P. J. BEUZENBERG J. R. BAKKER j7 VIERGEVER PHERIAMBUCQ, Schilders- en Behangersbedrijf Kapsalon „PANDORA" Firma Gebr. DE YOS J. C. LINDERS ZOON Kleding naar maat, Confectie en Manufacturen C. H VAN OEVEREN Garage C. YAN DEN BOUT Slagerij Herman A. Plaating „H.A.P. Familie A. PLAATING Dansinstituut G. Grootenboer Earn. A. S. Flik weert-Jumelet A. PH. v. d. VATE W. P. A. BROUWER S. 0CHTMAN ZOON H. DE VLIEGER JAC. VERWIJS RADIO WELTEVREDEN Specialiteit in Permanent Wave. De Zierikzeese Steenkolenhandel J. I. VAN MALLAND Landelijke Rijvereniging „DE SCHOUWSE RUITERS" Levensmiddelenbedrijf C. G. DE OUDE J. KOTOUN Adm.- cn Ass.-kantoor „FIDUCIA" BROVOS Verf- en Glashandel g. n. G. C. BOOËERD S. BOOGERD van Almenkerk Zierikzee. p.f. Korte Nobelstraat A 96a J. C. VAN LIERE en Echtgenote Bakkerij Zierikzee, 1 Jan. 1948. p.f. St.-Domusstraat Fam. Jac. v. SluisVerseput Gem. Werkman Brouwershaven p. f. A. v. 't Hoff Mz. J. v. 't Hoff—v, d. Maas Molenweg, Oosterland 1 Januari 1948 p f. Familie J. A. v. Dienst Wzn wenst familie, vrienden en bekenden een gelukkig nieuwjaar Capelle bij Zzee, 1 Jan. 1948 M. Muller T. Muller —Verhoek Smederij, Lammermarkt Zierikzee, 1 Januari 1948 p.f. Een gelukkig nieuwjaar toe gewenst aan vrienden en be kenden Familie A. KlinkHillebrand Dordrecht (►^Nederland Indië Wij wensen van uit Indië alle familie, vrienden en bekenden een gelukkig nieuwjaar toe .Dpi. Sold. B. Lokerse 2-111 Reg. Stoottroepen Paslr Malang Bandoeng Dpi. Sold. H. Lokerse Staf IV - 3 R.I. Soemedang Langs deze weg wensen wij familie, vrienden, vriendinnen en bekenden een gelukkig en voorspoedig 1948 toe. Mangoenredja Sold. J,J. v. Westenbrugge Sold. L. D. v. Klinken 2-III - 8 R.I. Dpi. Sold. f. J. Kooman wenst van uit de Oost f&nilie vrienden en bekenden een gelukkig nieuwjaar 32e Hp V A Leger no. 260710065 Ml Sorteerkant. Banjoemas Langs deze weg wens ik ouders, broers, zusters, familie vrienden en bekenden een gelukkig nieuwjaar toe Dpi. Sold. Rinus Kristelijn Legerno. 26,07.11.054 Dormaradja Veldpost Bandoeng Wij wensen familie, vrienden en bekenden in Holland een gelukkig nieuwjaar en een spoedig tot weerziens toe Dipl. Sold. L, C, den Boer Leger no. 260630067 2-4-3 R.I. .Dipl. Sold. L. Stoel Leger no. 261001064 1-4-3 R.I. Veldp.kant. Bandoeng (N.O.I.) W. Beije C. L. BeijeOrnée Slagerij Haamstede g. n. J. C. van Strien Schildersbedrijf Haamstede p. f. W. E. Quaak W. J. Quaak—Braai Zaadhandel Haamstede g. n. Krepelstraat C 183 Zierikzee. p.f. Onze beste wensen aan familie, vrienden en bekenden. H. C. BERREV0ETS L. A. BERREVOETS-Verjaal Zierikzee, 1 Jan. 1948. Blokweg nNlNGIN R.ICHTING ZIERIKZEE p.f. j. WILLEMSE Groenten en Fruit Venkelstraat D 191 Zierikzee. p.f. FAM. W. VAN DER MAAS Horlogerie Poststraat C 106, Zierikzee p.f. Vleeshouwerij TH. SCHELL Verrenieuwstraat B 107 Zierikzee. p.f. Firma REMEIJN v. d. ZANDE Garage p.f. C. REG00RT M. REG0NRT—BEIJE Melkmarkt, Zierikzee p.f. J. C. v. d. GRAAF Slagerij - Melkmarkt Zierikzee. p.f. Firma KOSTERS Lange Nobelstraat Elec. Install., Gas en Water p.f. W. G. P0TAPPEL M. J. P0TAPPEL—v. d. DOEL Bakkerij Poststraat p.f. A. W. BIESEN Kapper Zierikzee, 1 Jan. 1948. p.f. Lange Nobelstraat D. J0PPE Levensmiddelenbedrijf p.f. A. P PLAUM Watermolen Zierikzee. p.f. Zierikzee, 1 Jan. 1948. p.f. C. M0ERM0ND, Rijwielhandel Korte Nobelstraat Zierikzee, 1 Jan. 1948. p.f. R. VROEGOP Sigarenmagazijn Zierikzee, Poststraat p. f. Mijn geachte Clientèle een ge lukkig en voorspoedig 1948 toegewenst M. ROSKAM, Bier-, Wijn- en Limonadehandel St.-Domusstraat, Zierikzee. Bakkerij E. A. DE LOOFF Nieuwe Haven, Zierikzee p.f. Fa. Gebrs. DE JONGE Autoverhuur-inrichting Rijwielhandel St.-Domusstraat p. f. P. DUSON Brood- en Beschuitbakkerij Zierikzee, 1 Jan. 1948. p.f. N. VAN DEN BOUT Sigarenmagazijn Zierikzee, 1 Jan. 1948. p.f. Appelmarkt C. ROSSEN en familie wensen vrienden en begunstigers, zowel binnen als buiten de stad, een gelukkig nieuwjaar. Zierikzee, 1 Jan. 1948. Boek- en Kantoorboekhandel Hofleveranciers p.f. Aan familie, vrienden en klan ten een gelukkig en voorspoe dig nieuwjaar toegewenst. D. v. d. WEKKEN, Melkhandel Zierikzee, 1 Jan. 1948. K. SAMAN Groenten-, Fruit- en Vishandel St.-Domusstraat D 261 Zierikzee. p.f. FIRMA A. R0MIJN Bloemenmagazijn „De Lelie" Lange Nobelstraat - Zierikzee g.n. Meelstraat B 65 Zierikzee. p.f. Bakkerij van Schalk Zierikzee. p.f. Fa. Wed. R. DE VRIES ZN. Melkmarkt, Zierikzee wenst haar cliëntèle, zowel binnen als buiten Zierikzee een gelukkig 1948 RIEN J0NGMANS Kapper (Haar snij specialist) Korte St-Janstraat 113 p.f. C J SCHOT Aannemer Zierikzee. p.f. M. C. PAPEVELD Winkelier en Grossier Varremarkt Zierikzee. p.f. Zierikzee. p.f. P. C. KUNST W. KUNST-ABRAHAMSE Manufacturen Zierikzee. p.f. SLAGERIJ v. d. WELLE wenst haar cliëntèle een gelukkig nieuwjaar G. BERREV0ETS Melkhandel. Zierikzee wenst zijn geachte clientèle een voorspoedig 1948 Bakkerij ZEELANDIA op de Fonteine C 99 Telef. 56 - Zierikzee wenst zijn geachte Cliëntèle zowel in als buiten Zierik zee, een gelukkig en voor spoedig Nieuwjaar. Het vertrouwen in 1947 hebbende genoten, hoopt hij in 1948 door uiterst vakkundige en hygiënische bediening waardig te blijven Wandeling A 420 p. p. f. Een voorspoedig 1948 toegewenst aan Cliëntèle. vrienden en kennissen. St.-Domusstraat, Zierikzee. Zierikzee, 1 Januari 1948 p, f. Zierikzee. Havenplein A 321 g. n. Zierikzee. Lange Nobelstraat 163a p. f. Alle Cliëntèle een gelukkig en voorspoedig 1948 toe gewenst, zowel in zaken als familiebetrekkingen, door Poortvliet Zierikzee m. h. g. Zierikzee p, f. Brouwershaven - Telefoon 57 spoedig 1948 L. GELUK Brandstoifenhandel Zierikzee g.n. Slagerij ORNÉE wenst haar cliëntèle een lukkig nieuwjaar ge- Firma D. PADMOS Ijzerwaren enz. Zierikzee, 1 Jan. 1948. p.f. J. VERSCHIERE ZOON wensen hun cliëntèle een ge- lukkig 1948 CHR. GR0ENEWEGE Melkhandel Klokstraat, Zierikzee p.f. AUTOBUS-BEDRIJF Watermolen A 68 Zierikzee - Tel. 77 Gelukkig Nieuwjaar Zierikzee p. DAM - ZIERIKZEE P- f. Driekoningenlaan 119 - Zierikzee p.f. wenst U allen een voorspoedig en gelukkig nieuwjaar wenst cliëntèle, familie, vrienden en bekenden een voorspoedig 1948 „De Magneet", Nieuwerkerk

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1948 | | pagina 3