FORD- SERVICE FORDWAGEN A. ANKER, Zierikzee. G. W. RISCH, Appelmarkt. LOTUS A. ANKER, - een „WECK" - Steriliseeitoestel. K. STEUR, kite St janstraat AKKtRDAAS, Noanjgoiiwe - Tel 3. van Grootste Magazijnen MARMEREN SCHOORSTEENMANTELS. Gebrs. BOER, P. HERMAN Iz, f.*c. van Biooisiz. Koopt daarom een Wollen-, üatoenen- en Cretonne Dekens* ils SMUCMMUDUU H.h. Automobilisten. UURWERKEN. x ST.-NIGOLAAS 1924\r2y Fraaie keuze zeer geschikte Cadeaux Oe Electrische Steenhouwerij Oude Dijk 169,171,173,176, Rotterdam. POSTSTR. C gekeurd en ongekeurd Zaailijnzaad en wat deze beteekent voor de bezitters van Ford automobielen, trucks en tractors. s bij den Official-Dealer EEN EXTRA VERRASSING LIGT VOOR U KLAAR II MARGARINE Junipers, Vesten, Truien en Truipakjes, Wollen Meisjesjurken. Handschoenen, Wantjes. Shawls. Flanellen Overhemden, Rokken, Flanellen Nachtpon, Pyama's. Bonten. Wollen Doeken. Klndermanteitjes. Tafelkleeden, Kleedjes. Zakdoeken. Mutsjes, Hoedjes en IJsmuttsen. Flanellen Stoffen, Astracan-, Peluche- en Rand-i3onten. Boezelaars, pompadour, fantaisie, huishoud en kimono, enz. Geef! Indien U tobt met de BATTERIJ van uw auto, zendt ons deze tor reparatie. Steeds geladen Batterijen voor HUUR en VERKOOP in voorraad. in Goud, Zilver, Uurwerken, Barometers enz. Horloges in goud, zilver en nikkel, ook met radium. Polshorloges, Knop- en Stijlregulateurs, Pendules In marmer, hout, koper en brons, staande Klokken met gewone gong-, blmbam- of west- minsterslag. - Wekkers, Miniatuur- Wekkertjes en -Klokjes. Steeds de nieuwste modellen. Alles voorzien van prima werken. BILLIJKE PRIJZEN. REPARATIE-INRICHTING. Te bereiken met Lijn 6. Telef. 1046. koopt U in prima kwaliteit bij Rijwielhandel Zierlkzee. DREISCHOR, leTert *an scherp concnrreerendc prijien: (Wltbloem en Blauwbloem) Monstors op aanvraag. Ford SERVICE beteekent, dat, nadat Uw Fordwagen aan U is"afgeleverd, de geheele machtige organisatie van de FORD MOTOR COMPANY achter U staat om U alle denkbare service te geven. U zult deze hulp niet slechts uit de verte krijgen, maar vlakbij en ten allen tjjde, door onze over het geheele land uitstrekkende Dealers- j organisatie. Ford SERVICE beteekent, dat wanneer U hulp noodig heeft, I U deze zult vinden in een zindelijke, uitstekend ingerichte werkplaats en dat men er U vlug en voorkomend zal bedienen. Ford SERVICE beteekent, dat men U voordat U genoemde werkplaats verlaat zal mededeelen, hoelang de reparetie zal duren en hoeveel deze zal kosten. Ford SERVICE beteekent, dat men U de echte Ford-onderdeelen zal toonen, zoodat U in staat zult zjjn U een oordeel over de qualiteit van -de Ford-producten te vormen, voordat deze aan Uw wagen zullen worden aangebracht. Ford SERVICE beteekent, dat slechts echte Ford-onderdeelen voor de reparatie van Uw wagen gebruikt zullen worden, wat veilig heid insluit, want veiligheid hangt hier in de eerste plaats af van Kwaliteit. Ford SERVICE beteekentdat U de grootste waarde en het grootste genot voor het in uw wagen belegde geld zult ontvangen, omdat Uw wagen praktisch steeds te Uwer beschikking zal zjjn, want slechts uiterst weinig tijd zal voor reparaties in beslag genomen worden-c.ira,.. Ford SERVICE beteekent, dat het na een onbeduidend ongeval niet langen tjjd zal duren, voordat de wagen weer in orde is, wat voor U zoowel een verlies van tijd als van geld zou medebrengen, maar het beteekent, dat Uw auto in den kortst mogeljjken tijd ge repareerd zal zijn. Ford SERVICE beteekent, dat ieder onderdeel, dat U noodig mocht hebben, steeds uit voorraad leverbaai- is, zoodat dit direct gemonteerd kan worden. AAN ALLE VERBRUIKERS VAN DIE VÜNAF HEDEN TQT EN (JET 8 DEC. ifc* HUN ADRES (NAAM. STRAAT EN VtfOÖNPLAATS) 2ENDEN AAN ANT. JURQENS' MARGARINE FABRIEKEN TÊ OSS. MET OPGAVE VAN DEN NAAM VAN DEN WINKELIER WAAR LOTUS WORDT GEKOCHT, EN DAARBIJ VOEGEN i EEN LEDIGE L0TUS-CARTOH WORDT VOOR 8 DEO AS EEN1 AARDIGE EXTRA VERRASSING IN DEK VORM 2 DOOSJES HEERLIJKE LOTUS CHOCOLADE- TABLETJES. FRANCO THUIS GEXONDEN VOORTAAN ZIJN ZIJ DAN TEVENS VAST ABONNÉ OP HET TIJDSCHRIFT LOTUS WAARVAN ELKE 14 DAGEN EEN NIEUW «NUMMER BIJ De WINKE LIERS KAN WORDEN AFGEHAALD Ju OlE REEDS HUN ADRES-ZONDEN ZN.DUS ABONNB ZIJN. ONTVANGEN VOOR S. DEC.' DE EXTRA VERRASSING FRANCO THUIS EN UwtOCMs' «W AORES «ET MOER T€ MELOEN v ■■■mmhim OBA Hl Een geschenk onmisbaar voor ejke huishouding. ALLÉÉN BIJ Alle reparaties aan Elêctrlsoha Lioht- en Start- Installaties spoedig en billijk.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 11