Nieuwjaarsbal R. KOOLE ZOONS BANK N.V. Een BEDIENDE (m. of w.) Ned. Heidemaatschappij - Zierikzee GESLOTEN JOH. DE VRIES „Necchi' kleermakers-stoffeerders naaimachines een MONTEUR SUCCESJES Jaar- Firma „PERFECTA" Wilt U goede vloerbedekking J. K. DEURLOO - tclcf. 20 - Oosterland Nieuwe Zaal van het „Huis van Nassau" Rekeningen over het jaar 1947 dienen uiterlijk deze week op ons kantoor te Zierikzee te worden ingediend 2, 3 en 5 JANUARI BASTIAANSE Naaimachinehandel - ZIERIKZEE - Telef. 232 METSELAARS en OPPERLIEDEN Landbouwersknecht net Meisje tweede Meisje Net Dagmeisje gevraagd een net Dagmeisje van 't Hoff C. T. v. 't Hoff-v. Graaf eiland Moriaanshoofd p. f. M. LEENDERTSE oud-waterbouwkundig Ambte naar v/h. Calamlteuse Water schap Brulnisse Bruinisse, Havenkade A 67 p f. J. A. VAN 'T LEVEN Drukkerij, Boek- en Kantooi boekhandel Bruinisse p. f. Wij wensen al onze vrienden, zakenralaties en clientèle een voorspoedig en gelukkig nieuw- Stomen - Verven Hoofdpoortstr. C 291, Z'zee N. H. Siebrecht J. E. Siebrecht-Buitenhuis Z'zee. Oude Haven D 469 g. n. Fam. L. v. d. VELDE Ring A 36 Noordgouwe m. h. g. Aan familie, vrienden en be kenden eenge lukkig nieuwjaar toegewenst, door sold. D. A. HART, Legerno. 261220059, 31ste Hulpverbandplaats Semarang (Java). C. A. Prince C. M. Prince—Klaassen Haamstede p. f. G. van Strien C. van Strien— v. Nieuwenhuijze Winkelier Haamstede g- n. Wed. C. M. B. Noordhoek— Beije Haamstede, Dapperweg 33 p. f. J. J. Rademaker M. M. Rademaker-Noordhoek Vrachtvervoer Haamstede p- f- H. P. Verton D. C. Verton—Verhage Haamstede, Breedsteweg p. f. E. W. van ZuijenBoot Haamstede p. f. J. P. Geleijnse A. C. GeleijnseVerspoor Bakkerij Haamstede P- L I. A. Bakker C. W. BakkerVerton Levensmiddelenbedrijf Haamstede g- o. E. C. Priester C. P. PriesterVerton Haamstede, Noordstr. 171 p. f. J. Blom M. C. Blomv. d. Zande Haamstede p. f. W. P. Rotscheld E. J. Rotscheid—Aarnoudse Haamstede P- L M. W. Dalebout K. A. Dalebout—van Gastel Haamstede p. f. Ziellier Je beginspreuk van onze grote Jubbele OuJejaarsavond puzzle 3 kansen in 1 Puzzlewedstrljcl dat beleefde U nog nooit. t. Geen nieten Iedere inzender - lel wc! INZENDER - ontvangt een prijs in de vorm van een fraai kinderspel. 2. Bovendien krijgt de inzender van de Woordpuzzle mei hel hoogste aantal woorden EEN RADIO en worden onder de volgende beste inzenders nog prijzen dis lederwaren, nylons. 6igaren etc. verloot. De legpuzzlelaars hebben oog eens kans op eenzelfde serie prijzen. 5. En dan..... loot iedere inzender per inzending nog 8 maal mee in de grote loterij van de Stichting voor bet Verwaarloosde Kind. met als hoofdprijzen 8 auto's. 8 paarden. 8 koeien. 8 radio s en nog 1000 ander prijzen. Oudejaarsavond Woordpuzzle. Vorm met behulp van de letters uit bovenstaand woord* zoveel mogelijk Nederlandse woorden (geen namen van plaatsen, per sonen *e.d.) schrijf deze achter op een briefkaart met er onder het door U gevonden aantal. Zet op de voorzijde der briefkaart duidelijk onder afzender Uw naam en adres, plak pet briefkaart boven bet normaal verschuldigde porto, 6-1.- aan postzegels bij en zend Uw oplossin(gen) aan Stichting het Verwaarloosde Kind, Fonteinstr. 1, 's-Hertogenbosch Inzendingen moeten uiterlijk 21 Januari 1948 binnen zijn. HET VERWAARLOOSDE KIND IS U DANKBAAR Goedgekeurd bij Ministrieele Besluiten dd. 20-7-'46 en 17 Aug. '46 nrs. 1308 en 1323 tweede afd. B. Fa P. Saman Zoon Smederij Haamstede p. f. H. J. A. Blom W. Blom—Veiwest Haamstede p. f. Fam. Dalebout—Overbeke „Groenoord" Haamstede g. n. Wij wensen een ieder, 't zij Hem of Haar, een gelukkig en gezegend nieuwjaar. C. J. JONKER Groenten- en Fruithandel Haamstede C. v. d. Riet J. v. d. RietNotenboom Bakkerij Haamstede p. f. M. Krijger C, J. Krijgervan der Maas Rijwielhersteller Haamstede, Hoogezoom p f. L. P. Giljam K. J. Giljam—v. d. Zande Smederij Haamstede p, f. P. J. PLEUNE Manufacturen Haamstede p. f. ZIERIKZEE Voor spoedige indiensttreding gevraagd: Aanmelding schriftelijk of persoonlijk bij de Directie, Oude Haven A 362. Wi, hebben LINOLEUM 200 cm breed a f 9,05 per meter met BART IJSSELSTIJN en zijn orkest in de AANVANG 8 UUR Wegens Inventarisatie ZIERIKZEE - HAVENPLEIN - TELEFOON 231 H.bi. Kleermakers en Stoffeerders! op toewijzing - (2200 steken per minuut) Alle inlichtingen bij: Verloren met de Kerstdagen Een portefeuille met inhoud. Van af Oosterland via tram tot Eilemeet, verder per fiets naar Haamstede. Tegen bel. terug te bezorgen of bericht aan J. VAN SLUIJS no. 232, Haamstede. Zo spoedig mogelijk gevr. in GOES. Goed loon. Zelfstandige werkkring. Bij gebleken ge schiktheid goede vooruit zichten. Brieven bureau v. d. blad, onder., no. 50. Gevraagd voor nieuwbouw. S. P. WIJSMAN, aannemer, Schuithaven, Zierikzee. Met Maart een gevraagd en iemand om met een tractor ta rijden. C. J. VAN WESTEN,. Capelle bij Zierikzee. Gevraagd voor de morgenuren (9-12 u.)~ door mevrouw OCHTMAN, Hoek Appelmarkt. Mevr. VAN CITTERS te Burgh vraagt zo spoedigs mogelijk een voor dag of dag en nacht. in klein gezin. Zelfstandig kunnende werken. Br. letter Jr boekh. S. Ochtman Zoon. Biedt zich aan zelfstandig kunnende werken. Br. letter B. bureau v. d. blad. (1—4 regels) f 1,— p. stuk Te koop 7 kg stam slabonen, z. dr., 3 kg stok princesse z. dr., 1000 gele mutserdtenen, lang 2 m., 30 kg tabaksbladeren. K. v. d. Maas, B 109, Hoogezoom. Renesse. Een dekstier (volbloed) prima afstamming. M. Kurvink, Schuddebeurs. ïn goede staat zijnde pathéfoon (eiken) met 30 platen. B. v. d. Sluijs A 52, Brouwershaven, Fiets met nieuwe banden, tweewielige wagen op patent assen (zeer geschikt voor groen- tenwagen) tegen spotprijs. Te bevragen bureau van dit blad. Partij populieren stekken. J. van Sluijs, Haamstede. Jonge Hollandse herdershond en twee 2-volts radio accu's. Te bevragen agent L. Hage- steijn. Kerkwerve. Een in goede staande zijnde perwetkar en eenlge bieten molens als nieuw. J. Bolle, smederij, Zierikzee. Te koop gevraagd Een goede melkgeit. M. v. d. Cingel, Hoogezoom, Haam stede. Verlovings-, ondertrouw en geboortekaartjes levert u in mooie uitvoering Drukkerij SCHOONAKKER.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1948 | | pagina 12