I St.-Nicolaas Cadeaux, P. KLOK, Firma J. LABZOWSKI. 1] iKKERBAAS, Hoordgouwe - Tel. 3. Anker-Steenbouwdoozen, Fa. JOHS" DEN BOER, St.-Qomusstraat 244-43. ST. NICOLAAS-CADEAUX. Onze grootste Reclame onze prijzen en kwaliteiten. tató faji van alle resteerende Dames-, Jongedames- en Kindermantels, Fluweelen en Stoffen Japonnen, Blouses, Costuumrokken, Pelterijen en Bontstellen. BOTERLETTERS 25 cent per ons. STUKJES GEVULD 20 cent per ons. Voor St.-Nicolaas Cadeaux G. Q. KOSTERS, Ijzerhandel „Wapen van Schouwen" Jacoba M. Bienefelt, Ruime keuze in Dames-Handwerken Uittip sa fraaie St-Hieolaas-Gescheskse. Belangrijke Prijsvermindering - Auto's 1 Motorrijwielen. Levering en reparatie van alle marken, DIMES' en KINDERHOEDEN K. STEUR, A. GUDDE - Schuithaven. F a W J. WELTEVREDEN, NUTTIGE en SIERLIJKE Firma JOH. OCHTNIAN. BILLIJKE PRIJZEN. jrè in kwaliteit niet te overtreffen. straat. Nikkelen Sleekachels, Fornuiskachels, Calorifères, Vulkachels, Petroleumkachels een prachtig 16-deelig echt porceleinen Thcnsemes. Flinka voorraad dar meest voorkomends OiÉrdeÉn. in de St.-Nicolaas Etalage m Boakh. KROM, Havanplain, Zierikzaa. zijn Nuttige en tevens mooie St.-Nicolaas Cadeaux. Grossier in Galanteriën. In den „Nieuwe Winkel", R. P. FEIJEN ZOON Voorsnijmesssen, Broodmessen, Tafelmessen, Dessertmessen, |Fruitmessen,enz.8nz. St.-Nicolaas-Etalage van Gramophoons, Pathéfoons, Platen, Harmonika's, Mondorgels, Fluiten, Violen, Mandolines, Citers, Muziekstandaards, Piano- en Orgelstoeltjes enz. MUZIEKINSTBUMEIITEII zijn voor een ieder een welkome verrassing. EEN PRACHTIGE KEUZE IN: VINDT MËN IN HET MAGAZIJN gKff- Bézoekt s.v.p. voor U Uwo Inkoopen doet de speciale etalages dit jaar hoofd zakelijk In den winkel. htMDEN litfOTtN Saiuuii HUUbtPi l.ltlHITi; (IMIIMIM. Alle Artikelen tegen BIJZONDER VOORDEELIGE PRIJZEN. W Ziet vooral Étalage. "W Aanbevalend, C5r- JtflL JE» ÏW JWtl JUB» £3 Jki« St*" heb ik nog prachtige en alle soorten Huishoudelijke Artikelen. Gedurende da St.-Nicolaaswesk geef Ik weer prach tige premlecadeaux, tot zelfs bij aankoop van f 50 Beleefd «anbevelend, ZIERIKZEE Telefoon 158. Westsfraat 91 - Haamstede. van de nog In voorr_;j,iaa Beleefd aanbevelend, ALS BOVEN- en alsFiat, Buick, Citroen, Chevrolet, Ford, enz. enz. Heeren Ulsters. Motorj assen. Kinder Jassen. Fantasie Pantalons Engelsche- en Manchester Werkbroeken. Heeren en Jongeheeren Overhemden met stijf Boord. Enz. Enz. Dames Flanel- en Tricot Ondergoederen. Wollen en Gestikte Dekens. Tricot Ondergoederen. Dames, Heeren- en Kinder Handschoenen. Wollen Dassen. Truien. Jumpers. Enz. Enz. li.nge St.-J.nstr.st 356, kan men een degelijk en goedkoop St.-Nico- laas-Cadeau koopen. Ziet de in kleuren verlichte étalage. Aanbevelend, ZIERIKZEE. Korte St.-Janstraai. Wegens Liquidatie GROOTE UITVERKOOP dei- meeste Artikelen, w.o. zeer nieuwe uit het Binnen- en Buitenland. WIJ brengen ter gelegenheid van St.-Nicolaas een enorme keuze In Onze Etalage geeft slechts een klein overzicht van wat wjj voorradig hebben en noodigen wjj daarom een ieder beleefd tot bezoek uit. Aanbevelend, APPELMARKT D 363 ZIERIKZEE

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 7