ERMO 50% voordeliger! GESLOTFN GESLOTEN DANSEN SUPER 171 Bern. C. Wisse KEES SNIJDERS ERWTENSOEP M. LEGEMATE AUTORIT Medepassagiers GEBRS DE JONGE Wed, R. de Vries zn inventarisatie 2 en 3 Januari GESLOTEN VERHAGE's Hotel „SIRIXE DANSEN Gebr. DB RIJKE aank. Schippersknecht flink Dienstmeisje Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van ons zoontje en broertje, ^Aarnoud Johannes J. C. Schiettekatte. M. W. Schiettekatte-Klompe. Tonny. Jantje. Zierikzee D 452. 28 December 1947. Heeft U al J. KRIJGER Sigarenmagazijn Dam Zierikzee, 1 Jan. 1948. p.f. „DE ROOKENDE MOOR" fa. J. Labrand Zoon wenst alle rokers en niet-rokers ook in 1948. het allerbeste toe Timmerman St.-Domusstraat C 137 g.n. De allerbeste wensen voor 1948 aan onze geachte clientèle. Filiaal Kalkfabriek v h Van Dijk Co. Scheepstimmerdijk, Zierikzee Bij de intrede van het nieuwe jaar, wensen wij U een ge lukkig en voorspoedig 1948 Firma A. L. Bakker Burgh Sold. C. A. Visser, No. 221211005/3 M.P. IV Banjoewangi (N.O.-I.) wenst familie, vrienden en be kenden een gelukkig Nieuwjaar Garage J. H. BRAAL Zierikzee. p.L In 't jaar 1947 was Uw adres voor alles wat U te veel had op het gebied van pluimvee, wild, gevogelte, geiten enz. erkend groothandelaar ln Pluimvè'e, Wild en Gevogelte Laat dat ook in 1948 zo zijn Tevens alle mensen een geluk kig 1948, toegewenst door C. SNIJDERS en echtgenote Zierikzee J. L. v. d. HOUTEN Metselaar - Aannemer Meelstraat B 416 Zierikzee p.f. snelkokende erwtenvlok- ken geprobeerd? in 15 20 minuten gaar voor de liefhebbers Vraagt ook gedroogde groenten in verschillende soorten Aanbevelend Minnebroerstraat B 230 ZIERIKZEE Rotterdam-Den Haag op Vrijdag 2 Januari en Zaterdag 3 Januari gevraagd Garage Telefoon 86 - Zierikzee Hiermede vervullen wij de treurige plicht u kennis te geven van het overlijden van onze zeer geliefde broeder, behuwdbroeder en oom GERARD DE JONGE, in de ouderdom van 60 jaar en 8 maanden. Oosterland, B. de Jonge D. L. de Jonge—De Jonge Veere. Joh. de Jonge A. de Jonge—Ringelberg Scharendyke. N. de Jonge A. de Jonge Scharendijke. 28 Dec. 1947 Korp. M. Mol, In. 251107195 en Sold. J. C. Gilden, ln. 260923073 van 4-4-8 R.I., veldp. Batavia, wensen familie en kennissen een gelukkig Nieuwjaar. C. HAGESTEIJN Schildersbedrijf Zierikzee, Krepelstraat C 191 p. f. M. C. de Vlieger Assurantlcën Zierikzee, 1 Jan., 1948. p.f. P. DE OUDE Boter-. Kaas- en Melkhandel Hem A 61. Zierikzee p.f. Aan familie, vrienden en be kenden een gelukkig 1948 toe gewenst. Wed. C. A. LOCK-KIK en kinderen Scheveningen, Nieboerweg 39 Gelukkig Nieuwjaar Smederij BRABER Bruinisse M. DE OUDE Aannemer van grond- en betonwerken. Zierikzee, 1 Jan. 1948. p.f. Minneproerstcaat B 215c. L. M. v. WESTER VOORT M. v. WESTER VOORT— Matthijsse Levensmiddelenbedrijf Eikerzee g.n. F. M. van Westenbrugge M. van Westenbrugge-de Meij Morlaanshoofd, 1 Jan '48 g.n. W. D. KOOMAN Scharendijke p.f. R. Bienefelt L. J. BienefeltPolderman Bakkerij Renesse p.f t. S. HART Vrachtvervoer Renesse p,f. L. C. HOOGERHUIS W. HOOGERHUIS-KOK Renesse p.f. Vanaf Donderdag tot Dinsdagmorgen a.s. af is onze zaak FIRMA Telefoon 304, Melkmatkt Wegens Zijn wij op GEBR. WIEBOLS Wij wensen alle familieleden, vrienden en begunstigers een gelukkig Nieuwjaar. S. W. Hart C. Hart—Greys en kinderen Noodcafé, Flauwers. O. v. d. Hoek W. J. v. d. Hoek—Blom Loondorser Kerkwerve. g.n. Wij wensen alle familie, vrienden en begunstigers een gelukkig Nieuwjaar. P. C. Kooman N. D. Kooman Kooman Morlaanshoofd, 1 Januari 1948 P. v. Nieuwenhuijze E. C. v. Nieuwenhuijze-Blom Manufacturen Burgh p. f. A. v. d. Linde J. E. v. d. Lindev. d. Maas Nleuwerkerk, Molenweg 207 p.f. M. Kommer J. Kommer—Roggeband Bakkerij Burgh g. n. Gelukkig Nieuwjaar A. SIES J. S1ES-KNULST en kinderen Nieuwerkerk J. Kloet M. KloetZijta Winkelier Burgh p. f. J. RENTIER C. RENTIER—BOLLE en kindeten wensen familie, vrienden en be kenden een gelukkig Nieuwjaar Nieuweikerk, 1 Jan. 1948 Kerkstraat 108 J. P. v. d. VELDE T. v. d. VELDE—SMITS Melkproducten Brouwershaven g.n. KEES KORSMAN Bezorger Zlenkzeese Nieuwsbode Eilemeet, 1 Jan. 1948 g. n. Fr. van Aken Metselaar en Aannemer Korte Nobelstraat Zierikzee g, n. Wegens inventarisatie is onze zaak van Vrijdag 2 Januari tot Dinsdag 6 Januari Galanterie- en Speelgoedhuis Zierikzee. Gelukkig nieuwjaar Familie de Jonge Café Noordwelle Fam. J. A. KORSMAN Eilemeet, 1 Jan. 1948 g. n. Fam. M. Verseput-v. d. Velde Poststation, Zonnemaire. p.f. Zierikzeese Houthandel D. C. DE VREUGD wenst zijn geachte Cliëntèie een voorspoedig 1948 toe. Familie J. Dekker Slagerij Noordgouwe g. n. Café v. d. HAVE Eilemeet, 1 Jan. 1948 g. n. F. Janse P. J. Janse- Wagemaker Bakkerij Dreischor. 1 Januari 1948 p. f. Van uit Indlë wens ik mijn familie, vrienden en bekenden een gelukkig nieuwjaar 1948 toe. Sold. W. BAKKER. Legetn. 250119147. Ille Comp. A.A. T. C.-Divisie 7 December, Veldpost, Batavia Zierikzee. p.f. JOH. FLIKWEERT Kapper. Dreischor wenst vrienden, bekenden en geachte clientele te Dreischor en omstreken als te Yerseke en omg. een gelukkig en voor spoedig 1948 toe. Nieuwjaarsdag HOTEL „JABOB CATS" Brouwershaven Aanvang 7 u. Vrij entree H. A. van der Maas T. J. van der Maas—Bolle, wensen klanten en vrienden een Gelukkig 1948 Noordwelle, 1 Jan. 1948. H. Steinvoort Renesse g. a. L. PEUTE en FAMILIE Lange Nobelstraat Zierikzee, 1 Jan. 1948. p.f. Agent J. VAN DEN OUDEN Bruinisse, wenst alle abonné's een gezond en voorspoedig 1948. F. VERKAART Magazijn „De Onderneming" g. n. BAKKERS groenten- en fruithandel wenst allen een gelukkig nieuw jaar Renesse. 1 Januari 1948 Firma A. A. v. d. TOL Boek- en Papierhandel Bruinisse p. f- Donderdag 1 Januari van 3 uur af CAFÉ DE SPORTVRIEND Nieuwe Haven Zierikzee Tevens alle vrienden, bekenden en clientele een gelukkig nieuwjaar toegewenst Mijn beste wensen aan alle mensen voor 1948 M. D. Kloet, Groenten- en fruithandel. Haamstede J. P. BROUWER Mandenmaker Lange Nobelstraat God's zegen voor 1948 M. L. van Donge E. M. van Donge-Jumelet Slagerij Bruinisse p. f. D. W. KOOMAN Vee verloskundige en Castreur Renesse p. f. L. en W. LEMSOM Metselaars-Aannemers Renesse p. f. Familie Ph. v. d. Linde Ouwerkerk p. f. Soldaat A. BAL wenst familie, vrienden en be kenden een Gelukkig Nieuw jaar toe. Semarang (N.O.I.) Familie, vrienden en bekenden wens ik een gelukkig en voor spoedig Nieuwjaar toe. Sold. Ie klas A. Jumelet l-3-5e Reg. Inf. X, Brigade Batoe-O. Java. Van uit de Oost wens ik fa milie, vrienden en kennessen een gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar toe. Korporaal der mariniers. J. J, Verloo. C. VAN DEN HOEK Groenten- en Fruithandel St-DomusstraaC D 272 Zierikzee. p.f. Familie S. DE RONDE „Hermanshoeve" St.-Phiiipsland, 1 Jan. 1948 p. r. p. f. O. V. W'er soldaat KICK ZWAAL wenst vanuit Indië zijn ouders, broers en zusters en alle vrienden en bekenden een gelukkig en voorspoedig 1948 toe. Voorradig ZON NEM AIRE Terstond gevraagd een Gebr. DE RIJKE, Zonnemaire Gevraagd een wegens huwelijk der tegen woordige. door mevr. G. A. HARINGMAN, Hoogezoom te Renesse. A. F. SCHIETTEKATTE Bakkerij „De Adelaar" Korte Groendal Zierikzee. P-f- J. C. SCHIETEKATTE M. W. SCrtlETTEKATT E-Klompe Korte Groendal Zierikzee, 1 Jan. 1948. p.f. Familie Moelker-Jonker Schiethoek 241 Nleuw-Vosmeer g. n. IV. G. BOOT Oud-Burgemeester Burgh, 1 Januari 1948 p.f. L. J. v. d. Houten Metselaar - Aannemer Meelstraat B 401 - Tel. 53 Zierikzee p. f. WED. A. v. d. LINDE Meelstraat 387 Zierikzee. p.f. P. VAN BEVEREN Boomkweker Zierikzee. p.f'. Aan familie en bekenden een voorspoedig en gezegend jaar toegewenst. L. M. HENDRIKSE Vrouw en Kinderen Een Ulert 139 Gemeente Norg (Dr.) A. van Westenbrugge Fzn. Moriaanshoofd, 1 Jan. '48 g.n. B. S. Hanse E. Hanse-de Meij Zonnemaire. p.f. Aan alonze klanten, familie vrienden en bekenden een ge lukkig 1948 toegewenst. M. Legemaate Minnebroerstraat B 230, Zzee

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1948 | | pagina 16