Slagerij SIMMERS Kledingmagazijn „De Stad Parijs" C. C. URGES - Levensmiddelenhedrijf Luxe Autoverhuur NI. P. GLERUM Een goed voornemen! D. bij de Yaate - Uw Kruidenier Eirma VERTON R. P. HOGERHEIJDE A. A. W. DOELEMA1N I. HAGE HAGE's Zuivelbedrijf J. Th. GILDEN - Hotel Smalheer J. P. v. Tiggelhoven, Metselaar Wij wensen onze Cliëntèle een gelukkig en voorspoedig 1948. VERH AGE'S Gezondheid - Voorspoed - Vrede Fa J- W. GIJ DDE, ZIERIKZEE H. C. NOOTENBOOM A. N OOTEN BOOMBOLIJN J. COOMANS - Bakkerij Firma J. C. van den Doel A. D. CONSTANDSE en Personeel „Verzorgde Voeding Leer de dagelijkse kleine ge noegens méér waarderen Daartoe behoren óók de ge zellige ogenblikken bij een kopje koffie of thee extra krachtige en geurige De Gruyters koffie en thee, die zo royaal uitschenken. Zo verschaft U Uzelf méér voldoening per rantsoen. En vergeet het grote voor deel van de 10°/o korting nietl Gaat U maar eens na wat dat per jaar op koffie en thee uitmaakt. DE KOFFIE- EN THEEZAAK FIRMA JOH. DEN BOER p.f. Slagerij Frans Maijs wenst U een gelukkig nieuwjaar Levensmiddelenhedrijf L. Uijl Fa. E. Goudswaard Zoon M. KOU WEN BERG ZN Wasserij „Schouwen en Duiveland" p- f- J. TIMMERMAN Sociëteit „CONCORDIA" r*l p. f. Verrenieuwstraat Z. N. Ondergetekende wenst zijn geachte cliëntèle, zowel binnen als buiten de stad, een gelukkig 1948 toe. J, TUINDER, Schoenmakerij, Verrenieuwstr., Zierikzee wenst U een gelukkig 1948 Zierikzee, Verrenieuwstraat J. G. VAN VELTHOVEN Agent Eerste Nederlandsche Zierikzee, Hoofdpoortstraat C 608 p. f. Poststraat, Zierikzee p. f. J. L. v. d. ZANDE Brood-, Beschuit- en Banketbakkerij Zierikzee, Ravenstraat C 413-414 p. f. Naast de Beurs p. f- „De Zoete Inval" P- f- Meubelmagazijn - Woninginrichting Zierikzee, Appelmarkt p. f. en personeel - Zierikzee wensen hun cliëntèle een voorspoedig Nieuwjaar wenst zijn geachte Cliëntèle een gelukkig Nieuwjaar. Beheerder H. Stouten. Jannewekken A 125. wenst Cliëntèle zowel binnen als buiten Zierikzee een gelukkig Nieuwjaar. Uw adres voor alle voor komende Metselwerken. Galanterie- en Speelgoedhuis - Zierikzee Poststraat, Zierikzee P' Zierikzee - Telefoon 226 P- wensen wij U allen in dit Nieuwe jaar UW DROGISTERIJ Melkmarkt Zierikzee, Varreraarkt P- Manufacturen Zierikzee p. f. Melkmarkt - Zierikzee P-f- 775' St Domusstraat D 244/245, Zierikzee Nieuwe Haven C 206 p. f. Gareel- en Zadelmakerij - Zierikzee wenst zijn geachte Cliëatèle eea gelukkig Nieuwjaar. Loodgietersbedrijf Zierikzee g.n. Oude Haven D 404. Filiaal Velo Maatschappij te Zieiikzee g.n. Zierikzee, Oude Haven p.f. J. W. CAPELLE Brood- en Banketbakkerij Appelmarkt Zierikzee. p.tV C. B00GERD Mr Schilder Sint Acthoniesdam Zierikzee. p.f. C. BIJ DE VAATE Rijwielen en motoren Sint Anthoniesdam Zierikzee, 1 Jan. 1948. p.f. L. ROMIJN en echtgenote Aanleg van tuinen enz. Jannewekken, Zierikzee p.f. J. BUIJSE Jr. Mol Zierikzee, 1 Jan. 1948. p.f. A. KRIJNSE LOCKER Eierhandel, Fonteijne Zierikzee, 1 Jan. 1948. p.f. Fa A. GUDDE—HENNING Melkmarkt Zierikzee, 1 Jan. 1948. p.f. P. S. WANSINK Dam 388 f Zierikzee g.n. J. van 8EVEREM Schoenhandel en reparatie-inrichting wenst zijn geachte clientele een gelukkig 1948 Sigarenmagazijn J. E. KRAKEEL Lange Nobelstraat Zierikzee, 1 Jan. 1948. P-f- Fa. *J. STEUTEL ZONEN Zierikzee. P-f- C. BERGMANS, Opticien A. F. BERGMANS-Slabbekoorn Zierikzee, 1 Jan. 1948. p.f. Fa. Gebr. THIEN Manufacturen p.f. C. L. V. SLUIS Slijterij „De Druiventros" Dam B 84 M Zierikzee. p.f_ C. GAST Melkmarkt Zierikzee. p.f. ,P. BEZUIJEN „Op den Hoek" Zierikzee. p.f. R. A. QUIST Kruideniersbedrijf 9- n. J. C. BAART Vertegenwoordiger N.V. Levensverz.-M.ij R.V.S. Zierikzee. p.f. J. M. VERKAART E. P. VERKAART-v. d Berge Zierikzee, 1 Jan. 1948. p.f. Fonteine JOH. G. L. DE BIE Slagerij, St.-Domusstraat wenst zijn cliëntèle een ge- lukkig nieuwjaar Wij wensen familie, vrienden en begunstigers een gelukkig en voorspoedig 1948 L. DE OUDE Dam - Telefoon 174 B. M. VAN STRIEN Brood- en Banketbakkerij Korte Groendal, Z'zee p.f.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1948 | | pagina 4