s>. Firma A. S. J. DEKKER, 1 Wenscht U een nuttig St.-Nicofaas Cadeau WILLIAM STEAD F. VERKAART. FOTO STRAUSS -«* 15 KORTING Een FOTO is een welkom St -Hicolaas-Cadeau. BookfiandelaarKSOM sorteering luxe doozen Borstplaat. Fijn gekruid Wit- eu Bruin St-Hicoleas met Amandelen. ANTON DE KOK, Appelmarkt B 7 T. C. ADMIRAAL, r kTrsTdagaanbFding.^ f „DE ONDERNEMING" E. Sint-Nicolaas Gadeaux, Goudea-ea Zilvereawerken Bij K. STEUR, Luxe inHuisbaudelijke Artikelta. I [OBSCBULTE St.-Kicoiaas-Cadeaux. n BIJZONDERE RECLAME a 400 ORGELS en PIANO'S Gez» JOPPij Oude Haven. P. P. DEKKER HOOGSTRAAT 375 Van af heden tot en met 31 Dec. geven wij al? In de Romans, Jongens- en Meisjesboeken in pracht band, Lees- en Prentenboeken, Luxe doozen Postpapier en Cartes Correspondance, Kinder spelen, School-, Schrijf- en Teekenbehoeftan, Kantoorartikelen - Vulpenhouders en Vulpotlooden - Familielijsten en Portret- lijstjes, Lederwaren, Luxe flacons Eau-de-Cologne, Fijne Tolletzeepen, enz. enz., In ruime keuze en tegen billijke prijzen. Marsepain en Bonbons, Chocoladeletters - Amandel-Spritsleiters, Versche Boterletters en Gevuld. Sigaren van 6-8-10-12 cent. Lange Nobelstraat, naast „Huis van Nassau' Wijfegswnfiet U -éteodlf T0©gj« oog TTku^ana k TOT ONGEKEND LAGE PRIJZEN. .7 Bij aankoop a contant 25 pCt. korting. A Bij aankoop volgens buursystesm 20 pCt. korting. Prijs f360.-, thans voor f 270k«s Deze aanbieding Is galdig tot Maandag 12 December opdat alles tijdig voor de Kerstdagen verzonden kan zijn. Depot der Almelosche Ververij en Wasscherij, Agentschap der Butterick Patronen. Wollen- en Zijden in Wandelstokken. Osmes-Parapleie's ook hel nieuwste model „Mucr ALPEN-BÈIETS in alle kleuren. WOLLEK MUTSEK. WOLLEN VESTEN met en zonder mouwen. louiTTiuiEi voor Hoeren, longensenMeisjis BRETELS. SPORTCEINTUllRS SASSEN. ZELFBIIDEIS, jlRIÜÏS. OVERHEMDEN. NUTTIGE ST.-NICOE.AASGESCHENKEN VOOR DAMES, HEEREN EH JONGENS. ®®#s®®©®@®®®®@®®®®®®®«®®®®®@ ©Haarden- en Kachelmagazijn Voor de Jeugd osd verrassing io het alluminiunt. Een prachtsorteering IJs- en Bobsleden. DIRLCTQIRt PANTALONS Zeer geschikt voor St.-Nicolaas-Cadeau. Boakh. S. OCHTMAH ZOOK. St.-Nicolaas-Cadeaux. Domos- od Kinksr lumpBrs, Wollen Mutsen, Wollen Sjaals. Witte in goklsurdo Schortjes, Huishoudscholen, I Bookh. S. DCUTMAN ZOON POSTPAPIER en CARTES. TELEF. 6161 ROTTERDAM. aan öen leder op onze bestaande prijzen. Van ouds bekend prachtige afwerking. \0V van v HAVENPLEIN - ZIERIKZEE, vindt men: Aanbevelend, Verkrijgbaar bij: f/\ Teneinde ieder in do gelegenheid te stellen de Kerstdagen gezellig in huiselljken kring door te A brengen, om te genteten van de schoone Kerstliederen, begeleid door een fraai instrument, hebben wij besloten y van alle voorradige merken (b.v. Mannberg, Liebig, American Organ, Llndholm enz. enz.) aan te bieden S Franeo levering met volledige garantie. Catalogus gratis. y Voorbeeld. Een ORGEL met Harp, prachtige Kast, 5 jaar garantie. Vraagt nog heden inlichtingen en afbeeldingen of bezoekt ons HOOFD-MAGAZIJN te GOES. GOES—ROTTERDAM-UTRECHT. A Dames, welke op bovenstaande platen zijn geabonneerd, kunnen hunne gewenschte patronen aan onderstaand adres opgeven. bezoekt dan het Nog een prachtsorteering Tulkachels met kook- gelegenheid, Calorlfères, w.o. nieuwe modellen Godin- en Geëmailleerde Fornuizen, Petroleum kachels, waar voor reukloos branden wordt Inge staan, Kolen- en Turfbakken, Vulemmers, Kachelplaten, Vuurschermen enz. - Een pracht .sorteering glftvrfl geëmailleerde en allnmlnlnm Huishoudelijke Artikelen, Brood-, Beschnlt- en Koektrommels, Paraplulekokers, Geldkisten, Hnishoudsehalen, Warmwater-Kruiken enz. enz. Voor NETTE VERPAKKING en op TIJD BEZORGEN zal worden gezorgd. Aanbevelend, ZIERIKZEE. Ruime keuze Groote keuze in waaronder Heeren- en Dames horloges, in goud, zilver en nikkel. De nieuwste modellen PeDdules, Knop- en Stjjlregulateurs. Schriftelijke garantie op alle Uurwerken. Uitgebreide sorteering in Zilveren Thee- en Suikerschepjes vanaf f 1,75, Zilveren Vleesch- vorkjes vanaf f 2,50, Zilveren Theelepeltjes, de 6 in fraai étui, f 7,en vele andere artikelen. Prijzen beneden Iedere concurrentie Beleefd aenhevelend, Horlogemaker te Stavenlsse. Korte St.-Janstraat, vindt men een mooie keuze Zeer geschikte Z I ERIKZ E Wollen Dames-Vesten, zijn nuttige Wij hebben hierin een uitgebreide sorteering. ILuxe doozen

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 12