C. J. Schot red. A. v. d. Linde ociëteit „Concordia" J. Schoenmakers L. J. v. d. Houten L. J. v. d. Linde I. HAGE C. REGOORT L. Dekker J. J. de Jonge C. Boogerd H. de Vlieger J. Viergever Staat U graag J. Quant; Berrevoets M. van der Werven E. Goudswaard Hotel van Oppen en Hotel Juliana J. A. Bienefelt G. C. J. Misser G. J. J. Verton L. de Hooge C. J. n W. J. Wijsman J. Paasse A. P. Plaum C- Bergmans. H. J. Landman W. J. v. Tiggelhoven Gerard Berrevoets JAC. MOURER Fa C. J. Korsten J. J. Hanse A. L. Klompe Garage Schouten J. Bilius F. van Aken Garage C. v. d. Bout L. Geluk C. v. d. Hoek l J. Paret M. .Frenk-Labzowski A. M. Yerkaart R. Nieskens F, C. Hanse M. Bleijenberg S. A. van Gastel G. Geluk L. de Oude D. F. Wijsman J. C. Schürmann Firma J. Thien J. Verloo Jz. J. C. Alburg Herman Koper C. A, Bastiaanse R. A. Quist J. Bolle Az. C. Hagesteijn Firma A. Romijn A. C. Bastiaanse Timmerman, irikzee, Meelstraat. p. f. irikzee, Meelstraat. p. f. 6. J. de Graag erikzee. 1 Jan. 1942. p. f. firma c, van 'tilburg—den boer. mkzee, havenplein 373, onzxe beste nschen voor 1942 aan allen H. Uiil 0. UijlWeltevreden lerikzee. p. f. P. van Beveren Boomkweeker. ierikzee, Meelstraat. p. f. Joh. van Schaik Mach. Brood-, Beschuit- en Kleingoedbakkerij, Meelstraat .ierikzee. p. f. Manufacturen, herikzee, Korte Gr oendal. p. f. Metselaar en Aannemer, teelstraat B 401. p. f. P. C. Kunst W. M.-KunstAbraham se In Manufacturen. Meelstraat B 419. - p. f. W. v. d. Maas J. C. v. d. Maas—Hoek Poststraat C 106. Zierikzee. p. f. W. G. Potappel Palingbrood- en Banketbakkerij. I. P. E. Saman Electrische en Autogeen- las-inrichting en Scheepssmederij. - P. f- JAC. VERSCHUUR, St.-Domusstr. 319, Aanleg Gas-, Pomp- en Water leiding, Sanitaire Artikelen, wenscht zijn geachte -clientèle een gelukkig en voorspoedig jaar toe. Zierikzee, 1 Jan. 1942. Machinale Brood-, Beschuit- en Kleingoedbakkerij. Zierikzee, St.-Domusstr. 263 p. f. L. UIJL J. A. UIJL—MAAS Nieuwe Haven. Zierikzee, 1 Jan. 1942. p. f. Complete Meubileering. Appelmarkt 369. p. f. Gareel- en «edelmakerij Melkmarkt B 349 Zierikiee h-8- Auto- en rijtuigbekleeding Broodbakker. Fonteine C 355. p. f. Handel in Brandstoffen. Breestraat. p. f. A. Krijnse Locker Kruidenier Zierikzee, 1 Jan. 1942. M. GROENEWEGE, Fruithandel, Fonteine C 340, wènscht begunsti gers, vrienden en bekenden een goed Nieuwjaar toe. J. W. CAPEL^E F. L. CAPELLE—Beije Zierikzee, Appelmarkt p.f. Schilder—Behanger St.-Anthoniesdam 118 p. f. Stoffeerder Meelstraat B 66 p.f. Zierikzee, Harenplein A 321 Machinale Bakkerij Zierikzee, Oude Haven p.f. Manufacturen Hoofd poor tfltr.-Verrenieuwstr. p.f. Sigarenhandel St.-Anthoniesdam, Zierikzee p. f Gareel- en Zadelmaker Opgericht 1910. Tel. 286 Zierikzee,jSt.-Ahthoniesdam p. f. Zierikzee, 1 Jan." 1'942. .C. L. DE VOS G. J. L. DE VOS—Lammers Bier-, wijn- en limoriadehandel Meelstraat p. f Muziekleeraar Stadsbeiaardier Zierikzee m:. g. Bro,od- en banketbakker Zierikzee, 1 Jan. 1942 p.f. „Nieuwe Zaal" Zierikzee, 1 Jan. 1942 p.f. Bloemisterij Minnebroerstraat Timmerman Meelstraat p. f. Metselaar, Lange Sint Janstraat Zierikzee, 1 Jan. 1942 p.f. Rijtuig- en carrosseriemakerij en autobekleeding St.-Anthoniesdam p. f. erkend Opticien, Jannewekken, tegen over het Wijkgebouw, Zierikzee, wenscht familie, vrienden en be kenden een gelukkig Nieuwjaar Garage en rijwielhandel Agentschap Burgers E.N.R. en Bato rijwielen p.f. Schoenmakerij, wenscht zijn cliën tèle, zoowel binnen als buiten de stad, een gelukkig NieuWjaa*. Melkhandel Scheepstimmerdijk p. f Horlogerie - Optiek Havenplein 315, Telefoon 255 Zierikzee wenscht allen een voorspoedig 1942 r Firma Wed. A. K. Vlinkervleugel Zierikzee, 1 Jan. 1942 Aan familie, vrienden en begun stigers een gelukkig Nieuwjaar. G. JOPPE en echtgenoote Weststraat B 500, Zierikzee Familie len Haaf Zierikzee. Grachtwea P-r- p.t. oudejaarsavond verlangen wij naar hel samen zijn met hen die ons lief zijn: onze familie, vrienden en kennissen. We réaliseeren ons dan duidelijk: de Nederlander is geen kluizenaar, die maar het liefst alleen is. Hij staat graag in het volle leven. Daarom is in 1.500.000 Nederlandsche gezinnen het radio toestel of de radiódistributie nog altijd de gezellige, nutlige en omspannende vriend des huizes, die men ook in 1942 niel zal willen missen. Daarom ook is in hef nieuwe jaar in de Nederlandsche huiskamers de rijke aiwisseling der radioklankerj (die hun geld méér dan waard zijn) te verkiezen boven de dreiging der verveling en het alléén-staan in onwetendheid. Radioh&ndel Kraanplein Zierikzee wenscht vrienden en cliëntèle een voorspoedig Nieuwjaar. Kraanplein D 443 p.f. Zierikzee, Sas 1 Januari 1942 p.f. S. M. Hanse Zierikzee ('t Vrije) Fa. P. A. Ribbens Goedërendienst „Koophandel" Zierikzee—Dordt—Rotterdam p£. p_f- Manufacturen Hojofdpoortstraat Zierikzee p.f. Een gelukkig Nieuwjaar toege- wemscht aan mijn geachte cliëntèle Metselaar Korte Nobelstraat Zierikzee, telefoon 131 p.f, P. DE OUDE en Familie- Melk, boter, kaas en eieren Zierikzee p. f, Handel in brandstoffen p. f Melkhandel' f- Zièrikzee,. Scheepstimmerdijk p. f. Handel in brandstoffen, wenscht zijn geachte cliëntèle, zoo- wel binnen als ^buiten de stad, een gelukkig Nieuwjaar. Zierikzee, Padje, 1 Jan. 1942 M. J. BIENEFELT G. E.- BIENEFELT—Cashoek Zierikzee, Weststraat 16 Lange Nobelstraat 169 P-f- Gelukkig Nieuwjaar van Vertegenwoordigers der N. V. Kalkfabriek voorh. van Dfjjk Po. Lucas 8t Zoon Gelukkig Nieuwjaarl F. Verkaart Magazijn „De Onderneming" Lange Nobelstraat, Zierikzee. Gelukkig Nieuwjaarl Kleermaker en barbier Costuumnaaister Zierikzee p. f. M. J. SCHEFFERS, v.h. C. West dorp, Slooperij en Afbraakhandel, wenscht vrienden en begunstigers een voorspoedig jaar. Zierikzee, 1 Jan. 1942 Nieuwe Haven D 201 Th. D. Bleijenberg-Verbist Scheepstimmerdijk p.f. Coupeuse-leerares en heerenooupe Scheepstimmerdijk p. f. M. van Felius en Familie Bloemisterij. j Veel heil en zegen in het nieuw begonnen jaar aan familie, vrien den en bekenden. L. JONKER en Echtgenoote Vrachtrijder Ellemeet Begunstigers, familie, 'vrienden en bekenden, houdt U overtuigd van onze beste wenschen voor 1942. C. LEGEMAATE en Echtgenoote. Progisterij „DE SALAMANDER". p- f- Smederij. Zierikzee, Prov. Straatweg, p. f. ,,DE NOORDZEE". Dam, Zierikzee. p. f. Sigarenfabrikant - Mol. Zierikzee p. f. Zierikzee, 1 Jan. 1942. p. f. L. Romijn en Echtgenoote Aanleg en onderhoud van tuinen, JannewekkenZierikzee, wenschen familie, cliëntèle, vrien den en bekenden een gelukkig nieuwjaar en bevelen zich bij ver nieuwing beleefd in ieders gunst Mr. Schilder, Zierikzee, Lange St.-Janstr. C Meubelmaker,Stoffeerder. Krepelstr»ot- *- Manufacturen. Dam-a 1/ Meerei dapper wenscht zijn geachte cliëntèle een gelukkig Nieuwjaar. Timmerman. Zierikzee, 1 Jan. 1942. p. f. kaashandel. Lange St.-Janstraat 237. p. f. Smederij. i- "1 Zierikzee. p. f. Huisschilder en Behanger. Zierikzee.' p. Bloemen-Magazijn „DE LELIE" Lange NobeJstr. A 12, Zierikzee p.f. Pfaff Naaimachinehuis St.-Domusstr. 330, tel. 232. p. f. Fa. Wed. R. DE VRIES ZN. wenscht haar vrienden en bekenden, zoowel binneii aflfl <i sroiu

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1