,15 per mm. Brieven onder letter of no, f 1.20. Te koop: Lucernehooi, mangels en inge kuild bietenblad. Te bevragen W. J. van Leeuwen, Schudde- beurs, tel. 2878. Buffet, theemeubel, 4 stoelen, 2 fauteuils, 2 uitschulftafels, enz., zeer geschikt voor zomer huisjes. - Lemsom, Kromme Reke 15, Renesse. Een flinke kleerkast. Te bevr. agent L. C. Hoogerhuis, Renesse of ruilen voor een kleinere vierkante: grote ronde tafel. Te bevr. agent L. C. Hooger huis, Renesse. Te kooo gevraagd: Voeraardappelen, Aanb. aan W. J. van Leeuwen, tel. 2878 te Schuddebeurs. Personeel gevraagd: Iemand voor het onderhouden" van pl m. 6 gemet bieten, B. J. Bij de Vaate, Turelureweg 10, Kerkwerve. Diversen: Wandboekenrekjes In alle ma ten en kleuren vanaf f 8,70. Een sieraad voor uw kamer. D e u r 1 o o's woninginrichting, Appelmarkt, Zierikzee. Weide voor zes 1-jarige bees ten. Aanbiedingen met opgave van prijs aan P. T. Kooman, Meeldijk, Burgh, tel. 433. Uit meer dan honderd dessins modern behang kunt U kiezen en zo U wilt, randen wij het ook voor U af. - Mol, Nieuwe Boogerdstraat, Zierikzee. Sellotape tochtband, gemak kelijk aan te brengen en te verwijderen, werkt prima, per rol f 1,20. L. C. Hoogerhuis, Renesse. Verse schar, schol, bot en ka beljauw. Uw speciaal adres: vishandel W. K. Schot. Sint Domusstr., Zierikzee, tel. 2374. Denkt om demonstratie van Taensen betelucht kookbaard op woensdag 26 maart in het „Huis van Nassau" te Zierik zee. - G. Geluk. Rijksweg 6, Zierikzee. Hoest? Keelpijn? Natterman's Bronchium Elixir helpt, lost taai slijm op, neemt de prikkel weg. Flacon f 2,bij elke drogist. Grote voorraad behang vanaf 78 cent per rol; lichtecht be hang vanaf 1,40 per rol. - Mol, Nieuwe Boogerdstraat^ Zle rikzee. Rotterdam-Dordrecht-Zierlk- zee v.v. Elke dag (behalve op zaterdag). - Auto Sneldienst „Koophandel", van Rotterdam 12 uur, van Dordt 12.30. Aank. Zierikzee pl.m. 4 uur.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1958 | | pagina 6