nl TV DAMES en HEEREN UL I T S KLEEDINGMAGAZIJNEN r Jongensstad Firma A. E. HOLTY, Mantels - Mantelcostuums Swaggers en Japonnen Aanneem' hoeden Succesjes Magazijn „De Nijverheid" Firma A. E. HOLTY, Oude Haven FOKKELMAN Aanneem-Costuum „De Stad Parijs" Goedkoop en doeltreffend Firma J. Labzowski Asch- Tuimelaar Dam B 360 Telefoon 203 wn Oude Haven D 376 Telefoon 23 MANTELPAKJES MIDZAZAAK Regenjassen Tweed Regenjassen Falcon Jassen Oxford Jassen Costuums Aanneem- en Trouwcostuums Werkmans- kleeding MIDZAZAAK CONCERTZAAL-BIOSCOOP Dames! Bruids - toiletten belegen 40 KAAS Prettig in 't gebruik JOH. DE VRIES L. VERHAGE Hoog er l Steeds hoog er Ongetwijfeld zullen prijzen van kleeding in de naaste toekomst aanmerkelijk hooger worden. Door tjjdige inkoop hebben wij nog een groote voorraad aparte modellen in voor het a.s. seizoen tegen onverhoogde prijzen, waarvan wij de eerste zendingen nu reeds binnen kregen. Houdt U van moderne kleeding Dan moet U eens in „DB NIJVERHEID" gaan kijkenVlotte jeugdige en leuke modellen, stuk voor stuk iets aparts en elegant in coupe. Wij tonen U in rijke verscheidenheid wat dit seizoen U biedt! De opvallende goede coupe van onze geeft U groote voldoening bij het dragen. Wij bieden U een bijzondere collectie vlotte moderne REGENMANTEL? Ook daarin hebben wij een prachtcollectie Tweed en Gaberdine Smaken verschillen Daarom is onze sorteering zoo uitgebreid i al is de grootste koude voorbij, zonder jas kan men nog niet. Zeer geschikt voor dezen tjjd de sportieve in vele dessins voorradig, in prijzen van af f 15.75 Gaberdine Jassen DE jas voor elk seizoen, wij brengen ze in elke prijs klasse. Wij zijn steeds aan huis te ontbieden en bezoeken U dan met een volledige collectie I Door grootere inkoopen, kunnen wij U steeds de voordeeligste prijzen aanbieden I komen nieuwe zendingen binnen. in zwart en blauw. Profiteert van onze vroege aankoop, hierdoor eenige serie's Reclame Costuums voor extra voordeelige prjjs. Het beste van het beste Oxford-Costuums .Een Oxford-klant is en bljjft een tevreden klant". Ook de kleeding voor Uw dagelijksch werk heeft zijn eischen Goed passend IJzersterk en duurzaam. Aan deze eischen voldoet BEVA-Kleeding Beva-Overall's, Beva-Manch, Jassen Beva-Manch. Broeken, Beva-Vakkleeding voor bakkers, slagers, schilders, kruideniers, kappers, enz. enz. steeds voorradig in onze magazjjnen. U slaagt het best bij: Ontvang an een mooie collectie Nette leerlingen gevraagd DAM 86 deze week Spencer Tracy en Mickey Rooney in de stad waar, op den rand van den afgrond, één man duizenden jonge levens redde Het //Algem. Handelsblad" schreef over de overbekende Metro Goldwyn-film: Een rolprent van sociale beteekenis en tevens vaak ontroerende filmkunst. Mickey Rooney is subliem. Deze rolprent doet ons sterk medeleven in een bewonderenswaardig sociaal werk van ontzaglijke paedagogische strekking. Bespreekt tijdig uw plaatsen. Toegang boven 14 jaar. Voor uw naar 't Kleedingmagazijn Poststraat Zierikzee Telefoon 250 A nT^klQ verkrijgbaar 3 ct. per stuk I aan het bureau van dit blad is de rubriek in ons nummer van Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag Het aangewezen adres voor keurige voor Bruid Bruidsmoeder e Bruidsmeisjes e en verdere familie is Oude Haven 330 Ziet vooral onze speciale etalage en bezoekt onze moderne magazijnen Deze week nog voor 34 cent per pond „OE DAGERAAD" is een goed snijdend mes. Wjj kochten een grote partij. Zeer voordelig. 6 Tafelmessen roestvrij staal kloek model in keurig étui 2,25 1,35 6 Tafelmessen met aangesmeed lemmet gïoot sortiment 3,60 2,98 2,75 Havenplein - Telef. 231. Een geschikt cadeau voor de heeren is zeker wel een mooie Wij hebben ze in mat-, nikkel- en chroom uitvoering. Prijzen van af f 4,95 tot f 7,75. ■w ZIE ETALAGE! Galanterie- en Speelgoedhuis Telel. 292.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1940 | | pagina 4