Pasfoto's Chemisch reinigen als nieuw!! Wasserij „S en D" - Zierikzee ADVERTENTIES dr Mazzola Kapperszaak BAL, Druiven krenters Vulpen houders „Het Vulpenhuis" Fa Aug. v. Dijck-Petlt Onze vaste wasklanten ontvangen bovendien op deze prijzen nog 10 extra korting Een Woonhuis Afbraak SCHUUR, Het biljartspel in perfectie Series van boven de 200 electrische waschmachines electrische fornuizen M. ELENBAAS Nieuwstraat - Bruinisse DE EERSTE ZIERIKZEESCHE BEGRAFENIS ONDERNEMING gebruik te maken van vol gr ij tuigen. 4243 437g 4405 4412 4466 Geluk in zaken en in de liefde A. L. BAKKER BURGH openbare vergadering Jcinderfedikanten A. S. Flikweert DISTRIBUTIEKRING „HAAMSTEDE" Afhalen kaarten voor brand stoffen stookseizoen 1941-1942 Verloofd C. DALEBOUT en C. WALTZ, Burgh, Kraaijestein, Utreoht, J. D. v. d. Waalsstr. 15, 7 Juni 1941. Op Zondag 8 Juni a.s. hopen mijn geliefde Zuster en Zwager te Nieuw- en St. Joosland, H. RINGELBERG- VAN DIENST en C. RINGELBERG, hun 25-jarige echtvereeni- ging te herdenken. Nieuwerkerk. J. H. VAN LEENEN— van Dienst. Voor de vele bewijzen Fan deel neming, ondervonden tijdens de ziekte en na het overlijden van onzen ge liefden Echtgenoot, Vader, Behuwd- en Grootvader, JACOBUS FOLMER, betuigen wij onzen hartelyken dank. Inzonderheid aan dokter van Hoorn voor de goede behandeling en aan Zuster Potappel voor de liefdevolle verpleging. Zierikzee, Juni 1941. Namens de familie, Wed. W. FOLMER—Vis. Neus-, Keel- en Oorarts houdt WOENSDAG 11 JUNI spreekuur in het Wjjkgebouw te Zierikzee van 10.3011.30 en in het Ziekenhuis te Noord- gouwe van 12.001.00 uur. NIEUWERKERK. Maandag den geheelen dag gesloten. Te koop: Een electrische ijs machine en verdere benoodigdheden, zeer geschikt voor klein bedrijf. A. de Brnine, Bakkerij, Haamstede. Te koopEen goed onderhouden WINKELPAND, op zeer goeden stand te Brainisse. Te bevragen ten kantore van den waarn. Notaris J. W. RAAP te Zierikzee. gevraagd. W. J. v. d. MAAS, Hoogezoom, Haamstede. Nog steeds hebben wij een pracht oolleotie met 14 krts. gouden pen J. VOLKERI TEL. 168 Marmeren Schoorsteenmantels Zeer lage prijzen Bergen-op-Zoom, Telef. 146 is goedkoop, de goederen krimpen niet, ze worden niet slap, integendeel, Uw kleren zien er uitI Herencostuum Overjas of Mantel Mantelcostuum 2.67 Damesjaponnen 1.64 2.41 2.67 Damesblouse of rok 0.62 1.34 2.67 Wollen vest of pullover 0.62 1.13 Geen punten en geen bonnen Vlugge bediening, desgewenst binnen een week Nog voorradig Koperen Rugsproeiers KESTELOO, Nieuwerkerk, tel. 38. Te koop Mooie Loopvarkens, bij F. Koopman, Havenpl. D 382a. Notaris M. O. VAN DEN BOUT teRenesse zal op WOENSDAG 11 JUNI 1941, ten verzoeke van de erfgen. van wijlen den heer Jao. Jonker te Noordwelle, in het OPENBAAR VERKOOPEN: I. des namiddags 3 uur (M.E.T.) in Café de Jonge te Noordwelle: Het huis, schuurtje en varkenshok met erf te Noordwelle, in de kom van het dorp, groot 3 aren. Dadelijk te aanvaarden. II. des namiddags 4 uur (M.E.T.) aan het hiervoor gemelde woon huis, contant: Inboedel, als: 2 linnenkasten, ladekast, tafels, stoelen, spiegels, kaohels, vloermatten, eleotrisohe lampen, keukengerief, glas- en aardewerk, ijz. ledikant, waechmaohine met wringer, arbeidersgereedsohap, planet-wiedmachine, enz. Voorts worden te koop aangeboden bedden met toebeh,, karpet, dekens, enz. Notaris M. O. VAN DEN BOUT te Renesse zal op Woenidag 11 Juni 1941; 3 uur (M.E.T.) in het Café De Jonge te Noordwelle ten verzoeke van den heer JOH. GELEIJNSE te Haamstede, in het openbaar verkoopent met schuurtje en erf te Noordwelle in de kom van het dorp, groot 3 a. 69 o.a. Verhuurd lot 1 Mei 1942. Te bezichtigen op aanvraag. 2/s der koopsom kan als eerste hypotheek gevestigd blijven. Motaris M. C. VAN DEN BOUT te Renesse zal, op VRIJDAG 13 JUNI 1941, 3 uur (M.E.T.), op het erf van het perceel, bewoond door Mej. de Wed. JAC. STOEL, aan den Breedeweg onder Eikerzee, contant, in het OPENBAAR VERKOOPEN w. o. steen, hapbinten, balken, planken, pannen en brandhout, enz. speelt Mej. Schrier (wereldkampioene) hedenavond in „Concordia" Zierikzee Aanvang 7 uur M.E.T. Na afloop kunst- en fantasiestooten De malch is yoor iedere belangstellende toegankelijk Nog steeds voorradig: 3 plaats comforen, waterketels, dompelaars, pannen voor electrische platen.en meer andere electrische artikelen Beleefd aanbevelend, te Zierikzee (opgericht 29 November 1938) AdministrateurL. Ujjl, Nieuwe Haven C 206 (telefoon 208) deelt mede, dat het haar is gelukt met den heer W. DEN BOER, rijtuigverhuurder te Zierikzee, een regeling te treffen, waardoor het mogelijk is geworden bjj iedere begrafenis Wegens ziekte der tegenwoordige een flinke Dienstbode gevraagd, bij J. W. GAPELLE, Bakkerij, Appelmarkt. Te koop Bloemplanten, Asters, Godetfa, Lobelia.. Petunia, enz. M. BOUWMAN, Oosferland. Se TREKKING HAIGHTON CO. Wettige Premieleening 1912 5e KLASSE. 7e LIJST TREKKING VAN DONDERDAG 5 jUNI 1341 HOOGE PREMIËN f 10.000.— 8543 f 1.000.— 5724 11140 f 400.— 219 8436 8833 13783 19729 f 200.— 158 1615 2611 6067 19989 f 100.— 633 1491 1557 24-11 3952 6319 6788 6898 7370 10059 12588 16820 1P822 20946 PP.EMIËN VAN 70.—. 128 199 210 223 280 377 407 467 488 506 627 706 818 1121 1355 1371 1539 1561 1573 1601 1673 1675 lr-'14 1746 1775 1819 1866 1907 1955 2032 2147 216i 2292 2313 2341 2432 2506 2577 2637 2699 2854 2977 3106 314o 3209 3379 3419 3442 3506 3513 3572 3691 3908 3933 3958 4005 4040 4139 4168 420o 4278 4307 4445 4469 4709 4794 4797 4809 4910 4957 5107 5225 5357 5464 5498 5529 5570 5709 5747 5766 5929 5953 6107 6155 6395 6720 6757 6836 6869 6880 6932 6959 7009 "7027 7076 7396 7397 7497 7558 7780 7843 7880 7899 7938 7962 7979 7995 8222 8443 8485 8671 8762 8820 8825 8881 9042 9086 9165 9169 9188 9238 9270 9315 9413 9550 9972 9974 10170 10177 10187 10286 10292 10382 10444 10485 10684 10742 10977 11025 11061 11083 11126 11206 11387 11397 11453 11532 11560 11588 11654 11836 12157 12220 3 2284 12472 12697 12778 12838 12856 13049 13125 13149 13186 13195 13289 13302 13335 13363 13394 13428 13465 13476 13520 13555 13568 13579 13717 13880 13905 14113 14313 14571 14770 14772 14816 14886 15044 15049 15206 15213 15362 15423 15555 15564 15641 15816 15906 15991 16156 16240 16271 16372 16426 16626 16650 16671 16751 16811 16960 17088 17367 17490 17516 17535 17621 17745 17781 17839 17878 17961 18140 18218 18462 18631 18637 18999 19001 19119 19350 19435 19481 19554 19721 19762 19939 20073 20105 20218 20333 20431 20443 20704 20753 20796 20975 GEEN PREMIËN 22 26 40 94 141 145 163 190 338 389 411 412 442 457 517 529 605 628 662 676 687 746 767 798 909 931 946 954 1004 1034 1035 1075 1194 1210 1269 1283 1300 1366 1373 1393 1487 1537 1554 1606 1636 1672 1683 1719 1828 1837 1876 1921 1957 1991 2120 2145 2179 2191 2196 2229 2238 2274 2278 2303 2381 2423 2428 2434 2444 2452 2476 2486 2705 2707 2719 2748 2778 2810 2816 2820 2901 2912 2913 3061 3063 3065 3132 3154 3181 3252 3307 3349 3415 3435 3546 3548 3622 3666 3676 3682 3712 3746 3755 3775 3840 3907 3914 3947 4065 4091 4101 4160 4574 4581 4582 4586 4595 4857 4881 4883 4886 4891 5071 5100 5157 6162 5212 5308 5336 5349 5365 5380 5593 5635 5648 5651 5704 5861 5875 - 5894 5917 5946 6114 6146 6303 6316 6377 6614 6637 6661 6673 6684 6784 6814 6815 6842 6884 7196 7201 7209 7244 7315 7432 7498 7508 7515 7594 7996 8047 8089 8102 4192 4204- 4222 4521 4539 4565 4793 4817 4849 6004 5017 5050 5264 5265 5286 6484 5516 5565 6778 5817 5823 6046 6099 6103 6490 6547 6578 6706 6740 6773 6941 6965 7021 7382 7414 7753 7769 8221 8223 8520 8870 8267 8292 8307 8939 8942 9081 9266 9267 9313 9555 9605 9627 9827 7368 7686 8215 8455 8510 8736 8774 8789 8804 9176 9186 9204 9234 9405 9451 9480 9507 9739 9749 9754 9799 9992 10032 10046 10064 10098 10115 10119 10125 10211 10281 10289 10336 10346 10376 10496 10596 10714 10726 10728 10769 10821 10876 10921 10951 11086 11131 11184 11207 11236 11245 11286 11321 11401 11506 -11524 11549 11576 11607 11632 11640 11732 11828 11907 11916 11934 11946 12050 12089 12164 12202 12267 12302 12347 12358 12386 12417 12538 12565 12581 12601 12607 12672 12694 12703 12894 12897 12908 12956 13004 13007 13025 13031 13146 13156 13158 13193 13207 13244 13246 13250 13288 13391 13400 13439 13451 13512 13521 13550 13610 13677 13734 13790 33833 13850 13858 13883 13924 14124 14204 14217 14250 14267 14317 14347 14438 14447 14451 14463 14490 14516 14554 14610 14740 14778 14790 14810 14821 14856 14874 14919 15002 15006 15015 15020 15042 15046 15067 15101 15135 15215 15216 15201 16274 15296 15302 15307 15372 15414 15467 15474 15500 15505 15537 15576 15684 15705 15706 15749 15750 158G0 15866 16918 15984 15988 16090 1S209 16261 16324 16327 16329 1C413 16463 16482 16494 16530 16544 16574 1606G 16715 1671P 16720 16742 16783 1G805 1G819 16823 16864 1693C 16943 17026 17213 17223 17240 17262 17282 17326 17348 17352 17506 17520 17560 17570 17647 17633 17687 17690 17710 17732 17742 17786 17840 18023 18052 18150 18201 18212 18297 18303 18350 18427 18449 18501 18561 18600 .11628 18635 18699 18709 18726 18735 18801 18811 18824 18831 18883 19003 19035 19056 19076 19089 19113 19151 19209 19232 19252 19254 19361 19505 19521 19526 19576 19577 19585 19620 19669 19672 19682 19698 19710 19726 19776 19780 19783 19802 19849 19865 19900 19930 19951 20040 20100 20179 20220 20259 20411 20419 20454 20498 20524 20567 20689 20697 20731 20817 20848 20856 20901 20S05 20938 ONGECORRIGEERD 226 308 534 541 816 865 1130 1169 1397 1425 1791 1821 2149 2166 2307 2334 2505 2579 2860 2863 3162 3170 3568 3594 3791 3799 4162 4171 4498 4518 4596 4761 4912 4920 5240 5253 5402 5463 5721 5738 6007 6016 6422 6475 6688 6703 6900 6910 7353 7364 7634 7674 8157 8160 8397 8400 8669 8718 9118 9123 9381 9386 9629 9695 9891 9983 10148 10178 10655 10669 11066 11069 11337 11393 11668 11698 12097 12146 12458 12507 12762 12892 13038 13122 13278 13287 13580 13588 13887 13904 14349 14421 14676 14695 14922 14976 15109 15128 15312 15365 15623 15634 15934 15956 10364 16384 16675 16684 16832 16846 17273 17280 17576 17579 17816 17836 18316 18336 18687 18689 18842 18869 19162 19197 19544 19550 19704 19708 ■.-.■CU Verbeteriiieen b3 klasse, 6e lijst. Premiën van f 70.— 2083 vervalt: 20320 moet zijn 20329. Geen premiën; 2085 ont breekt; 12734 moet zijn 12743; 16471 ontbreekt. hangt dikwijls af van de eerste indruk die men maakt. Om een vlotte en prettige indruk te maken moet men goed gekleed zyn. Heeren stoffen. Coupons van 3 M., blauw, grijs en bruin Per oostuum f 27 en f 29,85. Nog beperkte voorraad goede oostuums van zuiver wollen stof, f45,50 en f65. Twned Regenjassen in bruin en grijs; de oude bekende G.R.F. f 39,75. Overhemden. Wit, met 2 boorden, f 4. Kunstzijden over hemden met 2 boorden, keurige streepdessins f 6. Heerensokken, 611e d'eoosse en wol f 0,75 en f 1. Zelfbinders. Een pracht ool leotie zomerdassen, kunstzijde, kreukvrij, f 1,40, zuiver zijde f2,90. Garnituren manohettesknoopen, 2 boorden- knoopen en een dashonder 25 ot. Bretels, nog prima elastiek, 40 ot., f 1,20, f 2 en f 2,45. Riemen, dubbel gevloohten 95 ot. Prima leeren riemen met gesp en slotslaiting, alle kleuren, f 0,95, f 1,40 en f2 TELEFOON 50 POSTGIRO 233909 Lees een opwekkend boekonderstaande werken zijn echt boeken „om te hebben" Cisfiy van Marxveldt, Een Zomerzotheid, geb. f 1,85 Cis&y van Marxveldt, Kwikzilver, geb. - 1,85 Cissy van Marxveldt, De Enige weg, geb. - 1,85 Cissy van Marxveldt, Marijke, geb. - 2, Cissy van Marxveldt, De toekomst van Marijke, geb. - 2, Cissy van Marxveldt, Marijke's Bestemming, geb. - 2, CisBy van Marxveldt, Pim, de Stoetel, geb. - 2, Alle titels zijn voorhanden bij Boekhandel S. Ochtman Zoon, Telef. no. 37 OPENBARE VERGADERING Het Nederlandsch Agrarisch Front zal op Dinsdag 10 Juni a.s. te 2 uur n.m. een houden in het gebouw „Schuttershof" te Goes SprekerDhr <J. J. Ruiter te Knijpe, landelijk vakgroepleider, voorheen hoofdbestuurslid van Landbouw en Maatsohappij Ontvangen: fraai gelakte houten zeer solide, van f 11,tot f 17, Kerkstraat - Nieuwerkerk - Telefoon 55 Gelegenheid tot het laten maken van Pasfoto's op Dinsdag, Donderdag en Zaterdag P. Coerdes „Het Fotohuis" Lange Nobelstr. A 64, Tel. 324, Zierikzee Allen, die het door de post bezorgde form. MD 111 bij den Agent Distributie ingeleverd hebben, kunnen de hun toekomende brandstolfenkaart afhalen op onderstaande datums en uren. Haamstede Burgb Woensdag 11 Renesse: Vrjjdag 13 Noordwelle: Woensdag 11 SeroooskerkeDinsdag 10 EllemeetDinsdag 10 DuivendjjkeVrijdag 13 KerkwerveDinsdag 10 EikerzeeWoensdag 11 Donderdag 12 Jnni van 1517 uur 19,30—20,30 9,30—12,30 9—10,30 10,30-11,30 15-17 10,30-13 15-17 15,30-18,30 Aan kinderen worden deze kaarten niet afgegeven. De stamkaart gemerkt „Hoofd" moet worden medegebrachtterwfjl voor ge zinnen met meer dan ZES personen ALLE stamkaarten moeten worden medegebracht. De Leider Distributiekring Haamstede, N. D. DE SCHIPPER Zo juist ontvangen Een flinke partij ijzeren kinderschopjes en- spaatjes, paardenleidsels, geweertjes en trekkarren A. S. FLIKWEERT, Kerkstraat, Nieuwerkerk, tel. 55

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 4