Brandstoffen. 2639 ZILVER ALGEMEENE ZEEUWSCHE SPIJSOLIE Grossierderij Fa J. v. d. Valk coniiiiTZflai (Wbioscoop DE ZEVENDE SLUIER Café Schuddebeurs Zierikzeese Paardenloterij D* BREMMER INBOEDEL, Fa* J, de Jonge WAARSCHUWING. Jonge Hennen DANSEN Steekbatsen H. J, BAX TRAMBIELS Gaat U op reis TAFEL specialiteit MOURER Loten a 50 ct. per stuk D 07 en D 14 Algemeen CALVË en DUYVIS Openbare Verkoping Levensmiddelen-bedrijf van G J.W. v/d. Biggelaar Koffie en Thee 0. E. Koffie en Thee V. Nelle Koffie en Thee Oobbelman G. J. WILBRINK, April, Mei en Juni 1947 M. DAS Zeisen Zeisenbomen Mestvorken H. DEN BOER, Maatschappij tot Financiering Nationaal Herstel N. V. LISS0NE - LINDEMAN, A. Ribbens Wz. Garnalenpellers net Meisje SUCCESJES Fa. P. Ochfman, Lange Nobelsfr. DE MODERNE ZEEUWSCHE INSTELLING DIE U VOLLEDIGE ZEKERHEID BIEDT Levert Uw bonnen zo vroeg mogelijk (uiterlijk 31 Mei) bij Uw winkelier in Detaillisten kunnen op hun toewijzingen de bekende merken bekomen bij Dinsdag 27 Mei 1947 C. M. KLEEMANS en N. J. SLAGER geven u hierbij kennis van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats hebben D.V. Donderdag 12 Juni. om 3 uur n.m. te Haamstede. Kerkelijke bevestiging 3.30 uur n.m. in de Geref. Kerk te Haamstede, door den weleerw. heer ds D. van Swigchem te Haamstede, Haamstede, 1 juni 1947. Slulspad 97A Buighscheweg 148B Gelegenheid tot gelukwensen van 5.00—6.00 n.m. Buighsche weg 148B. Toekomstig adres Van der Weijdeweg 301, Haamstede. Vrijdag 30 Mei 1947, des morgens 11 uur. zal. met militaire eer, de herbegrafenis plaats hebben van onze ge liefde zoon en broer. DANIËL WILLEM SCHULTS, die in Mei 1945 te Zevenbergen is overleden. Zierikzee. A. Schults Schults-Viergever Nico en Verloofde Nijmegen. Janny Zevenbergen, Johan Zierikzee, Dienie Zierikzee, Mei 1947. Voor de zeer vele blijken van belangstelling op 9 dezer zeggen wij, ook namens onze kinderen, hartelijk dank. Onwerkerk. 25 Mei 1947 G. Goudzwaard A. W. Goudzwaard v. Oost Voor de vele blijken van belangstelling bi) ons 45-jarig huwelijk ondervonden, betuigen wij. ook namens onze kinderen onze hartelijke dank. W. van der Wekken K, H. van der Wekken- Jonker Brouwershaven Getroffen door de vele har telijke belangstelling bij onze 60-jarige echtvereniging ont vangen. willen wij U, ook voor onze kinderen, vriendelijk danken. C. N. Rentier M. Rentier-van Klinken Nienwerkerk Telefonisch aangesloten onder No. 83 Geref. Pred. - Bruinlsse Noorddijk B 109 Notaris VAN DEN ENDE te Zierikzee is voornemens op Woensdag 28 Mei a.s.. te 13l/3 uur te Brouwershaven, aan het Spuislop, ten verzoeke der erven van de heer Job van Dongen, in het openbaar te verkopen w.o. tafels, stoelen, klokken, kasten. kabinet, bedden, kachels, kamergemak, lampen, matrassen, gordijnen, glas- en aardewerk, enz. Betaling contant. Verzoeke zo spoedig mogelijk de bonnen 74 en 75 in te leveren. Aanbevelend. Breedstraat 547 - j Zierikzee. levert voor Uw RESTANT- bonnen Koffie, Thee en Zeep lste klas merken in drie prijsklassen drie prijsklassen drie prijsklassen van de huishoudzeepbon Eenmaal geprobeerd niet anders begeerd Aanbevelend, Levensmiddel enbe drijf van A tot Z: Korte St.-Janstraat, Zzee Telef. 228 De Directeur der N. V. Waterleiding-M.ij „Schouwen- Duiveland" te Zierikzee, ver zoekt beleefd aanzuivering van watergelden over de maanden vóór of op 1 Juni a.s. Na dien datum zal over het bedrag beschikt worden per kwitantie verhoogd met f 1,— voor administratiekosten. De Directeur, J. H. SCHEUERMAN. Juni-Jull kan een beperkt aantal jonge hennen van 8 weken wor den geleverd. Soorten W. L., Reds en Barn. Spoedbestelling is wel gewenst, daar anders voor levering niet kan worden ingestaan. Achterweg 26, Kloetinge. Heden (Oinsdag)avond 7V2 uur met en zonder steel 4-tands Nieuwatraat - Zierikzee telef. 193 H.H. landbouwers en aannemers Te Koop grote partij herbruikbare 200 x 13 x 23 cm. f 6.p. stuk Boergoensche Vliet 146, Tel. 70605 - Rotterdam Agentschap Middelburg Thans telefonisch aan gesloten onder No. naar ENGELAND FRANKRIJK ZWITSERLAND of AMERIKA Bestel Uw biljetten bij het Reisbureau Agentschap Zierikzee Telefoon 14 onze Havenplein 315, Tel. 255 ZIERIKZEE gevraagd. Loon f 0,75 p. kg. L. 6 W. SCHOT, Nieuwe Haven D 302, Zierikzee. Gevraagd voor hulp in een kampeer wagen, van 19 Juli—2 Aug. in de omgeving van Renesse. Hoog loon. Brieven onder Ietter R, bureau van dit blad. (1—4 regels) f 1,— p. stuk Te koop gevraagd Tuinbank, niet langer dan 1.65 m. Br. met omschr. en prijsopg. Dingemans, Westen- Schouwen. Te koop 72 kg zaai bruine bonen en restant princessebonen. D. v. Sluis, telef. 93. Zierikzee. 3 gemet lucern, ook in kleine gedeelten. H. J. de Vlieger, Zierikzee, A 157. Goedgek. bij Min. besluit no. 1543, dd. 22 April '47 Alom verkrijgbaar Adres v. Wederverkopers: Hoofdpr.Salon-Ameublement, Radiotoestel, Stofzuiger. 4 Rijwielen (compl.) AlGEMtENc ZEEUWSCHE VERZEKERING MAATSCHAPPIJ N.V. MIDDELBURG 500ste STAATSLOTERIJ 5e Klasse 16e Trekking 22 Mei 1947 HOGE PRIJZEN s 1000 4866 met premie van 30.000 ƒ15000: 12821 10000: 11378 1000: 10785; 1209Q; 13915; 20171; 21960 400: 5620: 9209; 12406; 14165; 20240 200: 3938: 5758: 10474 100: 1917: 14245: 14275; 19317; 19487, 21252. PRIJZEN VAN 80,—: 1014 1142 1161 1364 1371 1442 1598 1704 2021 2125 2155 2192 2333 2351 2363 2460 2462 2583 2658 2708 2736 2803 2811 2615 2617 2955 3029 3155 3165 3183 3250 3253 3415 3479 3514 3561 3577 2641 3643 3855 3890 3937 4032 4064 4181 4209 4316 4377 4382 4395 4535 4678 4713 4855 4938 4939 5119 5219 5309 5398 5502 5531 5662 5653 5664 5684 5721 5948 5963 6046 6403 6426 6461 6473 6509 6625 6676 6707 6764 6780 6867 6983 6993 7132 7211 7230 7305 7341 7365 7417 7455 7515 7579 7676 7836 7963 8107 8f92 8237 8243 8311 8315 8326 8471 8475 8513 8673 8714 8729*8743 8951 9006 9079 9147 9250 9338 9393 9483 9513 9553 9660 9681 9686 9768 9826 10029 10152 10183 10273 10365 10370 10395 10429 10576 10799 10929 10995 11092 11169 11213 11239 11299 11352 11514 11636 11962 12042 12046 12209 12223 12329 12386 12482 12598 12656 12690 12722 12732 12733 12764 ÏZ779 13009 13124 13172 13353 13356 13361 13444 13533 13565 13642 13647 13770 13847 13880 13893 13927 14187 14320 14520 14665 14753 14930 14944 15018 15110 15175 15268 15348 15449 15452 15555 15586 15815 15665 ,15991 16009 16047 16151 16313 16330 16479 16756 16829 16928 17002 17141 17279 17334 17406 17426 17544 17621 17644 17742 17846 17927 18082 18105 18167 18252 ',18609 18806 18831 18855 18882 18918 19020 19047 19075 19079 19135 19144 19238 |J 9408 19447 19524 19534 19537 19790 19947 20002 20026 20038 20285 20293 20368 '20552 20686 20778 20801 21005 21227 21265 21333 21429 21491 21555 21651 21677 8168) 21774 2)799 2)827 2)828 2)839 2)885 2)93) 21932 - t 5e Klasse lóe Trekking 21 Met 194" HOGE PRIJZEN. \j 1000: 5695; 6560. 1)07) f 400: 4981. 5968; 14735; 19288 I 200 1706^ j' 5306; 9941. 10590. 18561 100 5217 9602; 10128. 10216; 13174; 13899; 142)4; 14771; 15009; 16334: 16801: 18709. 18762; 19)09. 1123 1128 1 2174 2300 i -3278 3355 4062 411) 5029 5086 6091 6144 7440 7508 8656 8669 9758 9820 «0821 10879 41893 12040 12792 12869 14104 14217 13583 15632 1679? J6860 18157 18216 19173 19334 20640 20694 21298 21350 1166 2389 3386 4369 5091 6370 7729 8707 982B 10927 12072 12964 14769 15671 17086 18285 19380 20739 21407 1204 2412 3461 4376 5113 6513 7746 8829 10020 10960 12097 12979 >4794 15803 17259 16288 19452 20783 21610 PRIJZEN VAN W 1359 1370 1460 1521 1724 1783 1838 2018 2088 2450 248S 2500 2502 251) 2741 2905 2972 3052 3328 3585 3628 3640 3644 3810 3819 3910 4054 4486 4498 4514 4557 4559 4580 4604 487» 5(1*0, 5272 5408 5429 5590 5646 5888 5955 5966 60 TT 6516 6530 6539 6607 6918 6964 7167 7315 7361 7849 7890 8070 8165 8245 8255 8290 8322 8622 8848 8910 9043 9404 9511 9682 9706 9722 9734- 10155 10227 )029) 103)5 10369 10533 10663 10777 10809 I09O1 11070 1)106 11168 11)97 11295 11425 11737 11844 12170 12455 12458 12515 12526 12527 12572 12607 12773 13004 13104 13186 13335 13460 13468 13608 13776 14020; 14797 14960 15)41 15160 15269 15466 15482 15488 15492 15839 15846 15852 15925 15987 163)7 16630 16663 1670S 17296 17304 17454 17555 17678 17705 17781 17915 I801S 18380 18397 18429 18546 18648 18772 18909 16946 19096, 19563 19821 19678 19933 20100 2b135 20361 20434 20469 20837 20854 20864 20875 20899 20913 20995 21032 21159 21623 21629 21684 21688 21713 21791 21951 Wegens enorm succes ook hedenavond Toeging 14 jaar. Aanvang 8 uur. Kaartverkoop 's avonds van 7—8 uur.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1947 | | pagina 4